X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36136
Przesłano:
Dział: Języki obce

Teedy bear - różnorodne zabawy rozwijające aparat mowy w języku angielskim z wykorzystaniem maskotki - misia oraz obrazków. Scenariusz zajęć języka angielskiego

Grupa wiekowa: 3, 4, 5, 6-latki

Cel ogólny:
• Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wprowadzenie nazw części ciała i reagowanie na czynności z nimi związane w języku nowożytnym.

Cele szczegółowe: (dziecko...)
• Ilustruje ruchem treść piosenki (przywitanie).
• Rozumie polecenia nauczyciela.
• Rozwija koordynację ruchową.
• Kształtuje umiejętność uważnego słuchania.
• Rozpoznaje części ciała misia i je wskazuje : głowa, brzuch, ręce, stopy, nos, oczy, uszy.
• Doskonali spostrzegawczość i pamięć.
• Rozwija orientację w schemacie własnego ciała.
• Rozwija koordynację ruchową.
• Integruje się z grupą.
• Jest aktywne podczas zajęć.

Metody: czynna, oglądowa i słowna
Formy: indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: miś- maskotka, ilustracja misia, obrazki do przywieszenia na tablicy: głowa, brzuch, ręce, stopy, oczy, nos , uszy, płyta Cd, odtwarzacz Cd, tamburyno.

Przebieg zajęć

I.,,Hello”- powitanie piosenką. Integracja grupy.
II. ,, Tedy beer”- wprowadzenie do zajęć. Przywitanie misia z dziećmi. Przedstawienie się misia. Zaproszenie dzieci do zabaw poprzez śpiew piosenki ,,Tedy bear”. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.
III. ,, Body parts”- zapoznanie z częściami ciała misia ( head, tummy, hands, feet, nose, eyes, ears) , nazywanie ich. Dzieci siedzą w kole. N-lka pokazuje misia Krzysia. Wskazuje części ciała misia, nazywa je i zachęca dzieci aby powtarzały z nią. Następnie dzieci wstają i pokazują razem z n-lką części ciała, nazywając je. Każde ze słów powtarzane jest czterokrotnie: głośno, cicho, powoli, szybko.
IV. ,, Lisen to me”- zabawa słowna. Nauka wyliczanki . Dzieci stoją w kole . Nl-ka wypowiada wyliczankę za pomocą ruchów ciała. Zachęca dzieci do pokazywania i mówienia razem z nią.

Nad your ,nad your, nad your head.
Stamp your, stamp your, stamp your feet.
Clap your, clap your, clap your hands
Rub your, rub your, rub your tummy
Close your, close your, close your eyes.
Put your put your, put your nose.
Put your, put your, put your ears.

V ,, Quis”- zabawa doskonaląca spostrzegawczość i pamięć. Dzieci siedzą w kole. Na dywanie rozłożone są obrazki przedstawiające części ciała. Dzieci zapamiętują obrazki. Następnie zamykają oczy. Na sygnał N-la otwierają oczy. Zadaniem dzieci jest wskazanie
w języku angielskim jakiego obrazka brakuje ( części ciała).

VI.,, Play with me”- zabawa ruchowa. N-la uderza w tamburyno. Dzieci w tym czasie poruszają się swobodnie po sali. Kiedy N-lka przestaje uderzać , mówi jedną z komend:

Head to head!
Feet to feet!
Hands to hands!
Tummy to tummy !
Nose to nose!

VII. ,, Words”- powtórzenie słówek. Dzieci siadają w kole. N-lka podchodzi do tablicy
i przywiesza obrazki: głowy, stopy, dłoni, brzucha, oczy i nosa. Zachęca dzieci do powtórzenia po nim słówek: head, feet, hands, tummy, nose, eyes, ears.

VIII ,, Bye, bye song”- zakończenie zajęć. Dzieci siadają w kole . Razem z N-lką śpiewają piosenkę, wykonując odpowiednie gesty.

It’s time to say good bye
It’s time to say good bye
Bye, bye, bye, see you soon

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.