X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3627
Przesłano:

Notatki dla ucznia na lekcjach informatyki

Temat: Wstawianie rysunku Clip Art w dokumencie tekstowym (WORD 2003)

1. Wstawianie rysunku Clip Art.
WSTAW -> OBRAZ -> CLIP ART -> ORGAZNIZUJ KLIPY -> KOLEKCJE PAKIETU OFFICE
Następnie wybieramy rysunek, klikamy na strzałkę i z listy wybieramy opcję KOPIUJ.
Przechodzimy do dokumentu, klikamy prawym przyciskiem myszki i z listy wybieramy opcję WKLEJ.
2. Wstawianie napisu Word Art.
WSTAW -> OBRAZ -> WORD ART
3. Wstawianie ramki na stronie
FORMAT -> OBRAMOWANIE I CIENIOWANIE -> OBRAMOWANIE STRONY
Wybieramy opcję RAMKA
Wybieramy styl ramki i jej kolor, bądź wzorek
I klikamy OK
4. Formatowanie obrazu
Klikamy na rysunku prawym przyciskiem myszki i z listy wybieramy opcję FORMATUJ OBRAZ lub OBIEKT.
Wybieramy zakładkę UKŁAD a następnie PRZED TEKSTEM i OK.


Temat: Sposoby komunikacji z komputerem. System operacyjny Windows.

1. Program jest to zapisany w sposób zrozumiały dla komputera ciąg poleceń, które komputer musi wykonać, aby rozwiązać dla nas określone zadanie.
2. Wszystkie programy zainstalowane na dysku komputera nazywamy oprogramowaniem komputera.
3. System operacyjny jest szczególnym programem-najczęściej zestawem programów. Jest odpowiedzialny za współdziałanie urządzeń zestawu komputerowego oraz umożliwia przepływ informacji między komputerem a użytkownikiem. To on narzuca sposób obsługi komputera (np. uruchamiania programów, wyłączania komputera).
4. Windows jest systemem operacyjnym. Jest nazywany KRÓLESTWEM OKIEN, ponieważ wszystko co uruchamiamy pojawia się w oknach.
5. Okno to fragment obrazu na ekranie ograniczony ramką.
6. Rodzaje okien:
a) okno programu
b) okno dialogowe, w którym przekażemy do programu informacje niezbędne do wykonania naszych poleceń
c) okno komunikatu, w którym zostaniemy poinformowani o wykonywanych operacjach.
7. Budowa okna:
a) nazwa programu
b) pasek tytułowy
c) przyciski sterujące
d) pasek menu programu
e) obszar roboczy
f) pasek przewijania i suwak
8. Przyciski sterujące:
a) minimalizuj – pozwala zwinąć okno do przycisku na pasku zadań
b) maksymalizuj – rozwija okno na cały ekran. Powrót do poprzednich rozmiarów okna ułatwia nam nowy przycisk:
PRZYWRÓĆ, który pojawia się w miejsce przycisku MAKSYMALIZUJ.
c) zamknij


Temat: Budowa edytora grafiki - Paint

1. Edytor grafiki jest to program komput. służący do tworzenia rysunków za pomocą komputera.
2. Wszystkie obrazy stworzone za pomocą komputera lub odtwarzane za pomocą komputera nazywamy grafiką komputerową.
3. Budowa programu Paint:
- paleta kolorów
- przybornik narzędzi
- obszar malowania
- menu programu
4. Aby wybrać kolor rysowania należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na wybrany kolor.
Aby wybrać kolor gumki należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na dany kolor.
5. Narzędzie ZAZNACZ umożliwia zaznaczenie prostokątnego obszaru rysunku.
6. Style rysowania:
- styl przezroczysty
- styl z tłem
7. KOPIOWANIE FRAGMENTU RYSUNKU:
- Zaznaczamy fragment rysunku
- Wybieramy styl zaznaczenia
- Klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję: KOPIUJ
lub w menu programu EDYCJA - KOPIUJ
8. WKLEJANIE SKOPIOWANEGO FRAGMENTU RYSUNKU
Klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję: WKLEJ
lub w menu programu wybieramy EDYCJA - WKLEJ
9. Etapy tworzenia kopii rysunku:
ZAZNACZ, KOPIUJ, WKLEJ
10. Obracanie rysunku:
- rysunek jest w ramce ZAZNACZ,
- z menu programu wybieramy OBRAZ -> PRZERZUĆ/OBRÓĆ
- PRZERZUĆ W PIONIE lub W POZIOMIE


Temat: Poznajemy foldery i pliki - program Porządki Ti'99

1. Pojęcia:
a) folder (teczka, katalog)
Teczka, zbiór plików i folderów.
Można utworzyć nowy folder i umieścić w nim swoje pliki lub przenieść do niego pliki z innych folderów.
Foldery na jednym dysku tworzą drzewo, w którym można wyróżnić folder główny, zawierający wszystkie pozostałe foldery oraz wszystkie pliki na dysku.

b) plik (dokument, karteczka)
Dokument lub program przechowywany w komputerze, np. tekst utworzony w edytorze tekstu, czy rysunek namalowany w edytorze grafiki.
Każdy plik ma nazwę nadaną mu przez jego twórcę (użytkownika). Posługując się nazwą pliku można łatwo znaleźć go w komputerze i wykonywać na nim różne operacje, np. kopiować, przenosić w inne miejsce lub usuwać.

2. Przyciski Ti’99

utwórz nowy folder
Najpierw należy zaznaczyć miejsce, w którym ma powstać nowy folder

usuń wybrany folder
Najpierw należy znaczyć wybrany folder

usuń wybrany plik
Najpierw należy zaznaczyć wybrany plik

3. KOPIOWANIE PLIKU

Aby skopiować plik należy najpierw zaznaczyć plik a potem „przeciągnąć” go myszką (mając wciśnięty lewy przycisk myszki) w miejsce, gdzie ma się znaleźć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.