X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37182
Przesłano:

Ład i porządek w pokoju. Scenariusz zajęć Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Scenariusz na zajęcia Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Cel ogólny:
Uświadomienie konieczności dbania o porządek w swoim pokoju.

Cele szczegółowe:
1.Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
2.Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania.
3.Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego ucznia.
4.Kształtowanie sprawności niezbędnych w codziennym życiu.
5.Rozwijanie percepcji wzrokowej – obserwacja obrazków, wskazywanie elementów na obrazkach, wyszukiwanie różnic i podobieństw, czytanie globalne.
6.Rozwijanie umiejętności prawidłowego stosowania przyimków: na, pod, obok.
7.Rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej.
8.Usprawnianie percepcji słuchowej.
9.Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i zabawie muzyczno - ruchowej
10.Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów.
11.Usprawnianie małej motoryki i koordynacji wzrokowo – ruchowej: kolorowanie konturów obrazka,
12. Rozwijanie elementarnych umiejętności matematycznych – tworzenie zbioru przedmiotów, przeliczanie elementów zbioru, dopasowanie odpowiedniej liczby.

Metody:
a) oparte na słowie – pogadanka, tekst wiersza Marii Terlikowskiej „Każdy po sobie sprząta”,
b) oparte na obserwacji – pokaz planszy dydaktycznej, etykiety, historyjka obrazkowa, pocięte obrazki,
c) oparte na ćwiczeniach praktycznych –składanie obrazka z kilku elementów w całość, zabawa ruchowa, ćwiczenia naśladowcze, karty pracy,

Formy pracy:
indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne:
plansze dydaktyczne, obrazki, etykiety, tekst wiersza, płyta CD, magnetofon, karty pracy

Uczestnicy zajęć: uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1,

Czas: 45 minut

Przebieg zajęć:
1 Zajęcia wprowadzające
-a) powitanie połączone z zabawą ruchową w kole - piosenki na powitanie „Witaj” i „Wszyscy są”

„Witaj Aniu, witaj Aniu, jak się masz, jak się masz – wszyscy cię kochają, wszyscy cię kochają – bądź wśród nas”

„Wszyscy są – witam was, zaczynamy – już czas.
Jesteś ty, jestem ja – raz, dwa trzy”

b) zaznaczanie obecności na „tablicy obecności”,
c) zaznaczanie dnia i pogody na kalendarzu klasowym,
d) wprowadzenie do tematu – na podstawie planszy dydaktycznej przypomnienie pojęcia dom, nazwy pomieszczeń w domu

2. Zajęcia właściwe:
a) słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej „Każdy po sobie sprząta”,
„W naszym domku, w czterech kątach,
Każdy sam po sobie sprząta.
Pierwszy kącik jest Elżbietki,
Która właśnie sprząta kredki.
Drugi kącik jest Agatki:
Chowa szmatki do szufladki.
Trzeci kącik jest Rozalki,
Która sprząta pokój lalki.
W czwartym kącie, w kącie Janki,
Ktoś wycinał wycinanki.
Na podłodze, koło szafki,
Ktoś rozrzucił jakieś skrawki,
Ktoś zostawił klej otwarty
W zaśmieconym kącie czwartym.
Kto tu sprzątnie, moje dzieci?
Oczywiście, ten, kto śmiecił!”,

b) rozmowa na temat treści wiersza,
c) wyjaśnienie na podstawie plansz dydaktycznych pojęcia „bałagan” i „porządek”
d)odpowiadanie na pytania: Jakie czynności wykonywane są podczas sprzątania w pokoju? Z jakich przedmiotów korzysta się podczas sprzątania? Dlaczego należy porządkować pokój? Kto powinien sprzątać pokój dziecka?
d) układanie historyjki obrazkowej „Porządkowanie pokoju”- dopasowanie etykiet pod obrazki,
e) ćwiczenie określania położenia przedmiotów z użyciem przyimków : na, pod, obok,
f) zabawa ruchowa - demonstracja obrazków, na których przedstawione są czynności wykonywane podczas porządkowania pokoju – zadaniem dzieci jest naśladowanie pokazanych czynności,
g) kolorowanie konturów odkurzacza,
h) tworzenie zbioru przedmiotów potrzebnych do porządkowania pokoju, przeliczanie elementów zbioru, dopasowanie odpowiedniej liczby

3. Zakończenie zajęć:
- podsumowanie zajęć,
- porządkowanie miejsca pracy,
- ocena aktywności uczniów – wystawa prac.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.