X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34624
Przesłano:

Regulamin gminnego konkursu "Poznaj swój kraj - Małopolska" pod hasłem: "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie."

I. CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie zainteresowań wiedzą przyrodniczą i dziedzictwem kulturowym w regionie.
2. Poznanie walorów i wartości elementów środowiska przyrodniczego.
3. Uwrażliwienie na piękno przyrody.
4. Kształtowanie tożsamości regionalnej oraz tolerancji wobec innych kultur.
5. Promowanie ,,Małych Ojczyzn”.
6. Mobilizowanie uczniów do samoedukacji i pogłębiania wiedzy w zakresie edukacji regionalnej.
7. Stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu.
8. Doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach praktycznych.
9. Inspirowanie twórczego działania, rozwijanie wyobraźni.
10. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
11. Korzystanie ze źródeł informacji i posługiwanie się technologia informacyjną.
12. Przeżywanie kulturalnego współzawodnictwa.

II.ZAKRES WIADOMOŚCI:
1. Elementy flory, fauny i krajobrazu Małopolski (obszar woj. małopolskiego bez Tatr).
2. Zabytki Małopolski-Kraków, Ojców, Wieliczka, Bochnia, Oświęcim, Niepołomice, Pieskowa Skała, Nowy Wiśnicz.
3. Wydarzenia historyczne o znaczeniu ogólnopolskim (czasy Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego i władców z dynastii Jagiellonów, okres II wojny światowej).
4. Legendy związane z Małopolską:
• LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM I DZIELNYM SZEWCZYKU.
• LEGENDA O WANDZIE, CO NIE CHCIAŁA NIEMCA.
• LEGENDA O HEJNALE MARIACKIM.
• LEGENDA O ZACZAROWANYCH GOŁĘBIACH W KRAKOWIE.
• KAZIMIERZ WIELKI- KUMEM
• LEGENDA O DWÓCH WIEŻACH MARIACKICH.
• LAJKONIK.
5. Stroje ludowe.
6. Znajomość map: hipsometrycznej Polski i administracyjnej województwa małopolskiego.
7. Ochrona środowiska (zwierzęta i rośliny chronione, parki narodowe).

III. ADRESAT KONKURSU;
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Gminy Izbica.

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ:
Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów zachęcająca do odwiedzenia Krakowa.

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU:

1.Eliminacje konkursowe zostaną przeprowadzone w dniu ........ w Szkole Podstawowej w Tarzymiechach o godzinie 09.00 przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora wyżej wymienionej placówki w składzie: przedstawiciel organu
prowadzącego oraz nauczyciele opiekunowie z poszczególnych szkół.
2.Każda szkoła wybiera drużynę trzyosobową, która będzie reprezentowała placówkę rozwiązując różnorodne zadania dotyczące tematyki konkursu.
3.Uczestnicy przywożą zapisaną na płycie CD prezentację multimedialną i dokonują krótkiego jej omówienia (do 3 min.).
4. Zainteresowani przyjeżdżają na koszt własny.

VI. Literatura:

1. Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5, wydawnictwo Nowa Era
2. Dzień dobry historio. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI, wydawnictwo Nowa Era
3. Przyrodo, witaj! – podręcznik dla kl.5, Wydawnictwo WSiP;
4. Atlas do przyrody dla szkoły podstawowej wydawnictwa WSiP.
5. Mapa hipsometryczna i administracyjna Polski.
6. ,,Polskie stroje ludowe”. Elżbieta Piskorz – Branekova, Sport i Turystyka Muza S.A.
Warszawa 2005

Źródła internetowe:
www.alekrakow.pl
www.nid.pl

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU:
Listę uczestników konkursu należy dostarczyć organizatorowi do dnia ............. na adres:
Szkoła Podstawowa w ..........
Telefon:

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW:
1.Wyniki konkursu z etapu gminnego zostaną podane do wiadomości w dniu konkursu przez wcześniej wyłonione Jury.
2. Laureaci konkursu – trzy drużyny z najwyższą ilością punktów otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
3. Wszyscy uczniowie uhonorowani zostaną drobnymi upominkami.
4. Nauczyciele otrzymają podziękowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.