X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35324
Przesłano:

Sprawozdania z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie za okres
od 1 września 2015 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Sabina Naskrętska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Iwona Kanas
Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Miliczu
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Elżbieta Gągała
Czas trwania stażu: od 1 września 2015 roku do 31 maja 2018 roku

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z 5- letnim stażem pracy pedagogicznej.
Z dniem 01.09.2015 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego , którego czas wynosi 2 lata i 9 miesięcy. Odbywanie przeze mnie stażu zostało poprzedzone dwuletnim okresem potrzebnym na analizę podstawowych dokumentów prawnych, dokumentacji przedszkolnej oraz podnoszenie jakości warsztatu pracy.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie (z okresu od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.) z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli z późniejszymi zmianami z dnia 1-go marca 2013 roku.

§ 7 ust.1

§7 ust.1 pkt 1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

W czasie stażu brałam udział w pracach zespołów Rady Pedagogicznej oraz współpracowałam z gronem pedagogicznym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych a także tych, które wynikają ze statutu przedszkola i bieżących potrzeb placówki i środowiska lokalnego.

Pomagałam w organizacji uroczystości przedszkolnych:
- „Spotkanie z Mikołajem”- w grupie „Sówek”- 5 latków
- „Dzień Babci i Dziadka”- w grupie „Sówek”- 5 latków
Przygotowałam uroczystości przedszkolne:
- Dzień Chłopaka” w grupie „Krasnoludków”- 3 latków
- „Pasowanie na przedszkolaka” w grupie „Krasnoludków”- 3 latków
- „Światowy Dzień Pluszowego Misia” w grupie „Krasnoludków”- 3 latków
- „Spotkanie z Mikołajem” w grupie „Krasnoludków”- 3 latków
- „Dzień Babci i Dziadka” w grupie „Krasnoludków”- 3 latków
- „Dzień Kobiet” w grupie „Krasnoludków”- 3 latków
- „Wielkanocny zajączek” w grupie „Krasnoludków”- 3 latków
- „Powitanie wiosny” w grupie „Krasnoludków”- 3 latków
- „Dzień Matki” w grupie „Krasnoludków”- 3 latków
Przygotowałam zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Gdzie jesteś Jesieni?” w grupie 3 latków
Podczas stażu przygotowywałam dzieci do udziału w różnorodnych konkursach:
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesienne drzewo”
- Gminny konkurs plastyczny „Pory roku w oczach dziecka”- II miejsce
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Barwy jesieni w polskiej przyrodzie”
- Powiatowy konkurs plastyczny „Uroki jesieni”
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Portret Pani Wiosny”
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wiosna budzi nas do życia”
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wiosenne drzewo”
- Powiatowy konkurs plastyczny „Cztery pory roku w oczach dziecka- wiosna”- II miejsce
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pierwsze kwiaty wiosny”
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Świąteczne ozdoby”- II miejsce
- Przedszkolny konkurs plastyczny „Leśny cudaczek”
- Przedszkolny konkurs plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa”
- Przedszkolny konkurs plastyczny „Zabawka ze skrawka”
- Przedszkolny konkurs plastyczny „Malowane wierszyki”- II miejsce
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wielkanocne pisanki”- I miejsce i wyróżnienie
- Przedszkolny konkurs plastyczno-techniczny „Ekoludek”- II miejsce
- Przedszkolny konkurs techniczny „ Kolorowe latawce”- II miejsce
Realizowałam również zadania zawarte w Pięcioletnim Planie Pracy Przedszkola uszczegółowione w Rocznych Planach Pracy.
Wykonywałam także dodatkowo powierzone mi zadania takie jak: członkostwo z zespole ds. ewaluacji oraz prowadzenie strony internetowej przedszkola oraz funpage’a placówki na portalu społecznościowym- facebook co wpływa na lepszą promocję placówki w życiu lokalnym.
Redagowałam artykuły dotyczące ważnych uroczystości, komunikatów, relacji na stronę internetową i funpage placówki oraz do kroniki przedszkolnej.
Zorganizowałam Ogólnopolski konkurs plastyczny „Świąteczne ozdoby-II edycja” i „Wielkanocne pisanki- II edycja” wszystkie zgromadzone prace wystawiłam na wystawie w holu przedszkola a zdjęcia umieściłam na stronie przedszkola i w gazecie lokalnej „Głos Milicza”.
W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowałam ogólnopolski konkurs plastyczny „Świąteczne ozdoby”- III edycja, ogólnopolski konkurs plastyczny „Wielkanocne pisanki”- III edycja oraz przedszkolny konkurs plastyczny „Mój przyjaciel pies” przeprowadzony z opiekunem stażu p. Iwoną Kanas.
Zorganizowałam kiermasz bożonarodzeniowy oraz kiermasz wielkanocny zbierając środki finansowe na zakup stroi do przedstawień.
W roku szkolnym 2015/2016 zrealizowałam projekt edukacyjny „Przedszkolaki poznają zioła” w trakcie którego dzieci z grupy 5-latków (Sówki) poznały kulinarne, lecznicze i zdrowotne zastosowanie ziół. Przedszkolaki siały do doniczek zioła w sali przedszkolnej a następnie sadziły je do klombów przed przedszkolem. Próbowały herbatek ziołowych, piły samodzielnie zrobioną lemoniadę. Uczestniczyły w zajęciach o ziołach w Centrum Edukacji Ekologicznej z panią M. Dziarko połączonych ze spacerem po parku w poszukiwaniu i obserwacji ziół. Pięciolatki odwiedziły również Aptekę Milicką, by posłuchać o ziołowych preparatach. Podsumowując projekt wykonały zielnik i zorganizowały wystawę w sali przedszkolnej.
W roku szkolnym 2016/2017 wraz z koleżanką Dagmarą Rutkowską zrealizowałam projekt edukacyjny „Od bajek do wartości”. Każda bajka niesie ze sobą przesłanie, które pozwala dziecku na budowanie świata wartości, dlatego też zapewniajmy dzieciom warunki do ich uczenia się i życia w zgodzie z nimi. Do udziału w projekcie zaprosiłyśmy: burmistrza gminy Milicz p .Piotra Lecha, który czytał bajkę "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków", pracownika Biblioteki Publicznej p. Małgorzatę Cioroch, która zaprosiła najmłodsze przedszkolaki do korzystania z biblioteki oraz przeczytała bajkę "Pinokio", p. Małgorzatę Ćwigoń- mamę Julii z gr. Misie i p. Basię Nowicką- mamę Franka z gr. Krasnoludki, p. Elżbietę Ciężką- pracownika Milickiego Ośrodka Kultury , która opowiedziała o powstawaniu obrazków w książkach oraz przeczytała bajkę "Czerwony Kapturek ". Ponadto dzieci obejrzały teatrzyk "Przygoda trzech świnek" przedstawiony przez nas obie. Dzieci w trakcie trwania projektu realizowały jeszcze wiele ciekawych zadań. Podsumowaniem realizacji całego projektu było zaproszenie dzieci na seans filmowy bajki "Brzydkie kaczątko" wyświetlonej w sali przedszkolnej na tablicy interaktywnej, któremu towarzyszyło zajadanie popcornu.
Potwierdzeniem udziału każdego dziecka w projekcie było wręczenie dyplomu uczestnictwa.

§7 ust.1 pkt2.

§7 ust.1 pkt2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie zewnętrznego doskonalenia .
Brałam udział w warsztatach artystycznych organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni”
- warsztaty plastyczno- muzyczne „Zima malowana” i muzyczno- teatralne „Zimowe nutki” (7.11.2015r.)
- Kosmiczny Maraton Artystyczny- warsztat muzyczny „Witajcie na planecie muzyki” ; warsztat plastyczny „Witajcie na planecie Plastyki”; warsztat sportowy „Witajcie na planecie Sportu” (21.11.2015r.)
- Bajkowy Maraton Artystyczny- warsztat muzyczny; warsztat plastyczny; warsztat sportowy (5.11.2016)
Wzięłam udział w Radzie Szkoleniowej
- „Wczesna nauka czytania w świetle podstawy programowej” (14.04.2016r.)
- „Tańce i plasy” (24.04.2017)
- „Nowa podstawa programowa w świetle reformy oświaty” (21.06.2017r.)
oraz w warsztatach:
- „Kodowanie i dekodowanie jako nauka czytania i pisania” organizowanym przez wydawnictwo Mac Edukacja (6.05.2016r),
-„Zagrożenie nowymi mediami” organizowanym przez placówkę dla rodziców (13.10.2016r)
- „ Twórcze spotkania z książką” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Miliczu (15.03.2017r)
Wzięłam udział w Konferencji „Dziecięca matematyka, O tym jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne” w Krakowie prowadzonej przez Prof. Edytę Gruszczyk- Kolczyńską oraz Ewę Zielińską (23.02.2017r)
Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość ulepszania i wzbogacania metod pracy. Otrzymane na warsztatach materiały edukacyjne wykorzystałam do uatrakcyjnienia własnych zajęć.
Jako element wzbogacający zajęcia przygotowywałam dodatkowe pomoce dydaktyczne w oparciu o dostępne źródła- czasopisma, internet: liczmany, opowiadania, wiersze, dekoracje okien w szatni, dekoracje sal, historyjki obrazkowe, sylwety postaci, pomysły na prace plastyczne, nagrania piosenek i tańców, stroje dla dzieci na uroczystości przedszkolne, spódnice, krawaty. Pomagałam również w okolicznościowych dekoracjach sali w grupie „Sówek”9 (5-latki). Dekorowałam salę na uroczystości w grupie „Krasnoludki”(3- latki).

§7 ust.1 pkt.3

§7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Na początku roku szkolnego 2015/2016 roku zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczycieli
- Ustawa o systemie oświaty
Analizowałam także publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego w internecie.

§7 ust.2 pkt.1

§7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu

Na początku naszej współpracy zawarłyśmy kontrakt, który określał formy wzajemnych działań w sposób jednoznaczny i przejrzysty. Opiekun stażu pani mgr Iwona Kanas pomogła mi w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego oraz przybliżyła mi procedury awansu.
Każdorazowo opiekun stażu zawsze służył mi pomocą w opracowywaniu konspektów zajęć i ich analizie, przedstawiał także wnioski z obserwacji zajęć oraz słabe i mocne strony działań.
Jako nauczyciel kontraktowy obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:
- „Odloty ptaków”- zapoznanie z niektórymi nazwami ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów w oparciu o bajkę Mateusza Galicy pt. „Wiercipiętek i ptaki” (4-latki)
- Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie burzy w oparciu o bajkę Olgi K. Bełczewskiej pt: „Burza w lesie”
- Próba występu z okazji „Dnia Mamy i Taty” 24.05.2016 (4-latki)
- Wprowadzenie litery I- w oparciu o bajkę „Kuśnierz Jeż Igiełka” Z. Szymańskiej 21.11.2016r. (5 latki)
- Montaż słowno- muzyczny „Kochanym rodzicom” 24.05.2017r. (5 latki)
W obecności opiekuna stażu przeprowadziłam zajęcia:
- „Śniegowy bałwanek”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych rozwijający ogólną sprawność fizyczną dzieci w oparciu o piosenkę „Gimnastyka bałwanków” (5-latki)
- „Wiosna w oczach dziecka” 6.05.2016r. (5-latki)
- zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Gdzie jesteś Jesieni?” 25.11.2016r. (3-latki)
- zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Załóż okulary przeciwsłoneczne i ruszaj na wakacje bezpiecznie” 21.06.2017r. (3-latki)
Wspólnie z opiekunem stażu zorganizowałyśmy przedszkolny konkurs plastyczny „Mój przyjaciel pies”
Systematycznie wdrażałam nowatorskie metody:
- kinezjologii Paula Dennisona
- pedagogikę zabawy „Klanza”
- metodę Carla Orffa
- metodę twórczych zajęć ruchowych- gimnastyka Rudolfa Labana
Uczestniczyłam również w pracach zespołu do spraw ewaluacji. Promowałam placówkę w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie strony internetowej przedszkola oraz funpage’a na portalu społecznościowym- Facebook.
Zredagowałam relację z projektu edukacyjnego „Przedszkolaki poznają zioła” do lokalnej gazety „Głos Milicza”, informację o ogólnopolskim konkursie „Wielkanocne pisanki”, którego byłam koordynatorem oraz relację z uroczystości „Dnia Babci i Dziadka” w grupie „Krasnoludków” (3-latki).
Pełniłam funkcję zastępcy przedstawiciela Stowarzyszenia „Szansa dla malucha” działającego przy placówce. Wzięłam udział w dwóch spektaklach wystawionych przez Stowarzyszenie grając główne role w przedstawieniu „Dziewczynka z zapałkami” oraz „Czerwony Kapturek”. Wykonałam rekwizyty, pomagałam w przygotowaniu scenografii, pozyskałam stroje oraz wykonałam plakat promujący przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami”.
Wykonałam kartki wielkanocne wysyłane do ważnych instytucji w naszej gminie oraz brałam udział w warsztatach na których wykonywałam ozdoby bożonarodzeniowe oraz palemki wielkanocne na przedszkolny kiermasz.
Pomagałam również przy wykonaniu ozdób na Bal Karnawałowy 2016 i przy dekorowaniu sali na tę uroczystość.
Uczestniczyłam w paradzie zorganizowanej przez gminę Milicz z okazji 15-lecia współpracy Lohr z gminą Milicz reprezentując Przedszkole Samorządowe w stroju Królewny Śnieżki.
Wzięłam aktywny udział w Pikniku Rodzinnym w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 oraz w I przedszkolnym rajdzie rowerowym do Rudy Milickiej.
Współpracowałam z rodzicami grupy 4- latków „Dinusie” oraz 5- latków „Sówki”, wspólnie rozwiązywaliśmy pojawiające się w grupie problemy.
Od września 2016r. zostałam wychowawcą najmłodszej grupy- trzylatków „Krasnoludki”, co wiązało się z przygotowaniem dzieci do roku szkolnego. Realizując program adaptacyjny przedszkola prowadziłam zajęcia adaptacyjne, aby zminimalizować stres związany z rozpoczęciem roku szkolnego oraz aby wytworzyć atmosferę radości i zaufania.
Współpracowałam z rodzicami, co wpływało na wielostronny i harmonijny rozwój dzieci.
Wymieniałam się doświadczeniami i informacjami z nauczycielami innych placówek z pionu nauczania zintegrowanego. Zamieściłam scenariusze z uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka” , „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Matki”, scenariusz zajęć otwartych „Załóż okulary przeciwsłoneczne i ruszaj na wakacje bezpiecznie” w teczce dyrektora, gdzie wgląd mają również nauczyciele placówki.
Podzieliłam się wiadomościami zdobytymi na „Bajkowym Maratonie Artystycznym” z innymi nauczycielami redagując dla nich streszczenie zabaw ruchowo-tanecznych.
Opracowałam bibliografię do przedszkolnego projektu „Wychowanie ku wartościom”. W ten sposób każdy nauczyciel mógł korzystać z „wartościowych” bajek.

§7 ust.2 pkt.2

§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W pierwszym roku pomagałam w organizacji wycieczki do Spółdzielni Pracy „Szklany Świat”, gdzie dzieci z grupy „Sówek” mogły zaobserwować proces powstawania ozdób choinkowych od dmuchania aż po dekoratornię oraz w wycieczce na Wieżę Widokową do Grabownicy.
W ramach projektu „Przedszkolaki poznają zioła” zorganizowałam wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej z panią M. Dziarko nauczycielką biologii z Zespołu Szkół przy ul. Trzebickiej oraz do Apteki Milickiej.
Zorganizowałam zajęcia edukacyjne pt. „Zwierzęta i ptaki zimą”, które zostały przeprowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Milicz dnia 13.01.2017r.
Dnia 9.02.17 wraz z koleżanką Joanną Kural przeprowadziłyśmy zajęcia na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych a dnia 22.06.2017r. zajęcia z zakresu bezpieczeństwa podczas letniego odpoczynku pracując na tablicy interaktywnej dla grup „Misie”-3 latki, „Krasnoludki”- 3 latki, „Pszczółki”-3/4 latki, „Biedroneczki”- 4 latki, „Stokrotki”- 4 latki, „Biedroneczki”- 4 latki, „Smerfy”- 5 latki, „Żabki”- 5 latki.
W roku szkolnym 2016/2017r. dn. 21.04 zaprosiłam właścicieli Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KOSZ” Państwa Basię i Dariusza Nowickich- rodziców Franka na przeprowadzenie zajęć o tematyce proekologicznej. Podczas tego spotkania dzieci segregowały do worków odpady, oglądały ilustracje przygotowane przez gości oraz miały możliwość wejścia do „śmieciary”.
Zaprosiłam również p. Justynę Bednarek- mamę Kacperka właścicielkę „Zagroda Pszczółki Przyjaciółki Bednarek”, która dnia 9.05. 2017r. przeprowadziła pogadankę nt. życia pszczół, powstawania miodu. Każde dziecko mogło przymierzyć strój pszczelarza, dotykać i oglądać akcesoria pszczelarskie oraz degustować się miodem.
W ramach tematów kompleksowych realizowanych w przedszkolu w roku szkolnym2015/2016 organizowałam spacery grupie „Dinusie” i „Sówki” po najbliższej okolicy a w grupie „Krasnoludki” w roku szkolnym 2016/2017.
Zorganizowałam zbiórkę odzieży używanej dla dzieci z naszego przedszkola oraz ich rodzeństwa. Akcja przyniosła bardzo duży odzew, w związku z tym wiele dzieci z ubogich rodzin zostało obdarowanych „nowymi” ubraniami na zimę.
Współpracowałam z Biblioteką Dziecięcą – na bieżąco wypożyczałam książki do biblioteczki znajdującej się w sali zgodnie z obowiązującą tematyką kompleksową.
Zachęcałam dzieci, aby wraz z rodzicami wzięli udział w akcji:
- „Pełna miska dla schroniska”- docelowo kierowane to było do „Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie”,
- „Zbiórka przyborów szkolnych” dla Zespołu Placówek Opiekuńczo- wychowawczych „Dom nad Baryczą” w Krośnicach
- zbierania ubranek, pampersów, smoczków itp. dla „Wrocławskiego Okna Życia”
- zbierania plastikowych nakrętek, makulatury oraz baterii.
W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 pozyskałam środki finansowe na zakup nagród dla uczestników ogólnopolskiego konkursu „Świąteczne ozdoby” oraz ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Wielkanocne pisanki” od sponsora- Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz pozyskałam nagrody rzeczowe od Nadleśnictwa Milicz.

§7 ust.2 pkt.3

§7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W swojej pracy na bieżąco korzystałam z komputera i internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego. Korzystając z komputera podnosiłam jakość swojej pracy a w tym również jakość pracy przedszkola.
Prowadziłam stronę internetową przedszkola oraz fanpage placówki na portalu społecznościowym Facebook.
Techniką komputerową projektowałam i wykonywałam: dyplomy, karty pracy dla dzieci, kolorowanki, pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz słabszym, podziękowania dla rodziców, podziękowania dla gości, scenariusze zajęć itp.
Za pomocą internetu szukałam konkursów w jakich dzieci mogły wziąć udział .
Opublikowałam regulaminy i wyniki ogólnopolskich konkursów plastycznych „Świąteczne ozdoby”, „Mój przyjaciel pies”, „Wielkanocne pisanki”, których byłam koordynatorem.
Szukałam ciekawych i bogatych szkoleń w których mogłabym wziąć udział, aby doskonalić i wzbogacić swój warsztat.
Korzystałam z edytora tekstu Microsoft Word do napisania Planu Rozwoju Zawodowego, napisania regulaminu konkursu, komunikatów, podania o pozyskanie sponsora oraz tworzenia dyplomów.
Doskonaliłam umiejętności stosowanie technologii informacyjnej również przez wyszukiwanie nowości wydawniczych oraz recenzji na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych.
Śledziłam zmiany w prawie oświatowym na stronie www.men.gov.pl oraz korzystałam ze stron poświeconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.blizejprzedszkola.pl; www.edux.pl, www.literka.pl, www.codn.edu.pl, www.znp.edu.pl, www.cke.edu.pl.
Komunikowałam się z innymi nauczycielami i specjalistami przez fora dyskusyjne oraz za pomocą komunikatorów internetowych.
Opublikowałam w Internecie:
- Plan Rozwoju zawodowego
- scenariusz hospitowanych zajęć przez dyrektor przedszkola „Wielkanoc tuż- tuż- poznanie cech charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych w oparciu o wiersz „Wielkanoc” M.Przewoźniaka na stronie edux.pl
- sprawozdanie z realizacji stażu na stronie edux.pl
- scenariusz uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka” w grupie 3-latków na stronie edux.pl
- scenariusz uroczystości „Dzień Babci i Dziadka” w grupie 3-latków na stronie edux.pl
- scenariusz uroczystości „Dzień Matki” w grupie 3- latków na stronie edux.pl
- scenariusz zajęć otwartych „Załóż okulary przeciwsłoneczne i ruszaj na wakacje bezpiecznie” w grupie 3-latków na stronie edux.pl

§7 ust.2 pkt.4

§7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i logopedii oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

W tym okresie odbywania stażu starałam się śledzić propozycje wydawnicze z w/w dziedzin, czytałam artykuły tematyczne zamieszczone na stronach www.
Starałam się czytać i analizować nowości dotyczące awansu zawodowego w „Wychowaniu Przedszkolnym” i Internecie.
Korzystałam również z czasopism „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola” i „Wychowanie w przedszkolu”, wykorzystując przy tym plakaty, ilustracje, karty pracy oraz scenariusze zajęć.

§7 ust. 2 pkt.5

§7 ust.2 pkt.5
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego.
Analizowałam najważniejsze akta prawne takie jak:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Konwekcja Praw Dziecka
Na bieżąco stosowałam i wdrażałam przepisy Prawa Oświatowego, Statutu Przedszkola, Rocznego planu pracy dydaktyczno- wychowawczej, Regulamin przedszkola, Kodeks Przedszkolaka, Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy, regulamin organizacji imprez i wycieczek oraz przepisy procedur obowiązujących w naszej placówce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.