X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34401
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym z historii sztuki (zestaw nr 1) - test

Test - Powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym z historii sztuki
Zestaw nr 1

Polecenie nr 1
Połącz autora z dziełem:

A. J. G. Soufflot
B. G. Bernini
C. A. Palladio
D. Ch. Garnier
E. J. F. Chalgrin

1. Opera w Paryżu
2. Villa Rotonda k. Vicenzy
3. kościół Św. Genowefy (tzw. Panteon) w ParyżU
4. kościół San Andrea al Quirinale w Rzymie
5. kościół San Carlo alle Quattro Fontane w Rzymie
6. łuk triumfalny na Place de l’Etoile w Paryżu

A - ................(wpisz odpowiednią liczbę porządkową)
B - ................
C - ................
D - ................
E - ................

Polecenie nr 2
Ułóż w kolejności chronologicznej – biorąc pod uwagę czas inicjacji kierunku / tendencji:

fowizm, impresjonizm, secesja, wortycyzm, realizm
........................................

Polecenie nr 3
Prawda czy fałsz? Zakreśl kółkiem odpowiednią literę - P (prawda) lub F (fałsz):

a) W słynnej Bramie Lwic w Mykenach zastosowano ważne rozwiązanie konstrukcyjne – tzw. trójkąt odciążający.
P - F

b) Styl renesansowy w rzeźbie kojarzy się z rozwiązaniem kompozycyjnym zwanym prawem ram.
P - F

c) Termin interkolumnium oznacza element głowicy porządku doryckiego.
P - F

d) Stylobat jest najniższym członem belkowania w greckim porządku architektonicznym.
P - F

Polecenie nr 4
Zdefiniuj terminy:

a) figura serpentinata: ........................................
........................................
........................................
........................................

b) westwerk: ........................................
........................................
........................................

c) dywizjonizm: ........................................ ........................................
........................................

d) zmienny system podpór: ........................................
........................................
........................................

e) rocaille: ........................................
........................................
........................................

Polecenie nr 5
O jakiego artystę chodzi? Do podanych wypowiedzi dobierz ich autora:

L. B. Alberti, F. T. Marinetti, P. P. Rubens, W. Kandinsky, G. Brague

a) „Oświadczam, że wspaniałość świata wzbogaciła się o nowe piękno: piękno szybkości! Samochód wyścigowy ze swoim pudłem zdobnym w wielkie rury podobne do wężów o ognistym oddechu [...] jest piękniejszy od Nike z Samotraki!” - ................................

b) „... powiem tak: piękno jest harmonią wszystkich części dostosowanych do siebie i będących w zgodzie i proporcji z tym dziełem, w którym się znajdują, tak że nie można nic dodać ani ująć, ani zmienić, żeby nie zepsuć całości.” - ................................

c)„Każdy artysta jako twórca wyraża to, co jest jemu tylko właściwe (element osobowości). [...] Proces rozwoju sztuki polega w pewnym sensie na oddzieleniu się sztuki czystej i wiecznotrwałej od elementu osobowości i elementu stylu epoki.” -...............................

Polecenie nr 6
Podaj autorów prezentowanych dzieł:

a)„Śmierć Marata” - .....................................
b)„Porwanie córek Leukippa” - ...............................
c)„Miłość Niebiańska i Miłość Ziemska” - .........................
d)„Las Meninas” - .....................................
e)„Hamlet polski” - .....................................

Polecenie nr 7
Uzupełnij:

a) Sgraffito jest techniką dekorowania muru kilkoma warstwami kolorowego........................................, w którym ostrym narzędziem (rylcem) wyskrobuje się rysunek zdobniczy.

b) Okres w dziejach sztuki charakteryzujący się silnym wydłużeniem postaci ludzkiej, nienaturalnym kolorytem, wyszukanymi pozami zwany jest ...................................... .

c) Kiedy kolumny lub pilastry dekorujące zewnętrzną elewację budynku przebiegają
przez kilka kondygnacji, mówimy o tzw. ........................................

Polecenie nr 8
Do wymienionych artystów dopisz obszar kulturowy (kraj), z którym powiązana jest ich twórczość:

a) Peter Bruegel - ...................................
b) Frans Hals - ..................................
c) Paolo Veronese - ..................................
d) Lucas Cranach - ..................................
e) Anton van Dyck - ..................................
f) Hans Holbein - ..................................
g) El Greco - ...................................

Klucz

Polecenie nr 1

A – 3
B – 4
C – 2
D – 1
E - 6

Polecenie nr 2
realizm, impresjonizm, secesja, fowizm, wortycyzm

Polecenie nr 3
a) P (prawda)
b) F (fałsz)
c) F (fałsz)
d) F (fałsz)

Polecenie nr 4
a)figura serpentinata: jest to układ kompozycyjny ciała ludzkiego w przedstawieniach rzeźbiarskich lub malarskich okresu manieryzmu i baroku, gdzie postać otrzymuje pozę skręconą spiralnie wokół własnej osi;
b)westwerk: element bryły kościoła przedromańskiego i romańskiego – silnie zaakcentowana jego część zachodnia, znajdująca się naprzeciw prezbiterium, na rzucie kwadratu bądź prostokąta, niekiedy przypominająca drugi transept; zawiera empory otwierające się do wnętrza kościoła, a zwieńczony jest wieżami;
c)dywizjonizm: metoda twórcza stosowana przez neoimpresjonistów (zapoczątkowana już w okresie impresjonizmu), oparta na badaniach nad fizjologią i psychologią widzenia oraz teorią barw; uwzględnia proces rozbicia plamy koloru na zasadnicze barwy widma słonecznego, które kładzione na płótnie pod postacią czystych plamek, łączą się w oku widza (tzw. melanż optyczny) w plamę nadrzędną o dużej wibracji, świetlistości i intensywności – niemożliwą do osiągnięcia przez tradycyjne mieszanie farb;
d)zmienny system podpór: układ / alternacja podpór w kościele przedromańskim i romańskim, gdzie podpory – filary i kolumny ustawiane są naprzemiennie, np. A-B-A, lub A-B-B-A (A=filar; B=kolumna); często jest bezpośrednim skutkiem zastosowania tzw. systemu wiązanego; system wiązany wprowadza rozwiązanie, gdzie jednemu kwadratowemu przęsłu nawy głównej odpowiadają dwa kwadratowe przęsła nawy bocznej; w takiej sytuacji w miejscach, gdzie przekazywane są siły z dużych przęseł nawy głównej – umieszcza się masywne filary, zaś w miejscach przekazywania sił z małych przęseł – ustawia delikatniejsze już kolumny;
e)rocaille: motyw ornamentalny charakterystyczny dla rokoka, o formach asymetrycznych i kapryśnych, linii płynnej lub postrzępionej, przypominający muszlę, małżowinę, koguci grzebień

Polecenie nr 5
a)F. T. Marinetti
b)L. B. Alberti
c)W. Kandinsky

Polecenie nr 6
a)„Śmierć Marata” - J. L. David
b)„Porwanie córek Leukippa” - P. P. Rubens
c)„Miłość Niebiańska i Miłość Ziemska” - Tycjan
d)„Las Meninas” - D. Velazquez
e)„Hamlet polski” - J. Malczewski

Polecenie nr 7
a)tynku
b)manieryzmem
c)wielkim porządku / kolosalnym porządku

Polecenie nr 8
a)Peter Bruegel-Niderlandy
b)Frans Hals-Holandia
c)Paolo Veronese-Włochy
h)Lucas Cranach-Niemcy
i)Anton van Dyck-Flandria
j)Hans Holbein-Niemcy
k)El Greco-Hiszpania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.