X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34874
Przesłano:

Zajęcia muzyczno-taneczne - program

Wstęp

Program ten przygotowałam w oparciu o dostępną literaturę, pracę z młodzieżą w szkole w trakcie współorganizowania zajęć muzyczno-tanecznych.
Program realizowany będzie przez cały rok szkolny raz na dwa tygodnie w wymiarze 90 min dla chętnych uczniów.
Metody programu będą dostosowane do aktualnych możliwości uczniów, poziomu sprawności i fizycznej. Założeniem programu jest wskazanie wpływu muzyki i ruchu na pełniejszy i harmonijny rozwój młodzieży. Przewodnim celem jest nauka muzyki poprzez zabawę oraz rozwijanie wrażliwości na muzykę.

Zadania i cele ogólne programu:

-Rozwijanie zainteresowań młodzieży różnymi formami aktywności
-Rozwijanie i doskonalenie sprawności wokalnej i tanecznej
-Udział w uroczystościach szkolnych.
- Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej

Cele szczegółowe:

- Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej
- Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych
- Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi
- Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole
- Kształtowanie poczucia rytmu
-Wzbogacanie słownictwa
- Kształtowanie i umiejętność słuchania

Cele wychowawcze :

-Integracja w grupie
-Współpracuje z zespołem według ustalonych reguł
- Stosuje podstawowe zasady związane ze śpiewem zespołowym
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności w pracy indywidualnej i zespołowej
-Kształtowanie własnej osobowości i nabieranie pewności siebie
-Wykazywanie twórczej postawy

Metody pracy :

-Multimedialne środki przekazu
-Praca z tekstem
-Analiza utworu muzycznego
-Śpiew solowy i grupowy
- Ekspresja ruchowa
-Ruch przy muzyce

Baza dydaktyczna:

Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą na terenie szkoły – sala multimedialna, aula

Struktura i treści programu

W programie zawarte są treści, które będą odpowiadać poziomowi grupy i będą uwzględniać różnice indywidualne. Każdy uczeń jest indywidualnością. Jednym z zadań nauczyciela jest możliwość pozwalająca mu osiągnąć jak najlepsze wyniki inspirujące go do działania, odkrywać i rozwijać predyspozycje i zdolności na miarę jego możliwości. Program zawiera następującą tematykę i hasła:
1.Różnorodne formy ruchu z elementami tańca

2.Opracowywanie wokalne piosenek
3.Słuchanie muzyki z elementami progresywnej relaksacji Jacobsona.
Komentarz merytoryczny:
Ad.1
• zabawy taneczne, uczenie się prostych form tanecznych – nauka prostych kroków i figur tanecznych

Ad.2
• systematyczna praca nad poprawnym wydobywaniem głosu i prawidłowym wymawianiem tekstu, doskonalenie umiejętności ruchowych na scenie, udział w uroczystościach szkolnych, umiejętność współdziałania w grupie, rozwijanie umiejętności wokalnych
Ad.3
• Trening polega na wykonywaniu określonych, celowych ruchów rękami, nogami, tułowiem i twarzą, po to, aby napinać i rozluźniać określone grupy mięśni organizmu. Napinanie i rozluźnianie służy najpierw wyuczeniu zdawania sobie sprawy z różnicy wrażeń płynących z mięśnia napiętego i rozluźnionego. Systematyczne ćwiczenia uczą także nawyku rozluźniania własnych mięśni

Zestaw umiejętności i wiadomości ucznia:

• prawidłowo rozróżnia zmiany dynamiki, tempa w muzyce
• ćwiczy artykulację i dykcję
• określa charakter i nastrój słuchanej muzyki
• umie śpiewać piosenki indywidualnie, zespołowo, całą grupą
• prawidłowo rozróżnia zmiany dynamiki, tempa w muzyce
• kształtuje swoja postawę estetyczną i wrażliwość muzyczną
• prezentuje się na forum w trakcie uroczystości szkolnych ( apele, koncerty...)
• rozwija zasób słownictwa oraz ćwiczy pamięć poprzez analizę tekstów utworów muzycznych
• wyrabia umiejętność sprawnego poruszania się
• rozwija koncentrację uwagi
• rozwija umiejętności taneczne
• poznaje i ćwiczy proste kroku układu tanecznego
• Wyraża ruchem określone stany i sytuacje

Ankieta ewaluacyjna
1. Czy chętnie przychodziłeś/aś na zajęcia z koła muzyczno-tanecznego?
a) tak
b) nie

2. Czy sposób prowadzenia zajęć i zaangażowanie nauczyciela pozwoliło Ci na opanowanie nowych umiejętności muzycznych (np. śpiewania, ruchu scenicznego)?
a) tak
b) nie

3. Czy zajęcia wpłynęły na wzrost Twojego zainteresowania muzyką?
a) tak
b) nie

4. Czy podobał Ci się proponowany przez nauczyciela repertuar wokalny, taneczny?
a) tak
b) nie

5. Czy lubisz słuchać muzyki?
a) tak
b) nie

6. Czy zajęcia były przyjemne ?
a) tak
b) nie

7. Czy reprezentowanie szkoły na forum daje Ci satysfakcję?
a) tak
b) nie

8. Czy forma prowadzenia zajęć odpowiada Ci, jeśli nie, co chciałbyś w nich zmienić?
a) tak
b) nie
........................................

Bibliografia:
1. M. Przychodzińska-Kaciczak, Dziecko i muzyka, Warszawa 1974
2. I. Burczyk – Muzyka w aspekcie rozwoju muzycznego dziecka
3. www.relaksacja.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.