X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35720
Przesłano:

Pełnienie funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego

W latach 20014 – 2017 pełniłam funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim. Samorząd uczniowski pełni ważną rolę w systemie szkolnym. Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów jest najważniejszą zasadą w procesie wychowania. Przez takie działanie rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność i samodyscyplinę.
Moim zadaniem było zaktywizowanie wszystkich uczniów do działania dla osiągnięcia wspólnych korzyści. Jako opiekun inicjowałam prace, konkretyzowałam zadania oraz pomagałam w ich realizacji. Starałam się także przekazywać inicjatywy zespołowi, stawiając przed uczniami problemy do samodzielnego rozwiązania przy zachowaniu doradczej roli. Dążyłam też do rozszerzania ram samodzielności uczniów o własne inicjatywy. Jako opiekun byłam doradcą i pomocnikiem samorządu, ale nie robiłam wszystkiego za samorząd. Wprost przeciwnie, dążyłam do samodzielności uczniów
w podejmowaniu decyzji i brania odpowiedzialności za ich realizację. Ponieważ moi podopieczni to uczniowie szkoły podstawowej, zaznajamiałam ich z funkcjonowaniem samorządu i jego rolą w społeczności szkolnej. Po rozpoznaniu potrzeb szkoły opracowałam plan pracy SU. Do głównych zadań samorządu uczniowskiego należało:
- organizacja pracy samorządu uczniowskiego,
- współudział w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
- aktywne uczestnictwo w życiu szkoły,
- wdrażanie do samodzielnej pracy i odpowiedzialności w wypełnianiu obowiązków,
- działania na rzecz środowiska i akcje charytatywne,
- rozwijanie współpracy SU z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Przygotowałam trzy zebrania organizacyjne dotyczące podziału funkcji w SU i wybory Zarządu SU. Ustaliłam z uczniami regulamin oraz harmonogram pracy samorządu uczniowskiego i przedstawiłam jego plan pracy dyrektorowi szkoły. Złożyłam sprawozdania z działalności SU, które zostały ujęte w protokołach rady pedagogicznej. Zwoływałam zebrania robocze SU, na bieżąco dokumentowałam jego pracę oraz pozyskiwałam fundusze na jego działalność i właściwie nimi gospodarowałam. Uczniowie wchodzący w skład Zarządu SU, a także piastujący inne funkcje, aktywnie uczestniczyli w akademiach i uroczystościach szkolnych. W ramach swojej działalności corocznie wspólnie z uczniami organizowałam akcję ogólnopolską „Góra Grosza” na terenie naszej szkoły, akcje charytatywne na rzecz fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” oraz wspólnie z panią Urszulą Pietruszką akcję charytatywną na rzecz zwierząt ze schroniska w Radomsku. W wyniku tej ostatniej akcji udało się nam zebrać ok. 600 zł na dwie budy oraz karmę dla zwierząt. Do akcji przyłączyli się uczniowie, rodzice i mieszkańcy gminy. Corocznie organizowałam wróżby andrzejkowe i pieczenie ciasteczek z wróżbą. Przygotowałam konkurs na: „Najładniejszą świąteczną dekorację klasy”, najciekawszą kartkę świąteczną, ozdobę choinkową, stroik bożonarodzeniowy, stroik wielkanocny, pisankę, najładniejszą kartkę walentynkową. Przygotowałam i prowadziłam konkursy na zabawie choinkowej oraz loterię fantową. Byłam również organizatorem okolicznościowych dyskotek i Dnia wiosny z grami i zabawami świętującymi pierwszy dzień wiosny. Fundusze na rzecz samorządu pozyskiwałam z loterii fantowej, sprzedaży wykonanych przez dzieci ozdób bożonarodzeniowych, wielkanocnych, kartek świątecznych, ciasteczek z wróżbą. Z tych pieniędzy udało się zakupić zestaw dziurkaczy ozdobnych, nagrody za konkursy oraz nagrody dla uczniów działających w samorządzie uczniowskim.
Efekty:
- Poprzez angażowanie uczniów w życie szkoły rozwijałam samorządność uczniowską przyczyniając się do kształtowania samodzielności uczniów i podejmowania przez nich odpowiedzialności za realizowane zadania,
- Współpracując z uczniami, pozyskuję ich zaufanie i staję się sprzymierzeńcem w ich dążeniach,
- zaangażowałam uczniów i ich rodziców w niesieniu pomocy potrzebującym,
moi wychowankowie stali się wrażliwsi na potrzeby innych. Czuli radość, pracując na rzecz innych. Potrafili w odpowiedzialny sposób wywiązać się z powierzonych zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.