X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36137
Przesłano:
Dział: Języki obce

Farm animals - poznajemy nazwy zwierząt gospodarskich

Temat kompleksowy: ,,Animals in the countryside”
Temat zajęcia: „Farm animals”- poznajemy nazwy zwierząt gospodarskich.
Grupa wiekowa: 3,4, 5, 6-latki

Cel ogólny:
• osłuchanie się z językiem angielskim;
• kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zabawową formę zajęć;
• poznawanie i utrwalanie słownictwa związanego ze zwierzętami gospodarskimi;
• kształtowanie i rozwijanie sprawności ruchowo-motorycznej.

Cele szczegółowe: (dziecko...)
• umie nazwać zwierzęta gospodarskie, poprawnie wymawia ich nazwy;
• potrafi użyć poznane słownictwo w zabawach słownych i zgadywankach;
• rozumie proste wypowiedzi nauczyciela;
• rozwija umiejętność samodzielnego uczenia się;
• współpracuje z kolegami;
• rozwija ogólną sprawność fizyczną: szybkość, spostrzegawczość, koordynację ruchową i umiejętności kojarzenia;
• przelicza w zakresie danej liczby.
• doskonali spostrzegawczość i pamięć;
• integruje się z grupą;
• jest aktywne podczas zajęć.

Metody: czynna, oglądowa i słowna
Formy: indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: płyta Cd, odtwarzacz Cd, tamburyno, obrazki zwierząt, kostka do gry,
kartki z kropkami, zagadki słuchowe

Przebieg zajęć

I. ,,Przywitanie”- wprowadzenie dzieci do tematyki zajęć. Nauczycielka przynosi ze sobą zwierzęta – zabawki mieszkające na wsi . Pokazuje je , wymienia ich nazwy w języku polskim. Następnie przechodzi po sali z magicznym pudełkiem. Zadaniem dzieci jest wrzucenie polskich słówek i schowanie ich do pudełka. Rozpoczynamy angielski.

II. ,,Hello”- powitanie piosenką. Integracja grupy.

,,Hello”

Hello! Hello!
How are you?

Hello! Hello!
How are you?

Hello! Hello!
How are you?

I’m fine, thank you.

III. ,,Flashcarts”- przy pomocy kart obrazkowych nauczyciel prezentuje nazwy zwierząt występujących na wsi: a duck, a cow, a pig, a horse, a sheep, a chicken. Dzieci kilkakrotnie powtarzają za nauczycielem nazwy zwierząt.

IV. ,,What picture is missing?”- zabawa ćwicząca spostrzegawczość. Dzieci siedzą w kole. Na dywanie rozłożone są obrazki - flashcarts przedstawiające zwierzęta na farmie. Dzieci zapamiętują obrazki. Następnie zamykają oczy. Na sygnał N-lka otwierają oczy. Zadaniem dzieci jest wskazanie w języku angielskim jakiego zwierzęcia brakuje.

V. .,,Guess who ?”- rozwiązywanie zagadek –odgłosy zwierząt. Rozpoznawanie odgłosów i podanie nazwy danego zwierzęcia. Wskazywanie usłyszanego zwierzęcia na obrazku.

VI. ,,Let’s play”- zabawa orientacyjno-porządkowa. W sali w różnych miejscach rozmieszczone są ilustracje zwierząt wiejskich. Na znak tamburyna dzieci wykonują dane czynności: skaczą, idą, biegną itp. Gdy usłyszą stop zatrzymują się i słuchają jakie zwierzę wypowiada N-elka . Następnie ustawiają się przy odpowiednim obrazku, wykonując daną czynność: tupanie, klaskanie w ręce, obracanie się.

VII. ,,Farm animals”- zabawa dydaktyczna. Dzieci starsze. Przyporządkowanie odpowiedniego obrazka -zwierząt do kartek z odpowiednią ilością kropek .Przeliczanie w j. angielskim.

VIII. ,,Fun with ankle”- zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość i szybką reakcję. Dzieci mają na sobie założone emblematy zwierząt .Siedzą w kole. N-elka rzuca kostką na której znajdują się obrazki zwierząt. Po wyrzuceniu wstają te dzieci , które posiadają dane zwierzątko i biegną zataczając koło ( kaczka, pies, cow). Wracają na miejsce. Gdy N-lka wrzuci na kostce obrazek przedstawiający farmę- ,,Farm” wstają wszystkie dzieci i zamieniają się miejscem.

IX. ,, Words”- powtórzenie słówek , utrwalenie. Dzieci siadają w kole. N-lka podchodzi do tablicy na której znajdują się obrazki- zwierzęta przykryte kartką. Nauczycielka okrywa powoli obrazek zdając pytanie . ,,What is this ?”. Dzieci opowiadają : It is a pig, a duck, a horse itp.

X.,, Bye, bye song”- zakończenie zajęć. Dzieci siadają w kole . Razem z N-lką śpiewają piosenkę, wykonując odpowiednie gesty.

,, Bye, bye song”-
It’s time to say good bye
It’s time to say good bye
Bye, bye, bye, see you soon

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.