X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37181
Przesłano:

Humory i humorki - rozpoznawanie i nazywanie emocji. Scenariusz zajęć

Scenariusz na zajęcia rozwijające komunikowanie się

Cel ogólny:
1.Rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie emocji.
2.Rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania emocji.

Cele szczegółowe:
1.Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
2.Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania.
3.Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego ucznia.
4.Rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie emocji : radość, smutek, złość, zdenerwowanie.
5.Przedstawianie emocji za pomocą mimiki, gestów, mowy ciała.
6.Rozwijanie percepcji wzrokowej – obserwacja obrazków, wskazywanie elementów na obrazkach, czytanie globalne.
7.Usprawnianie percepcji słuchowej.
8.Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i zabawie muzyczno - ruchowej
9.Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów.
10.Usprawnianie małej motoryki i koordynacji wzrokowo – ruchowej: składanie obrazka z dwóch elementów, dopasowywanie obrazka mimiki do sytuacji.

Metody:
- oparte na słowie – pogadanka, piosenka na powitanie: ”Szczęśliwym być", tekst wiersza D. Jasica „Jak się zmieniam”,
- oparte na obserwacji – pokaz ilustracji, obrazków, planszy dydaktycznej, etykiety z nazwami emocji,
- oparte na ćwiczeniach praktycznych – składanie obrazka z dwóch elementów w całość, dopasowanie mimiki do obrazka sytuacji, zabawa muzyczno – ruchowa, ćwiczenia naśladowcze.

Formy pracy:
indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne:
- plansza dydaktyczna, obrazki, etykiety, tekst wiersza, tekst piosenki, płyta CD, odtwarzacz płyt, karty pracy, zestaw do ćwiczeń „Kocham mówić – powiedz, co odczuwasz” J.Cieszyńskiej”, gra dydaktyczna „Memo- emocje”.

Uczestnicy zajęć: uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1,

Czas: 45 minut

Przebieg zajęć:

1 Zajęcia wprowadzające

a) zabawa ruchowa - piosenka na powitanie „Szczęśliwym być” – ilustrowanie ruchem piosenki:

„Gdy poczujesz szczęścia smak z nami klaszcz.
Kiedy szczęścia smak poczujesz, pokaż nam to, tak jak umiesz.
Gdy poczujesz szczęścia smak z nami klaszcz.
Gdy poczujesz szczęścia smak z nami skacz.
Kiedy szczęścia smak poczujesz, pokaż nam to, tak jak umiesz
Gdy poczujesz szczęścia smak z nami skacz.
Kiedy szczęścia smak poczujesz skacz i klaszcz.
Wraz z nami szczęście swoje pokaż wszystkim
Kiedy szczęścia smak poczujesz skacz i klaszcz.”

b) wprowadzenie do tematu – oglądanie różnych obrazków, zdjęć przedstawiających emocje, rozmowa wprowadzająca do tematu.

2. Zajęcia właściwe:
a) słuchanie wiersza D. Jasicy „Jak się zmieniam”:

„W ciągu dnia miewam różne humory:
Inną mam minę, gdy jestem wesoły,
inną, gdy jestem chory.
Gdy się boję krzyczę – Ooo!
Gdy jestem zły -mówię Yyy!
Gdy się denerwuję – nieładnie maluję.
Czasem jestem też znudzony – wtedy czytam książkę i już jestem zadowolony.”

b) ilustrowanie fragmentów wiersza symbolami wyrażającymi emocje: radość, smutek, strach, złość, znudzenie, zdenerwowanie;

c)wyrażanie mimiką emocji przedstawionych w wierszu,

d) rozmowa na temat „Kiedy jestem wesoły, kiedy jest mi smutno” w oparciu o ilustracje „Kocham mówić – powiedz, co odczuwasz” J.Cieszyńskiej;

e) dopasowanie etykiet pod obrazki „Jestem wesoły”, „Jestem smutny”, „Jestem zły”, „Jestem zdenerwowany”, „Boję się”, „Jestem znudzony”;

f) składanie obrazka z dwóch elementów „mimika twarzy” i przyklejanie na karton;

g) zabawa – „Dokończ zdanie...”
- Jestem zły gdy ...
- Cieszę się gdy ...
- Jestem smutny gdy ...

h) Układanie gry dydaktycznej „Memo emocje”.

3. Zakończenie zajęć:

a) podsumowanie zajęć,
b) porządkowanie miejsca pracy,
c) powieszenie na tablicy prac uczniów,
d) ocena aktywności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.