X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34400
Przesłano:
Dział: Języki obce

Наш класс - poznajemy nazwy przyborów szkolnych. Konspekt do lekcji otwartej języka rosyjskiego przeprowadzonej w klasie IV szkoły podstawowej (22 maja 2017)

Temat: Наш класс — poznajemy nazwy przyborów szkolnych.
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:
wie, jak nazywa się większość poznanych przyborów szkolnych w języku rosyjskim,
zna nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie.
b) Umiejętności
Uczeń:
potrafi opisać zawartość swojego plecaka,
potrafi przyporządkować podpis do rysunku,
wymienia prawidłowo pod względem fonetycznym nazwy poznanych przyborów szkolnych.
2. Metoda i forma pracy
Ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
Gry i zabawy językowe,
Pokaz,
Praca z komputerem,
Praca z całą klasą, praca indywidualna i w grupie.
3. Środki dydaktyczne
Plecak i piórnik z przyborami szkolnymi,
Prezentacja multimedialna z ćwiczeniami na tablicę interaktywną,
Patyczki laryngologiczne z zadaniami do wykonania,
Wykreślanka.


4. Przebieg lekcji
Faza przygotowawcza
1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję ćwiczeniem-zagadką (wężem literowym) w którym ukryty jest temat lekcji. Następnie przedstawia uczniom cele lekcji.
2. Nauczyciel przypomina wraz z uczniami nazwy przyborów szkolnych z pomocą plecaka i przyborów w nim umieszczonych. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawną wymowę każdego słówka. Uczniowie powtarzają za nauczycielem nazwy przyborów szkolnych. Przy każdym przedmiocie nauczyciel może zapytać o kolor, a chętni uczniowie odpowiadają.
Faza realizacyjna
1. Na tablicy interaktywnej chętni uczniowie wykonują zadanie - podchodzą do tablicy i przyporządkowują podpis do rysunku.
2. Uczniowie indywidualnie rozwiązują krzyżówkę z nazwami przyborów szkolnych, wklejają ją do zeszytu. Chętni uczniowie podchodzą do tablicy interaktywnej i wpisują hasła do krzyżówki.
3. Zadanie opcjonalne - uczniowie odszukują ukrytych w wykreślance nazw przedmiotów należących do ucznia.
4. Uczniowie w parach wypisują nazwy przyborów szkolnych widocznych na rysunku. Trzy osoby, które jako pierwsze wypiszą poprawnie 5 przyborów szkolnych, otrzymują plusy.
Faza podsumowująca
GRA KABOOM!!. Nauczyciel podsumowuje pracę i zaangażowanie uczniów i zadaje pracę domową. 5. Praca domowa
Wykreślanka przygotowana przez nauczyciela
6. Uwagi do konspektu
Nauczyciel zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w kolejności zaplanowanych zadań oraz ich modyfikacji w trakcie trwania lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.