X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35692
Przesłano:

Prezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany

SLAJD 1

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nazywam się Magdalena Mościńska-Ciejpa, jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z 5 letnim stażem pracy pedagogicznej oraz od 2015 r. logopedom w Przedszkolu Publicznym we Wrzosowej.

Moje kwalifikacje:

studia magisterskie na kierunku „ Nauczanie Początkowe i Wychowanie Przedszkolne” – Akademia Jana Długosza w Częstochowie 2005-2010 ,
studia podyplomowe „ Zarządzanie placówką oświatową: Akademia Jana Długosza w Częstochowie – 2012-2013,
studia podyplomowe kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu- specjalność- Logopedia – 2013-2015 – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Czas trwania stażu: 01 września 2013 r. - 31 maja 2016 r.

Opiekunowie stażu: Agnieszka Chomiaczewska: 01.09.2013- 31.08.2014 r. , Małgorzata Kiper: 01.09.2014-31.05.2016 r.

SLAJD 2
§ 7  ust. 2 pkt 1.  Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

SLAJD 3
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu : kontrakt określający zasady współpracy, zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, regulującymi procedury awansu zawodowego , stworzenie własnej biblioteczki aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego , opracowanie planu rozwoju zawodowego
Obserwacja pracy opiekuna stażu ( warsztaty, rozmowy )
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora

SLAJD 4
Doskonalenie zawodowe
Szkolenie „ Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego- procedury, plan rozwoju zawodowego”
Warsztat „ Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w zkole. Jak pracować z małym dzieckiem”
Kurs „ Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej”
Warsztat doskonalący „Mała orkiestra”
Warsztaty metodyczne „ Drewniane czary mary- zabawy ruchowe z zastosowaniem przyborów wykonanych z drewna i z papieru”
Muzyczna Akademia Przedszkolaka – jesień
Muzyczna Akademia Przedszkolaka- wiosenne porządki
Diagnoza uzdolnień matematycznych
VII Ogólnopolska Konferencja naukowa z okazji Światowego dnia osób jąkających się
Zabawy z muzyką klasyczną- wiosenne preludium
Wideokonferencja „ Wyobraź sobie, że...- inspirowanie twórczych działań dzieci i młodzieży w zakresie edukacji artystycznej”
Wideokonferencja „ Matematyka w przyrodzie, przyroda w matematyce ”
Organizacja Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w przedszkolu/szkole
Szkolenie „ Sześciolatek w przedszkolu”
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- procedury związane z zakończeniem stażu
Muzyczna Akademia Przedszkolaka- Wesoła rodzinka
Szkolenie „Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności”
VIII Forum Edukacji Twórczej „ Sztuka w sztuce”
Wideokonferencja „Wsparcie psychiczne poszkodowanego podczas udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.”
Wideokonferencja „ Przyczyny trudności ucznia na poszczególnych etapach edukacyjnych wynikające z dysleksji i dysgrafii.”

W ramach Śląskiej Sieci Szkół Promujących zdrowie uczestniczyłam w cyklu szkoleń:
Arteterapia- sztuka komunikowania się
Przedszkolakowy rok w kolorach
Szkolenie dla koordynatorów promocji zdrowia
Jak uczyć dzieci logicznego myślenia

Uczestniczyłam w Projekcie „ Dokonali Pedagodzy Drogą do sukcesu dzieci i młodzieży” realizowanego w okresie 30.08.2013 r. – 30.06.2015 r. przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

SLAJD 5
swoją pracę wychowawczo- dydaktyczną planowałam z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncepcji pracy przedszkola, programu wychowawczego oraz potrzeb i zainteresowań dzieci
uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej
w ramach ewaluacji wewnętrznej powołana zostałam do zespołu ewaluacyjnego :w roku szkolnym 2014/2015- „ Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.”, w roku szkolnym 2015/2016- „ Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. W ramach planowanych badań dokonałam analizy ankiet dla rodziców, opracowałam wyniki w formie tabel i wykresów kołowych
przygotowywałam materiały do Rad Pedagogicznych i Szkoleniowych:
1. Opracowanie malowanek dla dzieci „ Bezpieczne Przedszkole” – 2013 r.
2. Przygotowanie emblematów do wiersza J. Brzechwy „ Na Straganie”- 2014 r.
3. Opracowanie cyklu kolorowanek dla dzieci „ Mała ekologiczna kolorowanka „- 2014 r.
4. Przygotowanie emblematów do przedstawienia „ Kopciuszek”- 2015 r.
5. Opracowanie cyklu ciekawych zabaw dydaktycznych „ Podróż przez matematyczną krainę”- 2015 r.
6. Opracowanie scenariuszy zajęć „ Ciekawy świat przyrody- mali odkrywcy”- 2016 r.

współpracowałam z rodzicami oraz z środowiskiem lokalnym
W czasie trwania stażu przeprowadziłam 3 zajęcia otwarte dla rodziców z zakresu różnych obszarów edukacyjnych:
1. „ Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”- 17.03.2014r.
2. „ Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby”- 18.12.2014r.
3. „ Zdrowe i pożywne sałatki owocowe i warzywne”- 28.10.2015r.
Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją ze strony rodziców.
poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu oraz tworzyłam własny warsztat pracy
prowadziłam dokumentację przedszkolną, tworzyłam konspekty i scenariusze zajęć
- opiekowałam się kącikiem plastycznym oraz prowadziłam gazetkę informacyjną dla rodziców
opracowałam trzy autorskie programy :
Program terapii przez sztukę, czyli arteterapii „ Podróż malowana twórczością dzieci”- wrzesień 2014 r.
Program plastyczny „ Z plastyką za pan brat”- wrzesień 2015 r.
Program logopedyczny „ Podróże języczka podróżniczka”- wrzesień 2015 r.

Wspólnie z dyrektorką przedszkola oraz opiekunem stażu stworzyłam program zdrowotny: „ Zdrowy Przedszkolak „ oraz brałam czynny udział w realizacji zagadnień związanych z certyfikatem „ Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie” którego jestem koordynatorem od 2013 r.

Jestem koordynatorem programów realizowanych w przedszkolu:
Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Akademii Aquafresh
Czyste Powietrze wokół Nas
Szkoła czystych rąk
Jestem koordynatorem i administratorem profilu przedszkolnego na portalu społecznościowym www. Facebook.pl

§  7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych wychowanków , problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
poznanie możliwości rozwojowych dzieci, zbieranie informacji : analiza kart zgłoszeniowych, analiza dokumentacji medycznej, zapoznanie z orzeczeniami PPP, indywidualne rozmowy z rodzicami, obserwacja dzieci, badanie ich kompetencji i umiejętności, diagnozowanie rozwoju
organizowałam warunki stymulujące rozwój inteligencji wielorakich dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb
W trakcie trwania stażu zorganizowałam konkursy na terenie przedszkola:
1. Konkurs plastyczny dla rodziców z dziećmi pt. „ Czyste Powietrze Wokół Nas „
2. Konkurs literacki pt. „ Czyste Powietrze Wokół Nas „
3. Gminny Konkurs Recytacji Wiersza dla przedszkolaków
opracowałam i realizowałam Plan Pracy z dzieckiem zdolnym
poznałam środowisko rodzinne wychowanków
współorganizowałam wycieczki dla dzieci oraz uroczystości przedszkolne
pracowałam z dziećmi z trudnościami
wdrażałam nowatorskie formy pracy z dziećmi
uczestniczenie dzieci pod moim kierunkiem w konkursach
prowadziłam zebrania grupowe podczas których w ramach pedagogizacji rodziców wygłaszałam referaty na temat:
Omówienie cech psychofizycznych dziecka 3-4 letniego- 04.09.2013 r.
Omówienie słabych i mocnych stron dzieci- 03.02.2014 r.
„ Prawa dziecka”- 02.06.2014r.
Rozwój mowy dziecka- 15.01.2015 r.
Omówienie cech psychofizycznych dziecka 5/6 letniego „ Co powinno umieć dziecko?”- 04.09.2015 r.
„ Co powinno umieć dziecko idące do szkoły? „- 14.01.2016 r.
- współpracowałam z poradniami specjalistycznymi i z logopedą

§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Internet jako źródło pozyskiwania informacji:
śledziłam komunikaty i informacje Kuratorium Oświaty umieszczone na stronie internetowej
śledziłam zmiany w polskim prawie oświatowym oraz zapoznawałam się z potrzebnymi aktami prawnymi na stronie WWW.mengov.pl, WWW.womczestedu.pl, WWW.kuratoriumkatowice.pl, WWW.ckeedu.pl, WWW.menis.pl, WWW.zeszyt.pl, WWW.edu.com, WWW.literka.pl, WWW.edukator.org.pl, WWW.awans.net.pl
wykorzystywałam komputer i internet do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem w zakresie obsługi komputera z innymi nauczycielami
służyłam pomocą innym nauczycielom, pomagałam przy projektowaniu dyplomów oraz tworzeniu prezentacji multimedialnych
w trakcie pracy z dziećmi uatrakcyjniałam zajęcia korzystając z tablicy interaktywnej
Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowałam:
1. Dokumentację nauczyciela – miesięczne plany wychowawczo – dydaktyczne, karty obserwacji dziecka, scenariusze zajęć i uroczystości
2. Ankietę oraz Analizę Ankiety z okresu adaptacyjnego w roku szkolnym 2013/2014
3. Pomoce do zajęć – karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci
4. Zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
5. Pokaz filmów/ bajek- tematycznie związanych z zajęciami ( X- „ Mój brat niedźwiedź, X- „ Listonosz Pat”, XII- „ Pierwsza gwiazdka”, I- „ Epoka Lodowcowa”, IV„Kurczak mały”
6. Dekoracje Sali
7. Zaproszenia, podziękowania
8. Ogłoszenia i informacje dla rodziców
9. Dokumentację związaną z awansem zawodowym
10. Prowadziłam profil na Portalu społecznościowym WWW.facebook.pl – gdzie systematycznie zamieszczałam zdjęcia z uroczystości przedszkolnych.
11. Przygotowałam filmik na konkurs ogólnopolski „ Pastusiowi Przyjaciele” w ramach akcji „ Akademia Aquafresh”- umieściłam filmik na stronie WWW.youtoube.com.
12. Opracowałam materiały edukacyjne na potrzeby przedszkola w wersji elektronicznej.
13. Pisałam artykuły do prasy lokalnej i regionalnej:
Artykuły w prasie lokalnej i regionalnej:
„ Uczymy się ratować w Przedszkolu we Wrzosowej”- Spoiwo- 2013 r.
CBO nr3/2014- „ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu we Wrzosowej”
CBO nr 4/2014- „ Pasowanie na przedszkolaka- scenariusz uroczystości”
CBO nr 3/2015- Częstochowski Biuletyn Oświatowy- Jestem zdrowym przedszkolakiem- z życia Przedszkola Publicznego we Wrzosowej- str 11
Przedszkolak z Wrzosowej wyróżniony w Powiatowym Konkursie Plastycznym „ Bezpieczny Pieszy”- Spoiwo- 30.10.2015 r.
„ Przedszkolak w bezpośrednim kontakcie z przyrodą”- Spoiwo- 02.12.2015 r.

Bank Dobrych Praktyk- WOM Częstochowa
„ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu Publicznym we Wrzosowej „
„ Pasowanie na przedszkolaka- scenariusz uroczystości”
„ Scenariusz imprezy z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka”
„ Przedszkolne kuchcikowo w Przedszkolu we Wrzosowej”

§ 7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
prowadziłam działalność pedagogiczną zgodnie z aktualizowaną wiedzą metodyczną i psychologiczną
aby poszerzyć własne wiadomości na ten temat i poznać nowe metody pracy z dziećmi sięgałam do literatury fachowej:
1. Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”,
2. Rex Forehman i Nicholas Long „Jak wychować uparte dziecko”,
3. Anna Franczyk i Katarzyna Krajewska „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”.
4. Christopher Day- „ Rozwój zawodowy nauczyciela”
5. Laura C. Martin- „ Zabawy plastyczne”
6. Urlich Vohland- „ Radość zabawy”
7. Gabriele Hang- „Agresja w przedszkolu”
8. Dorota Dziamska- „ Edukacja przez ruch. Zabawy z papierowym wachlarzem.
9. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska- „Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków
- na bieżąco czytałam artykuły w czasopismach: Wychowanie Przedszkolne, „ Bliżej Przedszkola”, „ Pomagamy uczyć- biuletyn klubu nauczyciela”.
- opracowałam Plan zajęć wyrównawczych dla dzieci odroczonych
- co roku pisałam indywidualne plany pracy dla dzieci uzdolnionych: plastycznie, muzycznie, recytatorsko
- w okresie odbywanego stażu kształtowałam postawy prozdrowotne i zachęcałam do aktywności fizycznej

§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.
zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu: Kartą Nauczyciela i Ustawą o Systemie Oświaty, ze Statutem Przedszkola, Regulaminem Rady Pedagogicznej, Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz z Programami Wychowania Przedszkolnego
orientuję się w przepisach oświatowych dotyczących funkcjonowania placówki przedszkolnej, działalności nauczyciela przedszkola
swoją pracę organizowałam wspomagając rozwój dzieci zgodnie z przepisami o pomocy psychologiczno- pedagogicznej
wraz z innymi nauczycielkami organizowałam warunki działalności i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Akty prawne:
Ustawa o Systemie Oświaty
Karta Nauczyciela
Wybrane Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
Konwencja o Prawach Dziecka
prowadziłam dokumentację przedszkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów przedszkolnych
brałam udział i współtworzyłam proces ewaluacji wewnętrznej przedszkola
współtworzyłam Koncepcję Pracy Przedszkola
systematycznie śledziłam informacje na stronach MEN i Kuratorium Oświaty
Podsumowanie

Uważam, że założone cele Planu Rozwoju Zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Dużą satysfakcję sprawia mi praca jako nauczyciel.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowania uroczystości, udział w konkursach, wyjazdach, a także wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Wszystko czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje.
Sądzę, że mocną stroną mojej działalności było rozbudzanie u dzieci zainteresowań plastycznych i przyrodniczych, co przekłada się na liczne osiągnięcia w konkursach. W ciągu całego okresu stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.