X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36126
Przesłano:
Dział: Świetlica

Drzewo mój przyjaciel

Temat: Drzewo mój przyjaciel

Cele ogólne:
kształcenie zdolności manualnych
rozwijanie wyobraźni artystycznej
rozwijanie postaw prospołecznych

Cele szczegółowe:
zna poszczególne elementy drzewa
zna wartości i rozumie znaczenie drzew w przyrodzie
wie jakie są zagrożenia dla drzew
wie jak chronić drzewa

Metody pracy:
słowna - pogadanka i dyskusja.
aktywizująca - burza mózgów, analiza

Formy pracy:
grupowa
indywidualna

Środki dydaktyczne:
zagadka
ilustracje drzew
wiersze
szablony liści
tektury
farby
nożyczki
pędzle

Przebieg zajęć:

1.Zagadka

Może być niskie, może być wysokie
Nie jest królem, choć ma koronę
Pięknie szumi, kiedy wietrzyk wieje
A podczas deszczu daje schronienie
W jego koronie ptaszki mieszkają
I ludziom w parku pięknie śpiewają (drzewo).

Nauczyciel czyta na głos zagadkę informując ,że jest ona tematem dzisiejszych zajęć. Zadaniem dzieci jest odgadnąć odpowiedź zagadki.

2. Budowa drzewa

Nauczyciel rozdaje rysunki drzew.
Rozmowa z dziećmi przy ilustracjach ukierunkowana pytaniem
Z czego składa się drzewo?
Przyglądanie się elementom drzewa (korzenie, gałęzie ,pień, korona , liście),określenie nazw poszczególnych części drzewa, które rosną nad a które pod ziemią.

3.Wiersz Tuwima „Stół”

Omówienie wiersza. Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu drzewa, co nam daje. Znaczenie drzew w przyrodzie.. tlen, zwierzęta schronienie ,cień pokarm...
Zwrócenie uwagi na istotną rolę drzew w produkcji tlenu.
Co człowiekowi jest potrzebne do życia?
Bez czego nie mógłby żyć?
Drzewo wdycha z powietrza szkodliwy dla nas gaz-dwutlenek węgla ,a wydycha tlen, który jest dla nas i zwierząt niezbędny .Produkcja tlenu jest możliwa dzięki chlorofilowi, substancji znajdującej się w liściach.

4.Wiersz „Las zniewolony”
Głośne czytanie i omówienie wiersza.
Dyskusja na temat jakie są zagrożenia dla drzew.
Dzieci z pomocą nauczyciela próbują zdefiniować zagrożenia takie jak:
- ludzie nie szanują drzew
- fabryki i pojazdy mechaniczne zanieczyszczają powietrze
- dorośli nadmiernie wycinają drzewa
- ludzie bezmyślnie niszczą drzewa

Co my możemy zrobić dla ochrony drzew?
- sadzić drzewa z dorosłymi
- wykorzystywać kartki z obu stron
- kupować papier wyprodukowany w sposób przyjazny dla środowiska
- korzystać z uroków zabawy pośród drzew nie niszcząc ich
5.Praca plastyczna – liście
Dzieci wycinają z tektury liście i malują je farbami.

JOANNA CHLEWSKA SP 153 W ŁODZI
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.