X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34307
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języka angielskiego

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO
NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZADANIA

1. Spotkanie organizacyjne zespołu. Przedstawienie propozycji działań na rok szkolny 2016/2017.

FORMY REALIZACJI: Powołanie protokolanta. Przedstawienie zadań do realizacji oraz dyskusja nad formami realizacji

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: 1 IX 2016

2. Przegląd podstawy programowej języka angielskiego dla gimnazjum i liceum. Ewaluacja PSO z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych na maturę i egzamin gimnazjalny. Ewaluacja PSO w związku ze zmianą średniej ważonej w WSO .

FORMY REALIZACJI: Przyjęcie programów nauczania. Dokument PSO z języka angielskiego.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: 5-9 IX 2016

3. Przeprowadzenie testów na wstępie w pierwszych klasach gimnazjum i liceum oraz przygotowanie zbiorczej analizy.

FORMY REALIZACJI: Testy diagnostyczne dla uczniów pierwszych klas gimnazjum i liceum.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu. Wyznaczeni członkowie przygotowują zbiorczą analizę.

TERMIN: 5-9 IX 2016

4. Przygotowanie planów wynikowych oraz rozkładów materiału. Opracowanie rozkładów materiału dla uczniów mających nauczanie indywidualne.

FORMY REALIZACJI: Plany wynikowe oraz rozkłady materiału.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: IX 2016

5. Przygotowanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych: gimnazjalnego oraz maturalnego 2016.

FORMY REALIZACJI: Analizy oraz prezentacje.

ODPOWIEDZIALNI: Wyznaczeni członkowie

TERMIN: 20 IX 2016

6. Podnoszenie efektywności pracy dydaktycznej. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach zgodnie z ich zainteresowaniami.

FORMY REALIZACJI: Udział uczniów w konkursach.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: Cały rok

7. Złożenie analiz realizacji podstawy programowej.

FORMY REALIZACJI: Analizy realizacja podstawy programowej

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: IX 2016

8. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

FORMY REALIZACJI: Przeprowadzanie raz w miesiącu, w klasach trzecich liceum, próbnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego z podziałem na umiejętności.

Przeprowadzanie raz w miesiącu, w klasach trzecich gimnazjum, próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego z podziałem na umiejętności.

Przeprowadzanie testów kompetencji w klasie I i II gimnazjum.

Analiza wyników próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: Wyznaczone terminy

9. Doskonalenie własnych umiejętności metodycznych i pogłębianie wiedzy przedmiotowej.

FORMY REALIZACJI: Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach metodycznych oraz kursach.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: Cały rok

10. Przeprowadzenie Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum

FORMY REALIZACJI: Przygotowanie uczniów oraz ich udział w Konkursie

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: X-XI 2016

11. Kultywowanie świąt i tradycji szkoły.

FORMY REALIZACJI: Współorganizacja Dnia Otwartego Liceum.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: Wg kalendarz imprez szkolnych

12. Promocja bogactwa kulturowego Europy, zachęcanie do nauki języków obcych.

FORMY REALIZACJI: Współorganizacja wystawy tematycznej z elementami języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

ODPOWIEDZIALNI: Agnieszka Pastusiak-Filipek

TERMIN: 26 IX 2016

13. Upowszechnianie wiedzy na temat kultury brytyjskiej, zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat krajów angielskiego obszaru językowego.

FORMY REALIZACJI: Organizacja Dni Kultury Brytyjskiej

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: XII 2016

14. Współpraca z organizacją pozarządową AIESEC w celu zachęcania uczniów do zgłębiania wiedzy na temat odmiennych kultur, języków oraz promocji przedsiębiorczości i planowania kariery.

FORMY REALIZACJI: Warsztaty językowe prowadzone przez goszczących studentów.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: II 2017

15. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych na egzaminie gimnazjalnym oraz maturalnym.

FORMY REALIZACJI: Przeprowadzanie egzaminów pisemnych i ustnych.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy członkowie zespołu

TERMIN: IV-V 2017

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.