X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34304
Przesłano:
Dział: Języki obce

Utrwalenie czasu Past Simple - rozumienie tekstu słuchanego. Konspekt lekcji dla szkoły podstawowej, czas past simple

Temat lekcji: Utrwalenie czasu Past Simple- rozumienie tekstu słuchanego.
Cele lekcji:
• Uczeń wykorzystuje umiejętność komunikowania się w języku obcym w mowie
i w piśmie,
• Umie pracować w zespole,
• Posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
• Uczeń wykorzystuje wiedzę o charakterze naukowym do formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących społeczeństwa,
• Doskonali sprawności rozumienia tekstu słuchanego,
• Uczeń zna zasady tworzenia zdań w czasie Past Simple,
• Utrwala formę przeszłą podstawowych czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Past Simple,
Metody pracy:
• eksponujące – gra interaktywne
• podające- wyjaśnienia,
• komunikacyjna,
• audiowizualna.

Formy pracy:
• praca indywidualna,
• praca w parach,
• praca w zespole,
• praca w całej klasie
Materiały dydaktyczne:
• tablica interaktywna,
• laptop,
• karty samo ścierające,
• podręcznik 'Evolution plus 2'


Przebieg lekcji:
I Faza wstępna
1. Czynności organizacyjne:
Nauczyciel wita grupę, sprawdza obecność, przedstawia temat lekcji.
2. Warm up
Nauczyciel rozdaje kilka karteczek dzieciom z czasownikami w języku polskim i prosi uczniów o przetłumaczenie ich na język angielski.
3. Podanie celów lekcji.
II Faza realizacyjna
1.Prezentacja ćwiczenia z kartami samo ścierające.
Nauczyciel zaprasza po kolei, losowo wybrane 3 grupy dzieci, które otrzymują karty samo ścierające, z wcześniej napisanymi słowami. Dzieci siedzące w ławkach mają za zadanie tak zmienić ustawienie dzieci stojących z kartkami, aby utworzyć poprawne zdania w czasie Past Simple.
2. Gra interaktywna "Wisielec".
Nauczyciel prezentuje ćwiczenie interaktywne, w którym chętni uczniowie wpisują formę przeszłą czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Past Simple. (learningapps.org)
3. Praca z podręcznikiem.
3.1. Uczniowie otwierają podręcznik i wspólnie z nauczycielem tłumaczą nieznane słownictwo z ćw. 1. Następnie otrzymują 2 minuty na poprawne dopasowanie słów do tekstu. Na koniec zostaje odtworzony tekst, w formie piosenki, aby uczniowie mogli sprawdzić poprawność wykonania ćwiczenia.

3.2. Nauczyciel prosi chętnego ucznia o przeczytanie polecenia nr.3, w którym należy wysłuchać nagrania i dopasować miejsca, w których się one odbyły.

3.4. Ćwiczenie dodatkowe
Dzieci siedząc w parach mają 2 minuty na odnalezienie "błędów" na obrazku, przedstawionym w ćwiczeniu 2. Następnie czytają je głośno i zapisują poprawne zdania na tablicy i w zeszycie.
III Faza podsumowująca
1. Podsumowanie lekcji, ocena pracy uczniów dokonana przez nauczyciela i samoocena uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.