X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34359
Przesłano:

Efekty pracy nauczyciela dyplomowanego

„Efekty pracy nauczyciela dyplomowanego”
Jestem nauczycielką języka angielskiego w szkole podstawowej. „Efekty pracy nauczyciela dyplomowanego” były dla mnie najtrudniejsze do dookreślenia i uszczegółowienia. Dlatego zamieszczam te, które ujęłam w opisie poszczególnych wymagań na stopnień nauczyciela dyplomowanego. Mam nadzieję, że okaże się to pomocne.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Dla mnie:
1. Orientacja w zmianach w przepisach prawa oświatowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Wykonanie dokumentacji dla komisji kwalifikacyjnej.
Dla uczniów:
1. Rozwijanie zainteresowań.
2. Wzbogacanie umiejętności.
3. Wzrost atrakcyjności zajęć.
Dla szkoły:
1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej.
2. Podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Dla mnie:
1. Skrócenie czasu tworzenia dokumentów.
2. Rozwój przez dokształcanie.
3. Poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej.
Dla uczniów:
1. Wzmacnianie zainteresowania uczniów poprzez zróżnicowanie oferty.
2. Uatrakcyjnienie zajęć.
3. Rozwijanie zainteresowań.
Dla szkoły:
1. Podniesienie jakości procesu dydaktycznego
2. Podniesienie jakości procesu wychowawczego.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Dla mnie:
1. Wzbogacenie warsztatu pracy.
2. Podniesienie kompetencji zawodowych.
3. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dla uczniów:
1. Rozwijanie zainteresowań.
2. Wzbogacanie umiejętności ucznia.
3. Wzrost atrakcyjności zajęć.
Dla szkoły:
1. Podniesienie jakości organizowanych w szkole wydarzeń.
2. Wzbogacenie oferty edukacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Dla mnie:
1. Nabycie umiejętności projektowania działań.
2. Satysfakcja osobista.
3. Doskonalenie warsztatu pracy.
Dla uczniów:
1. Nabycie nowych wiadomości i umiejętności.
2. Możliwość samorealizacji poprzez udział w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.
3. Wzmocnienie motywacji i wiary we własne możliwości.
4. Indywidualizacja pracy.
Dla szkoły:
1. Poszerzenie oferty edukacyjnej.
2. Zapewnienie funkcjonowania szkoły w sferze tworzenia dokumentacji niezbędnej w procesie edukacji.
3. Podnoszenie jakości pracy szkoły w sferze edukacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Dla mnie:
1. Poszerzenie własnej wiedzy ogólnej.
2. Doskonalenie warsztatu pracy.
Dla uczniów:
1. Rozwijanie zainteresowań.
2. Poszerzenie kompetencji.
3. Wzbogacanie umiejętności.
4. Wzrost atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych.
Dla szkoły:
1. Wzbogacenie bazy materialnej szkoły.
2. Poszerzenie zakresu zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
3. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Dla mnie:
1. Współpraca z innymi instytucjami na rzecz uczniów szkoły.
2. Satysfakcja osobista.
3. Doskonalenie warsztatu pracy w kwestiach technicznych.
Dla uczniów:
1. Wzrost otwartości na potrzeby innych.
2. Rozwijanie szlachetnej idei pomocy chorym.
Dla szkoły:
1. Poszerzenie zakresu działań szkoły dotyczących zadań wychowawczych we współpracy z innymi instytucjami.
2. Wzbogacenie oferty wychowawczej szkoły.

Bożena Sobieraj

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.