X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36286
Przesłano:
Dział: Języki obce

Must, may, might w spekulowaniu. Konspekt lekcji otwartej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Temat: Czasowniki modalne: must, may,might służące spekulowaniu, zadawanie pytań – ćwiczenia w mówieniu
Data: 15 listopada 2017
Czas: 45 minut
Prowadzący: A. Wawrzyniak- Khan
Klasa: 3a

Cele ogólne:
- praktyczne przećwiczenie nowopoznanej struktury : czasownik modalny MAY, MIGHT, MUST + be+ gerund/ have+ past participle / have been+gerund w procesie spekulowania co do teraźniejszych i przeszłych wydarzeń.
- doskonalenie umiejętności mówienia, zadawanie pytań

Cele względem obserwatora:
- dobór i wykorzystanie materiałów multimedialnych w nauczaniu wybranej struktury (cała
lekcja)
- zaproponowanie nowego źródła materiałów dydaktycznych (strona lessonstream.org na
której można znaleźć filmiki, teledyski, gotowe konspekty lekcji i ćwiczenia
przyporządkowane różnej tematyce, poziomom nauczania i różnym umiejętnościom jakie
nauczyciel chce ćwiczyć) oraz filmów z youtube
- aktywizowanie uczniów poprzez stworzenie i omawianie sytuacji realnej i bliskiej ich
codzienności ( I część lekcji) oraz poprzez organizowanie pracy w grupie
- aktywizowanie uczniów poprzez nowatorską metodę oceniania aktywności

Uczeń:
- uczeń rozumie charakter zadawanych przez nauczyciela pytań i potrafi udzielić odpowiedzi adekwatnie do charakteru pytania odnosząc się do materiału filmowego lub scenki sytuacyjnej stworzonej na zajęciach
- uczeń rozpoznaje i poprawnie używa nowopoznane konstrukcje modalne w celu dokonania spekulacji na temat bieżących i przeszłych zdarzeń
- uczeń potrafi uzupełnić brakujące elementy tekstu o nowopoznane struktury z uwzględnieniem ich aspektu teraźniejszego bądź przeszłego i form gramatycznych czasowników
- uczeń konstruuje poprawne pytania adekwatnie do sytuacji

Formy pracy:
Grupowa, indywidualna, z całą klasą

Metody:
1.Aktywizująca: praca indywidualna, w parach, grupowa
2.Podająca: opowiadanie (do uzupełnienia), objaśnienia, pogadanka ( pierwsze dwa ćwiczenia)
3. Problemowa: spekulowanie co do przyczyn i charakteru zdarzeń
4. Sytuacyjna: burza mózgów, wytworzenie/zaprezentowanie sytuacji problemowej
5. Eksponująca: videoclip, krótki filmik, pantomima

Pomoce dydaktyczne:
-Videoclip piosenki ‘Just’ zespołu Radiohead i zapis dialogu z videoclipu pobrany z lessonstream.org/ Lying on the pavement by Jamie Keddi oraz zaczerpnięte fragmenty lekcji z youtube oraz strony lessonstream.org
- krótki film video ze strony lessonstream.org : lessonstream.org/2008/09/03/wallet-mystery
- krótki film – pantomima zaczerpnięty z youtube: What are they miming?/ Corazon
- karta pracy (dla ucznia): zapis dialogu z videoclipu, streszczenie filmu do uzupełnienia, lista
przykładowego użycia konstrukcji modalnych w multimediach
- ekran
- tablica zwykła
- komputer i internet
- kształt leżącego człowieka wycięty z kartonu

Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjne: (sprawdzenie obecności, zapisanie tematu)
Temat: Czasowniki modalne: must, may,might służące spekulowaniu, zadawanie pytań – ćwiczenia w mówieniu

Nauczyciel informuje uczniów, że dwoje z nich będzie dziś ocenionych za aktywność ale nie powie kto to jest. Zapisuje imiona tych osób na kartce do późniejszego wglądu.

2.Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na leżący na środku klasy niczym ofiara wypadku lub przemocy wycięty z kartonu kształt człowieka. Krzesełka ustawione są w półkolu dookoła postaci. Na tym etapie nauczyciel nie wyjaśnia uczniom niczego.

3.Nauczyciel zadaje pytanie i zapisuje je na tablicy: What do you think must have happened to his man? (jak myślicie co musiało się stać temu człowiekowi?)
Oczekuje się odpowiedzi indywidualnych z użyciem konstrukcji modalnej. Przykłady:
- He must have fallen down from the tenth floor.
- He must have fainted or died.
- He may have been attacked and beaten up.
- He may have been shot.
- He might have had a car accident.
-He may be pretending that he is dead.
- He must have seen a ghost and collapsed. Itd.

4.Nauczyciel mówi uczniom by wyobrazili sobie, że są w Londynie na ulicy i widzą właśnie tak leżącego na ziemi człowieka. Ten człowiek żyje i ma się dobrze. Niechętnie odpowiada na pytania. Na kartach pracy mają wykonać dwa zadania :
zastanowić się i zapisać jakie pytania zadaliby mu oraz sformułować przypuszczenia co mogło się mu stać i zapisać przykłady. Mają około 3 minut.

Przykłady oczekiwanych pytań: Are you ok.?, Have you been drinking?, What happened Sir?, Is it a political protest? Do you want me to call for an ambulance?

4.Następnie nauczyciel puszcza uczniom videoclip piosenki Just zespołu Radiohead, na którym widzimy dokładnie tę samą sytuację, która prezentowana była w klasie. Videoclip zawiera zapis niemego dialogu, który odbywa się na videoclipie w czasie trwania piosenki.Uczniowie mają wynotować zadawane przez przechodniów pytania i sprawdzić które z nich z teledysku pokrywają się z ich pomysłami oraz mają znaleźć
przykład jednej spekulacji z czasownikiem MUST, MAY lub MIGHT. Wspólnie z nauczycielem sprawdzają odpowiedzi analizując zapis nagrania .

5.Nauczyciel pyta uczniów czy wiedzą dlaczego ten mężczyzna z teledysku tak leżał. Najprawdopodobniej żaden uczeń nie zgadnie. Mężczyzna leży ponieważ bierze udział w kręceniu teledysku dla Radiohead i taka właśnie ma rolę.

6.Następnie uczniowie oglądają krótki filmik o eksperymencie przeprowadzanym na ulicy. Nauczyciel zatrzymuje film w różnych miejscach i za każdym razem zadaje pytanie wymagające spekulacyjnej odpowiedzi.
Pytania:
1. What might he be thinking of? /What do you think the man might want to do with the money? (Co mężczyzna prawdopodobnie chce zrobić z pieniędzmi?)
2. What might he want to use the chalk for? (Do czego prawdopodobnie chce użyć kredy?)
3. What might he want to draw? (co być może chce narysować?)

4. What must the people be thinking? (co ludzie muszą sobie myśleć teraz?)
5. What may happen next? (co może stać się dalej?)

Wymagane odpowiedzi powinny zawierać w sobie konstrukcje modalne spekulujące.

7.Nauczyciel mówi uczniom, że będą oglądać historię opowiedzianą przez mimów. Muszą oglądać bardzo uważnie gdyż po obejrzeniu będą musieli wykonać zadanie w dwóch grupach. Historia ma tytuł The heart (Serce). Filmik jest zaczerpnięty z Youtube (What are they miming? – Corazon)Uczniowie oglądają przez 6 minut. Następnie w grupach muszą uzupełnić streszczenie opowiedzianej przez mimów historii dopasowując odpowiednie czasowniki do luk oraz tworząc z nimi kombinacje z czasownikiem modalnym uwzględniając aspekt czasowy.
Grupa, która skończy pierwsza dostaje słodki upominek.

8.Tutaj lekcja może dobiec końca. Nauczyciel podsumowuje czego dotyczyły zajęcia. Jako pracę domową zadaje jeden z załączników. Jest to lista przygotowanych praktycznych użyć konstrukcji modalnych w literaturze oraz pop kulturze. Uczniowie mają przetłumaczyć tytuły i cytaty zastanawiając się nad jak najtrafniejszym tłumaczeniem tak by oddać charakter użytych w nich struktur modalnych.

9.Nauczyciel ocenia obserwowanych uczniów.

ZADANIE DODATKOWE (W RAZIE SZYBKIEGO I SPRAWNEGO PRZEBIEGU LEKCJI)

10.Zadanie dodatkowe opiera się na idei dawnej gry w kalambury.
Wybrani bądź chętni uczniowie mają za zadanie odegrać rolę zapisaną na bileciku. Reszta grupy obserwuje i zgaduje co odgrywający próbuje przekazać i zgadują dlaczego. Wskazane jest używanie tylko konstrukcji modalnych.

Bilecik 1: odgrywający zwija się z bólu, udaje chorobę bo nie chce iść do szkoły
Przykłady odpowiedzi uczniów:
He must be ill.
He must be suffering.
He may have eaten too much.
He may have food poisoning itd ...

Bilecik 2: odgrywający na zmianę jest wściekły i płacze, odgraża się .
Przykłady odpowiedzi:
He must be furious.
He may have failed a test or exam.
He must have been cheated by someone.

Bilecik 3: odgrywający gotuje coś w kuchni (rodzice wyjechali i nie ma co jeść)
Możliwe odpowiedzi:
He must be doing some housework.
He may be cleaning something. Itd...

Bilecik 4: odgrywający jest chirurgiem i przeprowadza właśnie operację na pacjencie.
Możliwe odpowiedzi:
He must be repairing something
He must be making some new clothes. Itd...

Bilecik 5: ogdrywający udaje windę:
Możliwe odpowiedzi: ?

Załączniki:
1. Karta pracy ucznia
2. Streszczenie opowieści mimów z lukami dla uczniów +
streszczenie z wypełnionymi lukami dla obserwatora
3. Lista cytatów i tytułów piosenek – praca domowa
4. Bileciki do odgrywania ról
5. ankieta ewaluacyjna

KARTY PRACY I MATERIAŁY DO LEKCJI
KARTA PRACY UCZNIA I

Zadanie w metrze:

You are in London at midday. You see a man lying on the ground. He is alive and he looks fine yet he doesn’t want to talk to anybody and keeps lying and not moving. You must:
a) think and write down what questions you would ask this man
........................................
b) make speculations about what may/must have happened to him, why he is lying like that:
........................................
KARTA PRACY UCZNIA II
Po obejrzeniu filmu z udziałem mimów uzupełnij streszczenie opowiedzianej przez nich historii używając czasowników modalnych MAY, MIGHT, MUST oraz czasowników z chmurki. Będzie konieczna zmiana ich form gramatycznych.
CZASOWNIKI DO WYKORZYSTANIA:see, think, be, be, be,intend,want, want, say, beat,fall, get

In the beginning the man ...... ............ ......... some birds flying as he was waving his hands at the sky. At that very moment something disgusting fell from the sky. It ......... ......... ......... one bird’s job.
Suddenly there appeared a girl. The man ............ ............ ............ that she was beautiful and ......... ............ ............ to start a conversation. He looked in the mirror as he ......... ............ ............ to look good to attract her. The girl ......... not ............ ............ interested at first as she turned her back on him. The boy tried again , this time with a flower. She ............ ............ ............ pleased because she accepted it. She pointed at his heart so she ......... ............ ............ to start a relationship. They decided to play but had no ball. She got really sad.
Suddenly the boy had an idea. He ......... ............... ............ something like: “Let’s play with my heart”. He took his heart out and gave it carefully to the girl. It was moving in the girl’s hands so it ............ ............ ............ ..................... . The girl began tossing the heart carelessly again and again.
Unfortunately, at one moment the heart hit the ground. It ......... ............ ............ into pieces as later they were trying to pick them up. Then the girl left the boy. He was devastated. He collected the pieces and threw them into the sky.
What fell down made him happy and complete again so he ............ ......... ............ his heart repaired. When the girl came back she wanted to have her own repaired, too, so she threw it to the sky as well.

DLA OBSERWATORA
Po obejrzeniu filmu z udziałem mimów pt: The Heart uzupełnij streszczenie opowiedzianej przez nich historii używając czasowników modalnych MAY, MIGHT, MUST oraz czasowników z chmurki. Będzie konieczna zmiana ich form gramatycznych.

In the beginning the man must have seen some birds flying as he was waving his hands at the sky. At that very moment something disgusting fell from the sky. It must have been one bird’s job.
Suddenly there appeared a girl. The man must have thought that she was beautiful and must have wanted to start a conversation. He looked in the mirror as he may/might have wanted to look good to attract her. The girl may not have been interested at first as she turned her back on him. The boy tried again , this time with a flower. She must have been pleased because she accepted it. She pointed at his heart so she may/might have intended to start a relationship. They decided to play but had no ball. She got really sad.
Suddenly the boy had an idea. He may/might/ must have said something like: “Let’s play with my heart”. He took his heart out and gave it carefully to the girl. It was moving in the girl’s hands so it must have been beating . The girl began tossing the heart carelessly again and again.
Unfortunately, at one moment the heart hit the ground. It must have fallen into pieces as later they were trying to pick them up. Then the girl left the boy. He was devastated. He collected the pieces and threw them into the sky.
What fell down made him happy and complete again so he must have got his heart repaired. When the girl came back she wanted to have her own bettered, too, so she threw it to the sky as well.

Ankieta ewaluacyjna do lekcji otwartej:

Imię i nazwisko obserwatora: ........................................
Data: .....................................
Klasa: ....................................
Temat: ........................................

Proszę odpowiedzieć na 5 poniższych pytań zakreślając jedną z możliwości:

1. Czy cele i zadania były dostosowane do możliwości uczniów?
tak raczej tak nie wiem raczej nie nie

2. Czy zajęcia były prowadzone we właściwym tempie?
tak raczej tak nie wiem raczej nie nie

3. Czy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach?
tak raczej tak nie wiem raczej nie nie

4. Czy wykorzystasz w swojej pracy przedstawione metody, pomysły lub materiały dydaktyczne bądź ich źródła?
tak raczej tak nie wiem raczej nie nie

5. Czy zaproponowane zajęcia spełniły Twoje oczekiwania?
tak raczej tak nie wiem raczej nie nie

Proszę odpowiedzieć na jeszcze dwa pytania:

1. Jakie elementy uznałaby Pani/ uznałby Pan za mocną stronę zaproponowanych zajęć?
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

2. Jakie elementy uznałaby Pani/ uznałby Pan za słabą stronę zaproponowanych zajęć?
........................................
........................................
........................................
........................................

Dziękuję za informację zwrotną

Czasowniki May, Might, Must w pop-kulturze i literaturze. W sieci na wyciągnięcie ręki:

1. cytat z książki Rupi Kaur, kanadyjskiej pisarki urodzonej w Indiach, pt: „Milkand Honey”. Świetnie nadaje się jako wyznanie miłości w nadchodzących Walentynkach:

„You might not have been my first love but were the love that made all the other loves irrelevant”

2. tytuł znanej piosenki szedzkiego zespołu Roxette : ‘It must have been love’

3. tytuł piosenki Cock’a Robin’a : ‘Once we might have known’

4. tytuł rokowej piosenki Soko : ‘ We might be dead by tomorrow’

5. sławne słowa Jima Morrisona wokalisty legendarnego zespołu The Doors wypowiedziane do jego dziewczyny Lindy Ashcroft na pożegnanie: “It might have been in pieces but I gave you the best of me”

6. tytuł piosenki Sizarr: ‘I may have lied to you’

7. tytuł piosenki Tiny Turner: ‘I might have been queen’

8. tytuł piosenki Wandy Jackson ‘Things I might have been’

BILECIKI DO ROLEPLAY

1.You are in pain. You are pretending that you are very ill (because you don’t want to go to school)

2.You are furious and crying. You show that you want to have a revenge on somebody.

3.You are cooking something in the kitchen. (your parents are gone and there is nothing to eat)

4.You are a surgeon and you are just performing an operation on a patient.

5.You are a lift.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.