X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34963
Przesłano:

Ciało wobec terroru społecznej normy - konspekt lekcji WOK

Klasa: 1 c
Data: 08.10.2015
Numer kolejny lekcji: 5
Temat: Ciało wobec terroru społecznej normy.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: wykorzystanie zdobytej wiedzy z poprzednich lekcji, na temat kultury i jej rozumienia w różnych aspektach. Wykorzystanie wiedzy z przedmiotów historia, j. Polski, biologia.
Cele lekcji (nauczyciela):
1.Rola ciała w kulturze.
2.Wyjaśnienie zależności między kręgiem kulturowym a ciałem.
3.Jaki są obecnie: normy społeczne, tabu i współczesny wizerunek ciała.
Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Wyjaśnisz jaką rolę pełni Twoje ciało w kulturze.
2.Określisz jak odbierane jest Twoje ciało w Polsce, a jak w innych krajach.
3. Wyliczysz normy społeczne, tabu czy współczesne wizerunki ciała.
„Nacobezu” – „ na co będę zwracał uwagę”:
(wypisać zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości ucznia, najlepiej w formie konkretnych zoperacjonalizowanych czynności, podlegających sprawdzeniu i ocenianiu.
1. Umiejętność wskazania zależności między kręgiem kulturowym a ciałem.
2. Umiejętność analizy tekstu i formułowania wniosków z niego płynących.
3. Znajomość wzorów współczesnego wizerunku, norm społecznych i tabu związanych z ciałem.

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów: praca z tekstem; dyskusja; możliwe metoda kuli śnieżnej.
Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: podsumowanie i formułowanie wniosków w notatkę lub formułowanie wspólnie definicji pojęcia.
Kluczowe pytania do uczniów:
1. Co to są normy społeczne?
2.Jak możemy posługiwać się własnym ciałem?
3.Seksualność a ciało? Czy ludzkie ciało jest tekstem kultury, mówiące nam wiele o otaczającej nas rzeczywistości?

Dodatkowe ćwiczenia:Dodatkowo uczniowie mogą zapoznać się z tekstem źródłowym z podręcznika str. 44 i odpowiedzieć na 1 pytanie do niego.
Materiały i pomoce dydaktyczne: wrócimy pamięcią do gazet, omawianych na poprzedniej lekcji. Ilustracje z internetu przedstawiane na rzutniku,wydrukowany tekst do analizy.
Praca domowa:
Podział na pary w cleu przygotowania się do następnych zajęć, oraz wybranie tematu pracy. Udział w piątkowym spektaklu – jako udział w życiu kulturalnym miasta.
Uwagi nauczyciela po zajęciach:
(należy je wykorzystać przy ewaluacji pracy własnej, a w szczególności do modyfikowania dydaktycznych planów pracy ( rozkładów materiału), przy doborze treści kształcenia i w planowaniu lekcji w kolejnych latach szkolnych
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.