X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34625
Przesłano:

Zadania konkursu "Poznaj swój kraj - Małopolska" pod hasłem: "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie."

PYTANIA KONKURSOWE
I . Na podstawie legend udziel poprawnej odpowiedzi.
1. Jak inaczej nazywany jest Lajkonik?
Konik zwierzyniecki lub Tatarzyn.
2. Podaj imię i nazwisko chłopskiego dziecka, którego ojcem chrzestnym był król Kazimierz Wielki.
Kazimierz Trzaska.
3. Jak nazywał się książę, który zasiadał na tronie w "Legendzie o zaczarowanych gołębiach”?
Henryk IV Prawy.
4. W którym wieku bracia przystąpili do budowy wieży Kościoła Mariackiego?
W XIII wieku.
5. W jaki sposób lud uczcił pamięć córki Kraka –Wandy?
Lud usypał wysoki kopiec, który do dziś sławi bohaterstwo dzielnej Wandy.
6. Na pamiątkę jakiego wydarzenia melodia hejnału jest nagle urywana w tym miejscu, w którym ustała wiele wieków temu?
Śmierć hejnalisty trafionego strzałą tatarską.
Za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt. Razem 6 pkt.

II. Przyporządkuj nazwom obiektów, oznaczonym cyframi, określenia oznaczone literami.
(1p. za każde poprawne przyporządkowanie; razem 8p.)
1. Ojców A. Pasmo górskie
2. Prądnik B. Rzeka
3. Pieniny C. Ostaniec skalny
4. Dunajec D. Jaskinia
5. Maczuga Herkulesa E. Miejscowość
6. Grota Łokietka F. Kotlina
7. Oświęcimska
8. Beskid Wyspowy
1E, 2B, 3A, 4B, 5C, 6D, 7F, 8A

III. Ilustracje przedstawiające zabytki Małopolski są ponumerowane cyframi od 1 do 9. Spośród nich wybierz jedną. Następnie przyporządkuj tej ilustracji nazwę obiektu i miasta, w którym się on znajduje.
Za prawidłowo nazwany i zlokalizowany zabytek – 2 pkt.
1.Zamek w Nowym Wiśniczu.
2.Zamek w Pieskowej Skale.
3.Sukiennice w Krakowie.
4. Kościół Mariacki w Krakowie.
5. Katedra z kaplicami Wazów i Zygmuntowską w Krakowie.
6. Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie
7.Ruiny zamku w Ojcowie.
8.Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.
9. Kopalnia soli w Wieliczce.

IV. Na mapie numerami od 1- 5 zaznaczono nazwy parków narodowych. Przyporządkuj poszczególnym numerom odpowiednie obiekty geograficzne.
(1p. za każde poprawne przyporządkowanie; razem 5p.)

1. Gorczański
2. Magurski
3. Ojcowski
4. Pieniński
5. Babiogórski
V. Praca z ilustracją.
Ilustracja przedstawia pewien znany obraz.
Korzystając z materiału poglądowego i posiadanej wiedzy, odpowiedz na pytania.
1. Jakie wydarzenie historyczne zostało uwiecznione na tym obrazie?
Hołd pruski.
2. W którym roku miało miejsce to wydarzenie?
1525 rok.
3. W jakim mieście miało miejsce to wydarzenie?
Kraków
4. Jak nazywają się dwie postacie znajdujące się na głównym planie obrazu?
Zygmunt I Stary i Albrecht Hohenzolern ( dopuszczalna odpowiedź- wielki mistrz krzyżacki)

Za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt. Razem 4 pkt.
VI. Znana z krasowego krajobrazu Jura Krakowsko-Częstochowska jest zbudowana ze skał wapiennych.
1. Rozpoznaj skałę wapienną
2. Jakie doświadczenie udowodni, że mamy do czynienia ze skalą wapienną
- Należy polać skałę (gorącym) octem
3. Wyjaśnij na czym polega proces krasowienia
Proces rozpuszczania skał wapiennych pod wpływem wody i rozpuszczonego w niej dwutlenku węgla
4.Wymień 5 form krasu geologicznego wykształconych w procesie krasowienia
Ostańce, jaskinie, stalaktyty, stalagnaty, stalagmity, wywierzyska, studnie, leje, słupy, bramy, wieże, ponory
Za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt. Razem 4 pkt.

VII. Ilustracja przedstawia parę w stroju krakowskim. Wpisz w wyznaczone miejsca
( powyżej strzałek) nazwy elementów stroju kobiecego i męskiego.
Strój kobiecy:
1. Chusta
2. Katana
3. Spódnica
4. Zapaska
Strój męski:
1. Rogatywka (krakuska)
2. Koszula
3. Kaftan 4. Portki(spodnie)
Za każdy prawidłowo nazwany element stroju – 1 pkt. Razem 8 pkt.
VIII. Przyporządkuj wymienione w tekście nazwy roślin i zwierząt poniższym ilustracjom.
Ojcowskim Parku Narodowym podlegają ochronie całkowitej lub częściowej 84 gatunki roślin 218 gatunków zwierząt. Są t o np. rośliny: brzoza ojcowska, dziewięćsił bezłodygowy, śnieżyczka przebiśnieg, widłaki, kalina koralowa, konwalia majowa oraz zwierzęta: paź żeglarz, trzmiele, padalec, sowa uszata, jeż ,nietoperz.
1. brzoza ojcowska
2. dziewięćsił bezłodygowy
3. konwalia majowa
4. paź żeglarz
5.jeż
6.nietoperz
Za prawidłowe uporządkowanie wydarzeń – 1pkt
Razem – 6pkt.
IX. Które zdania są prawdziwe, a które fałszywe? Wpisz ,,prawda” lub ,,fałsz” w wyznaczone miejsca.

1.W katedrze wawelskiej znajduje się słynny ołtarz Wita Stwosza.(....................................)fałsz
W kościele Mariackim znajduje się słynny ołtarz Wita Stwosza.
2.Zamek Królewski na Wawelu prezentuje styl renesansowy.(....................................) prawda
3.Collegium Maius to najstarszy zabytkowy budynek Akademii Krakowskiej.(....................................) prawda
4.Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny i zagłady w Oświęcimu w 1942 roku.(...........................)fałsz
Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny i zagłady w Oświęcimiu w 1940 roku.
5.Dwór królewski na Wawelu stanowił ważny ośrodek kultury za panowania ostatnich Jagiellonów.(...............................)prawda
Za każde prawidłowo oznaczone zdanie – 1 pkt. Razem 5 pkt.

X. PYTANIA DODATKOWE:
PYTANIA ZA 1 PUNKT
1.Co to były arrasy?
Były to tkaniny , którymi zdobiono sale zamku królewskiego na Wawelu.
2. Jak nazywa się słynna sala na zamku królewskim na Wawelu, której sufit zdobią kasetony?
Sala Poselska
4.Co to były żupy solne?
Kopalnie soli.
5.Który z władców uporządkował zasady wydobycia soli kamiennej?
Kazimierz Wielki.
6.Gdzie jest zawieszony Dzwon Zygmunt?
Na wieży Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej Krakowie.
7. Wyjaśnij, skąd wzięła się nazwa sukiennice.
W sukiennicach mieściły się kramy, najczęściej z suknem.
8. Jak nazywał się mieszczanin krakowski, który zorganizował ucztę dla króla Kazimierza Wielkiego i jego gości?
Mikołaj Wierzynek
9.Co to jest dziedziniec zamkowy?
Jest to wewnętrzny plac, który otaczają skrzydła zamku.
10. Co to są stalaktyty?
Formy naciekowe zwisające ze stropu jaskini.
11. Podaj inną nazwę Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Jura Krakowsko-Częstochowska
12. Co jest symbolem Pienińskiego PN?
Wody Dunajca Ostro wciskające się w szczyty górskie.
Pytania za 2 pkt.
1.W którym roku i gdzie koronował się Władysław Łokietek?
1320, katedra wawelska
2. Kto i w którym roku założył Akademię Krakowską?
Kazimierz Wielki, 1364
3. Dlaczego Akademia Krakowska została przemianowana na Uniwersytet Jagielloński?
Nazwę zmieniono ze względu na zasługi królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły dla rozwoju uczelni.
4. Na terenie jakiego Parku Narodowego znajduje się szczyt Turbacz?
Gorczański PN

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.