X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36096
Przesłano:
Dział: Świetlica

Mikołajki tuż tuż

Scenariusz zajęć

Temat: Mikołajki tuż, tuż
Czas zajęć: 60 minut
Grupa: dzieci ze świetlicy - klasa I
Cele ogólne:
- wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany z „Mikołajkami”
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań
Cele operacyjne:
- uczeń zna tradycje mikołajkowe panujące w Polsce i w innych krajach
- uczeń zna legendę o świętym Mikołaju
- uczeń rozwija umiejętność uważnego słuchania
- potrafi dbać o porządek w miejscu pracy
- umie wykonać pracę wykorzystując kuli z bibuły
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
Metody pracy:
- słowne
- czynne
Środki dydaktyczne:
- zagadka (załącznik 1)
- legenda o Mikołaju z Mirry (załącznik 2)
- karty z tradycjami i krajami (załącznik 3)
- kontur twarzy Mikołaja (załącznik 4)
- kleje
- kolorowe bibułki
- cukierki
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie:
Nauczyciel wita dzieci. Dzieci siadają na dywanie w kółku. Nauczyciel odczytuje zagadkę, która ma za zadanie wprowadzić uczniów w temat zajęć (załącznik 1). Dzieci zgadują, że chodzi o Mikołaja. Nauczyciel zadaje pytania:
- Kiedy przychodzi do nas Mikołaj?
- Co przynosi Mikołaj?
- Komu Mikołaj przynosi prezenty?
- Skąd przybywa Mikołaj?
2. Część główna (rozwinięcie):
a) Nauczyciel czyta legendę o św. Mikołaju (załącznik 2). Uczniowie słuchają w skupieniu. Następnie nauczyciel prowadzi dyskusję:
- Po czym można poznać św. Mikołaja?
* czerwony płaszcz,
* wysoka czapka zwana mitrą
* pastorał (laska) - to oznaka duchowieństwa
* siwa broda - nawiązuje do wieku;
* worek z prezentami - nawiązuje do jego działalności.
b) Nauczyciel pyta dzieci - Czy wiedzą jak wyglądają tradycje związane ze św. Mikołajem w innych krajach i czy wszędzie jest to taka sama postać? Nauczyciel układa karty z tradycjami i krajami (załącznik 3) na podłodze. Odczytuje głośno wszystkie tradycje, zadaniem uczniów jest wspólnie zastanowić się i dopasować kraj do odpowiedniej tradycji. Nauczyciel koryguje błędne połączenia.
c) Praca plastyczna - Nauczyciel pokazuje uczniom wykonany z bibułkowych kuleczek wizerunek Mikołaja. Objaśnia jak wykonać taką pracę. Rozdaje uczniom karty z konturem Mikołaja (załącznik 4) , kolorowe bibułki oraz kleje. W razie potrzeby pomaga uczniom w wykonaniu pracy. Uczniowie wykonują prace indywidualnie. Z prac uczniów zostanie wykonana wystawka.
3.. Podsumowanie:
Dokonanie oceny pracy uczniów.
Uczniowie przypominają: Czego nauczyliście się na dzisiejszych zajęciach. Co wiedzą na temat Mikołaja i tradycji z innych krajów.
Ewaluacja zajęć: Uczniowie stoją na dywanie i na hasło nauczyciela zmieniają swoje miejsce z zależności od tego jak podobały im się zajęcia (po lewej – osoby, którym się nie podobało, na środku – osoby, którym się trochę podobało, po prawej – osoby, którym się bardzo podobało).
Nauczyciel dziękuje dzieciom za zajęcia i z okazji zbliżających się Mikołajek rozdaje uczniom cukierki.

Marta Modzelewska

Załącznik 1

„Ma długą brodę i do tego święty.
Lubi dzieci, więc nosi im prezenty”.
(Mikołaj)

Załącznik 2

„Św. Mikołaj pochodził z bogatej, kupieckiej rodziny. Nikt nie zna dokładnej daty jego urodzin, ale wiadomo, że żył na przełomie III i IV wieku w małym miasteczku Mira na terenie Azji Mniejszej. Dość wcześnie stracił oboje rodziców. Od młodości był osobą bardzo pobożną, dlatego też mając kilkanaście lat wstąpił do seminarium duchownego. Swój majątek, który odziedziczył po rodzicach rozdał biednym. Jego pragnieniem było niesienie pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Prezentami obdarowywał również dzieci. Czynił to jednak w taki sposób, aby obdarowany nie wiedział kto jest darczyńcą. Jako osoba o tak wielkim szlachetnym sercu, został wybrany na biskupa Miry. Wszyscy go uwielbiali i szanowali. Dożył sędziwego wieku, ponad siedemdziesiąt lat. Zmarł 6 grudnia, prawdopodobnie w drugiej połowie IV wieku. Na jego cześć zaczęto budować kaplice, wykonywano rzeźby, malowidła. Pozostał w pamięci na długie lata. Wspaniała postać człowieka niosącego miłość i szczęście przetrwała do dnia dzisiejszego, o czym świadczy popularność świętego. Za swojego patrona św. Mikołaja obrali między innymi: marynarze, rybacy aptekarze, a także uczeni, piekarze i więźniowie, których zawsze wspierał”.

Załącznik 3

HISZPANIA

Dzieci czekają na św. Mikołaja 6 grudnia. Przypływa on statkiem wraz ze swoim pomocnikiem Czarnym Piotrem .Czarny Piotr ma buzię umorusaną sadzą, gdyż to on wnosi prezenty przez otwór w kominie.

AUSTRIA

Św. Mikołaj pokazuje się w towarzystwie diabłów, które straszą nieposłuszne dzieci.

SZWECJA

Do grzecznych dzieci przychodzi skrzat. Przypomina on krasnala z białą brodą Przynosi on ze sobą worek pełen prezentów.

FRANCJA

Mikołajowi towarzyszy Klapciarz, który ma za zadanie rozdzielać klapsy niegrzecznym dzieciom.

DANIA

Mikołajowi pomagają skrzaty, mieszkające na strychach. Po wigilii dzieci zostawiają dla nich miseczki z mlekiem lub ryżowym puddingiem i bardzo się cieszą, gdy rano znajdują je puste.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.