X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38022
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin biwaku nad jeziorem

Regulamin biwaku nad jeziorem

1. Punktualnie stawiamy się na zbiórce w wyznaczonym miejscu i o określonej godzinie.
2. W czasie podróży autokarem : zajmujemy wyznaczone miejsce, nie przemieszczamy się i nie stoimy, nie otwieramy okien, nie wyrzucamy żadnych przedmiotów z pojazdu, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu, nie śmiecimy , nie hałasujemy.
3. Przestrzegamy regulaminu obowiązującego w autobusie.
4. Poza autobusem przemieszczamy się z całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia kierownika lub opiekunów wycieczki.
5. Przestrzegamy wszelkie polecenia wydane przez kierownika i opiekunów wycieczki.
6. Zachowujemy się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
7. Dbamy o mienie i wyposażenie miejsc, w których przebywamy. Za ewentualne wyrządzone szkody, odpowiedzialność ponosi uczestnik wycieczki i jego rodzice.
8. Opiekunowie wycieczki nie odpowiadają za zagubione przez dzieci telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inne cenne rzeczy zabrane przez uczestników na biwak.
9. Bezwzględnie przestrzegamy wewnętrznego regulaminu ośrodka.
10. Po terenie ośrodka poruszmy się całą grupą i pamiętamy o bezwzględnym bezpieczeństwie swoim i kolegów.
11. O wszelkich nieprawidłowościach oraz problemach informujemy kierownika i opiekunów wycieczki.
12. Wykonujemy polecenia oraz dostosowuje się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekun, kierownik, pilot, przewodnik i kierowca),
13. Zachowuje się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!

14. Informujemy opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki,

15. Zgłaszamy opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.

16. Dbamy o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa.

17. Kulturalnie odnosimy się do opiekunów, kolegów i innych osób.

18. Pomagamy kolegom słabszym, mniej respektuje regulamin ośrodka, sprawnym.
19.Bezwzględnie przestrzegamy zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

20.W miejscu zakwaterowania każdy uczestnik:

a) zachowuje ciszę nocną od godziny 22.00 do godziny 6.00,
b) dba o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał taki jakim go zostawił,
c) przestrzega zakazu samowolnego opuszczania ośrodka,
d) za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca, jeśli sprawca jest nieznany odpowiada solidarnie cała grupa.
W miejscach publicznych:
e) przed każdym wyjściem ustawia się w celu przeliczenie uczestników,
f) obowiązuje punktualność,
g) nie oddala się od grupy,
h) stosuje się do przepisów ruchu drogowego,

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

W przypadku naruszenia przez ucznia punku 19 zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są
do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt . W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).
Opracowała :A.Stojanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.