X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36350
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego za I rok 2015/2016

Sprawozdanie z Planu Rozwoju na nauczyciela dyplomowanego za I rok
od 01.09.2015r do 30.06.2016r
Teresa Baran – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Sposób realizacji planu rozwoju zawodowego:

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
- zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego wymaganą dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
- sformułowałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu ,opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz gromadziłam dokumentację i materiały potwierdzające działania w ramach awansu zawodowego
- uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego :
Rada szkoleniowa-
Rada szkoleniowa-
ODM- Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka
- opracowałam referat na Radę Pedagogiczną – Rola bajki w życiu dziecka
- przez cały okres pracy wzbogacałam swój warsztat pracy poszerzając wiedzę, zdobywając nowe umiejętności umożliwiające lepsze kierowanie procesem wychowawczo- dydaktycznym, korzystałam przy tym z literatury fachowej, stron internetowych, czasopism,
opracowywałam własne scenariusze ciekawych zajęć, spotkań, uroczystości, wycieczek, wykonywałam szereg pomocy do zajęć
- na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną ( plany miesięczne, wpisy do dziennika, obserwacje), opracowywałam indywidualne programy dla dzieci mających trudności w opanowaniu niektórych umiejętności przewidzianych w PP oraz współpracowałam z rodzicami udzielając im wsparcia i wskazówek do pracy w domu
- dbałam o artystyczny wygląd przedszkola wykonując ozdoby samodzielnie ze zgromadzonych materiałów
- współpracowałam z rodzicami na wielu poziomach: angażowałam ich w prace na rzecz przedszkola, włączałam ich w organizacje imprez i uroczystości, prowadziłam dla nich zajęcia otwarte, organizowałam spotkania z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody, przeprowadziłam trzy konkursy, w których rodzice wzięli udział( konkurs na ozdobę świąteczną, konkurs kolęd, konkurs plastyczny - Moja ulubiona bajka) przygotowałam wspólnie z rodzicami inscenizacje bajki dla dzieci Kopciuszek, wspólnie z rodzicami i dziećmi wyjechaliśmy na wycieczkę do Cyrklandu w Miłkowie pod Karpaczem, przeprowadziłam pięć zebrań
Wszystkie podjęte przeze mnie działania wpływały na podniesienie jakości pracy przedszkola.

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- za pomocą programów komputerowych przygotowywałam dokumentację przedszkolną, scenariusze, karty pracy, dyplomy, zaproszenia
- gromadziłam płyty CD, DVD (filmiki, opowiadania, piosenki, nagrania muzyczne) i wykorzystywałam je na zajęciach z dziećmi
- dokumentowałam za pomocą aparatu cyfrowego ważne wydarzenia z życia przedszkola i umieszczałam je na stronie internetowej

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
- udostępniam swój warsztat pracy innym nauczycielom, dzielę się swoją wiedzą, udostępniam materiały i pomoce oraz prowadzę rozmowy z nauczycielami na tematy zawodowe, poszerza to znacznie moją wiedzę i pozwala na wprowadzanie zmian i doskonali moją pracę z dziećmi
- zapraszam chętnych nauczycieli na prowadzone przeze mnie zajęcia, konkursy, uroczystości o różnej tematyce
- na Radę Pedagogiczną przygotowałam referat nt „Rola bajki w życiu dziecka”
§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
- opracowałam i wdrożyłam do pracy z dziećmi własny program terapeutyczny „Terapeutyczna moc bajek- Bajka jest dobra na wszystko”. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach tego programu nastąpiła znaczna poprawa w zachowaniu dzieci i nastąpił wzrost zainteresowania rodziców tą metodą. Wiele z dzieci poznało sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach (stres, agresja, negatywne emocje, niska samoocena)

§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
- podjęłam współpracę z różnymi instytucjami ( Biblioteka Wiejska w Zaborowie, Stowarzyszenie Aktywny Dziewin, Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie, Koło Rolnicze SKR w Zaborowie, Sołtysi wsi , z których dzieci uczęszczają do przedszkola, CKiT w Ścinawie Stowarzyszenie Aktywny Dziewin przeprowadzi przewidziane zajęcia z dziećmi we wrześniu 2016 z powodów ekonomicznych
- organizowałam uroczystości przedszkolne dla społeczności lokalnej ( wigilia, jasełka i Kiermasz Bożonarodzeniowy, Konkurs Kolęd, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka) oraz dni otwarte przedszkola dla chętnych rodziców
- przygotowałam z dziećmi przedstawienie jasełkowe, przedstawienie dla Babci i Dziadka, przedstawienie dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty oraz przedstawienie na zakończenie roku szkolnego
- przy współudziale rodziców przygotowałam Dzień warzyw i owoców, Zabawy i gry na powietrzu, Wróżby andrzejkowe, Spotkanie z Mikołajem, Zabawę karnawałową pod hasłem „W krainie bajek”, Powitanie wiosny pod hasłem „ Wszyscy witamy wiosnę oraz przedstawienie Kopciuszek
- wszystkie uroczystości, występy i spotkania przyczyniły się do integracji grupy dzieci i rozwijania ich talentu
- w tym roku nie udało mi się zorganizować spotkania wielkanocnego „Wielkanocny Poranek”
- prowadziłam działalność w ramach działań ekologicznych – organizowałam zbiórkę nakrętek plastikowych, makulatury, baterii
- zachęciłam rodziców do dodawania dzieciom do drugiego śniadania owoców i warzyw
-codziennie organizowałam dla dzieci pobyt na świeżym powietrzu ( spacery, zabawy na placu przedszkolnym)
- w ramach udziału w Europejskim Tygodniu Sportu organizował dla dzieci różne zajęcia ruchowe ( zabawy tropiące „Do gawry niedźwiedzia”, tor przeszkód, Zumba, konkurencje sportowe „ Nawet maluch ci to powie – sport to zdrowie, aerobik)
- przeprowadziłam cykl zajęć pod hasłem „Poznajemy kolory” ( Kto ma kolor czerwony jest dziś pięknie proszony, Gdzie jest zielone?, Zabawy kolorem niebieskim, Zabawy kolorem pomarańczowym, Żółty jak słońce)
- w ramach współpracy z Biblioteką Wiejską chodziliśmy na cykliczne spotkania czytelnicze w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, wspólnie z panią bibliotekarką organizowałam zajęcia biblioteczne: Światowy Dzień Postaci z Bajek, Miś w literaturze dziecięcej, Grzeczność na co dzień oraz dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez bibliotekę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia
- wzięliśmy udział w akcji „ Sprzątanie świata”
- do zaprzyjaźnionych instytucji, a także do byłych pracowników przedszkola (będących obecnie na emeryturze) chodziłam z dziećmi z życzeniami świątecznymi i upominkami wykonanymi przez dzieci
- pozyskałam sponsora nagród na konkurs kolęd, dzięki współpracy z Radą Rodziców pozyskaliśmy pieniądze na wycieczkę do Cyrklandu w Miłkowie koło Karpacza, dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opłacony koszt wynajęcia autokaru na wycieczkę integracyjną do Legnicy do Sali Zabaw - Mrowisko

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi przedmiotami.
- kierowałam jedno z dzieci dzieci do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubinie, niestety rodzice nie skorzystali z pomocy
- zorganizowałam dla dzieci spotkanie z przedstawicielem Komendy Policji w Ścinawie i ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie i Parszowicach
- w tym roku nie udało mi się nawiązać współpracy z Nadleśnictwem
- nie udało mi się w tym roku nawiązać współpracy z Nadleśnictwem z powodu nawału pracy w Nadleśnictwie

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiku i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
- prowadziłam wnikliwą obserwację dzieci wybranych do opisu przypadku, gromadziłam dokumentację dzieci oraz wzbogacałam wiedzę na ich temat. Opracowywałam metody postępowania, co będzie stanowiło podstawę do opracowania analizy przypadku w kolejnych etapach trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.