X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35879
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - świetlica szkolna

Barbara Al-Askari-Czyżewska

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Świetlica szkolna

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2014 DO 31.05.2017 ROKU
MGR BARBARA AL-ASKARI-CZYŻEWSKA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 143
IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

WPROWADZENIE

Pracę w Szkole Podstawowej nr. 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie rozpoczęłam 12 lutego 2007r. jako wychowawca świetlicy szkolnej. Jako nauczyciel świetlicy podjęłam się realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego. Realizowałam go w terminie od dnia 1.09.2014r. do 31.05.2017r. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych możliwości i umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć, jakie postawić przed sobą cele. Te rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania.
Świetlica jest integralną częścią szkoły. Celem głównym działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Świetlica realizuje szereg ważnych zadań, które wzmacniają opiekuńcze, wychowawcze i kształcące oddziaływania szkoły. Działania podejmowane w świetlicy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia, jego sfery intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej. Ważne jest zatem, by wychowawcy podejmowali działania w ramach wielu dziedzin wychowania: właściwie organizowali proces opiekuńczo-wychowawczy, ułatwiali dziecku kontakt z kulturą, poszerzali jego wiedzę o świecie, przygotowywali do życia w społeczeństwie, kształtowali postawy patriotyczne i prospołeczne, zachęcali do aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych, rozwijali poczucie piękna, a także kreowali sytuacje sprzyjające odnoszeniu sukcesów i budowaniu poczucia własnej wartości.
Od początku mojej pracy zawodowej celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych był i jest wszechstronny rozwój ucznia. Starałam się zatem doskonalić swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do podjęcia próby starania się o awans zawodowy. Nasza szkoła wciąż się zmienia, modyfikuje, podnosi swoją jakość kształcenia, a panująca w szkole atmosfera motywuje do podejmowania działań samokształceniowych w celu jeszcze lepszego funkcjonowania. W tym celu zapoznałam się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a następnie ze statutem, planem wychowawczym i programem profilaktyki, aby opracowując swój plan rozwoju uwzględnić w nim specyfikę i potrzeby Szkoły Podstawowej nr 143. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, a następnie przystąpiłam do jego realizacji, wypełniając zaplanowane w czasie stażu działania.
Wszystkie podejmowane przeze mnie działania były ukierunkowane na rozwój ucznia, szkoły i podniesienie jakości jej funkcjonowania.

Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia ,,Bajki znane i lubiane”

,,Bajki znane i lubiane”- to cykl zajęć czytelniczych, plastycznych, muzycznych i teatralnych. Wyobraźnia, fantazja, spostrzegawczość, myślenie, mowa, a przede wszystkim uczucia – oto jak rozległe jest oddziaływanie bajek i baśni. Ponieważ są one bardzo lubiane przez dzieci, stają się ważnym środkiem wychowawczym.
Zajęcia prowadzone były w różnorodny sposób. Najczęściej stosowaną formą zajęć były spotkania czytelnicze. Do czytania zapraszaliśmy różne osoby, przede wszystkim byli to rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pani bibliotekarka, wychowawczyni świetlicy realizująca projekt. Przeczytany tekst stał się tematem zajęć plastycznych, muzycznych lub teatralnych. Każdy przeczytany tekst był omawiany pod względem zawartych w nim wartości, takich jak przyjaźń, miłość, dobro i piękno.
Dzieci mają potrzebę wyrażania emocji w sposób teatralny, czego przejawem są zabawy naśladowcze, twórcze, inscenizowane. ,,Teatralność” jest środkiem wyrażania się i wypowiadania się dziecka za pomocą ruchu, słowa, gestu. Inscenizacje absorbują wszystkie zmysły, wystarczy podsunąć dzieciom dobrze znaną bajkę. W zbiorze bajek oprócz mniej znanych znajdują się również takie, które dzieci znają doskonale, wręcz na pamięć. Bajka o Czerwonym Kapturku, Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Smok Wawelski - to te najbardziej znane i lubiane. Warto po nie sięgnąć, podejmując się interpretacji treści za pomocą obrazu i ruchu.
Cykl zajęć prowadzony był przez cały rok. Bajka była czytana w całości lub tylko jej fragmenty. Dzieci mogły również zgłaszać pomysły na formę interpretacji tekstu. Oprócz wymienionych wyżej omawiane były: Calineczka, Pinokio, Jaś i Małgosia, Brzydkie Kaczątko, Mała Syrenka, Jak zima Bałwanka Tolka w lesie zostawiła. Zabawy teatralne stały się ważnym elementem pracy edukacyjnej grupy sześciolatków.

W ramach programu przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców ,,Zimowe warsztaty plastyczno-teatralne” z inscenizacją Jak zima Bałwanka Tolka w lesie zostawiła.

Efekty:
• Zajęcia czytelnicze rozbudziły wyobraźnię dzieci
• Dzieci poznały literaturę dziecięcą
• Literatura dla dzieci była źródłem pomysłów do zabaw w teatr, zabaw dramowych
i inscenizacji
• Literatura była źródłem pomysłów interpretacji plastycznych
• Pobudzała do samodzielnego czytania
• Stwarzała możliwość samodzielnego i świadomego korzystania z książki jako dobrego źródła informacji
• Dzieci bardzo chętnie odwiedzały bibliotekę i sięgały po różnorodną literaturę

Włączanie dzieci z grup świetlicowych w ogólnowarszawskie konkursy plastyczne i muzyczne

W czasie trwania stażu starałam zachęcać dzieci do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych czy teatralnych. Opracowywałam i przygotowywałam konkursy świetlicowe, jak również zachęcałam do udziału w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich a nawet międzynarodowych. Prowadząc zajęcia origami, często przygotowywałam z dziećmi prace na konkursy plastyczne. Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych konkursach, gdyż w naturze dziecka leży to, że bardzo angażują się one
w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace. Promocja i odpowiednia prezentacja tych prac jest bardzo istotna, ponieważ dowartościowuje autorów prac i mobilizuje do twórczego działania. Konkursy plastyczne i muzyczne odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu go do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dzieci uczęszczające do świetlicy uczestniczyły w wielu konkursach szkolnych, dzielnicowych i ogólnowarszawskich, a nawet międzynarodowych.

Największe sukcesy nasi wychowankowie zdobyli w następujących konkursach:
• ,,Korczak przyjacielem dzieci” - 2 wyróżnienia
• ,,Zima wokół nas”- Dzielnicowy konkurs origami- 2 pierwsze i jedno drugie miejsce
• ,,Alleluja! Brzmi świat cały!” - międzyszkolny konkurs plastyczny - I i II miejsce
• ,,Słoneczna zakładka”- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – 5 wyróżnień
• ,,Na wsi”- Dzielnicowy Konkurs Origami - 2 pierwsze miejsca, 1 drugie miejsce,
1 trzecie miejsce
• ,,Policja w oczach dziecka” - Dzielnicowy Konkurs Plastyczny - III miejsce i jedno wyróżnienie
• ,,Warszawa w origami” - Ogólnowarszawski Konkurs Plastyczny – III miejsce
• ,,Kolorowa jesień” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny- wyróżnienie
• ,, Wielkanocna ozdoba” – Dzielnicowy Konkurs plastyczny – wyróżnienie
• ,,Wielkanocne inspiracje” - Dzielnicowy Konkurs Plastyczny - III miejsce i wyróżnienie
• ,,Stroik wielkanocny” - Dzielnicowy Konkurs Plastyczny- wyróżnienie
• ,,Mój spacer po Warszawie- 2016- Rok Henryka Sienkiewicza”- Dzielnicowy Konkurs Plastyczny II miejsce i wyróżnienie
• ,,Święto Unii Europejskiej- co warto zwiedzić w państwach członkowskich” - Między szkolny Konkurs Plastyczny - wyróżnienie
• ,,Róża- królowa kwiatów”-Dzielnicowy Konkurs Plastyczny- I miejsce, II miejsce i wyróżnienie
• ,,Warszawa wierszem malowana” –Dzielnicowy Konkurs plastyczno-literacki
- 2 wyróżnienia
• ,,Wisła w origami” – Miejski Konkurs Plastyczny – wyróżnienie
• ,,Kusudamy – Witaj, Wiosno!” – V Ogólnopolski Konkurs Origami – wyróżnienie
• ,,Pachniała bzem Saska Kępa”- Dzielnicowy Konkurs plastyczno-literacki
w kategorii plastyka -2 wyróżnienia wśród kl. I, w kategorii literackiej – III miejsce
i wyróżnienie wśród kl. II
• ,,Piękno papierowych kwiatów” – V Ogólnopolski Festiwal Origami – wyróżnienia
• ,,Mam talent”- III miejsce
• ,,Rozśpiewany Wawer” – III miejsce
Efekty:
• Uczniowie mieli możliwość odkrycia, ujawnienia talentów w różnych dziedzinach sztuki
• Konkursy stworzyły możliwość przezwyciężenia nieśmiałości i obaw
• Uczniowie rozwijali swe umiejętności i zainteresowania, zdobywali nowe doświadczenia
• Uczestnictwo w konkursach dało możliwość rozwijania samodzielności, poczucia własnej wartości, kształtowało umiejętność radzenia ze stresem, a także przeżywania sukcesów i porażek
• Uczniowie mieli możliwość wykazać się pomysłowością, oryginalnością
• Konkursy dały dużo satysfakcji uczniom, rodzicom i nauczycielom
• Pozwoliły na dokonanie oceny własnych możliwości i porównania z innymi
• Konkursy uczą dzieci radzić sobie z porażką, bo nie każdy może zająć pierwsze miejsce – ono jest tylko jedno
• Uczestnictwo w konkursach – to promocja szkoły w środowisku

Organizowanie świetlicowych konkursów plastycznych, muzycznych i konkursów wiedzy.

Aby uatrakcyjnić pobyt dzieci w świetlicy, organizuję wspólnie z nauczycielami świetlicy konkursy plastyczne, muzyczne i konkursy wiedzy, związane tematycznie z aktualnie realizowaną tematyką zajęć.

W czasie trwania stażu zorganizowałam następujące konkursy:

• ,,Balonikowe marzenie” – IX 2014r.
• ,,Kwiatek dla Mamy”-II Świetlicowy Konkurs Origami ,,Magia zamknięta w papierze”- V 2015r.
• ,,Bożonarodzeniowa choinka” – konkurs plastyczny – XII 2015r.
• ,,Kwiateczki dla mojej mateczki” – III Świetlicowy Konkurs Origami ,,Magia zamknięta w papierze” V 2016
• ,,Jesienny przegląd piosenki”- X 2014r.
• ,,Konkurs kolęd” – XII 2015r.
• Konkurs wiedzy o Łazienkach X 2015r.
• ,,Konkurs piosenki patriotycznej”- V 2016
• ,,Konkurs piosenki szkolnej i wakacyjnej” - VI 2016r.
• ,, Najpiękniejsza choinka” XII 2016r.
• ,,Warszawa wierszem malowana”- Dzielnicowy Konkurs plastyczno-literacki
IV 2016r.
• ,,Pachniała bzem Saska Kępa”- Dzielnicowy Konkurs plastyczno-literacki IV 2017

Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach:

• ,,Logo świetlicy” – X 2014r.
• ,,Maski Karnawałowe” – I 2015r.
• ,,Pisanki Wielkanocne” – III 2015r.
• ,,Chopin w oczach dziecka” – V 2015r.
• ,,Zakładka do książki” – X 2015
• ,,Warszawa stolicą Europy w 2030 roku”- XI 2015
• ,,Bajkowy świat Pana Adama”- XI 2015r.
• ,,Kusudamy w kolorze zimy”- XII 2015r.
• ,,Bożonarodzeniowy Anioł” – XII 2015
• ,,Wycinanka Łowicka” – I 2016r.
• ,,Stroik wielkanocny” – III 2016r
• ,,Wielkanocne inspiracje” – III 2016r.
• ,,Mój spacer po Warszawie- rok 2016
• ,,Róża- królowa kwiatów”- IV 2016r.
• ,,Święto Unii Europejskiej- co warto zwiedzić w państwach członkowskich” V 2016r.
• ,,Mój wymarzony zawód na europejskim rynku pracy”- V 2016r.
• ,,Wielkanocna ozdoba” – III 2017r.
• ,,Wiosenny ogród” – III 2017r.
• ,,Pachniała bzem Saska Kępa”- IV 2017r.
• ,,Z papierem wśród zwierząt”- Afryka- V 2017r.
• ,,Rowerowy Maj- oczami dzieci”- V 2017r.

Konkursy wiedzy:

• Konkurs wiedzy o Stefanie Starzyńskim – patronie naszej szkoły
• Konkurs wiedzy o Warszawie
• Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
• Konkurs wiedzy o UE
• Konkurs przyrodniczo-ekologiczny ,,Z przyrodą za pan brat”
• ,,Lubię baśnie Andersena”
• ,,W krainie baśni”
• ,,Zgadnij jaki to zawód?”

Dzieciom szczególnie podobał się konkurs przyrodniczo-ekologiczny ,,Z przyrodą za pan brat”. Okazało się, że dzieci pomimo młodego wieku, posiadają duży zasób wiedzy z zakresu ekologii i mogą być partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Konkurs tak się spodobał uczniom i nauczycielom, że postanowiliśmy wprowadzić go corocznie do harmonogramu pracy w świetlicy.
Nawet kilka razy w roku przeprowadzamy w świetlicy konkursy/quizy na temat bezpieczeństwa, ponieważ bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową.
Do udziału w konkursach staramy się zachęcać wszystkie dzieci. Nie zawsze nam się to udaje, ale szczególnie w konkursach świetlicowych uczestniczy bardzo wielu uczniów.

Efekty:
• Uczniowie mieli możliwość odkrycia, ujawnienia talentów w różnych dziedzinach nauki i sztuki
• Konkursy stworzyły możliwość przezwyciężenia nieśmiałości i obaw
• Uczniowie rozwijali swe umiejętności i zainteresowania, zdobyli nowe doświadczenia i umiejętności
• Uczestnictwo w konkursach dało możliwość rozwijania samodzielności, poczucia własnej wartości, kształtowało umiejętność radzenia ze stresem, a także umiejętność przeżywania sukcesów i porażek
• Uczniowie mieli okazję wykazać się pomysłowością, oryginalnością
• Konkursy dały dużo satysfakcji uczniom, rodzicom i nauczycielom
• Pozwoliły na dokonanie oceny własnych możliwości i porównanie z innymi
• Konkursy uczą dzieci radzić sobie z porażką, bo nie każdy może zająć pierwsze miejsce - ono jest tylko jedno
• Dzięki konkursom została podniesiona jakość pracy szkoły
• Ja – jako organizator, współorganizator, a często pomysłodawca, mam satysfakcję i poczucie właściwie spełnionego obowiązku, ponieważ dzieci mogą atrakcyjnie spędzić wolny czas, rozwinąć swoje zainteresowania i zaprezentować swoje umiejętności przed kolegami, nauczycielami i rodzicami
Włączanie dzieci ze świetlicy w ogólnoszkolne akcje/uroczystości/imprezy, wynikające z planu imprez i uroczystości szkolnych.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w ogólnoszkolnych akcjach,
uroczystościach i imprezach wynikających z planu imprez i uroczystości szkolnych. Angażują się w akcje charytatywne, np.: zbieranie nakrętek, zbieranie darów dla bezdomnych piesków ze schroniska, zbiórkę książek dla dzieci ze szpitala na ul. Niekłańskiej, wykonywanie kartek i ozdób świątecznych na kiermasze świąteczne bożonarodzeniowe, wielkanocne, kartek
z życzeniami dla dzieci ze szpitala na ul. Niekłańskiej oraz dla pensjonariuszy z Domu Seniora ,,U Matysiaków”.

Przedsięwzięcia przygotowane pod moim kierunkiem:
• Przygotowałam warsztaty jesienne origami dla rodziców kl. OC.
• Przygotowałam konkurs kolęd dla dzieci ze świetlicy.
• Przygotowałam i zorganizowałam Świetlicowy konkurs piosenki jesiennej.
• Byłam pomysłodawcą i organizatorem pikniku szkolnego ,,W szachowej krainie”- przygotowałam z kl. II b – kończącą cykl II- letniego szkolenia szachowego ,,Wars i Sawa grają w szachy” pokaz mody szachowej.
• Wspólnie z dziećmi i nauczycielami ze świetlicy przygotowałam dekorację na piknik rodzinny ,,W szachowej krainie”.
• Przygotowałam i przeprowadziłam grę terenową ,,Szachy na wesoło”
z wykorzystaniem szachów plenerowych - V 2015r.
• Współorganizowałam wieczór andrzejkowy w roku szkolnym - 2015/2016, 2016/2017
• Przygotowałam ,,Pasowanie na Świetliczaka” w roku szkolnym 2016/2017.
• Przygotowałam i zorganizowałam świetlicowy konkurs piosenki o szkole – laureaci zaprezentowali swój repertuar na ,,Dniu Ziemniaka”- na pikniku ogólnoszkolnym
X 2015r.
• Przygotowałam i przeprowadziłam konkurs piosenki patriotycznej - V 2016r.
• Przygotowałam i przeprowadziłam warsztaty wielkanocne origami na pikniku wielkanocnym w roku szkolnym - III 2016r.
• Przygotowałam i opracowałam Dzielnicowy konkurs plastyczno-literacki ,,Warszawa wierszem malowana” w r. szk. 2015/2016 i konkurs plastyczno –literacki - ,,Pachniała bzem Saska Kępa” w ramach projektu warszawskiego ,,Warszawa Lokalnie”- w r. szk. 2016/2017- którego jestem koordynatorem.
• Współorganizowałam szkolny piknik rodzinny ,,Pachniała Saska Kępa”- wspólnie z dziećmi i nauczycielami ze świetlicy przygotowywaliśmy dekorację na piknik ,,Pachniała Saska Kępa” z zaaranżowanym stolikiem Agnieszki Osieckiej.
• Wspólnie z wychowawcą kl. II c przygotowałam prezentację projektu ,,Skarby Saskiej Kępy oczami kl. II c” i dzieci przedstawiły na pikniku rodzinnym – w ramach projektu ,,Warszawa Lokalnie”.
• Wspólnie z wychowawcą kl. I a przygotowałam dzieci do prezentacji piosenki na pikniku ,,Czas wakacji”.
• Wspólnie z klubem wolontariusza i kl. IV b przygotowałam na pikniku ,,Bieg po zdrowie”- bieg dla dzieci z kl. I-III i rodziców, dla uczniów kl. IV- VI , dla nauczycieli, rodziców i wszystkich sympatyków biegania.
Dzieci ze świetlicy chętnie pomagają w dekoracji świetlicy, wykonują prace plastyczne, które później prezentowane są na tablicach w świetlicy jako dekoracja i prezentacja prac dla rodziców. Dzieci chętnie wykonują ozdoby świąteczne, a później sprzedają na kiermaszu. Pieniądze przeznaczane są na zakup potrzebnych materiałów do zajęć: bloki, farby, papier kolorowy, zabawki, gry do świetlicy. Uczniowie chętnie występują w przedstawieniach teatralnych dla rodziców jak i na ogólnoszkolnych uroczystościach. Pod moim kierunkiem dzieci przygotowały przedstawienie z kl. OC dla rodziców ,,Jak zima Bałwanka Tolka w lesie zostawiła”. Klasa III c i kl. OC uświetniła konferencję OK przedstawieniem ,, Straszny dwór – czyli godzina duchów i upiorów szkolnych”- V 2015r.

Efekty:
• Uczniowie czują się potrzebni, czują się współgospodarzami szkoły
• Udział dzieci w różnych przedsięwzięciach wzmacnia poczucie przynależności do grupy, a także identyfikacji ze szkołą
• Rodzice cieszą się widząc wyeksponowane wytwory swoich dzieci i ich występy na scenie
• Uczniowie w pożyteczny sposób spędzają czas wolny
• Wzrasta zaangażowanie uczniów w życie szkoły
• Szkoła i świetlica zyskuje miano przyjaznej i otwartej

Realizacja przedsięwzięcia ,,W krainie życzliwości”

Jest to cykl zajęć składający się z trzech bloków tematycznych:
- bezpieczeństwo
- zdrowy styl życia
- higiena osobista i higiena otoczenia

Koordynowanie ogólnopolskiego projektu o bezpieczeństwie ,,Bezpieczni z Puchatkiem”

Zajęcia o bezpieczeństwie realizowałam w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Bezpieczni z Puchatkiem” w roku szkolnym 2014/2015. Byłam koordynatorem tego projektu. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Patronem głównym jest Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Projekt przeznaczony jest do realizacji w klasach pierwszych. Projekt ma na celu przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Dodatkowo program został rozbudowany o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. Dzieci otrzymują w projekcie materiały edukacyjne, a rodzice książeczki informacyjne jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w domu, w szkole i na ulicy.
Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mam nadzieję, że dzięki tej akcji uda się wspólnie: nauczycielom, rodzicom i samym dzieciom poprawić stan bezpieczeństwa.
W ramach projektu dzieci w grudniu przystępują do ogólnopolskiego testu internetowego o bezpieczeństwie. Test po cyklu zajęć o bezpieczeństwie dzieci zdają celująco.
W ramach programu o bezpieczeństwie w listopadzie 2015 zorganizowałam w świetlicy spotkanie z policją ,,Spotkanie z Borsukiem”, które poświęcone było zagadnieniom bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, głównie podczas spotkania z nieznajomym.
W ramach programu o bezpieczeństwie prowadziłam dla kl. III zajęcia o bezpieczeństwie w Internecie - ,,Akademia Bezpiecznego Internetu”.

Efekty:
• Poprawa bezpieczeństwa dzieci
• Uświadomienie wielu zagrożeń i poznanie sposobów zachowania w sytuacji zagrożenia
• Poznanie zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze
• Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
• Wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i zdrowie innych
• Zdobycie wiedzy na temat zasad zachowania w szkole i w świetlicy w sposób respektujący prawa innych osób - kolegów i pracowników
• Przypomnienie i utrwalenie numerów alarmowych
• Poszerzenie oferty świetlicy o ciekawe zajęcia
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
• Uzyskanie przez szkołę Certyfikatu Szkoły Bezpiecznej z Puchatkiem

Realizacja i prowadzenie w roku szkolnym 2015/2016 Ogólnopolskiego projektu ,,Ja czytam”
„Ja czytam” - to kampania społeczna, której celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Kampania prowadzona jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Projekt pozwala realizować upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci w sposób nieschematyczny, ciekawy i twórczy. Są to spotkania w bibliotece, spotkania z pisarzami, spotkania w Dyskusyjnych Klubach Edukacyjnych – dyskusje na temat przeczytanych tekstów, korzystanie z filmów edukacyjnych w Akademii Dokumentalnej. Uczniowie czytają książki, ale nie mają z kim o nich porozmawiać. Po lekturach różnego rodzaju pojawiają się pytania i wątpliwości. Na takich zajęciach wspólnie je rozwiewamy. Często dzieci podchodzą i pytają, co mogą jeszcze poczytać. DKE to miejsce dyskusji i wznoszenia się na wyżyny intelektualne. Każdy z nas lubi porozmawiać na temat tego, co go poruszyło lub z czym się nie zgadza. Potrzeba dyskusji jest w nas ogromna. I taka sama potrzeba istnieje w małym człowieku. Dzieci bardzo lubią wypowiadać się na temat przeczytanego tekstu. Każde z nich ma swoje odczucia, a bagaż doświadczeń, jaki już zdążyli zebrać, pozwala spojrzeć na ten sam temat inaczej. Tekst, opowiadanie, fragment lektury odpowiednio przekazany budzi emocje. Trzeba im dać ujście. Do tego potrzebny jest czas. Ten czas był podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego.
Spotkania prowadzone były podczas zajęć świetlicowych, na których były podejmowane różne tematy dotyczące przyjaźni i bezpieczeństwa.
Przewodnikiem DKE dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej jest Bartek. W ramach projektu realizowane były ścieżki tematyczne: bezpieczeństwo, przyjaźń, miłość, granice, zmiana, przemiana, różnice. Ja najbardziej skupiłam się na tematach dotyczących bezpieczeństwa i przyjaźni. Bartek to tytułowy bohater książki ,,Księga Bartka” Małgorzaty Rożyńskiej i Izabeli Mańkowskiej, która zawiera bajki terapeutyczne dotyczące spraw ważnych dla dzieci w wieku młodszym. Bajki pomagają dzieciom oswoić się z trudnymi uczuciami, które towarzyszą im w domu i w szkole: problem przestrzegania praw dziecka, spotkania z nieznajomym, problem asertywnego odmawiania, czy każdy musi mieć przyjaciela, akceptacji, odmienności, itp. ,,Księga Bartka” wprowadza dzieci w świat,
w którym autorki pokazują, jak rozwiązywać różne problemy i zachęcają do dyskusji po przeczytaniu i do wypowiadania własnego zdania na dany temat przez uczniów.
Spotkania angażowały uczniów do działania, co pozwoliło wzmocnić w nich przekonanie, że czytanie to nie tylko szkolny obowiązek, lecz także przyjemność i niezawodny sposób na zrozumienie otaczającego nas świata, innych ludzi i samych siebie. Czytanie to sprawdzony sposób na rozwój – odkrywanie swojej osobowości, poszerzanie horyzontów i budowanie opinii. Sam udział w spotkaniach sprzyjał nawiązywaniu i rozwijaniu relacji pomiędzy uczniami – uczestnikami dyskusji, oraz pomiędzy uczniami
a nauczycielem.

Efekty:
• Wzmocnienie więzi z uczniami
• Polubienie czytania
• Spotkanie i rozmowa na ważne tematy
• Budowanie dobrych relacji całej społeczności szkolnej
• Rozwój osobisty
• Podniesienie jakości własnej pracy
• Satysfakcja z pracy
• Tworzenie przyjaznego klimatu sprzyjającego nauczaniu i uczeniu się
• Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
• Zaoferowanie uczniom ciekawych zajęć

Realizacja międzynarodowego projektu czytelniczego ,,Nasza Mała Biblioteka”

,,Nasza Mała Biblioteka” jest to projekt czytelniczy przeznaczony dla dzieci klas I-III, który opiera się na współpracy wydawcy z nauczycielami, bibliotekarzami, a także z rodzicami. Tytułowa „mała biblioteka” to starannie wybrane pod względem literackim i ilustracyjnym książki, które mają zapoczątkować biblioteczkę ucznia pierwszych klas szkoły podstawowej. Autorem jest słoweńskie wydawnictwo KUD Sodobnost International, które od sześciu lat z powodzeniem realizuje ten projekt w szkołach podstawowych na Słowenii. W latach 2015-2016 projekt „Nasza Mała Biblioteka” będzie realizowany na Słowenii, w Polsce i na Litwie w ramach unijnego programu Kreatywna Europa.
Najważniejszym celem projektu „Nasza Mała Biblioteka” jest zainteresowanie uczniów z klas I-III szkoły podstawowej czytaniem książek. Chcemy przekonać dzieci, że warto czytać, bo książka to wspaniała przygoda.
Dzieci z kl. IIc, Ia IId które brały udział w projekcie uczestniczyły w spotkaniu z autorem książki ,,Cyrk Antoniego” – Petrem Swetiną, miały możliwość uczestniczenia w warsztatach ilustratorskich, warsztatach lalkarskich, udział w inscenizacji teatralnej na podstawie treści książek –,, Goście Małej Zimy”, ,,Cyrkowy walczyk” z którymi zapoznały się podczas realizacji projektu. Wzięły udział w konkursie plastycznym na najlepszą ilustrację do przeczytanych utworów. Miały możliwość uczestniczenia w wycieczce do Muzeum Książki Dziecięcej na ,,Ruchomą Wystawę Walizek”, w których były prace plastyczne dotyczących przeczytanych książek, które w walizkach wędrowały przez wszystkie kraje biorące udział w projekcie - Słowenię , Litwę i Polskę. Warsztaty odbywały się w teatrze ,,Lalka” w PKIN w Warszawie.

Efekty:

• propagowanie czytania książek wśród dzieci,
• kształtowanie gustów literackich i plastycznych najmłodszych czytelników,
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
• prezentacja kultury Polski, Litwy i Słowenii,
• integracja twórców książek trzech europejskich partnerów,
• bezpośredni kontakt młodych czytelników z twórcami książek,
• nawiązanie nowych kontaktów oraz wzmocnienie komunikacji między osobami i instytucjami przystępującymi do projektu.
• wzrost prestiżu szkoły,
• podniesienie konkurencyjności szkoły poprzez udział w innowacyjnym międzynarodowym przedsięwzięciu,
• wzbogacenie realizowanego programu nauczania w klasach I-III,
• aktywizacja uczniów i ich rodziców poprzez wspólne działania w ramach projektu.
• poznanie sześciu ciekawych książek, które zapoczątkują pierwszą własną biblioteczkę,
• rozwój umiejętności interpersonalnych i działania w grupie,
• poznanie kultur krajów biorących udział w projekcie,
• możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami w Polsce, na Słowenii i Litwie.

Realizacja przedsięwzięcia teatralnego – Edukacja Teatralna w Teatrze ,,Guliwer”

W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyłam w projekcie edukacji teatralnej w teatrze ,,Guliwer” wspólnie z klasą I b. Dzieci uczestniczyły jeden raz w miesiącu w przedstawieniach teatralnych. Aktorzy teatru przed spektaklem prowadzili edukację teatralną. Dzieci tworzyły rekwizyty teatralne, innym razem same były w roli rekwizytu, tworzyły kukiełki lub wystawiały mini spektakl.

Efekty:
• Poznały literaturę piękną
• Dowiedziały się za pomocą jakich lalek można wystawiać przedstawienie
• Dowiedziały się, z jakich części składa się przedstawienie
• Poznały zasady zachowania się w teatrze
• Poznały słownictwo związane z teatrem
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia ekologicznego ,,Zielona Kraina”

,,Zielona Kraina” – to cykl zajęć dotyczących ekologii i zdrowia. Zajęcia przeprowadzone były w październiku 2015 roku w kl. I a. Trwały jeden tydzień. Tematyka zajęć codziennie dotyczyła innego zagadnienia. W tygodniu prowadzenia zajęć dzieci ubrane były na zielono.
1. ,,Zielona kraina – radosna mina” – były to zajęcia poświęcone poznaniu i stosowaniu
w życiu codziennym dobrych manier. Zabawa zaczęła się od przyrzeczenia o życzliwości. Na podstawie wiersza ,,Zielona ciuchcia” uczyły się dobrych manier i używania zwrotów grzecznościowych. Zadaniem konkursowym było najładniejsze nakrycie stołu w kolorze zielonym. Na zakończenie - zabawa przy piosence ,,Gramy w zielone”.
2.,,Zielona kraina”- warsztaty kulinarne zdrowego żywienia. Zadaniem dzieci było przygotowanie zdrowych kanapek.
3. Zajęcia dotyczyły zdrowego żywienia - opracowanie ,,Piramidy zdrowia” - zajęcia plastyczne.
4. Spotkanie z panią pielęgniarką – Jak dbać o higienę osobistą?
5. ,,Dbamy o naszą Ziemię” - temat zajęć: Jak dbać o czystość naszego otoczenia?

Efekty:
• Uczniowie poznali i nauczyli się stosować zasady dobrego wychowania
• Wie, co to znaczy być życzliwym
• Uczniowie zrozumieli, że stosowanie zwrotów grzecznościowych ułatwia i uprzyjemnia życie
• Uczniowie zrozumieli znaczenie dbania o higienę
• Uczniowie poznali zasady zdrowego żywienia
• Uczniowie zrozumieli, że oni też mogą przyczynić się do ochrony naszej planety
Ewaluacja:
• Każde zajęcia były oceniane przez uczniów za pomocą słoneczka i chmurki lub walizeczki i kosza.
• Na zakończenie cyklu zajęć przeprowadziłam quiz wiedzy.
• Dzieciom zajęcia bardzo się podobały. Chętnie w nich uczestniczyły i były bardzo zaangażowane . Były bardzo zaangażowane w realizację zajęć. W realizację zajęć byli zaangażowani również rodzice.
W czasie realizacji przedsięwzięcia były prowadzone zajęcia otwarte – warsztaty kulinarne dla nauczycieli ,,Przygotowanie zdrowych kanapek”.

Opracowanie przedsięwzięcia fotograficznego ,,Zatrzymane w kadrze”

Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentację fotograficzną ze wszystkich uroczystości szkolnych, jak również dokumentowałam swoje działania i utrwalałam na kliszy fotograficznej, aby ocalić od zapomnienia. Zdjęcia systematycznie zamieszczałam na stronie internetowej szkoły, a na Facebooku szkolnym zamieszczałam informacje i fotorelacje z najważniejszych aktualnych wydarzeń szkolnych.
W zakładce szkolnej ,,Projekty” – projekt międzynarodowy ,,Szkoły Aktywne w Społeczności”, ,,Warszawa Lokalnie”, ,,Rowerowy Maj” - systematycznie umieszczałam relacje i fotografie z wydarzeń i działań podjętych w ramach tych projektów.
Na stronie szkoły w zakładce „Świetlica” systematycznie zamieszczałam informacje i fotorelacje z wydarzeń świetlicy.

Efekty:
• Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zawsze aktualną stronę internetową
• Zastosowanie nowych technologii komputerowych jako narzędzia mojej pracy
• Szybsza i wszechstronna komunikacja z innymi nauczycielami i koordynatorami projektów
• Udoskonalenie mojego warsztatu pracy
• Szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji i fotorelacji
Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, które przyczyniły się do podniesienia efektywności mojej pracy.

Szkoleniowe rady pedagogiczne:
o „Inteligencje wielorakie” – sierpień 2015
o „Postępowanie na wypadek zagrożenia terrorystycznego” – marzec 2017
o ,,Oswoić Internet” kwiecień 2017
o ,,Rozwój seksualny dzieci” maj 2017
o ,,Warszawski model wspomagania szkół i placówek oświatowych” – projekt WCIES dotyczący rozwiązywania konfliktów z rodzicami wrzesień-maj 2016-2017r.

Warsztaty:

o Warsztaty dla nauczycieli ,,Spektroskopia optyczna „- stanowiących część działania ,,Nauczyciel – Odkrywcą”-realizowanych w ramach projektu ,,Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”.- 12.05.2014r. prowadzonych przez Centrum Nauki Kopernik
o Uzyskanie Certyfikatu Akademi Profesjonalnego Nauczyciela 9.10. 2014r.- MSCDN, OEIiZK
o ,,Ogólnorozwojowe ćwiczenia szachowe”- warsztaty zorganizowane przez WCIES-25-26.10.2014r.
o Udział w ,,Panelu koleżeńskim RUN” w Nowych Skalmierzycach 21.11.2014- organizowanym w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
o ,,Plastyczne pomysły na dekoracje Bożonarodzeniowe” – 06.12.2014r. organizowane przez warszawski oddział Polskiego Centrum Origami
o ,,Zabawa z tańcem – w korowodzie i w kręgu. Odsłona piąta.”- zorganizowanym przez Bielański Ośrodek Kultury -21-22.III.2015r.
o ,,Święta i zima w origami i w plastyce”- warsztaty origami zorganizowane przez Polskie Centrum Origami i Firmę Gimar 21.11. 2015r w Warszawie
o Udział w warsztatach origami ,,Wiosna okna już otwiera”- zorganizowanych przez Polskie Centrum Origami i Firmę Gimar 05.03. 2016r. w Warszawie
o Udział w warsztatach metodycznych w ramach projektu ,,Wars i Sawa grają w szachy”- 13. III. 2016r. w Kazimierzu Dolnym
o ,,Papierowa magia świąt”- warsztaty zorganizowane przez Polskie Centrum Origami i Firmę Gimar 26.11.2016r. w Warszawie w Zespole Szkół nr 65 ul. Elekcyjna 21/23
o Warsztaty dotyczące szkolenia koordynatorów ,,Rowerowy Maj” - 28. II. 2017r. w Warszawie w Domu Jabłkowskich ul. Bracka 25 w Sali Marzyciele i Rzemieślnicy
o ,,Wiosna i Wielkanoc pukają do drzwi”- warsztaty zorganizowane przez Polskie Centrum Origami i Firmę Gimar 18.03.2017r. w Zespole Szkół nr 65 w Warszawie ul. Elekcyjna 21/23

Konferencje metodyczne:

o ,,Wiosenne origami” – 27 maj 2014 zorganizowane przez WCIES w Warszawie
o ,,Awans zawodowy nauczyciela mianowanego- budowanie planu”- konferencja WCIES 16.09.2014r.
o ,,Jesień i zima w origami”- I Ogólnopolskie spotkanie miłośników origami zorganizowanego przez warszawski oddział Polskiego Centrum Origami i Pracownię Pedagogiczną im. Prof. Ryszarda Więckowskiego 25.10. 2014r.
o ,,Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka” zorganizowanym przez Sp.z.o.o ,,Moje Bambino” pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka – 14.05.2015r. w Warszawie
o Konferencja ,,Smacznego! Jak uczyć w szkole dzieci i młodzież świadomego odżywiania się”- zorganizowany przez Sp.z.o.o Against Grawity w kinie Luna w Warszawie 22.09.2015r.
o XXVI Konferencja Origami w Terapi i Edukacji ,,Origami w edukacji. Techniki, metody.”-zorganizowana przez Pracownię Pedagogiczną im. Prof. Ryszarda Więckowskiego Polskiego Centrum Origami w Warszawie 14.05.2016r. w Szkole Podstawowej nr.246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki ul. Białowieska 22
o Konferencja metodyczna w ramach projektu Szkoły Aktywne w Społeczności- spotkanie koordynatorów szkól uczestniczących w projekcie -07.02.2017r. zorganizowanym przez OEIiZK – omówienie działań realizowanych w projekcie
o Konferencja ,,Młodzi warszawiacy aktywni na rzecz swojego miasta i mieszkańców”- organizowaną w ramach projektu ,,Warszawa Lokalnie”-organizowaną przez Fundację Civis Polonus 03.03.2017r. w Pracowni Duży Pokój ul. Warecka 4/6 w Warszawie
o Spotkanie koordynatorów projektu ,,Warszawa Lokalnie”- 08-09.03 2017r. – spotkanie zorganizowane przez Fundację Civis Polonus w Warszawie ul. Warecka4/6 w Pracowni Duży Pokój
o Warsztaty w ramach projektu ,,Warszawa Lokalnie” 9.05.2017 wspólnie z rodzicami w sprawie przygotowywania pikniku dla społeczności lokalnej i instytucji współpracujących ze szkołą w ramach projektu SAS i ,,Warszawa Lokalnie”
w Centrum Społecznym ul. Paca 40 w Warszawie
o Spotkanie dyrektorów i koordynatorów w ramach projektu Szkoły Aktywne w Społeczności – 23.05.2017r. zorganizowanym przez MSCDN

Koordynowanie projektów:

o „Bezpieczni z Puchatkiem”- ogólnopolski projekt o bezpieczeństwie dla kl. I prowadzony w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 wrzesień-grudzień 2014r., wrzesień-grudzień 2015r.
o „Ja Czytam”- projekt czytelniczy prowadzony w roku szkolnym 2015/2016 przygotowany przez portal edukacyjny Operon
o ,,Nasza mała biblioteka” – międzynarodowy projekt czytelniczy prowadzony w roku szkolnym 2015/2016
o ,,Szkoły Aktywne w społeczności”- międzynarodowy projekt dotyczący integracji środowiska lokalnego ze szkołą- prowadzony w roku szkolnym 2016/2017
o ,,Warszawa Lokalnie”- warszawski projekt dotyczący integracji środowiska lokalnego ze szkołą- prowadzony w roku szkolnym 2016/2017
o ,,Rowerowy Maj”- warszawski projekt dotyczący zachęcania do aktywności rowerowej- prowadzonym w roku szkolnym 2016/2017
o Uczestniczę w programie ,,Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci” w roku szkolnym 2016/2017- zrealizowałam 10 scenariuszy lekcji stworzonych przez naukowców przy współpracy z Fundacją Uniwersytet dzieci dostępnych na www.scenariuszelekcji.edu.pl- uzyskanie Certyfikatu uczestnictwa w programie

Kursy doskonalące:

o „Wars i Sawa grają w szachy”- WCIES kwiecień 2013
o „Techniki plastyczne w szkole podstawowej” – WCIES marzec 2014
o „Muzyka i ruch dla smyka” -.zabawy muzyczno- ruchowe w przedszkolu-24.10.-25.10.2014- szkolenie zorganizowane przez MSCDN
o Kurs doszkalający w ramach programu ,,Edukacja przez szachy w szkole”- Warszawa 04.03.2015r. w siedzibie Polskiego Związku Szachowego
o ,,Origami na cztery pory roku w edukacji 6-latka”- kurs doskonalący zorganizowany przez WCIES kwiecień, maj 2015r. w Warszawie
o ,,Międzynarodowe standardy Szkół Aktywnych w społeczności”- kurs doskonalący zorganizowany przez WCIES 20-22.09. 2017r. w Warszawie

Szkolenia:

o „Z komputerem za pan brat” – 2 kwietnia do 3 grudnia 2011
o „Program przeciwdziałania przemocy-stop” – szkolenie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie ,,Bliżej dziecka” – maj 2012
o „Od Ciebie wiele zależy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającej się rzeczywistości. Droga do sukcesu-kompetencje, kreatywność, kariera.”-15.I. 2014 - 18.V 2014 - szkolenie zorganizowane przez MSCDN w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
o ,,Świetlica przyjazna dziecku sześcioletniemu”- szkolenie zorganizowane przez MSCDN – 17.09-20.09. 2014r.
o ,,Do czego dzieciom potrzebny jest Internet?” – szkolenie w ramach programu ,,Bezpieczny Internet.” 01.02.2015r.
o Szkolenie z zakresu metodyki międzynarodowego programu edukacyjnego ,,Odyseja Umysłu” – 2-4. 10 2015r. w Warszawie prowadzonego przez fundację Odyssey of the Mind
o Szkolenie w ramach projektu ,,Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji” w zakresie współpracy placówek oświatowych z Policją – 07.05.2015r.
o Uzyskanie Certyfikatu w szkoleniu ,,Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej policji” pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, Komendanta Stołecznego Policji i Mazowieckiego Kuratora Oświaty 03.03.2016r. w Warszawie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy
o ,,Gry i zabawy z grupą- jak efektywnie, twórczo, dynamicznie i atrakcyjnie pracować z dziećmi i młodzieżą?” – szkolenie odbyło się w dniach 29.09- 06.10.2016r. zorganizowanym przez MSCDN w Warszawie
o Udział w szkoleniach dotyczących oceniania kształtującego
W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyłam w kursie doskonalącym Nauczycielskiej Akademii Internetowej w zakresie Oceniania Kształtującego. W listopadzie 2014 uczestniczyłam w panelu koleżeńskim RUN w Nowych Skalmierzycach organizowanym
w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Na tych szkoleniach poznałam różne techniki OK, z którymi zapoznałam koleżanki ze świetlicy i sama stosuję je w swojej pracy
Uczestniczyłam również w panelu koleżeńskim w naszej szkole w V 2015r. – brałam udział w dyskusji nad II priorytetem i w ,,Spacerze edukacyjnym” w kl. II.
W maju 2016r. wzięłam udział w nadaniu po raz drugi SP nr 285 w Warszawie tytułu Szkoły Uczącej Się. Tam poszerzyłam i utrwaliłam swoją wiedzę na temat OK.
Na spotkaniu zespołu nauczycieli świetlicy podzieliłam się swoją wiedzą z koleżankami. Uważam, że stosowanie metody OK na zajęciach jest metodą wspierającą rozwój ucznia. Uczeń jest odpowiedzialny za swój proces kształcenia i edukacji. Uczeń ma świadomość, że jest odpowiedzialny za swój proces nauczania, swoje sukcesy i osiągnięcia. Świadomie uczestniczy w procesie nauczania. Jest współodpowiedzialny za swoją edukację.

Efekty stosowania oceniania kształtującego:
o Uczniowie stali się świadomymi odbiorcami edukacji
o Uczniowie współuczestniczą w procesie nauczania
o Poznałam nowe techniki OK
o Nastąpiło podniesienie jakości pracy placówki poprzez zwiększenie współpracy między nauczycielami i zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć
o Szkoła zyskuje miano przyjaznej, otwartej na wprowadzanie nowych metod
Wymienione formy doskonalenia zawodowego, których się podjęłam, z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno – wychowawcze dając mi satysfakcję zawodową, a świadomość, że nie wszyscy nauczyciele mogli uczestniczyć w tychże szkoleniach, dała okazję do dzielenia się z nimi nabytą przeze mnie wiedzą. Samokształcenie jest formą rozwoju zawodowego, która niewątpliwie ma na celu doskonalenie pracy własnej, a podnoszenie kompetencji zawodowych przyczyniło się do podniesienia efektywności mojej pracy.

Efekty udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• pogłębienie wiedzy z zakresu pracy dydaktycznej i wychowawczej
• pogłębienie wiedzy z zakresu prawa i psychologii
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe materiały pomocnicze urozmaicające pracę twórczą w świetlicy
• pogłębienie wiedzy z zakresu informatyki
• zapoznanie się z najnowszymi technikami komputerowymi w nauczaniu e-learningowym
• poszerzenie znajomości językowych
• samodoskonalenie
• wzbogacenie wewnętrzne poprzez nowe doświadczenia
• podniesienie efektywności mojej pracy

Działania w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej

Reformy oświaty zmieniają obraz polskiej szkoły. Coraz bardziej pracą szkoły interesują się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne oraz władze oświatowe i samorządowe, dlatego szkoła powinna skupić swoje wysiłki na zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań swoich odbiorców.
Dla edukacji ważne jest opracowanie wewnętrznych wymagań dostosowanych do oczekiwań uczniów i rodziców, ale uwzględniających warunki szkoły. Ważne jest również regularne i częste dokonywanie ocen osiąganego postępu oraz identyfikację silnych i słabych stron placówki. Dzięki pozyskaniu rzetelnej informacji wyznacza się kierunek jej rozwoju.
Podnoszenie efektywności pracy szkoły wymaga zaangażowania wszystkich jej pracowników – dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, ale również uczniów i rodziców.
W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam w działaniach związanych z pracą w zespole ewaluacyjnym - byłam liderem zespołu ewaluacyjnego.
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadziłam badanie ewaluacyjne nauczycieli na temat ,,Współpraca w zespołach przedmiotowych”. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania, czy nauczyciele współpracują ze sobą, w jaki sposób współpracują i czy są zadowoleni z tej współpracy. W ramach pracy w zespole ewaluacyjnym opracowałam narzędzia badawcze, zebrałam i opracowałam materiał badawczy, następnie przygotowałam prezentację multimedialną.

Po przeanalizowaniu wyników ankiety wyciągnęłam następujące wnioski:
• Prawie wszyscy nauczyciele są zadowoleni ze współpracy w zespołach
• Współpraca w zespołach nauczycielskich polegała na dzieleniu się wiedzą ze szkoleń, warsztatów, opracowywaniu wspólnym materiałów do sprawdzianów , wspólnym ustalaniu kryteriów oceny tych sprawdzianów, opracowywaniu i udostępnianiu kolegom scenariuszy zajęć, a w przypadku nauczycieli świetlicy także na wspólnym prowadzeniu zajęć.
• Nauczyciele bardzo sobie cenią to, że mogą liczyć na koleżanki i kolegów.
W roku szkolnym 2015/2016 byłam członkiem zespołu ewaluacyjnego, który przeprowadził badanie na temat ,,O demokracji w szkole, motywowaniu uczniów, wspieraniu przez nauczycieli i podejmowaniu przez uczniów inicjatyw na rzecz demokracji w szkole”. We współpracy z członkami zespołu opracowałam ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców i uczniów. Celem ewaluacji było uzyskanie informacji , w jakim stopniu podejmowane działania są motywujące uczniów do podejmowania inicjatyw na rzecz demokracji w szkole, na ile uczniowie są aktywni i zaangażowani. Pytania ankietowe dotyczyły w jaki sposób praca samorządu szkolnego lub klasowego wpływa na podejmowanie inicjatyw na rzecz demokracji w szkole, jakie inicjatywy chcieliby uczniowie podjąć gdyby wybrani byli do samorządu, czy samorząd jest potrzebny w szkole, czy nauczyciele , rodzice wspierają uczniów w tych działaniach. Po dokonaniu analizy wyników badania okazało się, że jest samorząd potrzebny w szkole zgodnie stwierdzają to wszyscy zarówno nauczyciele, uczniowie, rodzice. Poprzez działalność samorządu dzieci mają większy wpływ na działania podejmowane w szkole, liczy się głos młodego pokolenia, a zgłaszane inicjatywy są brane pod uwagę i wprowadzane w życie szkoły. Nauczyciele i rodzice wspierają uczniów w tych działaniach. Uczniowie stwierdzają, że mają możliwość zgłaszania inicjatyw na rzecz demokracji w szkole. Z posumowania badań wynika, że na rzecz demokracji, podejmowanych jest dużo inicjatyw, ale można by podjąć działania w zakresie zintensyfikowania działań na rzecz uświadamiania uczniów dotyczących demokracji
w szkole.
W roku szkolnym 2016/2017 byłam liderem zespołu ewaluacyjnego, który prowadził badania na temat ,,Współpraca ze środowiskiem lokalnym SAS”. Moja rola w tym badaniu polegała na tym, aby wspólnie z zespołem opracować ankiety dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz uzyskać odpowiedź na pytanie, czy szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, czy podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, czy współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, czy ta współpraca wpływa na rozwój uczniów. Z przeprowadzonych badań wynika, że przeważająca część społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczy aktywnie w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Po opracowaniu wyników okazało się, że cała społeczność szkolna zauważa wiele korzyści płynących z uczestnictwa w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Wszyscy uważają, że działania i wspólne imprezy (pikniki, kiermasze) są bardzo atrakcyjne i bardzo korzystnie wpływają na integrację społeczności szkolnej.

Efekty:

Moja praca w zespole ewaluacyjnym przyczyniła się do:
• Podniesienia efektywności pracy szkoły, o czym świadczy fakt wykorzystania wniosków z badań do planowania dalszej pracy szkoły
• Pokazania całej społeczności szkolnej, że podejmowane działania są słuszne i skuteczne i mają wpływ na lepsze funkcjonowanie całej społeczności szkolnej
• Poznania przez radę pedagogiczną mocnych i słabych stron placówki, co pozwoliło na wprowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania słabych punktów w działalności i kontynuowania tego, co dobre
• Utwierdzenia rodziców w przekonaniu, że szkoła podejmuje działania na rzecz zaspokojenia potrzeb ich oraz ich dzieci
Realizacja zadań, których się podjęłam, przyczyniła się do podniesienia efektywności pracy szkoły w wielu obszarach, a mi przyniosła satysfakcję, że miałam swój udział w tym procesie.

§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W dzisiejszych czasach komputer jest niezbędnym i bardzo pomocnym narzędziem pracy. Umiejętność korzystania z technologii komputerowej daje nauczycielowi dużo możliwości; pozwala uatrakcyjnić zajęcia, przygotować materiały, prawidłowo prowadzić dokumentację, poszerzać wiedzę i korzystać z doświadczeń innych. Jest to niewyczerpalne źródło informacji, które pozwala na polepszenie mojej pracy. Praca w szkole wymaga ode mnie ciągłego doskonalenia się w tej dziedzinie. Ukończyłam kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu z zakresu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ,,ECDL”. Uczestnictwo w kursie ugruntowało i poszerzyło mają wiedzę na temat obsługi komputera, rozwinęło umiejętność korzystania z programów: Word, Power Point, Excel, które są bardzo przydatne w pracy nauczyciela, a także umiejętność korzystania z Internetu.

Obecnie wykorzystuję komputer do:
• Przygotowywania pomocy dydaktycznych i materiałów do pracy
• Korzystania z poczty elektronicznej
• Wykonywania dyplomów, zaproszeń, podziękowań itp.
• Opracowywania scenariuszy zajęć
• Przygotowywania planów prac, sprawozdań i innych dokumentów szkolnych
• Przygotowywania prezentacji w Power Point
• Wykorzystywania na zajęciach tablicy multimedialnej
• Korzystania z portali edukacyjnych Operon, WSiP
• Korzystania ze stron internetowych instytucji oświatowych
• Zamieszczania zdjęć z wydarzeń świetlicy i szkoły na stronie szkoły, na stronie świetlicy i Facebooku szkolnym

Szkolenia internetowe:

• Podczas stażu uczestniczyłam w wielu szkoleniach prowadzonych na platformach edukacyjnych Moodle. Uczestniczyłam w szkoleniu internetowym w ramach Internetowej Akademii Nauczycielskiej dotyczącym OK. Szkolenie odbywało się w całości przez Internet. Zaliczenia kolejnych etapów szkolenia odbywało się za pomocą rozwiązywanych testów po każdym dziale i w ustalonym terminie. Mentor oceniał moją pracę i przysyłał informację zwrotną.
• Podczas stażu uczestniczyłam w szkoleniu przez Internet w ramach projektu ,,Ja czytam” dotyczącym dobrego komunikowania się na platformie edukacyjnej Operon - ,,Słucham, rozmawiam, motywuję”- czyli o skutecznej komunikacji z uczniami.
• Ukończyłam kurs z podstaw posługiwania się programami Word, Excel, Power Point w ramach projektu unijnego – uzyskałam certyfikat - ECDL.
• W ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela korzystam z portalu, na którym zrzeszeni są wszyscy uczestnicy tego szkolenia i za pomocą sieci APN komunikuję się z uczestnikami i wymieniam doświadczenia.
• Uczestniczyłam w szkoleniu ,,Jak uczyć w cyfrowej szkole” – analiza ciekawych programów edukacyjnych w Internecie możliwych do użycia w kl. I- III z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
• Uczestniczyłam w szkoleniu ,,Oswoić Internet”- szkolenie dotyczyło jak przekazać uczniom, aby bezpiecznie i umiejętnie korzystali z Internetu.
• ,,Do czego dzieciom potrzebny jest Internet?” – ukończyłam szkolenie w ramach programu ,,Ambasadorzy bezpiecznego Internetu”.
• „Z komputerem za pan brat” – uczestniczyłam w szkoleniu.

Inne działania:
• Za pomocą Internetu komunikuję się organizatorami realizowanych projektów w szkole: SAS, Warszawa Lokalnie, Rowerowy Maj.
• W ramach przedsięwzięcia o bezpiecznym korzystaniu z Internetu prowadziłam cykl zajęć dla kl. II i III na zajęciach świetlicowych.
• Realizowałam projekt ogólnopolski ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” dla kl. I w ramach tego projektu dzieci rozwiązywały Test o Bezpieczeństwie przez Internet.
• Opracowywałam regulaminy konkursów świetlicowych, dzielnicowych i wyniki tych konkursów zamieszczałam na stronie szkoły i świetlicy.
• Uczestniczę w programie ,,Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci” w roku szkolnym 2016/2017- zrealizowałam 10 lekcji w klasie I a stworzonych przez naukowców przy współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci dostępnych na www.scenariuszelekcji.edu.pl . Uzyskałam Certyfikat programu ,,Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci”.
W ramach Uniwersytetu Dzieci przeprowadziłam w kl. I a następujące zajęcia:
• Czym ludzie różnią się między sobą ?
• Dlaczego się bawimy?
• Jak wydobywa się emocje?
• Jak ludzie przeżywają emocje?
• Kto w rodzinie jest najważniejszy?
• Po co nam emocje?
• Co jadano na dworze królewskim?
• Jak zaprojektować plac zabaw?
• Dlaczego każdy jest inny?
• Dlaczego flagi mają różne barwy?.
Efekty:
• Podniesienie efektywności pracy szkoły poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych podczas pracy z uczniami
• Uatrakcyjnienie zajęć dla dzieci
• Dostarczenie ciekawych programów do wykorzystania podczas zajęć
• Ciekawsza oferta edukacyjna
• Wykształcenie u uczniów umiejętności korzystania z Internetu jako źródła dodatkowych informacji
• Wykształcenie u uczniów umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu
• Udoskonalenie mojego warsztat pracy
• Wykorzystanie nabytych umiejętności do korzystania z coraz to nowszych narzędzi pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Podczas stażu opiekowałam się studentkami Uniwersytetu Warszawskiego odbywającymi praktyki w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 i w roku szkolnym 2016/2017. Prowadziłam zajęcia otwarte dla studentek i nauczycieli i obserwowałam prowadzenie zajęć, które studentki przygotowały i przeprowadziły w świetlicy szkolnej.
Przygotowałam ,,Bank scenariuszy na 4 pory roku” do wykorzystania przez wszystkich nauczycieli pracujących w świetlicy.
Podczas zebrań zespołu świetlicy przekazywałam informacje ze szkoleń dotyczące:
- Oceniania Kształtującego – szkolenie w Skalmierzycach XI 2014r., szkolenie w SP 285 w Warszawie w V 2016r. – relacja z zajęć przeprowadzonych z zastosowaniem OK.

Byłam koordynatorem projektów:
• Ogólnopolskich:

o ,,Ja Czytam” – ogólnopolska kampania czytelnicza przygotowana przez Operon
o ,,Bezpieczni z Puchatkiem” - projekt przygotowany przez firmę Maspex, partner Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
o ,,Rowerowy Maj” – projekt przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie,
o ,,Warszawa Lokalnie” – projekt przygotowany przez Fundację Civis Polonus,

• Międzynarodowych:

o ,,Nasza Mała Biblioteka”- projekt przygotowany przez Ezop
o ,,Szkoły Aktywne w Społeczności”- projekt przygotowany przez Fundację Inicjatyw Oświatowych partner WCIES.
Przeprowadziłam następujące zajęcia otwarte dla nauczycieli:
• ,,Jesienne warsztaty origami”- ,,Jesienne drzewo”- zajęcia plastyczne – X 2014r.
• Bożonarodzeniowe warsztaty origami -,,Choinki, choineczki”- zajęcia plastyczne XII 2014r. ,
• ,,Zimowe warsztaty plastyczno- teatralne” - ,,Jak Zima Bałwanka Tolka w lesie zostawiła” – kl. O c – II 2015r. ,
• Wielkanocne warsztaty origami- ,,Koszyczki wielkanocne, kurki i zajączki”- zajęcia plastyczne III 2016r. ,
• ,,Jak jadano u króla na dworze”- zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu, przygotowanie zdrowego menu w kl. II c - X 2015r,
• ,,Czy ta kwoka jest dobrze wychowana” – zajęcia o przestrzeganiu dobrych manier w kl. I a – III 2016r,
• ,,Gry i zabawy na deszczowe dni” – kl. I a – XI 2016 r.,
• ,,Nasza flaga” – zajęcia poświęcone naszym barwom narodowym z okazji Święta Flagi 2 maja – kl. II b – V 2017 r.
• Warsztaty plastyczne dla nauczycieli i rodziców – wyplatanie koszyczków z papierowej wikliny – V 2017r.

Efekty:
• Nastąpiła większa integracja zespołu nauczycieli
• Nauczyciele chętnie uczestniczyli w zajęciach pokazowych
• Nauczyciele wzajemnie wspierali się w pracy, często dzielili się własnymi doświadczeniami
• Nauczyciele chętnie korzystali z zaproponowanych przeze mnie propozycji metod i form pracy
• Zajęcia prowadzone zmotywowały mnie do poszukiwania jeszcze ciekawszych metod i form pracy
• W czasie zajęć wytworzyła się atmosfera sprzyjająca uczenia się od siebie nawzajem
• Nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zwiększenie współpracy między nauczycielami i zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć
• Szkoła zyskuje miano przyjaznej, otwartej na pomoc przyszłym pedagogom.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i realizacja programu zajęć plastycznych origami ,,Wyczarowane z kartki papieru”.

Od początku pracy zawodowej celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych był i jest wszechstronny rozwój ucznia. Staram się zatem doskonalić swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję. Pracując w świetlicy szkolnej jako nauczyciel, wychowawca szczególnie zwracam uwagę w swojej pracy, aby rozwijać zainteresowania dzieci, aby stworzyć im możliwości, aby mogły rozwijać swoje zdolności i talenty. Często dzieci w świetlicy szkolnej dłużej przebywają niż na zajęciach edukacyjnych. Zależy mi na tym, aby dzieci w naszej świetlicy czuły się dobrze i mogły rozwijać swoje talenty i zainteresowania.
Opracowałam program zajęć plastycznych origami, które realizowałam podczas dodatkowych zajęć jeden raz w tygodniu.
Origami - to sztuka kunsztownego składania papieru, której tradycja w Japonii kontynuowana jest do dzisiaj. W języku japońskim „origami“ oznacza czynność składania papieru (oreru - zginać, gami [kami] - papier). Papier dotarł do Japonii z Chin około 538roku. Pierwsze wzmianki o origami w japońskiej literaturze pochodzą z XII wieku a najstarsze znane wzory z okresu Muromachi (1338 - 1573).
Pod koniec XIX w. sztuka origami przeniknęła do krajów europejskich ale dopiero po II wojnie światowej podbiła cały świat z uwagi na swoje wychowawcze oddziaływanie
o głęboko humanistycznych aspektach. Oprócz elementu zabawy - uczy logicznego myślenia, koncentracji, dokładności, precyzji manualnej, rozwija wyobraźnię przestrzenną, twórczą inwencję i wpływa na kształtowanie osobowości, zwłaszcza małego dziecka. Z tych względów origami zostało wprowadzone do procesu dydaktycznego w szkołach i przedszkolach w Japonii i innych krajach świata. Do składania papieru nie potrzeba żadnych narzędzi - wystarczy para własnych rąk. Większość wzorów origami wykonuje się z kwadratowego kawałka papieru, rzadziej z trójkąta równobocznego, pięciokąta czy ośmiokąta. Wielkość kwadratu zależy od ilości zagięć i stopnia skomplikowania danego wzoru. Do składania nadaje się każdy dostępny rodzaj papieru – pakowy, kserograficzny biały lub kolorowy, bibuła oraz karton. Origami ma kilka podstawowych wyjściowych form składania. Najbardziej popularne są trzy: forma „lody“, „drzwi“ i forma „trójkąt“. Na ich bazie tworzy się mnóstwo innych wzorów. Do jednych z najprostszych należą: „łódka“, „wiatraczek“, „mucha“, „wąż“, „żuraw“, „gołąb“ i „gwiazdka“. Ponieważ origami jest sztuką „żywą“, powstają ciągle nowe wzory i jest ich obecnie kilka tysięcy. Za pierwszych mistrzów tej sztuki uważa się w Japonii Isao Honda i Akira Yoshizawa.
W Polsce propagatorką i założycielką Polskiego Centrum Origami w Poznaniu jest Dorota Dziamska. Autorka wielu książek o sztuce składania papieru i wychowawczym wpływie sztuki origami na rozwój osobowości dzieci.
Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak, estetyczny, musimy przygotować dziecko w tym kierunku od wczesnego dzieciństwa. Zadaniem szkoły jest rozwijanie wszelkich zdolności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole i w życiu. Sztuki plastyczne doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat. Dają one dziecku radość poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie. Poprzez ćwiczenia plastyczne dziecko okazuje uczucia, wyraża samego siebie, swoją osobowość.
Zabawy wykorzystujące składanie papieru są bardzo wartościową propozycją wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka Aby dobrze wykorzystać proces składania papieru, należy zastosować odpowiednią do wieku technikę składania, dzięki której dziecko będzie mogło wykorzystać wcześniejsze doświadczenia i odniesie sukces.
Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie. Nabywa umiejętność dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji zamierzonego projektu, wykazywania inicjatywy. Taka zabawa mobilizuje dzieci do wysiłku intelektualnego, do odkrywania nowych sposobów składania, jest kolejnym zadaniem, które rozwija myślenie i znacznie wzbogaca ich umiejętności. Zabawa z papierowymi kółkami i kwadratami pozwala na tworzenie wspaniałych kompozycji i tworzenia własnych form plastycznych. Pozwala zaplanować, przemyśleć pracę, rozwija kreatywność, a tego właśnie oczekujemy od dzieci, które w klasie same muszą sobie poradzić z trudniejszymi zadaniami.
Tematyka zajęć dostosowana jest do tematyki zajęć w świetlicy, do pór roku, do świąt wielkanocnych, bożonarodzeniowych i innych obchodzonych w ciągu roku szkolnego np.: wspomnienia z wakacji, jesienny pejzaż, bezpieczna droga do szkoły, nasze zwierzęta, przybył do nas Mikołaj, kartki świąteczne, koszyczek wielkanocny, kwiatek dla mamy, latawce, dmuchawce, wiatr itp.
Proponowany program pozalekcyjnych zajęć plastycznych jest zgodny z treściami podstawy programowej. Program określa cele ogólne i cele szczegółowe dla zawartych w nim zagadnień. Zawiera również propozycje tematów zajęć plastycznych oraz możliwych do wykorzystania technik plastycznych.

Cele programu:

1. Cele ogólne:
• Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych
• Pobudzenie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, radość
z uzyskanych efektów.
2. Cele szczegółowe:
• Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia
• Rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i wykonywania czegoś nowego, oryginalnego
• Rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu
• Zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów
• Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy
• Rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami
• Promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych
Tematyka zajęć:

1. Kilka słów z historii origami.
2. Podstawowe złożenia origami: baza trójkąt, kwadrat, lody, wiatraczek, latawiec.
3.Wspomnienia z wakacji.
4. Ciekawe drzewo.
5. Jesienne owoce.
6. Wieje, wieje wiatr, zrywa liście z drzew.
7. Jesienne drzewo.
8. Ptasia stołówka.
9. Wiatraczki.
10. Jestem przyjacielem Ziemi.
11.Choinki, choineczki.
12. Gwiazdy, gwiazdeczki.
13. Idzie Mikołaj.
14. Kartki Bożonarodzeniowe.
15. Torebki na prezenty.
16. Anioły, aniołeczki.
17. Pada, pada śnieg.
18. Jak karnawał to karnawał.
19. Bohaterowie utworów Jana Brzechwy.
20. Idzie Pani Wiosna.
21. Co motyl zobaczył w trawie?
22. Kolorowe motyle .
23. Kwiatek dla Mamy.
24. Przygoda moich marzeń.
25. Podwodna kraina.

Techniki plastyczne:

1. Origami – kompozycje z kół.
2. Origami – kompozycje z kwadratów.
3. Origami – kompozycje z wielu kwadratów.
4. Kirigami – kompozycje z nacięciami.
5. Kusudamy – kompozycje z wielu elementów.
6. kompozycje z kół przestrzenne.
7. Kompozycje z jednej lub kilku kartek przestrzenne.

Ewaluacja programu - uzyskane efekty

Uczeń:
• Poznał różne techniki origami
• Starannie wykonał pracę, troszcząc się o jej jakość
• Koncentrował uwagę na określonym temacie, zadaniu
• Opracował projekt pracy i dążył do jego pomyślnego ukończenia
• Przewidywał kolejne czynności
• Określił wartość swojej pracy, umiał ją zaprezentować
• Stosował różne techniki, samodzielnie wzbogacał warsztat technik, poszukiwał nowych rozwiązań
• Dostrzegał w otaczającym świecie i przedmiotach wartości estetyczne
• Poszukiwał inspiracji w otaczającym świecie
• Umiejętnie i zgodnie współpracował w grupie
Dzieci bardzo angażują się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace. Promocja tych prac jest bardzo istotna. Udział w konkursach plastycznych jest bardzo mobilizujący do twórczego działania i dowartościowuje autorów prac.
W ramach programu zorganizowałam świetlicowy konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza choinka”, świetlicowy konkurs plastyczny origami – Najpiękniejsza kartka origami dla Mamy ,,Kwiaty, kwiateczki dla mojej Mateczki”.
Po każdych zajęciach organizowałam wystawy prac na holu szkoły, jak również organizowałam pokonkursowe wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac.

W czasie realizacji programu dzieci brały udział w konkursach świetlicowych, dzielnicowych i ogólnopolskich:
• ,,Na wsi”- dzielnicowy
• ,,Bajki Jana Brzechwy”- dzielnicowy
• ,,Kwiatek dla Mamy”- świetlicowy
• ,,Najpiękniejsza choinka”- świetlicowy
• ,,Kwiaty , kwiateczki dla mojej mateczki”- świetlicowy
• ,,Zwierzęta Afryki”- ogólnopolski
• ,,Róża – królowa kwiatów”- dzielnicowy
• ,,Warszawa w origami”- warszawski
• ,,Wisła w origami”- dzielnicowy
• ,,Kusudamy- Witaj Wiosno!”- V Ogólnopolski Konkurs Origami
• ,,Piękno papierowych kwiatów”- V Ogólnopolski Festiwal Origami
• ,,Kolorowy świat bajek”- warszawski konkurs plastyczny origami
• ,,Kolorowy świat kusudam”- ogólnopolski
• ,,Zimowe kusudamu”- ogólnopolski
Wśród uczestników tych konkursów jest wielu laureatów. Dzieci zdobyły trzy pierwsze nagrody i 2 wyróżnienia w konkursach dzielnicowych, w ogólnopolskich konkursach dzieci uzyskały 2 wyróżnienia.

Aby podnieść swoje kwalifikacje do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi, uczestniczyłam w wielu szkoleniach:
• ,,Techniki plastyczne w szkole podstawowej”- WCIES marzec 2014r.
• ,,Wiosenne origami”- WCIES maj 2014r.
• ,,Jesień zima w origami”- październik 2014r.-PCO oddział warszawski
• ,,Plastyczne pomysły na dekoracje bożonarodzeniowe”- grudzień 2014-PCO oddział warszawski
• Udział w warsztatach origami w Kinie ,,Praha” październik 2014 – udział dzieci i rodziców
• ,,Origami na cztery pory roku w edukacji”- WCIES – maj 2015
• ,,Święta i zima w origamii i plastyce”- listopad 2015- PCO i Firma Gimar
• ,,Wiosna okna już otwiera”- marzec 2016- PCO i Firma Gimar
• ,,Papierowa magia świąt”- listopad 2016- PCO i Firma Gimar
• ,,Wiosna i Wielkanoc pukają do drzwi”- marzec 2017 – PCO i Firma Gimar

W czasie realizacji programu zorganizowałam warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

Warsztaty:
• ,,Jesienne warsztaty origami”- ,,Jesienne drzewo”- wykonywanie jesiennego drzewa i liści z kwadratu.
• Warsztaty zimowe – teatralno- plastyczne- ,,Jak Zima Bałwanka Tolka w lesie zostawiła”- wykonywanie płatków śniegu z koła.
• Warsztaty wielkanocne- ,,Koszyczki wielkanocne, kurki i zajączki”- wykonywanie ozdób wielkanocnych z kwadratu.
• Letnie warsztaty origami – ,,Wiosenna łąka”- wykonywanie kartek z kwiatkami z koła.
Zajęcia otwarte dla nauczycieli:
• ,,Jesienne warsztaty origami”- ,,Jesienne drzewo”.
• Bożonarodzeniowe warsztaty origami -,,Choinki, choineczki”.
• ,,Zimowe warsztaty plastyczno- teatralne” - ,,Jak Zima Bałwanka Tolka w lesie zostawiła”.
• Wielkanocne warsztaty origami- ,,Koszyczki wielkanocne, kurki i zajączki”.

Efekty:
• Dzięki prowadzeniu zajęć origami, mojej aktywności i aktywizacji uczniów, dostarczaniu ciekawych propozycji uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień plastycznych
• Dzieci przebywające w świetlicy miały zorganizowany czas wolny w sposób ciekawy i atrakcyjny
• W trakcie realizacji programu edukacji plastycznej uczniowie zdobyli umiejętność stosowania różnych technik plastycznych
• Dzięki udziałowi w konkursach uczniowie mieli okazję odkryć i zaprezentować swoje uzdolnienia i talenty
• Prowadzenie zajęć daje możliwość dokonać samoceny swojej pracy z dziećmi, określić zakres swoich kompetencji, określić obszary, w których powinien doskonalić umiejętności swoje i dzieci
• Poszerzenie oferty ciekawych zajęć w świetlicy

Opracowanie i realizacja programu ,,W szachowej krainie”.

Szachy – to rodzina strategicznych gier planszowych rozgrywanych przez dwóch graczy na 64 – polowej szachownicy za pomocą bierek (pionków i figur). Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Szachy są specyficznym narzędziem doskonalenia umysłu, gdyż dzieci grając w tę grę, nie zdają sobie sprawy, że jednocześnie ćwiczą intelekt. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, rozwija wyobraźnię przestrzenną, a przede wszystkim ma związek z logicznym myśleniem. W związku z tym oddziałuje na intelekt, zwiększa twórcze zdolności i wpływa na wzrost aktywności umysłowej. Zawiera również wiele funkcji wychowawczych, uczy cierpliwości oraz odporności na ponoszenie porażek, dążąc do wygranej. Szachy są specyficznym narzędziem stymulującym rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtującym jego osobowość i pozwalającym na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.
Zawsze podobała mi się gra w szachy, ale moje umiejętności w tej dziedzinie były niewielkie, dlatego chętnie uczestniczyłam w 72-godzinnym kursie doskonalącym, organizowany przez WCiES, realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym ,,Wars i Sawa grają w szachy”. Na kursie poszerzyłam swoją wiedzę szachową, a następnie opracowałam autorski program nauki gry w szachy dla klas I – II szkoły podstawowej ,,W szachowej krainie”. Program realizowałam w klasie i drugiej B. Pełny zakres realizacji programu przewiduje 60 godzin lekcyjnych w dwuletnim cyklu nauczania (1 godzina tygodniowo). Prowadziłam zajęcia w ramach dodatkowych godzin KN, dwie godziny w tygodniu, ponieważ podzieliłam klasę na dwie grupy.
Cele i założenia programu:
• zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego oraz rozwiązywania problemów
• kształtowanie ważnych cech osobowości, jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja, przestrzeganie zasady fair play
• promowanie szkoły poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
Osiągnięcie wyznaczonych celów jest uwarunkowane stosowaniem odpowiednich metod i form pracy. Proponowane w programie metody są zróżnicowane, odwołują się do różnych stylów uczenia się i powinny być stosowane przemiennie. Korzystanie z metod aktywnych pozwala uczniom zdobywać własne doświadczenia. Podstawą organizacji pracy przy realizacji programu jest podmiotowość ucznia oraz jego preferencje i potrzeby. Im młodsi uczniowie, tym bardziej należy uczyć gry w szachy przez zabawę.
Zadaniem zajęć szachowych, które prowadziłam, nie jest szybkie wytrenowanie mistrzów, lecz nauczenie gry w szachy możliwie jak najwięcej dzieci.
Treści programu:
• Dawno, dawno temu, czyli witajcie w Szachowej Krainie.
• Szachowe wojsko – król, wieża, goniec, królowa, czyli hetman, konik czyli skoczek, pionki, zamek białych, zamek czarnych czyli wyjściowe ustawienie figur.
• Prawa Szachowej Krainy: szach, mat, remis, pat.
• Szachowa magia – roszada, przemiana pionka, bicie w przelocie.
• Szachowa bitwa.
• Szachowa kronika – czyli zapis partii.
Zajęcia starałam się prowadzić zróżnicowanymi metodami, żeby uniknąć zmęczenia i znużenia dzieci.
Na zakończenie programu zorganizowałam piknik szachowy pt. ,,W szachowej krainie”. Na pikniku klasa II b zaprezentowała modę szachową, były rozgrywki szachowe z mistrzem, gra terenowa ,,Szachy na wesoło” z wykorzystaniem szachów plenerowych.
Dzieci uczestniczyły w turniejach szachowych: szkolnych, na zakończenie projektu ,,Wars i Sawa grają w szachy”- rozgrywki międzyszkolne, w rozrywkach ogólnopolskich na Torwarze. W rozgrywkach ogólnopolskich nasza szkoła zajęła dwa razy II miejsce wśród szkół warszawskich uczestniczących w projekcie ,,Wars i Sawa grają w szachy”, wśród szkół z całej Polski zajęła 8 miejsce.
Program w ,,Szachowej krainie”, który realizowałam w ramach projektu ,,Wars i Sawa grają w szachy”- daje dzieciom dużo satysfakcji, dzieci chętnie grają w szachy. Zainteresowanie grą w szachy znacznie się rozszerzyło w naszej szkole, ponieważ powstały dwie klasy o profilu szachowym.
W ramach projektu kl. II b uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Zamku Królewskim w Warszawie podczas wystawy ,,Szachy w Średniowieczu”.

W ramach projektu uczestniczyłam w szkoleniach:

• ,,Ogólnorozwojowe ćwiczenia szachowe”
• ,,Szachy raz jeszcze” w ramach projektu- ,,Edukacja przez Szachy w Szkole” – kurs doszkalający
• ,,Wars i Sawa grają w szachy”. – warsztaty i turniej szachowy dla nauczycieli Kazimierz Dolny

Efekty;
• Zajęcia rozwinęły zainteresowania dzieci
• Zajęcia wzbogaciły ofertę edukacyjną szkoły
• Poszerzyły horyzonty myślowe uczniów o elementy wiedzy szachowej
• Uczniowie poznali zasady gry fair play
• Pożytecznie i miło spędzali czas
• Motywują mnie do ciągłego doskonalenia umiejętności szachowych i poszukiwania nowych, ciekawych metod i form pracy
• Program stanowi pomoc i gotowe narzędzie do pracy dla nauczyciela, który będzie realizował zajęcia w innej grupie

PROJEKT CZYTELNICZY

,,Książka świat otwiera ogromny”

I Założenia projektu

Celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do literatury, do
spędzania wolnego czasu z książką. Chciałabym przekonać dzieci, że czytanie może rozwijać ich wyobraźnię, poszerzać wiedzę na temat ludzi i świata, wpływać na to, że język, jakim się
posługują będzie bogatszy i piękniejszy, a przede wszystkim, że książka to świetny kompan
chociażby na jesienne i zimowe długie wieczory.

II Uczestnicy: uczniowie klasy 1
III Termin realizacji: styczeń - maj 2016 roku
IV Cele szczegółowe
1. Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.
2. Rozbudzanie wyobraźni dziecięcej.
3. Zachęcanie do częstego korzystania z księgozbioru szkolnej biblioteki.
4. Rozwijanie zdolności plastycznych i literackich.
5. Kształtowanie gustów czytelniczych.
6. Zdobycie wiedzy na temat historii książki.

V Kryteria sukcesu

Zakładam, iż w wyniku działań projektu uczniowie:
1. Będą częściej korzystać z zasobów biblioteki szkolnej.
2. Polubią czytanie (sięgać będą nie tylko po lektury obowiązkowe).
3. Zdobędą podstawową wiedzę na temat historii książki.
4. Będą propagować czytelnictwo wśród koleżanek i kolegów, proponując im
przeczytane przez siebie książki.
VI Szczegółowe zadania do realizacji

1.Prezentacja przez uczniów w klasie przeczytanych książek, swoich ulubionych.
Styczeń kwiecień 2016r. klasa 1 a
2.,,Spotkania literackie”- czytanie ulubionych książek dzieciom przez zaproszonych gości: rodziców, dziadków, panią bibliotekarkę, panią dyrektor, aktorkę panią Dominikę Łakomską oraz przez starszych kolegów.
Styczeń kwiecień 2016r. klasa 1 a
3. Przeprowadzenie lekcji bibliotecznej przez Panią bibliotekarkę w bibliotece szkolnej
luty .marzec 2016r. klasa 1 a
4. Przygotowanie ściennej gazetki w szkolnej bibliotece, która propagowałaby czytanie - ,,Książka świat otwiera ogromny”
marzec 2016r. klasa 1 a
5. Wycieczka do ,,Muzeum drukarstwa” – zapoznanie się z historią powstania pisma.
Marzec 2016r. klasa 1 a
6. Wycieczka do Muzeum książki dziecięcej.
marzec 2016 klasy 1 a
7. Zwiedzanie biblioteki ul. Meissnera, zajęcia edukacyjne ,,Od niewiedzy do wiedzy”, zwiedzanie wystawy elementarzy z całego świata, poznanie specyfiki pracy bibliotekarza, zapoznanie się z zasadami korzystania z zasobów biblioteki, posiadającej zbiory literatury w różnych językach.
kwiecień 2016 r. klasa 1 a
8. Spotkanie autorskie w bibliotece szkolnej z panią Hanną Niewiadomską autorką książek dla dzieci.
Maj 2016 r.
8. Konkurs plastyczny na najpiękniejszą zakładkę do książki. Udział w międzynarodowym konkursie ,,Słoneczna zakładka”.
Maj 2016 r. chętni uczniowie
10..Podsumowanie działań projektu rozstrzygnięcie konkursu..
Maj 2016r. uczniowie klasy 1 a

KRYTERIA DOTYCZĄCE KONKURSU
.
Konkurs plastyczny
1. Oryginalność i pomysłowość – 0-2p.
2. Estetyka wykonania – 0-2p.
3. Wkład pracy – 0-2p.
Uwaga:
-każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę
Podsumowaniem projektu była wystawa zakładek do książek na gazetce w bibliotece, wykonanie gazetki w bibliotece, wykonanie podziękowań dla wszystkich gości, którzy czytali dzieciom.

Efekty przeprowadzonego projektu:

• Dzieci nauczyły się uważnie słuchać
• Wzrosła potrzeba czytania
• Dzieci poznały nowe pozycje literatury
• Dzieci zdobyły nową wiedzę
• Dzieci nauczyły się, że książka to skarbnica wiedzy
• Dzieci poznały ciekawe zajęcia poza szkołą
• Szkoła dostarcza ciekawych zajęć z różnych dziedzin wiedzy
• Satysfakcja dla prowadzącego

§ 8 ust. 2 pkt.4 lit. c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

Udział dzieci ze świetlicy w uroczystościach szkolnych.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w ogólnoszkolnych akcjach
i uroczystościach i imprezach wynikających z planu imprez i uroczystości szkolnych. Angażują się w akcje charytatywne np.: zbieranie nakrętek, zbieranie darów dla bezdomnych piesków ze schroniska, zbiórkę książek dla dzieci ze szpitala na ul. Niekłańskiej, wykonywanie kartek i ozdób świątecznych na kiermasze świąteczne bożonarodzeniowe, wielkanocne. Kartek z życzeniami dla dzieci ze szpitala na ul. Niekłańskiej, dla pensjonariuszy z Domu Seniora ,,U Matysiaków”.
Dzieci pod moim kierunkiem przygotowane brały udział:
• Przygotowałam warsztaty jesienne origami dla rodziców kl. OC.
• Przygotowałam konkurs kolęd dla dzieci ze świetlicy.
• Przygotowałam i zorganizowałam Świetlicowy konkurs piosenki jesiennej.
• Byłam pomysłodawcą i organizatorem pikniku szkolnego ,,W szachowej krainie”- przygotowałam z kl. II b – kończącą cykl dwuletniego szkolenia szachowego ,,Wars i Sawa grają w szachy” pokaz mody szachowej.
• Wspólnie z dziećmi i nauczycielami ze świetlicy przygotowałam dekorację na piknik rodzinny ,,W szachowej krainie”.
• Przygotowałam i przeprowadziłam grę terenową ,,Szachy na wesoło”
z wykorzystaniem szachów plenerowych - V 2015r.
• Współorganizowałam wieczór andrzejkowy w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017
• Przygotowałam ,,Pasowanie na Świetliczaka” w roku szkolnym 2016/2017.
• Przygotowałam i zorganizowałam świetlicowy konkurs piosenki o szkole – laureaci zaprezentowali swój repertuar na ,,Dniu Ziemniaka”- na pikniku ogólnoszkolnym
- X 2015r.
• Przygotowałam i przeprowadziłam konkurs piosenki patriotycznej - V 2016r.
• Przygotowałam i przeprowadziłam warsztaty wielkanocne origami na pikniku wielkanocnym w roku szkolnym - III 2016r.
• Przygotowałam i opracowałam dzielnicowy konkurs plastyczno-literacki ,,Warszawa wierszem malowana” w r. szk. 2015/2016 i konkurs plastyczno –literacki - ,,Pachniała bzem Saska Kępa” w ramach projektu warszawskiego ,,Warszawa Lokalnie”- w r. szk. 2016/2017, którego jestem koordynatorem.
• Współorganizowałam szkolny piknik rodzinny ,,Pachniała Saska Kępa”- wspólnie z dziećmi i nauczycielami ze świetlicy przygotowywaliśmy dekorację na piknik ,,Pachniała Saska Kępa” z zaaranżowanym stolikiem Agnieszki Osieckiej.
• Wspólnie z wychowawcą kl. II c przygotowałam prezentację projektu ,,Skarby Saskiej Kępy oczami kl. II c” i dzieci przedstawiły na pikniku rodzinnym – w ramach projektu ,,Warszawa Lokalnie”.
• Wspólnie z wychowawcą kl. I a przygotowałam dzieci do prezentacji piosenki na pikniku ,,Czas wakacji”.
• Wspólnie z klubem wolontariusza i kl. IV b przygotowaliśmy na pikniku ,,Bieg po zdrowie”- bieg dla dzieci z kl. I-III i rodziców, dla uczniów kl. IV- VI, dla nauczycieli, rodziców i wszystkich sympatyków biegania.
Dzieci ze świetlicy chętnie pomagają w dekoracji świetlicy, wykonują prace plastyczne, które później prezentowane są na tablicach w świetlicy jako dekoracja i prezentacja prac dla rodziców. Dzieci chętnie wykonują ozdoby świąteczne, a później sprzedają na kiermaszu. Pieniądze przeznaczane są na zakup potrzebnych materiałów do zajęć: bloki, farby, papier kolorowy, zabawki, gry do świetlicy. Uczniowie chętnie występują w przedstawieniach teatralnych dla rodziców jak i na ogólnoszkolnych uroczystościach. Pod moim kierunkiem dzieci przygotowały przedstawienie z kl. OC dla rodziców ,,Jak zima Bałwanka Tolka w lesie zostawiła”. Klasa III c i kl. OC uświetniła konferencję OK przedstawieniem ,, Straszny dwór – czyli godzina duchów i upiorów szkolnych” - V 2015r.

Efekty:
• Uczniowie czują się potrzebni, czują się współgospodarzami szkoły
• Uczniowie nabyli umiejętności współżycia i współdziałania w szkole
• Uczniowie zostali wdrożeni do aktywnego udziału w życiu świetlicy i szkoły
• Udział dzieci w różnych przedsięwzięciach wzmacnia poczucie przynależności do grupy, a także identyfikacji ze szkołą
• Uczniowie zostali wdrożeni do aktywnego udziału w życiu świetlicy i szkoły
• Rodzice cieszą się widząc wyeksponowane wytwory swoich dzieci i ich występy na scenie
• Zwiększyło się zaangażowanie rodziców w sprawy szkolne
• Uczniowie w pożyteczny sposób spędzają czas wolny
• Wzrasta zaangażowanie uczniów w życie szkoły
• Szkoła i świetlica zyskuje miano przyjaznej i otwartej
• Zajęcia szachowe poszerzyły ofertę edukacyjną szkoły

Realizacja międzynarodowego projektu ,,Szkoły Aktywne w Społeczności”

Od czerwca 2016 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu ,,Szkoły Aktywne w Społeczności”. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2016/2017. Celem projektu jest upowszechnienie idei i rozwój placówek promujących partnerstwo miedzy szkołą a społecznością lokalną. Działania projektu są określone w dziesięciu standardach, z których szkoła wybiera sobie dwa lub więcej po samoocenie szkoły, która u nas w projekcie odbyła się 15,16 listopada 2016r. Wybrano do realizacji dwa obszary Partnerstwo i Wolontariat. W samoocenie szkoły uczestniczył facylitator z zewnątrz instytucje lokalne chcące współpracować w projekcie ze szkołą, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły. Po ocenie przystąpiliśmy do opracowania planu działań i realizacji.
Podjęto działania w klubie wolontariusza- dzieci starsze pomagają odrabiać lekcje młodszym dzieciom, organizują zabawy dla młodszych dzieci z kl. I i kl. O, czytanie na dywanie. Klub wolontariusza zorganizował wspólnie z samorządem szkolnym akcje ,,Szlachetna paczka”, ,,Góra grosza”, ,,Paczka marzeń”, zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych psów ,,Na Paluchu”, w Falenicy ,,Pod Psim Aniołem”. Na koncercie Noworocznym w naszej szkole byli zaproszeni goście z instytucji lokalnych, które zadeklarowały współpracę z naszą szkołą. Zorganizowałam wyjście na koncert do filharmonii w ramach projektu poznajemy instytucje kulturalne. Dom Kultury PROM zaprosił uczniów naszej szkoły na ,,Poranki muzyczne”- poznajemy kulturę Indii i Chin.
Klub wolontariusza zorganizował zajęcia w Domu Seniora ,,U Matysiaków” – plastyczne i rozgrywki gier planszowych. Dzieci z klubu wolontariusza przygotowały koncert kolęd i zaprezentowali pensjonariuszom z Domu Seniora ,,U Matysiaków” – było to wspólne kolędowanie.
W szkole odbył się piknik ,,Pachniała Saska Kępa” – w ramach projektu SAS i ,,Warszawa Lokalnie”. Instytucje lokalne, które współpracują ze szkołą miały możliwość zaprezentować swoją działalność. Instytucje, które chciałby rozpocząć współprace też mogły się zaprezentować na pikniku.

Efekty:
• Projekt przyczynił się do integracji społeczności szkolnej z rodzicami
• Projekt przyczynił się do zwiększenia aktywności uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego
• Pozwolił dostrzec potencjał jaki tkwi w rodzicach uczniów i w nich samych (poznajemy zawody rodziców – cykl zajęć zawodoznawczych)
• Wszyscy czerpią korzyści ze wzajemnej współpracy
• Promocja szkoły w środowisku
• Nowa jakość edukacji, poprzez działanie na rzecz środowiska lokalnego
• Nauka empatii przez działanie (działania klubu wolontariusza)
• Poszerzenie metod edukacji, wyjście poza ławki szkolne, nauka przez zaangażowanie, działanie
• Nauka współpracy z instytucjami lokalnymi, współpracującymi w projekcie ze szkołą
• Rozwój kompetencji społecznych
• Szkoła stała się centrum aktywności i integracji w środowisku
W ramach przygotowań do koordynowania projektu uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez WCiES.

Realizacja cyklu wycieczek edukacyjnych ,,Warszawa Ja i Ty”

Jest to cykl wycieczek, którego celem jest poznanie swojej najbliższej okolicy. W roku szkolnym 2015/2016 zrealizowałam wycieczki:
• Wycieczka do Parku Skaryszewskiego
• Wycieczka do Łazienek
• Wycieczka na stadion Legii
• Wycieczka na Stadion Narodowy
• Wycieczka do Wilanowa
• Wycieczka do Muzeum książki dziecięcej
• Wycieczka ,,Spacerkiem po Saskiej Kępie”
Efekty:
• Dzieci zapoznały się z najbliższą okolicą
• Dzieci zapoznały się z atrakcjami znajdującymi się w najbliższej okolicy zamieszkania
• Poznały jak atrakcyjnie można spędzić wolny czas
• Poznały historię obiektów znajdujących się w najbliższej okolicy zamieszkania
i szkoły
• Uatrakcyjnienie zajęć poprzez lekcje poza szkołą
Realizacja przedsięwzięcia rozwijającego kompetencje społeczno-emocjonalne ,,Kuferek tajemnic”

Realizacja przedsięwzięcia rozwijającego kompetencje społeczno-emocjonalne ,,Kuferek tajemnic” była prowadzona w roku szkolnym 2016/2017 w kl. I a. Zajęcia prowadzone były 1 godzinę raz w miesiącu.
Jak należy rozumieć pojęcie „umiejętności społeczne i emocjonalne”? Na czym polega proces rozwijania tych kompetencji u małych dzieci i dlaczego jest to takie ważne? Otóż istotą i gwarantem zdrowia psychicznego są m.in. świadomość i adekwatna ocena własnych uczuć, emocji, zainteresowań, wartości, mocnych stron oraz budowanie poczucia własnej wartości. Harmonijny rozwój dziecka to nie tylko wzrost kompetencji poznawczych i rozwój fizyczny. Równie ważne dla prawidłowego i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka jest dobre samopoczucie , które w dobrej mierze zależy od tego, jak układają się nasze relacje z innymi. Na tej podstawie można stwierdzić, że umiejętności społeczne i emocjonalne to kapitał, który należy rozwijać u dzieci.

Tematy realizowane w czasie zajęć:

• Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, stworzenie kontraktu grupowego, ustalenie zasad jego przestrzegania.
• Umiejętność rozwiązywania konfliktów. Próby negocjacji.
• Dobre samopoczucie - dobre relacje z innymi dziećmi w grupie.
• Szacunek dla siebie i innych.
• Dobry kolega - dobra koleżanka.
• Rozbudzenie empatii.
• Prawa Dziecka.
• Rywalizacja podczas zabaw ruchowych.
• Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć.
• Rozwijanie kompetencji językowych.

Efekty:
• Podejmowanie współpracy w grupie,
• Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć,
• Akceptowanie poglądów innych,
• Dostrzeganie potrzeb innych,
• Odnoszenie się z szacunkiem do innych,
• Czerpanie radości ze wspólnej zabawy bez względu na osiągnięty wynik,
• Podejmowanie prób rozwiązywania sytuacji trudnych,
• Dostrzeganie różnorodności w baśniach, legendach i muzyce,
• Odzwierciedlanie swych przeżyć i uczuć poprzez różne formy artystycznego wyrazu,
• Kształtowanie umiejętności autoprezentacji,
• Kształtowanie pozytywnych odczuć w kontaktach z drugim człowiekiem.
• Wyjście szkoły naprzeciw potrzebom uczniów i rozwijanie kompetencji społecznych
W czasie realizacji poszczególnych tematów widać było u dzieci nabywanie umiejętności rozwiązywania różnych problemów, sytuacji trudnych ale i wesołych, śmiesznych.

Realizacja projektu ,,Rowerowy Maj”

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2016/2017. W rozwoju młodego człowieka sport, ruch to bardzo ważne zadanie dla szkoły i dla nauczycieli w dobie rozwoju nowych technologii, kiedy uczniowie dużo czasu spędzają przed komputerem.
Jestem koordynatorem kampanii ,,Rowerowy Maj” promującą aktywność fizyczną, zdrowy styl życia i zrównoważoną mobilność. Jej organizatorem jest m.st. Warszawa i Zarząd Dróg Miejskich. Zasady kampanii są bardzo proste: każdy kto w maju przyjedzie na rowerze, rolkach, hulajnodze otrzyma naklejkę do dzienniczka rowerowego. Najaktywniejsze szkoły, klasy i indywidualni uczniowie będą nagrodzeni.
Akcja zaczęła się przeprowadzeniem warsztatów o bezpieczeństwie i zasadach uczestnictwa w kampanii we wszystkich klasach. Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę teoretyczną oraz w ulotki informacyjne dotyczące akcji i bezpieczeństwa w czasie przyjazdów do szkoły na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach. Wiedza teoretyczna przyda się również podczas innych wycieczek rowerowych.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci chętnie przyjeżdżały na rowerach. Najaktywniejsi uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody. Zwycięska klasa wygrała wycieczkę do hula-kula.

Efekty:
• Podniesienie sprawności fizycznej uczniów
• Pokazanie, jak bezpiecznie można korzystać z roweru
• Pokazanie, jak aktywnie można spędzać czas
• Dzieci nauczyły się zdrowej rywalizacji
• Promocja szkoły w środowisku
• Integracja całej społeczności szkolnej
• Satysfakcja dla koordynatora

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami

Koordynowanie warszawskiego projektu ,,Warszawa Lokalnie”

Celem projektu jest ukazanie roli szkoły w rozwijaniu kompetencji niezbędnych do konstruktywnego zaangażowania się w życie miasta. Projekt jest realizowany przez fundację Civis Polonus, Boris, Centrum Aktywności Lokalnej, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ,,ę”.
W ramach projektu wzięłam udział w konferencji i szkoleniach. Konferencja ,,Młodzi warszawiacy aktywni na rzecz swojego miasta” zainspirowała mnie do podjęcia decyzji o realizacji projektu w naszej szkole. Jestem koordynatorem tego projektu ,,Warszawa Lokalnie, Szkolenia zainspirowały mnie do zorganizowania pikniku rodzinno-sąsiedzkiego ,,Pachniała Saska Kępa” według mojego scenariusza, we współpracy z rodzicami. W pikniku wzięły udział instytucje lokalne współpracujące ze szkołą. Rodzice zaprezentowali swoje zawody i hobby.
W ramach projektu uczniowie klas IV – VI będą uczestniczyć w lekcjach ,,Skarby naszej okolicy”. We współpracy z wychowawcą i klasą III c realizuję projekt ,,Skarby Saskiej Kępy widziane oczami kl. III c” realizuje klasa III c.
Podsumowaniem projektu będzie wykonanie plakatu z propozycjami działań do przeprowadzenia przez uczniów w miejscu zamieszkania. Dokumentacja fotograficzna z wycieczki po Saskiej Kępie. Opracowanie prezentacji multimedialnej z działań projektu. Prezentacja podsumowania projektu na konferencji kończącej projekt.
Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.

Efekty realizacji projektu jest:
• Zaangażowanie uczniów w sprawy miasta
• Uczniowie mają wpływ na to, co dzieje się w najbliższej okolicy
• Nauka współpracy z instytucjami lokalnymi
• Dostrzeganie potrzeb zmian w środowisku lokalnym
• Możliwość udziału dzieci w zmianach w środowisku
• Możliwość projektowania przestrzeni publicznej zgodnej z wizją dzieci
• Możliwość decydowania o zmianach środowiska lokalnego
• Ciekawa forma zajęć szkolnych i świetlicowych
• Promocja szkoły w środowisku
• Integracja środowiska lokalnego i szkoły

Realizacja zajęć poświęconych bezpieczeństwu

W ramach zajęć o bezpieczeństwie koordynowałam projekt ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”, przeznaczony dla klas I. Tematyka dotyczyła bezpieczeństwa: w domu, w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły, problemom spotkania z nieznajomym. Dzieci i rodzice otrzymali broszury informacyjne. Każda klasa I obejrzała film edukacyjny o bezpieczeństwie. Szkoła otrzymała certyfikat ,,Szkoła Bezpieczna z Puchatkiem”. Na zakończenie realizacji projektu dzieci uczestniczyły w ogólnopolskim teście o bezpieczeństwie przez Internet. Test rozwiązywały na zajęciach informatyki. Test w 100% rozwiązywany był poprawnie. Zorganizowałam spotkanie z policją w świetlicy z cyklu ,,Spotkanie z Borsukiem”. Zajęcia poświęcone były zachowaniu się podczas spotkania z nieznajomym. Prowadziłam zajęcia dla kl. II i III w ramach ,,Akademia Bezpiecznego Internetu” – był to cyki zajęć poświęcony jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Współpraca z pedagogiem jest to współpraca na bieżąco podczas rozwiązywania trudnych problemów w zachowaniu dzieci.
Wspólnie z pedagogiem przygotowałam spotkanie z policją ,,Spotkanie z Borsukiem”- spotkanie dotyczyło jak zachować się podczas spotkania z nieznajomym. Spotkanie zostało zorganizowane w dwóch grupach w świetlicy szkolnej.

Współpraca z psychologiem polega na omawianiu metod postępowania z dziećmi, które mają orzeczenia dotyczące deficytów.

Wspólnie z Panią bibliotekarką i kl. I a zorganizowałam zajęcia w bibliotece na ul. Meisnera ,,Elementarz - krok od niewiedzy do wiedzy” połączone ze zwiedzaniem biblioteki posiadającej zbiory w różnych językach i obejrzeniem wystawy elementarzy z różnych krajów świata.

Wspólnie z wychowawcą i kl. I c organizowałam spotkania w Bibliotece na ul. Meksykańskiej – zajęcia czytelnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi połączone z zajęciami plastycznymi: zajęcia o pingwinach, zajęcia ,,Poznajemy dalekie kraje- Meksyk”. Dzieci wykonały samodzielnie własnego pingwinka metodą wydzieranki, uczestniczyły w zajęciach, których efektem było wykonanie torby z krepiny i na zakończenie zabawa piniata.

W szkolnej bibliotece dzieci z kl. I a i I c uczestniczyły w zajęciach czytelniczych- ,,Spotkanie z bajką”. Uczestniczyły w spotkaniach ze znanymi autorami książek dla dzieci połączone z możliwością kupienia książki z autografem autora. Dzieci uczestniczyły
w spotkaniach autorskich z P. Katarzyną Kozubską , z P. Dorotą Gellner w bibliotece na ul. Gocławskiej, z P. Agą Szczepańską, z P. Hanną Niewiadomską.

Świetlica szkolna systematycznie współpracuje ze Szpitalem Dziecięcym na ul. Niekłańskiej. Wspólnie z Samorządem Szkolnym przygotowałam zbiórkę książek dziecięcych dla dzieci ze szpitala. Dzieci ze świetlicy systematycznie przygotowują upominki i kartki z życzeniami dla dzieci ze szpitala z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkiejnocy. Życzenia i upominki są przekazywane dla dzieci podczas pobytu w szpitalu
w czasie świąt. Dzieci chętnie uczestniczą w tej akcji.

W ramach Klubu Wolontariusza organizowałam spotkania wspólnie z wychowawcami klas w Domu Seniora ,,U Matysiaków”:
- wspólne śpiewanie kolęd po polsku i angielsku w wykonaniu kl. III c,
- wspólne świąteczne warsztaty plastyczne,
- wspólne rozgrywki w gry planszowe.

Efekty:
• Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole
• Uświadomienie zagrożeń w Internecie
• Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
• Ciekawa oferta zajęć w świetlicy
• Wzbogacenie słownika
• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
• Propagowanie czytania jako przyjemności
• Przybliżenie biblioteki do czytelników
• Uatrakcyjnienie zajęć poprzez prowadzenie ich poza szkołą
• Uświadomienie dzieciom, że pomoc innym to coś dobrego, rozwijanie empatii
• Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Otrzymałam nagrody dyrektora w roku 2013,2014,2017.

Inne ważne osiągnięcia ważne dla przebiegu mojej pracy zawodowej to:
• Uzyskanie Certyfikatu Akademii Profesjonalnego Nauczyciela- październik 2014r
• Uzyskanie Certyfikatu – warsztatów doskonalących dla nauczycieli przeszkolonych
w ramach Ogólnopolskiego Projektu PZSzach ,,Edukacja przez Szachy
w Szkole”/,,Wars i Sawa grają w szachy” 25-26 października 2014r.
• Uzyskanie Certyfikatu Trenera Odysei Umysłu 2-4 październik 2015r
• Uzyskanie Certyfikatu w ramach projektu ,,Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji” w zakresie współpracy placówek oświatowych z Policją -07.05.2015r.,03.03.2016r.
• Uzyskanie Certyfikatu uczestnictwa w programie Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci za zrealizowanie 10 scenariuszy lekcji stworzonych przez naukowców przy współpracy
z Fundacją Uniwersytet Dzieci dostępnych na www.scenariusze.edu.pl w roku szkolnym 2016/2017
W ramach Uniwersytetu Dzieci przeprowadziłam w kl. I a następujące zajęcia:
• Czym ludzie różnią się między sobą ?
• Dlaczego się bawimy?
• Jak wydobywa się emocje?
• Jak ludzie przeżywają emocje?
• Kto w rodzinie jest najważniejszy?
• Po co nam emocje?
• Co jadano na dworze królewskim?
• Jak zaprojektować plac zabaw?
• Dlaczego każdy jest inny?
• Dlaczego flagi mają różne barwy?.
Realizacja przedsięwzięcia ,,Świetlica szkolna – bawi, uczy i wychowuje”.
W okresie stażu w roku szkolnym 2015/2016 r. w świetlicy koordynowałam wspólnie ze wszystkimi nauczycielami ze świetlicy projekt interdyscyplinarny ,,Świetlica szkolna
- bawi, uczy i wychowuje”. Był to cykl zajęć składający się z dziesięciu modułów, każdy nauczyciel realizował jeden lub 2 moduły. Ja realizowałam moduł ,,Zabawy plastyczne” – były to zajęcia plastyczne origami ,,Wspomnienia z wakacji” i moduł ,,Jestem zdrowy jestem zadowolony”. W ramach tego modułu zorganizowałam spotkanie z pielęgniarką, która przybliżyła uczniom tajniki zdrowego stylu życia. Prowadziłam również zajęcia dla kl. III ,,Bezpieczni w Internecie”. W ramach projektu były zajęcia teatralne, muzyczne i naukowe.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza przypadku ucznia cudzoziemca

1. Identyfikacja problemu

Według polskich przepisów prawa wszystkie dzieci do ukończenia 18 r.ż.
– niezależnie od pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego, wyznania, obywatelstwa, czy też statusu prawnego - mają prawo do bezpłatnego korzystania z nauki i opieki w publicznych szkołach. To podstawowe prawo do edukacji wpisane w Konwencji o Prawach Dziecka gwarantuje Konstytucja RP oraz ustawa o systemie oświaty. Szkoła ma jednak obowiązek zadbać nie tylko o to , by dzieci cudzoziemskie chodziły do szkoły (tzn. były fizycznie obecne w budynku szkoły), ale także o to, by faktycznie korzystały z systemu edukacji, a więc nabywały wiedzę, budowały umiejętność relacji interpersonalnych niezbędnych w życiu dorosłym i kształtowały się jako aktywni członkowie społeczeństwa demokratycznego.
W preambule do ustawy o systemie oświaty obowiązek ten określany jest w następujących słowach: ,,Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju , przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”
Dzieci cudzoziemskie maja często specyficzne potrzeby, które wynikają z ich doświadczeń migracji, nieznajomością języka polskiego, adaptacją do warunków życia i norm kulturowych w Polsce, dostosowanie się do różnic miedzy systemem edukacji w Polsce a krajem pochodzenia. Istnieje szereg dodatkowych przepisów odpowiadających za niektóre specyficzne potrzeby uczniów cudzoziemskich i służących temu, aby pomóc dzieciom cudzoziemskim lepiej odnaleźć się w systemie oświaty w Polsce. Przepisy te dotyczą na przykład możliwości bezpłatnej nauki języka polskiego i uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że realizacja prawa i obowiązku nauki względem uczniów cudzoziemskich wykracza poza dotychczasowe standardy pracy szkół polskich i staje się jednym z większych wyzwań, które pojawiają się przed polskim systemem oświatowym. Praca z uczniami pochodzącymi spoza Polski stawia przed szkołą i nauczycielem nowe zadania, ponieważ wymaga zrozumienia specyfiki funkcjonowania takich osób, a to zmusza pracowników szkoły do rozwinięcia kompetencji międzykulturowych, dostosowania treści i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej do potrzeb uczniów i ich rodziców oraz do podjęcia działań, które uczynią ze szkoły środowisko przyjazne uczniom odmiennym kulturowo. Uniwersalizm natury człowieka stwarza ponadnarodową wspólnotę dziecięcych potrzeb wyrażającą się otwartością i ciekawością świata, poszukiwaniem miłości, bezpieczeństwa i akceptacji ze strony świata dorosłych, jak również chęcią uczenia się i zabawy w gronie rówieśników. Różnice kulturowe oraz odmienność doświadczenia życiowego generują jednak odmienne systemy wartości i motywacji, zróżnicowane postawy wobec nauki, szkoły i nauczyciela, odmienne modele osobowe, wzory karier życiowych i zachowania społeczne, niejednorodne style poznawcze, formy ekspresji, kody komunikacyjne czy sposoby interpretowania otaczającej rzeczywistości . Ignorowanie lub nieświadomość owej specyfiki są zagrożeniem dla karier edukacyjnych oraz społecznej integracji uczniów odmiennych kulturowo, ponieważ powodują zaburzenia zdrowia i przystosowania społecznego takich uczniów oraz w większym stopniu narażają ich na marginalizację i wykluczenie; stwarzają ponadto problemy dydaktyczne i wychowawcze, sprawiając, że szkoła i nauczyciel tracą kontakt z uczniami i ich rodzicami, a także generują międzykulturowe konflikty i nieporozumienia niekorzystnie rzutujące na pracę i atmosferę placówki oświatowej. Uwzględnienie powyższych uwag sprawia, że pilnym i koniecznym staje się podjęcie i systematyczne prowadzenie prac diagnozujących i monitorujących sytuację dzieci obcokrajowców, które uczą się w polskich szkołach, dostosowywanie warunków pracy placówek oświatowych do potrzeb tej stosunkowo nowej kategorii uczniów oraz rozwijanie kompetencji osób odpowiedzialnych za pracę z dziećmi uchodźców, repatriantów i imigrantów.
W naszej szkole mamy wielu uczniów cudzoziemców. Obok różnic kulturowych najczęstszą przyczyną trudności w nauce z jakimi borykają się dzieci cudzoziemców jest bariera komunikacyjna. Nieznajomość języka polskiego lub jego znajomość w stopniu niewystarczającym do korzystania z nauki potrafi skutecznie zniechęcić do jej podejmowania albo doprowadzić do porzucenia już rozpoczętej edukacji. Aby ułatwić, a w wielu przypadkach umożliwić cudzoziemcom pobieranie nauki, wspomniana ustawa gwarantuje im prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.
Chciałabym opisać problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów pochodzenia arabskiego (Irak), którzy uczęszczali do naszej świetlicy w roku szkolnym 2013/2014. Uczniów Mohammad i Dali poznałam gdy byli w kl. I.

2. Geneza zjawiska.

Do świetlicy, w której pracuję uczęszcza bardzo dużo dzieci , które mają różne potrzeby i możliwości. W roku szkolnym 2013/2014 opiekowałam się klasami I. W tym roku do pensum podstawowych godzin nauczyciela były do przepracowania dwie godziny dodatkowej pracy wynikające z KN, które miały być przeznaczone na prowadzenie kół zainteresowań lub zajęcia reedukacyjne z dziećmi potrzebujących takiej pomocy. Wspólnie z wychowawcą Mohammada i Dalego ustaliłyśmy, że chłopcy wymagają pomocy w nauce języka polskiego. Chłopcy nie znali języka polskiego. Między sobą rozmawiali po arabsku. Z nauczycielem porozumiewali się po angielsku częściowo po polsku tymi zwrotami, które już poznali. Dali dość szybko uczył się języka polskiego ale wymagał też pomocy w odrabianiu lekcji i ćwiczeń językowych. Bariera komunikacyjna, bariera kulturowa jest często przyczyną niepowodzeń szkolnych. Oprócz braku komunikacji, bariera kulturowa stwarza duże problemy. Mohammad bardzo szybko się zniechęcał, denerwował, dochodziło często do bójek miedzy dziećmi. Również w stołówce nie chciał jeść jedzenia, które aktualnie było serwowane.
Skontaktowałam się z wychowawczynią chłopców i ustaliłyśmy plan działania. Chłopcy wymagali dużo ćwiczeń w nauce języka polskiego, pomocy w odrabianiu lekcji. Mohammad bardzo niechętnie pracował, powoli i miał duże trudności w nauce języka polskiego. Dali był chłopcem, który szybko się uczył i chętnie. Chłopcy byli kolegami, pochodzili z jednego kraju (Irak), dlatego razem wspólnie uczęszczali na zajęcia dodatkowe nauki języka polskiego. Dlatego również, Mohammad nie rozumiał ani po polsku ani po angielsku tylko po arabsku, więc trudno było się z nim porozumieć. Dali szybciej się uczył i tłumaczył Mohammadowi, dlatego łatwiej było chłopcom się razem uczyć. Rodzice Dalego rozumieli po angielsku, można było się z nimi porozumieć po angielsku, pojedyncze słowa po polsku. Rodzice Dalego interesowali się postępami chłopca. Rodzice Mohammada też się interesowali, ale w mniejszym stopniu, ponieważ bariera komunikacyjna była większa, mówili tylko po arabsku. Również duża absencja powodowała jeszcze większe kłopoty komunikacyjne. Absencja była powodowana kłopotami w komunikacji i trudnościami w kontaktach z kolegami z klasy i na świetlicy.
Po 3 miesiącach w klasie został zatrudniony tłumacz. Sytuacja uległa poprawie, ale po pół roku tłumacz zrezygnował i chłopcy znów musieli radzić sobie sami.

3.Znaczenie problemu:

Z moich doświadczeń wynika, że nieznajomość języka prowadzi do trudności w funkcjonowaniu w grupie szkolnej. Wynikają często nieporozumienia z braku zrozumienia przez kolegów intencji ucznia cudzoziemskiego. Niepowodzenia w nauce powodują niechęć do nauki, do podejmowania wysiłku i powodują zwiększoną absencję. Z powodu bariery komunikacyjnej może dochodzić do konfliktów między dziećmi.

4. Prognoza negatywna
• Poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim spowoduje dalsze trudności w nauce
• Trudności będą wpływać negatywnie na osiągnięcia szkolne i motywację do nauki
• Trudności w komunikacji spowodują pogorszenie relacji z rówieśnikami
• Trudności mogą doprowadzić w przyszłości do pogłębienia i utrwalenia nieprawidłowych relacji społecznych z rówieśnikami
5. Prognoza pozytywna
• Podjęte działania mogą doprowadzić do polepszenia komunikacji i relacji z rówieśnikami
• Podjęte działania umożliwią porozumiewanie się w języku polskim
• Uczniowie uwierzą we własne siły i możliwości, spowoduje to większą motywację do nauki
Zadania:

Analizując wszystkie zebrane przesłanki postawiłam przed sobą następujące cele:
• Systematyczna nauka języka polskiego
• Systematyczne odrabianie lekcji z chłopcami
• Ćwiczenia cotygodniowe zgodne z programem szkolnym
• Wyrównywanie braków w wiadomościach o kulturze naszego kraju
• Dobra współpraca z wychowawcą
• Zaangażowanie wychowawców świetlicy do dodatkowej pracy z uczniami
• Prowadzenie w świetlicy zajęć wychowawczych na temat tolerancji
6. Wdrażanie odziaływań

Ustaliłyśmy z wychowawczynią, że chłopcy będą odrabiać lekcje codziennie w świetlicy z osobą mówiącą po polsku. Starałam się codzienne odrabiać lekcje z chłopcami. Starałam się pracować z chłopcami bardzo systematycznie, co pod koniec roku szkolnego zaczęło przynosić efekty. Chłopcy dodatkowo uczęszczali na zajęcia z języka polskiego z drugim nauczycielem. Dodatkowo jedną godzinę tygodniowo pracowałam indywidualnie z chłopcami. Wykonywaliśmy ćwiczenia zgodne z programem szkolnym. Dali zrobił duże postępy, był również uzdolniony matematycznie. Po roku pracy Mohamed i Dali potrafili się porozumieć po polsku, poznali podstawy mowy pisanej, mówionej w języku polskim. Pod koniec roku szkolnego Mohamed potrafił się porozumieć po polsku i pracował coraz lepiej. Lepsza też była komunikacja i relacje z kolegami. Chłopcy byli koleżeńscy i lubiani.

7. Efekty odziaływań

Stosowane odziaływania miały na celu wprowadzenie pozytywnych zmian zarówno w sferze dydaktycznej, jak i społecznej chłopców. Praca z chłopcami sprawiała mi dużo radości i satysfakcji, szczególnie z Dalim, ponieważ chłopiec szybko się uczył i chętnie pracował. Coraz sprawniej posługiwali się językiem polskim, co miało wpływ na lepsze funkcjonowanie w klasie i grupie świetlicowej. W miarę znikania bariery komunikacyjnej poprawiła się również frekwencja. Chłopcy zaczęli systematycznie uczęszczać do szkoły. Pod koniec roku potrafili porozumieć się w języku polskim i samodzielnie lub z niewielką pomocą odrabiać zadania domowe. Jest to praca trudna, ale satysfakcjonująca.

Opis i analiza przypadku ucznia z trudnościami w nauce pisania i czytania

1. Identyfikacja problemu

Analiza dotyczy ucznia kl. II szkoły podstawowej. Chłopiec pochodzi z rodziny pełnej, wielodzietnej. Ma troje rodzeństwa: dwoje starszych i jedno młodsze. Rodzice utrzymują stały kontakt ze szkołą. Uczeń ma duże trudności w opanowywaniu elementarnych umiejętności czytania, pisania, liczenia.

2. Geneza i dynamika zjawiska.

Chłopca poznałam pracując w grupie 6-latków. Był odroczony od obowiązku szkolnego. Zauważyłam, że jest dzieckiem cichym, spokojnym i trochę jakby z boku grupy. Nie chciał uczestniczyć w zabawach i zajęciach z grupą, raczej bawił się samodzielnie. Zainteresowałam się nim i przeprowadziłam obserwację, dlaczego tak się dzieje. Po rozmowie z chłopcem i z jego wychowawczynią dowiedziałam się, że ma on duże kłopoty z głoskowaniem, zapamiętywaniem poznanych liter, jak również z ich odwzorowywaniem. Nie potrafił dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Powtarzał tylko krótkie wyrazy, ale
i z tym miał problem. Pod koniec roku szkolnego zrobił niewielkie postępy w nauce pisania
i czytania, dodawał i odejmował tylko na konkretach. Kłopot sprawiała mu analiza prostych zadań z treścią. Został skierowany do poradni psychologiczno –pedagogicznej celem powtórnie oceny gotowości szkolnej. Otrzymał zalecenia dla szkoły i dla rodziców. Chłopiec oprócz problemów edukacyjnych miał tez problem z kontrolą i wyrażaniem emocji. Nie sprawia kłopotów wychowawczych w szkole – jest tam raczej wycofany, podporządkowujący się, natomiast odreagowuje w domu. Z przeprowadzonego wywiadu z mamą wynika, że w domu nie chce się podporządkować, bywa agresywny (słownie i fizycznie). Zauważyłam również, że chłopiec wymaga uwagi i zainteresowania. W bezpośrednim kontakcie indywidualnie jest zadowolony i chętnie się bawi i pracuje. Wymaga indywidualnego zainteresowania i poświęcenia uwagi i czasu tylko dla niego.

3. Znaczenie problemu.

Tymoteusz uczęszcza II rok do klasy zerowej. Jest to czas, aby uzupełnić braki w edukacji i przygotować go do podjęcia nauki w klasie I. Wspólnie z wychowawcą opracowałyśmy plan działania. Dziecko skierowano na zajęcia logopedyczne i na zajęcia reedukacyjne. Codzienne starałam się poświęcić chłopcu chociaż kilka minut na rozmowę i zajęcia indywidualne. Zachęcałam go do zajęć plastycznych, które też na początku podejmował niechętnie. Przygotowywałam coraz to nowe atrakcyjniejsze kolorowanki, zadania do ćwiczenia rączki w liniaturze, codziennie były też ćwiczenia z głoskowania. Umówiłam się z rodzicami co mają robić w domu. Prosiłam, aby często rozmawiać z dzieckiem, poświęcić mu chociaż chwilę codziennie tylko dla niego. Ponieważ chłopiec wykazywał agresywne zachowania w stosunku do matki, wspólnie z mamą ustaliłyśmy plan działania. Te wszystkie działania, zalecenia rodzina systematycznie wypełniała. Po roku pracy chłopiec nadrobił zaległości w głoskowaniu, otworzył się stał się ufny i posłuszny w stosunku do mamy. Mama także przestrzegała ustalonych zasad, które wspólnie ustaliliśmy. Chłopiec ponownie skierowany na badania do poradni psychologicno-pedagogicznej otrzymał pozytywną opinię gotowości szkolnej. Na zajęciach świetlicowych uczestniczył również w projekcie czytelniczym ,,Bajki znane i lubiane”, co powodowało rozwój myślenia, wyobraźni, poznawania zasobu nowych słów.

4. Prognoza

Na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń mogłam przewidzieć następujący przebieg wydarzeń:

5. Prognoza negatywna
• Niepodjęcie działań prowadzących do wyrównania braków w głoskowaniu, mogłoby doprowadzić po raz drugi do odroczenia obowiązku szkolnego
• Narastające problemy w zachowaniu mogłyby utrudnić i pogorszyć jego sytuację w grupie
• Trudności w nauce mogłyby doprowadzić do zaburzeń zachowania na skutek braku wiary we własne możliwości
• Zaległości spowodowane trudnościami w nauce mogłyby w przyszłości zagrozić brakiem promocji do klasy programowo wyżej

6. Prognoza pozytywna
• Wcześnie podjęte działania doprowadzą do wyrównania już powstałych luk
w wiadomościach i umiejętnościach
• Dobra współpraca z wychowawczynią i z matką chłopca przyczyniła się do zrozumienia trudności w nauce
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną wskazała kierunek i metody odziaływań na dziecko
• Tymoteusz uwierzył we własne możliwości, co pozwoliło mu osiągnąć sukces

5. Propozycje rozwiązania

Analizując wszystkie zebrane przesłanki, postawiłam przed sobą następujące cele:
• Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia
• Usuwanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
• Poprawa funkcjonowania społecznego chłopca

6. Zadania
• Dobra współpraca z wychowawcą, konsultowanie metod postępowania
• Systematyczna współpraca z rodzicami
• Współpraca z reedukatorem, prowadzącym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
i z logopedą w szkole
• Prowadzenie zajęć z uczniem w świetlicy
• Pozytywne motywowanie ucznia poprzez pochwały za najmniejsze nawet osiągnięcia
• Stwarzanie przyjaznej atmosfery podczas zajęć
• Pobudzanie ucznia do aktywności poprzez zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości mimo trudności, jakie sprawia nauka

7. Wdrażanie oddziaływań

Bardzo ważna w stosowanych oddziaływaniach stała się systematyczna współpraca
z mamą chłopca. Mama bardzo chętnie i systematycznie współpracowała. Ponieważ były problemy w relacjach chłopca i mamy zaczęłam pracę od naprawienia tych relacji. Po kilku rozmowach z mamą stwierdziłam, że Tymoteusz wymaga indywidualnego podejścia, poprzez agresywne zachowania pragnie zwrócić na siebie uwagę. Do rozwiązania tego problemu potrzebna była współpraca z rodzicami. Wspólnie ustaliliśmy jak postępować z Tymkiem, aby takie sytuacje się nie powtarzały. Po pół roku sytuacja w relacjach z mamą uległa poprawie.
Chłopiec został skierowany na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem ustalenia kierunku i metod odziaływania. W wyniku badań stwierdzono deficyty w zakresie funkcji słuchowych. Uczeń wymaga wsparcia w pokonywaniu trudności. Uczeń wymaga ćwiczenia percepcji słuchowej oraz uczenie wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.
Na zajęciach w świetlicy pracowałam z Tymkiem codziennie. Starałam się codziennie poświęcić kilka minut na pracę indywidualną. Ćwiczenia dotyczyły głoskowania- dzielenia , łączenia wyrazów, odróżniania wyrazów brzmiących podobnie. Zachęcałam również chłopca do zajęć plastycznych jak rysowanie, malowanie, jak również origami, pomagało to w sytuacji chłopca w ćwiczeniu manualnym motoryki małej (rąk i palców). Chłopiec początkowo wycofany przy pozytywnym motywowaniu i zachęcaniu coraz lepiej pracował, a po pierwszych sukcesach w głoskowaniu bardzo się ośmielił i pracował bardzo chętnie. Pod koniec roku dziecko skierowane było do poradni celem określenia ponownie gotowości szkolnej. Dostał pozytywną opinie i mógł rozpocząć naukę w klasie I. Obecnie uczeń otrzymał promocję do klasy III. Uczęszcza na zajęcia reedukacyjne i radzi sobie bardzo dobrze.

8. Efekty oddziaływań

Bardzo ważna okazała się współpraca z wychowawczynią Tymka. Stosowane oddziaływania miały na celu wprowadzenie pozytywnych zmian zarówno w sferze dydaktycznej jak i społecznej chłopca. Praca z nim nie była łatwa ale dawała dużo satysfakcji, ponieważ na efekty nie trzeba było długo czekać. Po pierwszych sukcesach chłopiec chętniej zaczynał pracować. Początkowo uczeń niechętnie pracował, unikał zajęć. Z czasem coraz chętniej wykonywał ćwiczenia. Wychowawczyni zauważyła postępy, wspólnie dokładałyśmy starań aby wyrównać zaległości dydaktyczne i społeczne. Pozytywne motywowanie i wzmacnianie ucznia spowodowało większą pewność siebie, ośmieliło i uaktywniło dziecko.
Zmiany jakie zaszły w funkcjonowaniu chłopca nie są oczywiście wyłącznie moją zasługą. Moja rola polegała na pomocy i wspieraniu działań wychowawczyni i innych osób zaangażowanych w pomoc dziecku, ale praca w świetlicy szkolnej tylko wtedy ma sens, jeżeli nauczyciele wychowawcy współpracują ze sobą, konsultują się i wspierają w dążeniu do wspólnego celu.
Cieszę się bardzo, że chociaż w niewielkim stopniu, ale dołożyłam swoją cegiełkę do sukcesu dydaktycznego i wychowawczego Tymoteusza.

Literatura:

• M. Bogdanowicz O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lublin 1994r.
• I. Czajkowska, K. Herda Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSIP 1996

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.