X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36778
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach (§7 ust.2 pkt 1)

Organizację oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią ....., zawarcia kontraktu dotyczącego współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć w okresie stażu oraz dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy (zdobyte doświadczenie, wykształcenie, osiągnięcia własne oraz wychowanków). Następnie zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 roku oraz odpowiednimi fragmentami Kart Nauczyciela, a także z treścią poradnika B. Rechnio- Kołodziej „Jak zostać nauczycielem mianowanym?”.
We wrześniu złożyłam u Pana Dyrektora...... wniosek o rozpoczęcie stażu.
Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, który został zatwierdzony przez Pana Dyrektora.
Podczas tworzenia planu korzystałam ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na portalach internetowych oraz z doświadczenia opiekuna stażu.
Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu, które były wspólnie analizowane i omawiane.
W celu podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy internetowe, szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne) takich jak:

2010/2011
• Kurs „Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”
• „Trening technik relaksacyjnych” (JUKA)
• Szkolenie „Czy przedszkole może być fascynujące? Jak rozwijać dzieci wielointeligentne, by osiągnęły sukces w życiu codziennym?” (Nowa Era)
• Kurs internetowy „Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga”
• Szkolenie „Laboratoria pełne skarbów” (JUKA)
• Warsztaty metodyczne „Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i w kształceniu zintegrowanym”
• Konferencja „Indywidualne potrzeby dziecka, czyli nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej” (WSiP)

2011/2012
• Konferencja inaugurująca Projekt Systemowy „Otwarte Przedszkola”
• Kurs internetowy „Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga”
• Szkolenie „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej” (MAC)
• Forma doskonalenia „ Rozwój zdolności twórczych, umiejętności matematycznych i językowych dzieci w wieku 3-5 lat” („Otwarte Przedszkola”)
• Szkolenie „Świat wartości, na których wspiera się kultura. Pedagogika Janusza Korczaka jako wyzwanie i inspiracja dla współczesnego nauczyciela” (MAC)
• Szkolenie „Rola multimediów w edukacji” (JUKA)
• Konferencja „Jak przygotować dziecko do nauki czytania” (WSiP)
• Konferencja „Zabawa nie byle jaka z Kalendarzem Przedszkolaka” (Wydawnictwo Szkolne PWN)
• Warsztaty metodyczne „Muzyczna Akademia Przedszkolaka”

2012/2013
• Kurs internetowy „Zabawy grupowe przeciwdziałające agresji u dzieci”
• Kurs internetowy „Zabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego psychoruchowo”
• Seminarium dla nauczycieli biorących udział w projekcie systemowym „Otwarte Przedszkola”( edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, uzdolnienia i zdolności twórcze dziecka w wieku przedszkolnym)
• Seminarium informacyjno- szkoleniowe dla nauczycieli „Organizacja i planowanie zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 3-6 lat w projekcie Otwarte Przedszkola (organizacja zajęć, dokumentacja, tworzenie programu zajęć dodatkowych)
• Warsztaty „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym- diagnoza i formy terapii”
• Konferencja „Dziecięcy świat wartości – bezpieczeństwo emocjonalne i społeczne małego dziecka” (MSCDN)
• Szkolenie „ Dziecko w świecie matematyki” (MAC)
• Konferencja „Realizacja działań w Projekcie „Otwarte Przedszkola”
• Seminarium dla nauczycieli biorących udział w Projekcie „Otwarte Przedszkola”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej „Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy”
• Szkolenie Rady Pedagogicznej „Ewaluacja wewnętrzna- nie taki diabeł straszny...”
Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas których protokołowałam przebieg posiedzeń, a także przedstawiałam sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym.
Opracowałam Regulamin Przedszkola, który został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 31.08.2010 roku.
Swój warsztat pracy doskonaliłam i organizowałam poprzez:
• przygotowywanie ciekawych pomocy do zajęć, tworzenie kart pracy
• przygotowywanie dekoracji na uroczystości przedszkolne
• dbanie o estetyczny wygląd sali, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd
• tworzenie kącików tematycznych oraz gazetek ściennych
• opracowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości
• wykonywanie kart świątecznych dla rodziców
• prowadzenie kroniki przedszkolnej, która jest zapisem i dokumentacją najciekawszych wydarzeń z życia przedszkola
• poszukiwanie i stosowanie na zajęciach różnorodnych metod pracy: pedagogika zabawy- Klanza, zabawy z chustą animacyjną, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda gimnastyki twórczej Labana, gimnastyka rytmiczna Kniessów, metoda Orffa, drama, teatrzyk pacynkowy, bajkoterapia, zabawy relaksacyjne, masażyki relaksacyjne, metoda malowania dziesięcioma palcami, doświadczenia, eksperymenty, zabawy badawcze
• studiowanie dostępnej literatury
• korzystanie z portali edukacyjnych
• wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami
• gromadzenie gier, kolorowanek, książeczek edukacyjnych, płyt CD i DVD (między innymi: filmy edukacyjne, piosenki, muzyka relaksacyjna, bajki itp. ) literatury dziecięcej
• stosowanie różnorodnych technik plastycznych na zajęciach
• prowadzenie tablicy ze zdjęciami dzieci („drzewo”, „stonoga”, „pociąg” imion oraz kalendarza urodzin)
• korzystanie z czasopism potrzebnych w pracy nauczycielki przedszkola: „Nauczycielka Przedszkola” ( „Wzory do ćwiczeń”, „Edukacja emocjonalna”, „Wesołe piosenki dla przedszkolaków”, „Zabawy matematyczne”, „Grafomotoryka, ćwiczenia i wzory”), „Mały Artysta”, „Hobby”, „Orgiami”, „Kwiaty z papieru i bibuły”, „”Papierowe kwiaty”, „Kreatywna zabawa”, „Dekoracje z papieru”)
Prowadziłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, karty obserwacji, karty zgłoszeń, kwestionariusze wywiadu z rodzicami, ankiety, plany pracy (roczny przedszkola, miesięczny, profilaktyczny, wychowawczy).
Działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci dyplomów, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt 2)

W swojej pracy uwzględniałam potrzeby rozwojowe dzieci poprzez zapoznanie się z ich środowiskiem oraz rodziców. Organizowałam zebrania z rodzicami, na których poruszane były bieżące sprawy związane z pracą przedszkola. Systematycznie prowadziłam indywidualne spotkania wynikające z potrzeb rodziców oraz w celu informowania ich o sukcesach dzieci, a także problemach wychowawczych. Chętnie służyłam poradami i pomocą rodzicom w sytuacjach problemowych.
Prowadziłam obserwację dzieci, zbierałam informacje o nich, analizowałam karty przyjęć do przedszkola, prowadziłam karty obserwacji dzieci. Przeprowadzałam ankiety z rodzicami na temat oczekiwań wobec przedszkola, kwestionariusze na temat zainteresowań, umiejętności dzieci, dzięki którym uzyskiwałam informacje, które pomagały mi w lepszym zrozumieniu i poznaniu dzieci i ich rodziców. Zachęcałam rodziców do współpracy, przekonywałam do pracy na rzecz przedszkola, pomocy przy organizowaniu uroczystości, udziału w zajęciach otwartych, składałam podziękowania za współpracę.
Prowadziłam tablicę dla rodziców na której zamieszczałam bieżące informacje dotyczące pracy przedszkola, zdobyte dyplomy, certyfikaty, prace dzieci oraz ciekawe artykuły dotyczące wychowania między innymi:

• „Kocham nie biję”
• „Apel Twojego dziecka”
• „Gdy dziecko nie chce bawić się z rówieśnikami”
• „Kiedy do logopedy”
• „Samodzielność dziecka”
• „Szczęśliwe dziecko- 13 sentencji”
• „Dzieci uczą się tego, czego doświadczają”
• „Jak się zachować, gdy dziecko przeklina?”
• „Wszystko o mowie czyli, jak pomóc dziecku w rozwoju mowy”
• „Komputer i telewizja- forma rozrywki dla wielu dzieci”
• „10 porad dla rodziców, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu”
• „7 sposobów, by ośmielić malca”
• „Bunt dwulatka”
• „Jaki jest trzylatek?”
• „Budowanie poczucia sukcesu u dziecka”
• „Dekalog żywienia”
• „Gdy ryba to lyba”
• „Prawa małych i dużych”
• „Przypowieść o orle- przestroga dla rodziców”
• „Dekalog dla rodziców i wychowawców”

Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców w celu integracji dzieci i rodziców oraz spędzania wspólnie czasu:
2010/2011
• 16. 11.2010- „Dbamy o zęby”
2011/2012
• 1.12.2011- „Zabawa andrzejkowa”- wspólne zabawy, gry, konkursy
• 15.06.2012- „Wspólne zabawy- wspólny czas”- piknik rodzinny
2012/2013
• 28.11.2012- „Wspólne zabawy- wspólny czas”- zabawa andrzejkowa
• 21.03.2013- „Razem przygotowujemy się do szkoły”- zabawy matematyczne
• 29.05. 2013- „Razem przygotowujemy się do szkoły”- wychowanie przez czytanie

Nawiązywałam w współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole takimi jak:
• Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach- wycieczki, pogadanki, spotkanie z policjantem w przedszkolu
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu- pogadanki, zwiedzanie straży
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach, Gminna Biblioteka Publiczna w Przybyszewie, Biblioteka Szkolna - w celu zachęcania dzieci do korzystania z biblioteki, poznania pracy bibliotekarza
• Muzeum Wsi Radomskiej- lekcje muzealne, upowszechnianie wiedzy o zabytkach
• Leśniczówka w Orzechowie- poznanie pracy leśnika, odkrywanie piękna środowiska przyrodniczego
• Pielęgniarka- pogadanka na temat higieny, odżywiania

Organizowałam wycieczki dla dzieci, które rozwijały u nich samodzielność oraz ciekawość poznawczą świata:
2010/2011
• Poczta, Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
• „Hula Park” w Radomiu
• Muzeum Wsi Radomskiej (wykonanie palm), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
• Leśniczówka w Orzechowie
• Ogród Zoologiczny w Warszawie
2011/2012
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
• „Hula Park” w Radomiu
• Muzeum Wsi Radomskiej (lekcja muzealna „Od ziarenka do bochenka”), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
• JuraPark w Bałtowie
2012/2013
• Piekarnia, Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
• „Hula Park” w Radomiu (zabawa andrzejkowa)
• Kraina Mikołaja w Bałtowie

Organizowałam spacery po najbliższej okolicy w celu zapoznania dzieci z najbliższym otoczeniem ( rzeka, łąka, las – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w danej porze roku; Rynek), cmentarz- Dzień Zaduszny (zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza, księdza Kaczorowskiego oraz Patrona Szkoły).
Ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy było organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, które pozytywnie wpływały na wzajemne relacje między dziećmi i nauczycielkami, wzmacniały więzi rodzinne. Dzięki nim przedszkolaki mogły zaprezentować swoje umiejętności przełamując tremę.
2010/2011
• Pasowanie na przedszkolaka i starszaka
• Mikołajki
• Wigilia
• Choinka, bal karnawałowy ( z udziałem Clowna Rupherta)
• Dzień Dziecka ( występy nauczycielek dla dzieci)
• Dzień Rodziny (z udziałem Clowna Rupherta)
2011/2012
• Andrzejki
• Mikołajki
• Jasełka
• Wigilia
• Dzień Babci i Dziadka
• Choinka, bal karnawałowy ( z udziałem Teatru Forma)
• Dzień Dziecka
• Dzień Rodziny

2012/2013
• Pasowanie na przedszkolaka i starszaka
• Andrzejki
• Mikołajki
• Wigilia z Rodzicami
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy ( z udziałem agencji artystycznej PATIGO)

Dzieci uczestniczyły w akcjach charytatywnych, dzięki którym zrozumiały jak ważna jest choćby najmniejsza pomoc drugiemu człowiekowi oraz nauczyły się dzielenia z innymi. Były to następujące zbiórki i akcje:
• Zbiórka zabawek i książeczek, które zostały przekazane do Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim oraz do dwóch Pogotowi Rodzinnych w Radomiu (2010/2011)
• Zbiórka odzieży, obuwia dla gminy Wilków („Radosna Gwiazdka”) (2010/2011)
• Zbiórka makulatury dla trójki chorych dzieci, która została przekazana Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Radomiu (2012/2013)
• Zbiórka plastikowych korków dla Stowarzyszenia „Przyszłość Naszych Dzieci”(2011/2012, 2012/2013)
• Zbiórka odzieży, która została przekazana do Parafialnego Zespołu Caritas w Jedlińsku (2011/2012, 2012/2013)
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (2011, 2012, 2013)
• Góra Grosza (2010,2011,2012)
W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 prowadziłam dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Otwarte Przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Na zajęciach realizowane były treści z trzech modułów według autorskiego programu: uzdolnienia i zdolności twórcze, rozwój umiejętności matematycznych, gotowość do czytania i pisania. W roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam zajęcia wyrównawcze oraz plastyczne w ramach projektu „Przedszkole Wiejskie”. Podejmowane działania dydaktyczno- wychowawcze rozwijały umiejętności dzieci, otwierając ich możliwości na przyszłe sukcesy szkolne.
W przedszkolu prowadzona była zbiórka zużytych baterii (REBA) oraz płyt CD/DVD w trosce o środowisko. Za zebrane baterie przedszkole otrzymywało drobne upominki takie jak gry, zabawki, puzzle.
Przygotowywałam dzieci do konkursów przedszkolnych oraz poza przedszkolnych:
2010/2011
• „Bombki choinkowe”
• „Wielkanocna Pisanka”
• „Serduszko dla mojej mamy”
2011/2012
• „Święty Mikołaj”
• „Najpiękniejsza klasowa choinka”
• „Wielkanocna Pisanka”
• „Serduszko dla mamy”
2012/2013
• „Święty Mikołaj”
• „Choinka”
• „Wielkanocna Pisanka”
• „Serduszko dla mamy”
• „Moja Rodzina” ( w ramach projektu „Otwarte Przedszkola”).
Udział w konkursach oprócz dyplomów i nagród dawał dzieciom ogromną satysfakcję, wiarę we własne możliwości oraz motywował do dalszego działania.
W celu promocji przedszkola redagowałam artykuły do gazetki gminnej oraz prowadziłam od roku szkolnego 2012/2013 internetową stronę przedszkola (www.psprzybyszew.przedszkolowo.pl), na której zamieszczałam aktualne ogłoszenia oraz najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola.
W związku z ogromną plagą jaką jest problem alkoholizmu zamieściłam na stronie internetowej publikację dotyczącą rodziny z problemem alkoholowym.
Organizowałam spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: leśniczy, listonosz, strażak, policjant, pielęgniarka, krawcowa, kucharka, bibliotekarka, pisarz, fryzjer. Dzięki tym spotkaniom dzieci miały okazję dowiedzieć się wiele ciekawych informacji dotyczących pracy tych ludzi.
Tradycją w przedszkolu było organizowanie tzw. „ciekawych dni”, dzięki którym dzieci aktywnie włączały się do udziału w zajęciach:
• Urodziny w przedszkolu- wspólne śpiewanie „Sto lat” solenizantowi, obdarowanie go kartką urodzinową, wpisanie daty jego urodzin do kalendarza, zabawy z balonami
• Dzień Chłopaka
• Dzień Kobiet
• Dzień Poczty Polskiej
• Dzień Pluszowego Misia
• Dzień Postaci z bajek
• Dzień Górnika
• Walentynki
• Dzień Leśnika
• Dzień Strażaka
• Pierwszy Dzień Wiosny
• Pierwszy Dzień Jesieni
• Dzień Polskiej Niezapominajki
• Dzień Wody
• Dzień Marchewki
• Dzień Książki
• Dzień Bibliotekarza
• Dzień Ziemi- „Sprzątanie Świata”
Przedszkolaki uczestniczyły w wielu programach edukacyjnych:
• „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Realizowałam z dziećmi wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: segregowaliśmy śmieci, prowadziliśmy patrole ekologiczne, organizowaliśmy specjalne dni, poświęcone przyrodzie itp. (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)
• „Bezpieczny Przedszkolak”- celem akcji było uświadomienie dzieciom jak ważną rolę pełni Straż Pożarna i budowanie zaufania do instytucji od najmłodszych lat (2010/2011)
• „Akademia Malucha”- program adaptacyjny, który poprzez znanych i lubianych bohaterów łagodnie i efektywnie wprowadzi dzieci w nowe otoczenie oraz nauczył prawidłowych zasad zachowania w przedszkolu. (2010/2011, 2012/2013)
• „Cała Polska Czyta Dzieciom”- w ramach akcji dzieci uczestniczyły w wycieczce do biblioteki, obchodziły Dzień Książki, Dzień Postaci z bajek, Dzień Pluszowego Misia oraz w codziennym słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela. (2011/2012, 2012/2013)
• „Tęczowe Smaki”- program, którego celem była zmiana nawyków żywieniowych oraz zaszczepienie w dzieciach smaku na wartościowe produkty spożywcze. (2011/2012, 2012/2013)
• „Akademia Aquafresh”- Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej, dzięki któremu dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, zabawach, które nauczyły je w ciekawy sposób jak dbać o zęby (2011/2012, 2012/2013)
• „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”- cykl akcji prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Piramida Żywienia, Bezpieczny Przedszkolak, Zdrowy Przedszkolak). (2012/2013)
W 2011 i 2012 roku otrzymałam nagrodę Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, która była dla mnie dużym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt 3)

W XXI wieku nie można wyobrazić sobie życie bez komputera. Stał się on narzędziem powszechnym, gdyż ludzie stykają się z nim prawie wszędzie. Pomaga on wykonywać zadania ułatwiające naukę i pracę. Przez cały czas trwania stażu rozwijałam swoje umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy.
Dzięki Internetowi- prawdziwej kopalni wiedzy- miałam stały kontakt z innymi nauczycielami, dostęp do ciekawych materiałów do zajęć (wierszy, opowiadań, piosenek, ilustracji, publikacji pedagogicznych, informacji dydaktycznych, scenariuszy itp.) Na bieżąco mogłam śledzić zmiany w przepisach prawa oświatowego. Dokonywałam zakupów w sklepach internetowych (książki, zabawki, dyplomy, pomoce do zajęć, materiały plastyczne). W swojej pracy wykorzystywałam znajomość programu Word, który służył mi do przygotowywania scenariuszy, kart pracy, rysunków, obrazków, ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, plakatów, dokumentów- planów pracy, ankiet, kwestionariuszy, sprawozdań, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji zadań oraz programu Power Point do tworzenia prezentacji multimedialnych dla rodziców i dzieci oraz do zaprezentowania dorobku zawodowego.
Od 2012 roku prowadziłam stronę przedszkola, na której zamieszczałam aktualne ogłoszenia dotyczące pracy przedszkola oraz relacje wraz ze zdjęciami z najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczyły dzieci.
Na portalach edukacyjnych zamieściłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela (www.publikacje.edu.pl), artykuł „Rodzina z problemem alkoholowym” (www.edukacja.edux.pl), oraz scenariusz zajęć z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój dziecka nadpobudliwego w grupie dzieci czteroletnich
(www.edukacja.edux.pl). Umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej doskonaliłam poprzez uczestnictwo w kursach internetowych: „Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga”, „Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga”, „Zabawy grupowe przeciwdziałające agresji u dzieci”, „Zabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego psychoruchowo”.
Dzięki znajomości obsługi komputera doskonaliłam warsztat pracy, dzięki czemu wyglądał on estetyczniej i ciekawiej. Podczas zajęć w przedszkolu wykorzystywałam projektor, laptop, tablicę interaktywną. Korzystałam z programów edukacyjnych, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, dzięki którym dzieci były bardziej zainteresowane zajęciami i skupione na zagadnieniu.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt4)

Swoją wiedzę z psychologii, pedagogiki, dydaktyki aktualizowałam poprzez zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi, systematyczne studiowanie literatury, czasopism:
• „ Logopedia. Poradnik dla nauczycieli i rodziców” MAC
• „ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli”
• „Antystresowy wpływ śmiechu na funkcjonowanie dziecka” RAABE
• „Awans zawodowy nauczyciela- krok po kroku” A. Pery ORE
• „Awans zawodowy nauczyciela od A do Z” A. Kalińska, W. Pakulniewicz
• „Bliżej przedszkola”- magazyn
• „Diagnoza przedszkolna i wspomaganie dzieci w osiąganiu gotowości do nauki w szkole” ORE
• „Dziecko wśród mediów” ks. J. Nagórny
• „Forum Nauczycieli. Wychowanie Przedszkolne.”- Biblioteka Nauczyciela MAC
• „Jarmark logopedyczny” M. Malkiewicz
• „Kiedy maluch jest gotowy, by zostać przedszkolakiem?” RAABE
• „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat” R. Sprawka, J. Graban
• „Meritum”- Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny
• „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka” M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska
• „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” G. Demel
• „Mój przedszkolak”- magazyn
• „Nasze dziecko uczy się mowy” L. Kaczmarek
• „Niecierpliwe dziecko- nauka odraczania reakcji i czekania na swoją kolej” K. Zielińska
• „Podstawy pedagogiki” K. Dymek- Balcerek
• „Pomagamy uczyć” WSiP
• „Poznajmy się bliżej” RAABE
• „Psychologia ogólna” W. Kozłowski, M. Moskwa, E. Jakubiak- Zapalska
• „Psychologia rozwojowa w zarysie” A. Birch, T. Malim
• „Sytuacje trudne i kryzysowe w przedszkolu” Biblioteka Monitora Prawnego
• „Trening koncentracji. Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka” I. Sikorska
• „Twoja Era”- magazyn
• „Wiem”- magazyn
• „Wychowanie w przedszkolu”- czasopismo dla nauczycieli
• „Wychowanie w przedszkolu”- miesięcznik
• „Wychowawca”- miesięcznik
• Seria „One są wśród nas” ( dziecko z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami lękowymi, z autyzmem i Zespołem Aspergera, z ADHD, z zaburzeniami tikowymi, z depresją w przedszkolu i szkole)

oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W swojej biblioteczce zgromadziłam wiele czasopism, książek i artykułów dotyczących swojej pracy. Poprzez kontakt z przedstawicielami wydawnictw JUKA, MAC, WSiP, Nowa Era mogłam śledzić nowości wydawnicze. Każdą ciekawą propozycję starałam się wykorzystać w swojej pracy.
Zdobytą wiedzę stosowałam do rozwiązywania konfliktów w grupie, integrowania grupy, zapobiegania agresji.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt 5)

Podczas wykonywania swoich obowiązków korzystałam z przepisów dotyczących systemu oświaty. Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty takie jak:
• Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w przedszkolu oraz przepisami przeciwpożarowymi, przestrzegałam tych zasad
podczas codziennej realizacji zajęć . Zadanie to pomogło mi uświadomić sobie
potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła oraz dowiedziałam się, jak należy
postępować i reagować w sytuacji zagrożenia, by dzieciom nie stało się nic złego
w razie takiej ewentualności.
Analizowałam dokumentację określającą organizację i zadania przedszkola. Studiowałam dokumenty związane z funkcjonowaniem przedszkola ( Statut Przedszkola, plany pracy, prowadzeniem dzienników, protokołowaniem posiedzeń Rady Pedagogicznej).

Wnioski z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Podczas ich realizacji korzystałam z doświadczenia i pomocy Dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co wpłynęło na podniesienie poziomu jakości mojej pracy pedagogicznej. Podejmowanie nowych wyzwań i wykonywanie założeń wzbogaciło mnie o nową wiedzę i doświadczenia. Realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do celu i utwierdziła w przekonaniu, że praca nauczyciela jest pracą niezwykle interesującą i dająca dużo satysfakcji. Dużo się nauczyłam i nadal chcę się doskonalić, a więc będę kontynuowała tę pracę najlepiej jak potrafię. Chciałabym, aby moje zajęcia z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne i interesujące.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.