X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34306
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przestępczość - konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem internetu i tablicy interaktywnej

Konspekt lekcji języka angielskiego
Klasa: 2 gimnazjum
Liczba uczniów: 17

TEMAT LEKCJI: Reporting a crime - revision

Cele lekcji:
1. CEL OGÓLNY: uczniowie powtarzają materiał z zakresu przestępczości (leksyka) oraz relacjonowania przeszłych wydarzeń (past simple, past continuous).
2. CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WIADOMOŚCI: uczeń odróżnia przestępstwo od przestępcy; uczeń potrafi zastosować czas past continuous (poprawnie odmienić czasownik).
3. CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI: uczeń przetwarza tekst materiału audiowizualnego; przekazuje informacje zawarte w usłyszanym i przeczytanym tekście obcojęzycznym; uczeń stosuje strategie komunikacyjne.

METODY: komunikacyjna, audytoryjna.
FORMY PRACY: praca indywidualna oraz praca w parach.
ŚRODKI I POMOCE DDAKTYCZNE: tablica multimedialna, nagrania, zestawy przygotowane wcześniej przez nauczyciela.

Przebieg lekcji:

Oddanie i omówienie prac poprawkowych.

Sprawdzenie pracy domowej: Nauczyciel nawiązuje do poprzedniej lekcji powtórkowej dotyczącej konstrukcji oraz zastosowania czasów past simple i past continuous. Chętne osoby są poproszone o odczytanie kolejnych przykładów z zadania domowego.

Zapisanie tematu lekcji oraz celu: powtórzenie wiadomości z zakresu przestępczości oraz zastosowania czasu past continuous. Nauczyciel podaje również nacobezu (przestępstwa i przestępcy, past simple oraz past continuous).

Zadanie interaktywne: uczniowie oglądają i słuchają materiału interaktywnego na temat przestępczości. Materiał prezentuje różne rodzaje przestępstw oraz nazwy osób, które je popełniają. Nauczyciel zapisuje na tablicy 7 określeń, z którymi uczniowie nie mieli wcześniej do czynienia (kradzież kieszonkowa, terroryzm, broń oraz trucizna). Odtwarzany materiał zawiera w większości zasób słownictwa, który uczniowie opanowali wcześniej, ich zadaniem jest reagowanie na pytania zadawane przez lektora, co ma pomów w pamięciowym przyswojeniu słownictwa z zakresu przestępczości.

https://www.youtube.com/watch?v=5LhyXtlqL9w

Praca indywidualna: uczniowie przetwarzają materiał audiowizualny dotyczący zastosowania czasu past continuous. Prezentowany materiał przypomina zasady tworzenia czasu następnie aktywizuje ucznia do samodzielnego udzielenia odpowiedzi i podania rozwiązania (odmiana czasownika w past continuous). Uczniowie zapisują przykłady w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=Wsu5ShrWzkw

Zadanie dodatkowe: w parach uczniowie otrzymują od nauczyciela zestaw ośmiu zwrotów zawierających czasowniki frazeologiczne związane z tematem przestępczości. Zadaniem uczniów jest dobranie do każdego zwrotu polskiego tłumaczenia.

- get away with (uniknąć kary)
- find out (dowiedzieć się)
- run away (zbiec)
- break into (włamać się)
- run off with sth (uciec z)
- beat sb up (pobić kogoś)
- get into trouble (popaść w kłopoty)
- let sb off (odpuścić komuś)

Podsumowanie: Nagrodzenie aktywności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.