X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34626
Przesłano:

Pytania konkursowe "Poznaj swój kraj - Mazowsze" pod hasłem: "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie."

I. Przeczytaj poniższe wypowiedzenia zawierające informacje o legendach warszawskich i zaznaczcie czy są one prawdziwe, czy fałszywe.
1. Ojciec Barnaba z legendy "Syrena” był to starzec niski, gruby, o rudej brodzie i kruczoczarnych włosach. ........................................
2. Młynarzowi ukazała się Matka Boska i kazała zbudować kościół na cześć Boga. ................................
3. Bohaterowie legendy "Bazyliszek ‘’ to dzieci o imionach : Maciek, Wacuś i Halszka. ........................
4. Waleczny Mazur dostał się do niewoli tatarskiej. ...........................
5. Stary dziad z legendy ,, Zbójcy” , gdy gospodarze spali, zapalił świeczkę z psiego łoju. ...........................
6. Lutek widząc starego żołnierza, który od dwóch dni nic nie miał w ustach, sięgnął do kieszeni, wyciągnął garść złota i dał starcowi. ..............................

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1punkt- łącznie 6 punktów.

Odpowiedzi:
1.Ojciec Barnaba z legendy "Syrena” był to starzec niski, gruby, o rudej brodzie i kruczoczarnych włosach. ...Fałsz...."...był to starzec wysoki, chudy, siwobrody, łysy jak kolano...”............................
2.Młynarzowi ukazała się Matka Boska i kazała zbudować kościół na cześć Boga. ...Prawda.............................
3.Bohaterowie legendy ,, Bazyliszek ‘’ to dzieci o imionach : Maciek, Wacuś i Halszka. ...Fałsz...Waluś, a nie Wacuś ..................
4.Waleczny Mazur dostał się do niewoli tatarskiej. ...Fałsz Dostał się do niewoli tureckiej........................
5.Stary dziad z legendy ,, Zbójcy” , gdy gospodarze spali, zapalił świeczkę z psiego łoju. ...Fałsz- z trupiego łoju........................

6.Lutek widząc starego żołnierza, który od dwóch dni nic nie miał w ustach, sięgnął do kieszeni, wyciągnął garść złota i dał starcowi.
Prawda...........................

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1punkt- łącznie 6 punktów.

II. W imieniu uczniów klasy VI swojej szkoły zaproś rodziców na przedstawienie teatralne pt. "Syrenka warszawska”. Pamiętaj o niezbędnych informacjach wymaganych w zaproszeniu.

Kryteria oceniania zaproszenia:
1.Zawarcie niezbędnych informacji: kto zaprasza? kogo? z jakiej okazji ( na co ?), kiedy? gdzie?-5 punktów.
2.Właściwy układ graficzny tekstu: nagłówek, podpis, co najmniej jeden akapit- 2 punkty.
3.Zaproszenie nie może zawierać żadnego błędu ortograficznego. Dopuszcza się po jednym błędzie językowym i interpunkcyjnym-1punkt.
Łącznie-8 punktów.

Część historyczno – krajoznawcza.
I.Umieszczone na planszach ilustracje przedstawiają zabytki związane z Mazowszem. Są one oznaczone cyframi od 1 do 7. Przyporządkuj każdej ilustracji nazwę obiektu i miasta, w którym się on znajduje.
Za każdy prawidłowo nazwany i zlokalizowany zabytek – 1 pkt

1.Dworek w Żelazowej Woli
2.Zamek Królewski w Warszawie
3. Katedra na Wzgórzu Tumskim w Płocku
4. Pałac na Wyspie w Łazienkach – Warszawa
5. Zamek w Ciechanowie
6. Pałac w Wilanowie – Warszawa
7.Zamek w Liwie

II. Praca z ilustracją.
Ilustracja przedstawia pewien obiekt zabytkowy. Po prawej stronie znajduje się postać pokazana w powiększeniu. Na kolorowym zdjęciu widzimy ją umieszczoną na szczycie zabytku. Korzystając z ilustracji i posiadanej wiedzy napisz odpowiedzi na dołączone pytania.

1. Jak nazywa się obiekt przedstawiony na ilustracji i w którym mieście się on znajduje?
Kolumna Zygmunta – Warszawa

2. Czyja postać jest umieszczona na szczycie tego obiektu? Proszę podać pełną odpowiedź
Zygmunt III Waza
3.Jakie przedmioty ta osoba trzyma w dłoniach?
Miecz (szabla) i krzyż
4.Co symbolizują te przedmioty?
Szabla – odwagę, męstwo, cnoty rycerskie
Krzyż – chrześcijaństwo
5. Ile metrów mierzy pomnik?
22, możliwa inna odpowiedź- ponad 20 m, można pomylić się o 10 m

6. Kto ufundował ten obiekt zabytkowy?
Władysław IV Waza
7. Z jakiej epoki on pochodzi ?
Barok

Za każdą prawidłową i kompletną odpowiedź – 1 pkt - razem 7 pkt
III. Spośród umieszczonych na planszy ilustracji przedstawiających stroje ludowe wskaż te, które są charakterystyczne dla Mazowsza i podaj ich nazwy.

Strój łowicki – ilustracja nr 2
Strój kurpiowski – ilustracja nr 7

Za każdy prawidłowo rozpoznany i nazwany strój ludowy – 1 pkt, razem 2 pkt

IV.Pytania za 1 pkt

1. Która świątynia warszawska jest najstarsza?
Archikatedra św. Jana
2. Gdzie w Warszawie znajduje się pomnik syrenki?
Na rynku staromiejskim
3. Co to jest barbakan?
Średniowieczna fortyfikacja obronna
4. Jakie tragiczne wydarzenie z dziejów Warszawy i historii Polski upamiętnia Pomnik Małego Powstańca? Powstanie warszawskie
5. Jakie ulice w Warszawie łączy Trakt Królewski? Wymień co najmniej 2.
Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie
6.Skad się wzięła nazwa Trakt Królewski?
Szlak ten łączył Zamek Królewski z letnim pałacem w Łazienkach
7.Gdzie i kiedy urodził się Fryderyk Chopin?
Żelazowa Wola – 1810 r
8. Jaką epokę reprezentuje Pałac w Wilanowie?
Barok
9. Czyją rezydencją był Pałac w Wilanowie?
Jana III Sobieskiego
10. Jak nazywa się najstarszy cmentarz warszawski?

Powązki
11. Jak nazywa się najstarsza część Płocka?
Wzgórze Tumskie
12 Czy Płock był stolicą Polski?
Tak
13 Dlaczego jeden z warszawskich zespołów pałacowo – parkowych nosi nazwę Łazienki?
Zespół pałacowo – parkowy wziął swój początek od budynku łaźni.
14. Czyją rezydencją był pałac na Wyspie w Łazienkach?
Stanisława Augusta Poniatowskiego
15 Jaki styl reprezentują Łazienki Królewskie?
Klasycyzm
16. Jakie funkcje pełni obecnie Zamek Królewski? Podaj co najmniej jedną
Muzealną i reprezentacyjną
17. Gdzie w Warszawie znajduje się najbardziej znany pomnik Fryderyka Chopina?
W Parku Łazienkowskim
18. Podaj nazwę co najmniej jednej szkoły warszawskiej , w której uczył się Fryderyk Chopin.
Liceum warszawskie, Szkoła Główna Muzyki.

V. Każdy zespół otrzyma zestaw 6 zdań. Są wśród nich prawdziwe i fałszywe.
Zaznacz obok każdego zdania prawda lub fałsz.
1.Słynne obiady czwartkowe czyli spotkania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z artystami miały miejsce latem w Pałacu na Wyspie w Łazienkach a zima na Zamku Królewski
2.Pułtusk słynie z pięknego folkloru: strojów ludowych i wycinanek.
3.Urna z sercem Chopina znajduje się w archikatedrze św. Jana.
4.W Arkadii pod Łowiczem znajduje się słynny park sentymentalny.
5.W podziemiach katedry płockiej spoczywają szczątki władców okresu Polski piastowskiej.
6.W Zamku Królewskim ustanowiono główną siedzibę władcy w związku z przeniesieniem stolicy z Krakowa do Warszawy przez Władysława IV Wazę.

1.Zdanie prawdziwe
2.Zdanie fałszywe
3.Zdanie fałszywe
4.Zdanie prawdziwe
5. Zdanie fałszywe

Zdania fałszywe powinny brzmieć następująco:
2.Łowicz słynie z pięknego folkloru – strojów ludowych i wycinanek.
3.Urna z sercem Chopina znajduje się w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie.
6.W Zamku Królewskim ustanowiono główną siedzibę władcy w związku z przeniesieniem stolicy z Krakowa do Warszawy przez Zygmunta III Wazę.

VI.Ilustracja przedstawia pewien obiekt zabytkowy. Po prawej stronie znajduje się postać pokazana w powiększeniu. Na kolorowym zdjęciu widzimy ją umieszczoną na szczycie zabytku. Korzystając z ilustracji i posiadanej wiedzy napisz odpowiedzi na dołączone pytania.

1.Jak nazywa się obiekt przedstawiony na ilustracji i w którym mieście się on znajduje?
Kolumna Zygmunta - Warszawa
........................................
2.Czyja postać jest umieszczona na szczycie tego obiektu? Proszę podać pełną odpowiedź
Zygmunta III Wazy
........................................

3.Jakie przedmioty ta osoba trzyma w dłoniach?
Miecz(szabla) i krzyż
........................................

4.Co symbolizują te przedmioty?
Szabla – męstwo, cnoty rycerskie, krzyż – wiara chrześcijańska
........................................

5.Ile metrów mierzy pomnik?
22, inna dopuszczalna odpowiedź – ponad 20 m, można pomylić się o 10 m
........................................
6. Kto ufundował ten obiekt zabytkowy?
Władysław IV Waza
........................................
7. Z jakiej epoki on pochodzi?
barok
........................................

Za każdą prawidłową i pełną odpowiedź drużyna otrzyma 1 pkt – razem 7 pkt.

VII. Obok każdego zdania napisz prawda lub fałsz.

1.Słynne obiady czwartkowe czyli spotkania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z artystami miały miejsce latem w Pałacu na Wyspie w Łazienkach a zimą na Zamku Królewskim.................
2.Pułtusk słynie z pięknego folkloru:
strojów ludowych i wycinanek.........................
3.Urna z sercem Chopina znajduje się
w archikatedrze św. Jana w Warszawie.................
4.W Arkadii pod Łowiczem znajduje się słynny park sentymentalny.....................
5.W podziemiach katedry płockiej na Wzgórzu Tumskim spoczywają szczątki władców okresu Polski piastowskiej...................
6.W Zamku Królewskim w Warszawie ustanowiono główną siedzibę władcy w związku z przeniesieniem stolicy z Krakowa przez
Władysława IV Wazę................................

VIII. Na mapie numerami oznaczono nazwy miast i rzek. Podpisz poszczególne obiekty geograficzne.
(1p. za każde poprawne przyporządkowanie; razem 6p.)

1.Wisła
2.Warszawa
3.Narew
4.Bzura
5.Płock
6.Ostrołęka

IX.Na ilustracjach znajduą się przedstawiciele fauny Mazowsza. Podaj pełne nazwy poszczególnych zwierząt.
(1p. za każde poprawne przyporządkowanie; razem 8p.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

X. Pytania losowane przez kapitanów poszczególnych drużyn - odpowiadają wszyscy.

1. W którym roku utworzono Kampinoski Park Narodowy?

16 stycznia 1959r.

2.Podaj powierzchnię Kampinoskiego Parku Narodowego.

38 544 ha

3.Ponad 70% powierzchni Kampinoskiego Parku Narodowego zajmują lasy. Podaj nazwę drzewa, które jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym na tym obszarze.

sosna

4.Wyjaśnij co jest określane "zielonymi płucami Warszawy" i dlaczego?

Puszcza Kampinowska ( lub Kampinoski PN)- ponieważ leży blisko Warszawy i przy dominujących w Polsce wiatrach zachodnich średnio co 3 dni nad miasto nawiewane jest świeże powietrze.

5.Wyjaśnij pojęcie otulina.

Jest to strefa ochronna wokół parku. (W przypadku Kampinowskiego PN ma powierzchnię 37756ha)

6.Podaj imiona i nazwiska osób, które w dużym stopniu przyczyniły się do powstania Kampinowskiego PN.

Jadwiga i Roman Kobendzowie

7.Co oprócz przyrody ożywionej podlega ochronie w Kampinowskim PN?

- wydmy
- tereny bagienne

8.Podaj nazwę nowego gatunku owada chronionego w Kampinoskim PN w ramach sieci Natura 2000, żyjącego w martwym drewnie.

zgniotek cynoborowy

9.Gdzie znajduje się symbol zbrodni hitlerowskich cmentarz-mauzoleum z grobami ponad 2000 ofiar masowych egzekucji dokonywanych w lasach Mazowsza w latach 1939-41?

Palmiry

10.Dlaczego w ciągu ostatnich 200 lat człowiek przyczynił się do znacznego zmniejszenia terenów bagiennych?

- Tereny bagienne zamieniano na łąki i pastwiska

1.Podaj nazwę rośliny, reliktu polodowcowego występującego na obszarach bagiennych Mazowsza.

Chamedafne północna (chamedafne calyculata)

2. Wyjaśnij pojęcie reintrodukcja roślin i zwierząt

Jest to ponowne wprowadzenie gatunków roślin i zwierząt na obszar, na którym występowały wcześniej, a obecnie już ich nie ma (wyginęły).

3.Narysuj wydmę paraboliczną występującą w Kampinoskim PN . Określ w jakim kierunku geograficznym jest położone czoło wydmy, a w jakim jej ramiona.

czoło - wschód
ramiona - zachód lub północny-zachód

4.Wymień 3 udogodnienia, które zawdzięczamy holenderskim osadnikom znad Wisły. Ich zadaniem była ochrona ludności przed powodzią?

- Budowę domów na wyniosłościach (naturalnych lub usypanych)

- miedze wysadzane wierzbami i topolami

- wiklinowe płotki stawiane między drzewami

XI.
Na mapie w skali 1:2 000 000 odległość między Zamościem a Warszawą wynosi 1,2dm. Ile wynosi rzeczywista odległość miedzy tymi miastami? Odpowiedź podaj w kilometrach.
Odpowiedź: (dopuszcza się różne sposoby rozwiązania)
I. 1:2 000 000
1,2 dm = 12 cm
12cm *2 000 000= 24 000 000 cm = 240 000m =240 km
Rzeczywista odległość między tymi miastami wynosi 240 km.
II. 1:2 000 000
1 cm=20km 1,2 dm = 12 cm 20 km* 12 = 240km
Punktacja:
-poprawna zamiana jednostek dm na cm.- 1 pkt.
-poprawna metoda – 1 pkt.
- poprawność rachunkowa- 1 pkt.
- udzielenie poprawnej odpowiedzi w km. – 1 pkt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.