X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34309
Przesłano:
Dział: Języki obce

Kalendarz przygotowań do matury - język niemiecki

Kalendarz przygotowań do matury rozszerzonej (zgodne z inforamtorem maturalnym)
Język niemiecki
WRZESIEŃ
1. Dom – struktury leksykalne
2. Szkoła – struktury leksykalne
3. Zdania podrzędnie złożone
- Zdanie okolicznikowe czasu: sobald, solange, sooft
- zdania warunkowe nierzeczywiste: Konjunktiv Präteritum, Konjunktiv Plusquamperfekt
- zdanie przyzwalające: obgleich, obschon, obzwar
- zdania okolicznikowe sposobu: indem, dadurch dass, ohne dass (ohne...zu), anstatt dass (anstatt...zu)
- zdania skutkowe: so dass, als dass
- zdania porównawcze nieczeczywiste: als, als ob
- zdania nierzeczywiste wyrażające życzenie (irreale Wunschsätze)
PAŹDZIERNIK
1. Człowiek – struktury leksykalne
2. Omówienie form wypowiedzi pisemnej obowiązującej na poziomie rozszerzonym – opis
3. Strona bierna czasownika:
- Futur I, Plusquamperfekt
- Futur I, Perfekt, Plusquamperfekt z czasownikiem modalnym
- Formy konkurencyjne dla strony biernej: lassen+sich +Infinitiv, sein +Infinitiv
4. Zdanie podrzędnie złożone ze wszystkimi formami strony bierniej

LISTOPAD
1. Praca – struktury leksykalne
2. Życie rodzinne i towarzyskie – struktury leksykalne
3. Mowa zależna
4. Przydawka rozwinięta
5. Przyimki z celownikiem: ab, außer, entgegen
6. Przyimki z dopelniaczem: anlässlich, außerhalb, diesseits, jenseits, hinsichtlich, infolge
7. Przymiotniki z przyrostkami: - los, - bar, - isch, - sam, - voll, - reich, - arm, - wert

GRUDZIEŃ
1. Żywienie – struktury leksykalne
2. Zakupy i usługi – struktury leksykalne
3. Omówienie form wypowiedzi pisemnej obowiązującej na poziomie rozszerzonym – opowiadanie
4. Futur II
5. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone z przedrostkami: über-, um-, unter-, durch -, wieder-, wider-, voll –
6. Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym
STYCZEŃ
1. Podróżowanie i turystyka – struktury leksykalne
2. Kultura – struktury leksykalne
3. Czasowniki modalne w trybie oznajmującym: Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I
4. Zaimki einer, eine, eins z dopełniaczem
5. Konstrukcja bezokolicznikowa z zu i bez zu w czasie Perfekt
6. Homonimy
LUTY
1. Sport – struktury leksykalne
2. Omówienie form wypowiedzi pisemnej obowiązującej na poziomie rozszerzonym – recenzja
3. Formy imiesłowowe czasownika Partizip I
4. Konstrukcje imiesłowowe
5. Imiesłowy w funkcji przydawki

MARZEC
5. Zdrowie – struktury leksykalne
6. Nauka, technika – struktury leksykalne
7. Omówienie form wypowiedzi pisemnej obowiązującej na poziomie rozszerzonym – rozprawka
8. Strona bierna czasownika:
- Futur I, Plusquamperfekt
- Futur I, Perfekt, Plusquamperfekt z czasownikiem modalnym
- Formy konkurencyjne dla strony biernej: lassen+sich +Infinitiv, sein +Infinitiv
KWIECIEŃ
1. Świat przyrody – struktury leksykalne
2. Państwo i społeczeństwo oraz elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – struktury leksykalne
3. Tryb przypuszczający:
- Konjunktiv I (Präsens, Perfekt, Futur I)
- Konjunktiv II (Plusquamperfekt)
- Konjunktiv I i II w mowie zależnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.