X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34972
Przesłano:

Konfiguracja serwera FTP. Scenariusz lekcji otwartej, powtórzenie działu - rodzaje sieci, topologie, media transmisyjne

KONSPEKT LEKCJI
Zawód: Technik Informatyk
Przedmiot: Administracja Sieciowymi Systemami Operacyjnymi
Dział programowy: Administracja Serwerem Windows 2008 R2.
Temat: Konfiguracja serwera FTP.
Czas trwania: 45 minut
Cel dydaktyczny ogólny:
- konfiguruje usługi serwerów internetowych;
- określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
- udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
- zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub
komputera;
- konfiguruje interfejsy sieciowe;
Cele dydaktyczne szczegółowe:
W wyniku przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:
- poznać podstawowe zasady konfiguracji serwera FTP,
- doskonalić umiejętności administracji użytkownikami,
- potrafi na podstawie poznanej wiedzy zainstalować skonfigurować i połączyć się z serwerem FTP,
- doskonalić umiejętności tworzenia grup i przydzielania do nich użytkowników,
- pozna metody konfiguracji zapory systemowej Windows Serwer 2008 R2,
- doskonalić umiejętność konfigurowania małych sieci LAN.
Wymagania edukacyjne do lekcji:
Dopuszczający: uczeń potrafi zainstalować serwer FTP, zna położenie funkcji instalacyjnych
Dostateczny: uczeń potrafi zainstalować serwer FTP, oraz skonfigurować w podstawowej domyślnej konfiguracji, skonfigurować katalog serwera FTP dla stworzonych użytkownika.
Dobry: uczeń potrafi zainstalować serwer FTP, oraz skonfigurować w podstawowej domyślnej konfiguracji, skonfigurować katalog serwera FTP dla stworzonych użytkowników i grupy użytkowników, potrafi także skontrolować prace zainstalowanego i skonfigurowanego serwera za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na stacji serwerowej.
Bardzo dobry: uczeń potrafi zainstalować serwer FTP, oraz skonfigurować w podstawowej domyślnej konfiguracji, skonfigurować katalog serwera FTP dla stworzonych użytkowników i grupy użytkowników, potrafi także skontrolować prace zainstalowanego i skonfigurowanego serwera za pomocą drugiej stacji podłączonej do serwera.

Metoda nauczania: mini wykład połączony z pokazem, ćwiczenia w grupach.
Forma pracy: zajęcia ćwiczeniowe, test
Ocena pracy: karta z wykonywanymi punktami zadania w grupach, test na zakończenie lekcji
Środki dydaktyczne: 2 zestawy komputerowe, switch, kable przyłączeniowe, projektor, film instruktażowe.

Przebieg lekcji:
L.p. Fazy / ogniwa Czynności dydaktyczne Czas
1 Organizacja 2 min
2 Kontrola Przypomnienie wiadomości i umiejętności z poprzedniej lekcji. 2 min
3 Wprowadzenie
do tematu Podanie tematu i uświadomienie uczniowi celu lekcji. 3 min
4 Opracowanie nowego materiału Pogadanka ilustrowana filmem dotycząca instalacji
i konfiguracji serwera FTP, oraz czynności kontrolnych
i administracyjnych z tym związanych. 5 min
5 Praca ćwiczeniowa uczniów Wykonywanie ćwiczeń grupowych z wykorzystaniem kart pracy kontrolnej. 28 min
6 Podsumowanie Zebranie kart z punktami kontrolnymi wykonanego ćwiczenia, Wykonanie testu sprawdzającego wiedzę nabytą w czasie lekcji. 5 min

Oprogramowanie:
Windows 7, Serwer 2018 R2
Mozilla Firefox
Źródła:
http://www.youtube.com
OPRACOWAŁ: mgr inż. Artur Godyń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.