X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34195
Przesłano:
Dział: Języki obce

If I win the lottery, I will... - zdania warunkowe typu 1, ćwiczenia gramatyczne. Konspekt lekcji języka angielskiego

Temat: If I win the lottery, I will... - zdania warunkowe typu 1, ćwiczenia gramatyczne.

Klasa: IIa grupa początkująca

Materiały: rzutnik, tablica, komputery, materiały online-zestawy ćwiczeń dla uczniów np: http://www.perfect-english-grammar.com/, ilustracje

Metody: metoda podająca, praca w grupie, praca indywidualna,

CELE:

Cel główny:

Uczeń wie, jak skonstruować zdania warunkowe typu pierwszego w języku angielskim- utrwala poznaną na wcześniejszych zajęciach konstrukcję gramatyczną

-włączenie w proces uczenia się języka obcego technologii informacyjno-komunikacyjnych,

-utrwalenie gramatyki za pomocą ćwiczeń online,

-motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i samooceny,

-popularyzacja języka angielskiego oraz jego praktycznego zastosowania w życiu codziennym,

Cele operacyjne: Uczeń umie tworzyć zdania z użyciem konstrukcji ‘If...'

- ćwiczy umiejętność konstruowania zdań warunkowych,

- potrafi wyrażać przypuszczenia, marzenia, warunki w języku angielskim,

-poprawnie tłumaczy zdania z języka polskiego na język angielski i odwrotnie

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

-uczeń potrafi poprawnie zbudować zdania warunkowe typu 1-go,

-uczeń potrafi wyrazić swoje przypuszczenia za pomocą czasu przyszłego Future Simple,

-uczeń potrafi pracować w parach,

-uczeń potrafi dokończyć zdanie warunkowe używając własnej sugestii,

-uczeń umie ułożyć pytanie z wykorzystaniem zdań warunkowych i na nie odpowiedzieć,

-uczeń potrafi przewidzieć co się wydarzy, na podstawie ilustracji

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności organizacyjno –porządkowe.

a) sprawdzenie listy obecności i przywitanie się z uczniami

b) przedstawienie celów i przebiegu lekcji

c) podanie tematu lekcji

d) usadzenie uczniów w półokręgu przed rzutnikiem (pracowania internetowa)

2. Rozgrzewka językowa – Układam zdanie warunkowe typu pierwszego, mówię je na głos oraz zapisuję je na tablicy. Np. If I win the lottery, I’ll buy a house. Następnie pytam uczniów o ich reakcję w przypadku wygranej na loterii np. What will you do if you win the lottery? Podaję uczniom kilka sugestii pokazując ilustrację: buy a house, go on a trip itp. Zapisuję odpowiedzi uczniów na tablicy. Np. If Simon wins in a lottery, he’ll buy a fast car. Zwracam uwagę uczniów na formę czasownika dla 3 os.l.poj w pierwszej części zdania. Pytam uczniów o podanie reguły gramatycznej.

3. Na podstawie przykładów na tablicy przypominam budowę zdań warunkowych typu pierwszego, zaznaczając część zawierającą warunek i rezultat. Przypominam o stosowaniu przecinka w zdaniach zaczynających się od if oraz tworzeniu przeczeń z użyciem unless-if not.

4. Proszę uczniów o wykonanie ćwiczeń gramatycznych online utrwalających to zagadnienie gramatyczne- 10 zdań różnego typu oraz sprawdzenie poprawności wykonanego zadania przez system. Monitoruję uczniów podczas pracy oraz motywuję ich do rzetelnego i sumiennego wykonania tego zadania. Pytam uczniów o uzyskany wynik, analizuję popełnione błedy, indywidualnie konsultuję ich korektę oraz proszę o zapisanie poprawnych zdań w zeszcyie.Wprowadzam element współzawodnictwa oceniając dwóch najlepszych uczniów.

5.Następnie dzielę uczniów w pary. Każda para ma za zadanie przygotować dla pary sąsiedniej dwa zestawy wymyślonych przez siebie zdań warunkowych typu 1. Pierwszy zestaw zawiera dwa zdania do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski, drugi zaś dwa zdania z luką, w którym należy wstawić czasowniki w nawiasie w odpowiedniej formie. Przeznaczam określoną ilość czasu na to zadanie, a następnie sprawdzam poprawność ich wykonania na forum klasowym. Angażuje wszystkich uczniów do sprawdzania i ewentualnej korekty błędów. Oceniam dwie najlepsze pary.

6. Podsumowanie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.