X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3567
Przesłano:

Program autorski "Nie tylko muzea"

1. Ogólna charakterystyka programu

Program został opracowany z myślą o uczniach szkoły podstawowej, szczególnie zamieszkałych na terenie Warszawy. Ma na celu przybliżenie uczniom miasta w którym żyją, jego historii, specyfiki. Program ten może być wykorzystany przez nauczycieli wychowawców, którzy chcą ze swoimi wychowankami zorganizować wycieczki piesze, omijając muzea, tak by skupić się urokach architektury, mniej znanych uliczkach itp.
Program uwzględnia ścieżkę regionalną, ekologiczną, patriotyczną i obywatelską.

2. Odbiorcy, adresaci programu

W zajęciach mogą brać udział dzieci z klas IV, V i VI szkoły podstawowej.
Zajęcia te oparte będą na aktywnej pracy uczniów:

- Wyszukiwanie informacji na temat miejsc odwiedzanych
- Indywidualnej pracy – przygotowanie do wycieczki
- Grupowe wykonanie projektów - po wycieczce
- Wycieczce klasowej podczas której uczniowie wcielą się w role przewodników
- Wykonanie projektów o odwiedzanych miejscach – własny plan wycieczki po Warszawie

3.Uwagi o realizacji programu

Program będzie realizowany w formie jednodniowych wycieczek klasowych w ciągu roku szkolnego.
Program będzie także realizowany na godzinach wychowawczych, co zostało uwzględnione w planie wychowawczym.
Uczniowie będą się przygotowywać do wycieczek pracując w domu. Przydzielone zostaną im trasy na których będą występować w roli przewodników.
Po odbytych wyjściach uczniowie opracują projekty z których pod koniec roku zostanie zorganizowana wystawa.
Dzieci przygotują także indywidualnie plan wycieczki po Warszawie, jej najciekawszych ich zdaniem miejscach.
Przygotowania i ewalucja programu będzie odbywać się na godzinach wychowawczych.

4. Założenia programu
Program ma na celu propagowanie wiedzy na temat Warszawy, rozbudzanie lokalnego patriotyzmu, zachęcanie dzieci do poszerzania wiedzy na temat miasta. Uczniowie będą poznawać stolicę metodami aktywizującymi, uczącymi krytycznego i twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji i współpracy w grupie. Dzieci będą uczyć się umiejętności dzielenia się wiedzą, kojarzenia faktów a także wnioskowania.

5. Cele:

Cel nadrzędny:
- Rozbudzenie zainteresowania historią Warszawy
- Rozbudzenie lokalnego patriotyzmu
- Rozbudzenie zainteresowania poznawaniem najbliższej okolicy

Cele szczegółowe :
Zapoznanie uczniów z :

- najpiękniejszymi miejscami Warszawy ( walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne)
- głównymi zabytkami stolicy (zabytki architektury i pomniki przyrody)
- ciekawymi postaciami historycznymi i ich miejscami w Warszawie
- Warszawą wczoraj i dziś
- legendami związanymi ze stolicą
- nieznanymi zabytkami Warszawy
- najbliższą okolicą i jej historią

Cele wychowawcze :
- Pogłębianie i umacnianie zainteresowania Warszawą
- Kształtowanie umiejętności pracy w grupach.
- Kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
- Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na mniejszości narodowe, tradycje innych kultur obecne w Warszawie
- Rozwijanie szacunku dla miejsc w których się żyje
- Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu

6. Treści programowe

1. najpiękniejsze miejsca Warszawy ( walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne)
2. główne zabytki stolicy (zabytki architektury i pomniki przyrody)
3. ciekawe postacie historyczne i ich miejsca w Warszawie
4. Warszawa wczoraj i dziś
5. legendy związane ze stolicą
6. nieznane zabytki Warszawy
7. najbliższa okolica i jej historia

7. Tematyka zajęć:

Wycieczki pt.:
- Stare i Nowe Miasto
- Park Krasińskich i jego okolice
- Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat
- Natolin i Las Kabacki

W trakcie wycieczek uczniowie wcielą się w role przewodników jak również skupią się na :

1. najciekawszych i najpiękniejszych miejscach
2. zabytkach
3. postaciach historycznych
4. zmianach zachodzących w mieście
5. legendach
6.mniej znanych zabytkach

Na godzinach wychowawczych uczniowie:
- Omówią poznane miejsca
- Opracują projekty na temat poznanych miejsc
- Przedstawią swoje własne projekty wycieczki po Warszawie

7.Formy i metody pracy:

- Wycieczki po Warszawie
- dyskusje
- Godziny wychowawcze poświęcone tej tematyce
- Prace grupowe – projekty
- Prace indywidualne – uczniowie w roli przewodników
- Prace indywidualne – projekt „Moja magiczna wycieczka po Warszawie”


8. Osiągnięcia ucznia – oczekiwane efekty:

- Uczeń potrafi wymienić i zlokalizować najciekawsze miejsca w Warszawie
- Uczeń potrafi wymienić i zlokalizować najważniejsze zabytki w Warszawie
- Dziecko umie krótko scharakteryzować znane postacie historyczne związane ze stolica
- Uczeń zna legendy związane z Warszawą
- Dziecko potrafi zaplanować własna wycieczkę po Warszawie, uwzględniając walory przyrodnicze, architektoniczne i historyczne

9. Sposoby ewaluacji programu

Uczniowie będą przygotowywać się do wycieczek indywidualnie, a nauczyciel będzie występować w roli eksperta. Dzieci wcielą się w role przewodników, co już będzie sprawdzianem ich wiedzy.
Po wycieczkach dzieci będą przygotowywać projekty przedstawiające poznane miejsca, zostanie zorganizowana ich wystawa.
Pod koniec roku szkolnego cała klasa napisze krótki anonimowy test na temat Warszawy, zbierający wszystkie najważniejsze poznane fakty.
Dzieci zaplanują także własną wycieczkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.