X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35595
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego przedszkola za II semestr

Imię i nazwisko: Barbara Brodnicka-Gryska
Stanowisko i
miejsce zatrudnienia:
nauczyciel-Przedszkole nr 59 w Bydgoszczy

Okres stażu: 13.02.2017r-31.08.2017r

Wstęp

W II semestrze kontynuowałam realizację założeń planu rozwoju zawodowego.Poniżej przedstawiam zrealizowane przeze mnie działania.

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:
§ 8 ust. 2 pkt 1
W II semestrze brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
-„Metody i techniki radzenia sobie z agresją”-rada pedagogiczna-szkoleniowa (K.Wojtera)-15.02.2017r
-„Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu”-e-konferencja MAC-D.Krzywicka-16.02.2017r
-„Stres w pracy”-rada pedagogiczna-szkoleniowa-(B.Pawilcka)-15.03.2017r
-„Metoda Dennisona-gimnastyka mózgu.Kinezjologia edukacyjna”-rada pedagogiczna-szkoleniowa –(K.Szatkowska,J.Stypa)-20.04.2017r
-„Praca nad uwagą dzieci w przedszkolu warunkiem sukcesu w szkole”-konferencja metodyczna MAC-18.05.2017r.
*Poprowadziłam radę pedagogiczną szkoleniową n/t:”Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss”-17.05.2017r

*Regularnie tworzyłam dokumentację przedszkola:dokonywałam wpisów do dziennika zajęć,prowadziłam arkusze obserwacji dzieci 3-letnich oraz analizę wyników obserwacji-(wnioski do dalszej pracy).(Na zakończenie każdy rodzic otrzymał indywidualną/szczegółową kartę wyników obserwacji swojego dziecka).
*W zakresie pedagogizacji rodziców-przedstawiłam wyniki obserwacji dzieci,możliwości rozwojowe stosownie do wieku oraz zalecenia do pracy indywidualnej ,dla dzieci z szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ponadto prowadziłam indywidualne rozmowy n/t problemów wychowawczych oraz trudności dydaktycznych (rejestr rozmów z rodzicami).
*Pełniłam funkcję Obiektowego Koordynatora d/s Bezpieczeństwa w placówce-comiesięcznie meldowałam telefonicznie gotowość do podjęcia działania.
*Opiekowałam się przedszkolną biblioteką-dokonywałam wpisów nowych pozycji do księgozbioru,porządkowałam pozycje książkowe.Pomagałam też w doborze i wyszukiwaniu wybranych pozycji dla innych nauczycieli.
*Wykonywałam pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych (plansze,obrazki,sylwety-zgodnie z realizowaną tematyką lub porą roku).
*Systematycznie eksponowałam prace plastyczne dzieci na holu przedszkola,zgodnie z aktualnie realizowaną tematyką.
*Publikowałam prace plastyczne dzieci na stronie internetowej www.praceplastyczne.pl,biorąc udział w ogólnopolskim konkursie „Kreatywne przedszkole”.
*Regularnie wykonywałam dekoracje i pomoce plastyczne w sali,dbałam o kącik przyrody,wzbogacając go o ciekawe eksponaty przyrodnicze.Pomagałam w wykonywaniu dekoracji na holu.
*Nawiązałam współpracę z Osiedlową Biblioteką Dziecięcą,czego efektem była pierwsza wizyta w bibliotece oraz udział w zajęciach bibliotecznych-10.04.2017r.
*Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych oraz do przeglądu recytatorskiego.

2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
§ 8 ust. 2 pkt 2

*Na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych (Word,Power Point)-analiza wyników obserwacji dziecka
3-letniego,scenariusze zajęć i uroczystości,protokoły zebrań z rodzicami,,ogłoszenia i podziękowania dla rodziców.
* Regularnie umieszczałam informacje i zdjęcia z życia grupy i przedszkola na przedszkolnej stronie internetowej (blog).
*Korzystałam z zasobów internetu w celu przygotowania do zajęć i poszukiwania ciekawych materiałów dydaktycznych (Edux.pl,Literka.pl.Wychowanieprzedszkolne.pl,blizejprzedszkola.pl).
*Wykorzystywałam tablicę multimedialną w codziennej pracy dydaktycznej-gry i zabawy edukacyjne.

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć:
§ 8 ust.2 pkt 3

*Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rad pedagogicznych:
15.02,15.03,20.04,17.05,28.06.
-Zorganizowanie wielkanocnych ,otwartych zajęć dla rodziców-6.04.2017r-
„Wielkanoc tuż,tuż”-poznanie tradycji wielkanocnych,dekorowanie styropianowych jajek-
-Udział w zajęciach prowadzonych przez koleżankę Magdę Olędzką:
1.”Wierzbowe kotki”-słuchanie piosenki połączone z grą na instrumentach.-(15.03.17r).
2.”Owieczka”-wykonywanie pracy plastycznej.(19.04.2017r)
-Prowadzenie zajęć dla Dyrektora -„Przedwiosenne zabawy z gazetami”-16.03.2017r
- Poprowadziłam radę pedagogiczną szkoleniową n/t:”Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss”-17.05.2017r
-Systematyczne dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,którzy realizują staże w placówce.Pomagałam w rozwiązywaniu problemów metodycznych oraz w sposobach dokumentowania i prowadzenia stażu.

4a.Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
*W związku z obecnością w grupie wychowanka-Grzegorza Baldy,którego mama objęta jest pomocą MOPS i nadzorem asystenta rodziny(z uwagi na umiarkowany stopień niepełnosprawności umysłowej matki) –kontynuowałam ścisłą współpracę z Panią Violettą Detlauff.Polegała ona na stałym kontakcie telefonicznym i na spotkaniach indywidulanych z asystentem oraz na informowaniu go na bieżąco o ważnych wydarzeniach z życia grupy,opłatach i sprawach dotyczących grupy.
*Podjęłam ścisłą współpracę z rodzicami wychowanka Filipa Ozdoby z zakresie rozwoju mowy,w związku z występującymi u chłopca trudnościami w tym zakresie-ustalenie planu pomocy i wdrażanie zalecanych przez logopedę ćwiczeń logopedycznych w przedszkolu.
*Własny program autorski nauczania języka niemieckiego zostanie przygotowany i wdrożony w roku szkolnym 2017/2018r.

4c.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:
§ 8 ust. 2 pkt 4c

*Starałam się zachęcać rodziców do pracy na rzecz grupy i przedszkola-rodzice wzbogacali bazę przedszkola o środki higieniczne (chusteczki,ręczniki papierowe),zabawki,papier ksero;kserowanie kolorowanek.Ponadto rodzice włączyli się w organizację festynu z okazji Dnia dziecka w przedszkolu-upiekli ciasto.
*Dzieci i rodzice brali udział w akcjach ekologicznych,organizowanych prze UM Bydgoszcz-zbiórka nakrętek i kartoników po napojach,płyt CD a także w akcji :”Sprzątanie świata”.
*Regularnie prowadziłam popularyzację czytelnictwa w ramach akcji :”Cała Polska czyta dzieciom”poprzez czytanie bajek,opowiadań .Zachęciłam również rodziców do propagowania tej akcji-mama Filipa Ozdoby czytała bajkę dzieciom.
*Regularnie prowadziłam krótkie zabawy logopedyczne w postaci rymowanek i wierszyków,których celem było usprawnienie narządu mowy.
*Zorganizowałam zajęcia z gliny z instruktorem ceramiki-13.02.2017r i 8.06.2017r.
*Zorganizowałam zajęcia z gliny z instruktorem ceramiki-13.02.2017r,8.06.2017r
*A także-wycieczkę do osiedlowej biblioteki dziecięcej (udział w zajęciach bibliotecznych)-10.04.2017r
*Zorganizowałam także bezpłatne zajęcia z dogoterapii(z psem terapeutycznym),które były prowadzone przez terapeutę z fundacji :”Dogrzać serca”-dla całego przedszkola-24.02.2017r i 3.03.2017r
*Byłam też organizatorem akcji :”Szpital pluszowego misia”,prowadzonej przez Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA dla całego przedszkola-28.04.2017r i 8.05.2017r.
*Podjęłam współpracę z Radą Osiedla Bartodzieje-udział/występ Stasia Brzezińskiego na Osiedlowym Festynie z okazji Dnia Dziecka nad Balatonem-27.05.2017r
*Prowadziłam zajęcia adaptacyjne dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola :”Wesołe zabawy z chustą animacyjną”-19.04.2017r
* Organizowałam wystawy prac dziecięcych ,związanych z różnorodnymi tematami; wykonanie prac plastycznych różnymi technikami.
*Brałam udział w wewnętrznych przedszkolnych imprezach integracyjnych-Festyn z okazji Dnia Dziecka-6.06.2017r
*Zorganizowałam wystawę fotograficzną,w której brali udział rodzice wraz z dziećmi,pt:”Cztery pory roku-przyroda w naszym regionie”-czerwiec 2017r

5.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:
§ 8 ust. 2 pkt 4e
*Brałam udział w zbiórce baterii,organizowanej przez UM Bydgoszcz-regularnie dokonywałam odbioru baterii ze sklepów na terenie Fordonu.
*Koordynowałam akcję „Sprzątania świata” w placówce -24.04.2017r
*Zorganizowałam zajęcia ceramiczne z instruktorem-13.02.2017r i 8.06.2017r
*Pracowałam w zespole ds. ewaluacji przedszkola ,dotyczącej:”Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej” (ankiety dla nauczycieli i rodziców,podsumowanie wyników i wnioski).
*Projekt unijny Erasmus plus:”Czuję,przeżywam,doświadczam-czyli twórczy przedszkolak aktywnie poznaje świat bajek i legend europejskich”-został zaakceptowany i przyjęty do realizacji (maj 2017r).
*Nawiązałam współpracę z Dziecięcą Biblioteką Osiedlową-organizacja wycieczki do biblioteki (udział w zajęciach bibliotecznych)-10.04.2017r.
*Zorganizowałam także bezpłatne zajęcia z dogoterapii(z psem terapeutycznym),które były prowadzone przez terapeutę z fundacji :”Dogrzać serca”-dla całego przedszkola-24.02.2017r i 3.03.2017r
*Byłam też koordynatorem akcji :”Szpital pluszowego misia”,prowadzonej przez Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA dla całego przedszkola-28.04.2017r i 8.05.2017r.
*Organizowałam międzyprzedszkolny przegląd wokalno-recytatorski ”Wiosenne bajanie i śpiewanie”-21.04.2017r
*Podjęłam współpracę z Radą Osiedla Bartodzieje-udział/występ Stasia Brzezińskiego na Osiedlowym Festynie z okazji Dnia Dziecka nad Balatonem-27.05.2017r
*Brałam czynny udział w akcji :”Otwórz serce-daj maskotkę” prowadzonej przez Ruch Na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych-Wyzwanie-maj 2017r.
*Publikowałam prace plastyczne dzieci na stronie internetowej www.praceplastyczne.pl,biorąc udział w ogólnopolskim konkursie „Kreatywne przedszkole”.

6.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:
§ 8 ust. 2 pkt 5
W pracy dydaktyczno-wychowawczej starałam się dostrzegać wszystkie potrzeby dzieci i pomagać im w trudnościach.
W II semestrze swoją pomoc kierowałam głównie do dzieci i rodziców,którzy mają problem z zachowaniem w grupie (nieprzestrzeganie reguł i zasad,bieganie po sali itp.),a także na pomocy dziecku,które ma trudności z mową-wdrożenie ćwiczeń logopedycznych zalecanych przez specjalistę w przedszkolu i pomoc chłopcu,objętego pieczą asystenta rodziny ,z uwagi na trudności wychowawcze matki ,spowodowane opóźnieniem umysłowym-podjęcie wzmożonej pracy indywidualnej z dzieckiem.
Na bieżąco zbierałam informacje o dzieciach na podstawie arkuszy kart obserwacji.

Barbara Brodnicka-Gryska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.