X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34417
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, regulamin

Regulamin konkursu
kultura krajów anglosaskich - I edycja
The World of english

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV –VI szkół podstawowych gminy
Obejmuje ogólne wiadomości z zakresu historii, geografii i kultury krajów anglosaskich.

I. Cele konkursu
1.Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas IV-VI w zakresie języka angielskiego.
2.Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.
3.Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.
4.Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego.
5.Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi
6.Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą o krajach anglojęzycznych
7.Rozwijanie postawy ciekawości i otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur
8.Rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe
II. Zakres merytoryczny konkursu
Uczniowie otrzymują zestaw pytań dotyczących kultury krajów anglosaskich w terminie 2 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu. Uczniowie samodzielnie opracowują odpowiedzi do pytań korzystając z różnych źródeł, np. encyklopedie, podręczniki, Internet. Ilość i stopień trudności pytań jest dostosowany do grup wiekowych.
Klasa IV - 60 pytań dotyczących podstawowych wiadomości na temat kultury krajów anglosaskich w języku polskim i angielskim.
Klasa V - 80 pytań dotyczących wiadomości na temat geografii, kultury krajów anglosaskich w języku angielskim.
Klasa VI – 100 pytań dotyczących wiadomości na temat geografii, kultury i historii krajów anglosaskich w języku angielskim.
Materiały konkursowe przekazane zostaną nauczycielom języka angielskiego szkół na adresy mailowe podane w deklaracji uczestnictwa do 27 listopada 2014r. Dostępne będą również na stronie internetowej
III. Organizacja konkursu
Konkurs ma charakter dwustopniowy i składał się będzie z dwóch etapów:
Etap szkolny i gminny – przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe,
Zadania na etap szkolny i etap gminny opracowuje Komisja Gminna. Testy konkursowe przekazane zostaną na adresy mailowe Szkolnych Komisji Konkursowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs na obu etapach przeprowadzony będzie w formie pisemnej.
Czas trwania etapu szkolnego i gminnego – 45 minut
Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne ze zgodą jego prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb konkursu oraz publikowanie jego
danych na stronie internetowej

Pierwszy etap konkursu – etap szkolny
Test będzie się składał z 30 zadań otwartych i zamkniętych o różnym stopniu trudności.
Etap szkolny przeprowadzony będzie 13 stycznia 2015 roku o godz. 9:00 w szkołach, które zgłoszą do dnia 20 listopada 2014 chęć uczestnictwa w konkursie.
Szkoły przesyłają protokół ze szkolnego etapu konkursu z listą uczniów którzy uzyskali co najmniej 70% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.
Drugi etap konkursu – etap gminny
Etap gminny odbędzie się w macierzystych szkołach laureatów I etapu konkursu 22 stycznia 2015 roku o godz. 9:00.
Test będzie się składał z 30 pytań obejmujących taki sam zakres materiału, jaki obowiązywał na pierwszym etapie konkursu, lecz o większym stopniu trudności.
Szkoły przesyłają protokół z drugiego etapu konkursu, którzy uzyskali co najmniej 85% wszystkich możliwych punktów do zdobycia na adres mailowy
SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I WRĘCZENIA NAGRÓD
Gminna Komisja Konkursowa ustala listę laureatów konkursu z każdej grupy wiekowej i publikuje ją na stronie internetowej do dnia 27 styczna 2015 r.
Laureaci II etapu konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Wręczenie nagród nastąpi 29 stycznia 2015 r. w

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.