X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36284
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przestępczość - opis ilustracji. Konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Temat: Opis ilustracji i odpowiadanie na pytania - przestępczość
Data: ...............................
Czas: 45 minut
Prowadzący: A. Wawrzyniak- Khan
Klasa: 3a

Cele ogólne:
- przypomnienie zasad pełnego opisu ilustracji zgodnie z wymaganiami na ustnym egzaminie maturalnym
- zapoznanie uczniów ze sposobem punktowania przez egzaminatora zadnia 2 w zestawie
- omówienie charakteru pytań do ilustracji, ćwiczenie relacjonowania zdarzeń na bazie czasu przeszłego
- wprowadzenie nowego słownictwa z działu tematycznego – Państwo i społeczeństwo z zakresu przestępczości

Uczeń:
- zna zasady pełnego opisu ilustracji na egzaminie i kryteria punktowania w zadaniu 2 w zestawie
- uczeń rozumie charakter zadawanych do ilustracji pytań i potrafi udzielić odpowiedzi adekwatnie do charakteru pytania odnosząc się bądź to do ilustracji bądź własnych doświadczeń
- uczeń potrafi krótko zrelacjonować wydarzenie związane z popełnionym przestępstwem
- uczeń rozpoznaje i poprawnie używa podstawowe nowopoznane słownictwo z zakresu przestępczości

Formy pracy:
Indywidualna, w parach, grupowa

Metody:
a) podająca (rozmowa kierowana, wyjaśnienie)
b) aktywizująca (praca indywidualna, praca w parach, grupowa)

Pomoce dydaktyczne:
materiały zaczerpnięte z podręcznika Gateway 2 plus (unit 2 str 28)
oprogramowanie interaktywne do podręcznika Gateway 2
karta pracy (dla ucznia)
tablica interaktywna
tablica zwykła

Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjne: (sprawdzenie obecności, zapisanie tematu)
Temat: Opis ilustracji i odpowiadanie na pytania- przestępczość
Nauczyciel informuje uczniów, że dwoje z nich będzie dziś ocenionych za aktywność ale nie powie kto to jest. Zapisuje imiona tych osób na kartce do późniejszego wglądu.

2.Nauczyciel pyta uczniów czy pamiętają z wcześniejszych zajęć jakie są wymagane elementy opisu ilustracji na egzaminie ustnym i uzupełnia ich wiedzę jeśli zajdzie taka
potrzeba. Pyta również czy uczniowie pamiętają ile czasu przewidziano na przygotowanie i odpowiedź. (1 minuta na przygotowanie i 1 4 na odpowiedź)

3.Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na tablicę na której jest tabela według której egzaminatorzy oceniają poszczególne zadania na egzaminie ustnym i tłumaczy jak wyliczane są punkty i dlaczego tak ważne jest by rozwinąć swoją wypowiedź i uwzględnić wymagane elementy.

4.Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na listę słówek dołączoną do karty pracy, z której uczniowie mogą korzystać w trakcie wykonywania ćwiczeń. Pyta które słowa są dla nich nowe i podaje prawidłową wymowę.

5. Nauczyciel prosi uczniów by przeanalizowali opis ilustracji w zadaniu 1a na karcie
pracy i zaznaczyli, które elementy ich zdaniem zostały w opisie uwzględnione.

6.Nauczyciel prosi by uczniowie zastanowili się indywidualnie jak rozwinąć brakujący
element i pyta poszczególnych uczniów o propozycje opisu

7.Nauczyciel prosi by uczniowie przeczytali opis w ćw. 2a i zaznaczyli elementy opisu które są zbędne sprawdzając jednocześnie czy opis zawiera elementy obowiązkowe. Uczniowie indywidualnie zastanawiają się jak brakujące elementy uzupełnić. Nauczyciel pyta jak przyznane byłyby punkty za opisy w poleceniu 1a i 2a (unit 2 str 28)gdyby była to sytuacja egzaminacyjna.

8.W ćw 3a (unit 2 str 28)uczniowie są proszeni o samodzielne dokonanie opisu ilustracji z Wykorzystaniem nowych słówek z załączonej listy słów oraz z uwzględnieniem wymaganych kryteriów. Nauczyciel prosi ochotników bądź sam wybiera osoby do prezentacji. Każdy opis jest krótko omawiany.

9.Nauczyciel przypomina że w skład zadania 2 wchodzą również 3 pytania. Pierwsze odnosi się do ilustracji zaś drugie i trzecie do doświadczeń zdającego. Pierwsze dwa pytania wymagają odpowiedzi w czasach teraźniejszych i przyszłych. Wystarczą odpowiedzi dwu-zdaniowe. Jednak pytanie trzecie sprawdza umiejętność relacjonowania i wymaga użycia czasu przeszłego oraz nieco bardziej złożonej wypowiedzi. W tym celu uczniowie są poproszeni o wysłuchanie trzech nagrań
w ćw 4 i wybranie najlepszej. Nauczyciel sprawdza wraz z uczniami która wypowiedź jest najlepsza i dlaczego.

10. Uczniowie pracują w parach. Ich zadaniem jest przygotować pełen opis załączonej w ćw 5 (uczeń A) ilustracji oraz odpowiedzi na 3 pytania. Po 5 minutach wybrane
pary prezentują swoje odpowiedzi. To zadanie jest sprawdzane według tabeli egzaminatora, omawiane i oceniane przez nauczyciela.

11.Uczniowie słuchają nagrań modelowych odpowiedzi by porównać swoje prace.

12.Jeśli nie wystarczy czasu lekcji uczniowie w podobny sposób wykonają zadanie 5 (uczeń B) w domu.

13. Nauczyciel ujawnia kto był obserwowany i ocenia aktywność tych uczniów.

Zadania dodatkowe (w razie sprawnego i szybkiego przebiegu lekcji):

13. Uczniowie wykonują zadanie 5 uczeń B na lekcji i są oceniani za poprawność oraz spełnienie wszystkich kryteriów.
14 .Uczniowie wykonują w domu załączone do karty pracy dodatkowe zadanie typu 2 wraz z pytaniami do zdania. Niezbędne słownictwo znajdą na liście słówek dołączonej
do karty pracy.

Załączniki:
1)Karta pracy dla ucznia (materiały z podręcznika Gateway 2 , lista słówek oraz zestaw ustny zaczerpnięty z interaktywnego oprogramowania do podręcznika) – 2 kartki
2) Prawidłowe odpowiedzi do zadań dla osoby hospitującej/obserwującej

Prawidłowe odpowiedzi do zadań:
2) Uczeń ma 1 minutę na przygotowanie i 4 na odpowiedź na całość zadania. Wymagane elementy opisu to: opis osoby, miejsca, czynności.
5) brak opisu osoby
6) odpowiedzi własne uczniów
7) Uwzględniono pełen opis miejsca zaś brak opisu osoby i czynności. Przynajmniej ostatnie 3 zdania są zbędne. W ćw 1a uczeń tylko odniósł się ponieważ zabrakło 1 elementu obowiązkowego w opisie. W ćw 2a niestety też tylko się odniósł bo brak 2 elementów. Pomimo rozbudowanej wypowiedzi zdający straciłby punkty w całości zadania.
8) odpowiedzi własne uczniów
9) najlepsza jest wypowiedź nr 2. Wypowiedź pierwsza nie rozwija tematu zaś 3 zawiera polskie elementy bo zdający nie zna odpowiednich angielskich słów.
10) odpowiedzi własne uczniów

Lista słówek :
Temat: Przestępczość: Crime

Rzeczowniki:
1. a burglar – włamywacz
2. a car thief – samochodowy złodziej
3. a robber - rabuś
4. a metal bar – metalowy pręt
5. a mask – maska
6. a balaclava – kominiarka
7. a torach – latarka
8. a hooded top – bluza z kapturem
9. handcuffs - kajdanki

Rzeczowniki nazywające przestępstwa:
1. burglary – włamanie
2. robbery – rabunek
3. theft – kradzież
4. vandalism – niszczenie mienia
5. assault – napaść czynna
6. murder – morderstwo
7. piracy – piractwo
8. drink-driving – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
9. rape – gwałt
10. arson – podpalenie
11. stalking – nękanie telefonami lub wysyłaniem poczty
12. blackmail – szantaż

Czasowniki:
1. commit a crime – popełnić zbrodnię
2. break into – włamać się
3. smash the car/ car window – zniszczyć auto/ szybę prętem
4. hold – trzymać w ręku
5. steal – ukraść
6. attack- zaatakować
7. burgle – włamać się
8. hold a gun – trzymać broń
9. threaten with a gun – grozić bronią
10. arrest – aresztować
11. handcuff – zakładać kajdanki

Przymiotniki
LOOK + suspicious (podejrzanie)
angry ( na rozzłoszczonego)
scared (na przerażonego)
nervous / stressed out (na zdenerwowanego, zestresowanego)
aggressive (na agresywnego)
scary - przerażająco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.