X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34446
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Monika Zdolska

- nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 34 im.Jasia i Małgosi w Katowicach
ubiegająca się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela
dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czynności organizacyjne

L.p. Zadania do realizacji Forma realizacji zadań Termin Spodziewane efekty

1.Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

Znajomość procedur awansu zawodowego

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego

2.Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań
szkoły.

Analiza dokumentacji szkoły: statut, szkolnego systemu oceniania
Prowadzenie dokumentacji wynikającej obowiązku nauczyciela

3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie na ocenę pracy

Gromadzenie dokumentów Dyplomy,Zaświadczenia, itp.

4.Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

§ 8 .ust 1 pkt 1

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy w tym doskonalenie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Działania podjęte do realizacji umożliwiające uzyskanie stopnia awansu zawodowego

1.Opracowanie i wdrożenie programu logorytmiki, mającego na celu stymulację rozwoju mowy dziecka poprzez aktywność słowno – ruchową.

2.Kontynuacja programu autorskiego „Jestem Europejczykiem-od edukacji regionalnej do wiedzy o krajach Unii Europejskiej”

3.„Edukacja globalna dla najmłodszych” – projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym przybliżający dzieciom kulturę różnych kontynentów.

4.Wdrażanie i praca innowacją metodyczną „Podróż do krainy muzyki poważnej, opartej na metodzie Batti Strauss”

5.Wprowadzenie nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu instytucjolanych form doskonalenia zawodowego.

Wprowadzenie zabaw i gier czytelniczych wg metody Ireny Majchrzak
Edukacja matematyczna z wykorzystaniem elementów metody E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
Wsparcie adaptacji nowych dzieci w przedszkolu pedagogika zabawy
i innych.

6.Zbieranie informacji o dzieciach z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych narzędzi:
-karty obserwacji dzieci;
-testy gotowości szkolnej

7.Stwarzanie możliwości odkrywania cech przedmiotów i zjawisk poprzez wyposażenie kącików zainteresowań w różnorodne materiały.

8.Organizowanie wycieczek i spotkań (służby publiczne, prezentacje ciekawych zawodów).

9.Tworzenie prac plastycznych za pomocą różnych technik, wystawy wykonanych prac.

10.Prowadzenie bezpłatnego koła wspomagającego umiejętności i zdolności dzieci, np. Kółko plastyczne

11.Opracowanie i wykonanie kroniki grupy w formie prezentacji multimedialnej.

12.Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji grupy.

Tworzenie pomocy graficznych, kart pracy, dyplomy, podziękowania;
Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym.

13.Organizowanie zajęć z wykorzystaniem edukacyjnych gier komputerowych.

14.Wykorzystanie technologii informacyjnej i własnych umiejętności posługiwania się komputerem do aktualizacji informacji oraz na stronie internetowej przedszkola:
Opracowanie informacji o grupie;
Edycja i obróbka graficzna zdjęć grupowych i przedszkolnych;
Zamieszczanie aktualnych informacji oraz zdjęć dotyczących grupy i placówki na stronie internetowej przedszkola.

15.Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy.
opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” ;
korzystanie z zasobów sieci internetowych.

16.Organizowanie uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez przedszkolnych – kultywowanie tradycji w środowisku:
-Andrzejki, Wigilia, Jasełka ....
-Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Barbórka ...
-Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Festyn przedszkolny, Dni Jasia i Małgosi

§ 8 .ust 1 pkt 2

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki.

Działania podjęte do realizacji umożliwiające uzyskanie stopnia awansu zawodowego

1.Utworzenie banku materiałów i rozwiązań metodycznych.

2.Udostępnienie koleżankom opracowanych pomocy dydaktycznych, narzędzi pracy, referatów przygotowanych na prelekcje z rodzicami i rady szkoleniowe.

Poprowadzenie warsztatów dla nauczycieli w ramach Rady Szkoleniowej.

3.Współpraca z rodzicami.
zachęcenie rodziców do współtworzenia środowiska przedszkolnego poprzez wykonywanie prac na rzecz grupy placówki.

4.Prowadzenie zajęć logopedycznych na podstawie publikacji Genowefy Demel „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola grupie własnych wychowanków

5.Koordynowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci potrzebujących pomocynp. zbiórka nakrętek plastikowych, karmy dla zwierząt ze schroniska, baterii

6.Realizacja i ewaluacja programów zewnętrznych
-np. „Czyste powietrze”, „Hej zabawo”, „Przyjaciele Zippiego”

7.Włączenie się do kampanii edukacyjnychnp. „Cała Polska Czyta Dzieciom” Góra Grosza Pomagaj z Uśmiechem i inne.

8.Organizowanie konkursów przedszkolnych i między przedszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

9.Zainicjowanie akcji „Książka dla szpitala”

10.Udział w cyklicznej Akcji „KAKADU – Kosmiczny Klub Aktywności Dziecięcej”

11.Włączenie się do organizowanych konkursów miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich, itd.

12.Podejmowanie działań promujących placówkę w środowisku lokalnym
-redagowanie artykułów promujących przedszkole oraz wychowanie przedszkolne w Kwartalniku Przedszkolny

§ 8 .ust 1 pkt 3

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu, jakości pracy szkoły samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Działania podjęte do realizacji umożliwiające uzyskanie stopnia awansu zawodowego

1.Udział w kursach, warsztatach, konferencjach i innych formach kształcenia.

2.Systematyczne śledzenie literatury pedagogicznej.
udostępnienie koleżankom opracowanych zabaw logorytmicznych stymulujących rozwój mowy dzieci.

3.Korzystanie z publikacji nauczycielskich zamieszczonych na stronach internetowych:
-wykorzystanie ciekawych rozwiązań
-zamieszczanie własnych publikacji
-udział w internetowym forum dyskusyjnym.
-wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów

4.Opracowywanie w zespole nauczycielskim potrzebnych dokumentów, narzędzi według potrzeb przedszkola.

5.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach.

6.Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 59

7.Współpraca z Młodzieżowym Kołem Literackim z VIII L.O. w Katowicach

8.Współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym i dalszym:
- z Pocztą Polską.
- ze Służbą Zdrowia
- ze Strażą Pożarną
- z Komendą Policji
- z Domem Kultury „Koszutka”
- ze Schroniskiem Zwierząt w Chorzowie
- z Miejską Biblioteką Publiczną Nr 25
- z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej na ulicy Ułańskiej w

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami placówki i własnymi

Katowice 12 wrzesień 2014r. opracowała: mgr Monika Zdolska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.