X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36946
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin recytatorskiego konkursu logopedycznego

Strasna zaba

wiersz dla sepleniących

Pewna pani na Marsałkowskiej
kupowała synkę z groskiem
w towazystwie swego męza, ponurego draba;

wychodzą ze sklepu, pani w sloch,
w ksyk i w lament: – Męzu, och, och!
popats, popats, jaka strasna zaba! (...)

K.I. Gałczyński

Międzyszkolny Recytatorski Konkurs Logopedyczny
„Strasna zaba”

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w II Międzyszkolnym Recytatorskim Konkursie Logopedycznym, który odbędzie się 21.03.2018 r. o godz. 17.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku przy ul. Tysiąclecia 14.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0 – II szkół podstawowych oraz przedszkoli (dzieci
6 – letnie) z gminy Pułtusk, którzy uczęszczają na terapię logopedyczną.

Cele konkursu:
- motywowanie do ćwiczeń logopedycznych
- rozwijanie świadomości artykulacyjnej
- utrwalanie artykulacji głosek nieprawidłowo realizowanych
- prezentacja zdolności recytatorskich
- zachęcenie do publicznych występów przed rówieśnikami
- podniesienie samooceny
- budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą

Regulamin konkursu
I. Organizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku.
II. Termin konkursu:
21. 03. 2018 r. godz. 17.00
III. Repertuar
Uczestnicy recytują dowolny wiersz lub wierszyk logopedyczny zawierający nagromadzenie słów z głoskami, nad których prawidłową wymową pracują.
Czas każdego występu nie powinien przekraczać 3 min.
IV. Kryteria oceny
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika
- prawidłowa artykulacja ćwiczonych głosek
- interpretacja utworu
- ogólny wyraz artystyczny
V . Założenia organizacyjne
- Szkoła może zgłosić do 4 uczestników z poziomu klas.
- Uczestnicy przybywają na konkurs z opiekunem: nauczycielem lub rodzicem.
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 9.03.2018 r.
- Zgłoszenia można dokonać:
- faxem: 23 692 54 32
- pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 , ul. Tysiąclecia 14,
06-100 Pułtusk
- e – mailem: sekretariat@psp3.pultusk.pl z dopiskiem „Strasna zaba”

- Jury wyłoni i nagrodzi po 3 laureatów w kategorii klas: 0, I, II

VI. Uwagi końcowe

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe za udział w konkursie oraz nagrody pocieszenia, zaś zwycięzcy – dyplomy uznania oraz nagrody.
W trakcie trwania konkursu będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna, dlatego udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców / opiekunów na publikację wizerunku ich dziecka.

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika........................................
Nazwa szkoły/przedszkola........................................
Klasa: ........................................
Autor i tytuł utworu: ........................................
Nauczyciel przygotowujący........................................

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika........................................
Nazwa szkoły/przedszkola........................................
Klasa: ........................................
Autor i tytuł utworu: ........................................
Nauczyciel przygotowujący........................................

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika........................................
Nazwa szkoły/przedszkola........................................
Klasa: ........................................
Autor i tytuł utworu: ........................................
Nauczyciel przygotowujący........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.