X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34393
Przesłano:

Przykłady łamania praw człowieka - konspekt dla klasy I liceum

DLA KLASY I TECHNIKUM

Temat:
Przykłady łamania praw człowieka

Cele operacyjne lekcji:
Po skończonej lekcji uczeń:

pamięta:
• skróty AI, UNHCR
• logo AI oraz UNHCR
• w jakich państwach najczęściej dochodzi do łamania praw człowieka
rozumie:
• jak ważne jest działanie organizacji pozarządowych w tym przypadku Amnesty International, których głównym zadaniem jest ochrona praw człowieka
potrafi:
• wymienić te prawa człowieka, które są łamane najczęściej wg raportów AI
• dopasować przypadki łamania praw człowieka do odpowiednich generacji
• omówić znaczenie loga AI
• podać argumenty przeciwko stosowaniu kary śmierci

Metody: rozmowa nauczająca, opis, dyskusja, opowiadanie, praca pod kierunkiem, praca z podręcznikiem, praca w grupach

Środki dydaktyczne: podręcznik (Zbigniew Smutek, Jan Maleska, Wiedza o Społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Gdynia 2012, s. 128-130), ilustracja przedstawiająca logo Amnesty International, logo UNHCR, ilustracja z tygodnika Time przedstawiająca okaleczoną Afgankę Aishę, fragment raportu AI wraz z ilustracją Aminy Lawal, fragment reportażu o 8-letnim chłopcu pracującym w kopalni kobaltu w Afryce, karty pracy do reportażu, ilustracje przedstawiające łamanie praw człowieka, klej

I. Czynności porządkowo– organizacyjne
a)Przywitanie, sprawdzenie listy obecności, wpisanie tematu do dziennika

II. Rekapitulacja wtórna
Nauczyciel nawiązuje do tematu poprzedniej lekcji. Zadaje pytania dotyczące podstawowych praw człowieka
- Wymieńcie podstawowe prawa, jakie przynależą człowiekowi?
Nauczyciel sprawdza pracę domową. Poprosiłam Was żebyście w domu wymienili prawa dotyczące wyłącznie dzieci, prawa które znajdują się w Konwencji o prawach dziecka. N-l wysłuchuje odpowiedzi uczniów

III. Ogniwo wiążące
Nauczyciel nawiązuje do aktualnego tematu
„Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o przypadkach łamania praw człowieka na świecie. Wymienimy te państwa, w których najczęściej dochodzi do naruszenia praw człowieka i omówimy krótko działalność AI.”

IV. Opanowanie nowego materiału

1. Działalność AI – przykłady łamania praw człowieka
Nauczyciel charakteryzuje działalność organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną praw człowieka – AI. Pokazuje i wyjaśnia znaczenie loga AI. Nauczyciel prosi uczniów by zapoznali się z tekstem z podręcznika i odpowiedzieli na następujące pytania:
1.Jakie prawa człowieka były najczęściej łamane wg raportu AI z 2010 r.
2.Wymieńcie kraje, w których najczęściej dochodziło do łamania praw człowieka na świecie
N-l wysłuchuje odpowiedzi uczniów. Nauczyciel prezentuje ilustrację okaleczonej Afganki, krótko prezentując historie jej życia.

2. Reportaż - dotyczący przykładów łamania praw dzieci
Nauczyciel wyświetla reportaż o 8-letnim chłopcu pracującym w kopalni kobaltu w Afryce, zadaniem uczniów jest wypisanie odpowiedzi na przygotowanych przez nauczyciela kartach pracy. Nauczyciel wysłuchuje odpowiedzi uczniów

3.Przykłady łamania praw człowieka, a 3 generacje
Nauczyciel rozdaje uczniom przyniesione pomoce: kartki, kleje, ilustracje przedstawiające przykłady łamania praw człowieka i prosi uczniów by w grupach wykonali zadanie: Dopasujcie przykłady łamania praw człowieka do odpowiednich generacji.
Nauczyciel wysłuchuje odpowiedzi uczniów

4.Stosowanie kary śmierci
Najważniejszym prawem człowieka jest prawo do życia. Niestety jest ono wciąż łamane choćby przez dopuszczenie go w systemie prawnym niektórych stanów USA. Wg AI w 2009 r. wykonano 714 wyroków śmierci. W niektórych krajach świata arabskiego i Afryki stosuje się ukamienowanie jako sposób wykonania kary śmierci. W 2003 r. po interwencji AI udało się uratować Nigeryjkę Aminę Lawal przed śmiercią za domniemane cudzołóstwo (nauczyciel prezentuje jej ilustrację i przytacza fragmenty sprawozdania ze strony amnesty.org.pl „Amina Lawal będzie żyła!!! Wygrana apelacja w Nigerii”). Nauczyciel przytacza także dane o wykonanych w USA wyrokach śmierci.
Nauczyciel prosi uczniów, aby w grupach zastanowili się i na kartkach wypisali argumenty, jakich ich zdaniem można by użyć przeciw stosowaniu kary śmierci? Nauczyciel prosi grupy, aby przedstawiły swoje argumenty

V. Rekapitulacja pierwotna
Nauczyciel pyta się uczniów jakie prawa człowieka są najczęściej łamane po czym zadaje pracę domową: Wyjaśnij co oznacza sformułowanie „tajemnica poliszynela”, skrót UNHCR, oraz opisz sytuację uchodźców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.