X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34296
Przesłano:

Awans zawodowy - aneks do planu rozwoju

Ponieważ tworzenie dokumentów do awansu nauczyciela jest bardzo trudne, sama bazując na własnych doświadczeniach, chciałabym zaprezentować własny aneks do planu rozwoju zawodowego. Być może pomoże wszystkim tym, którzy w dzisiejszych czasach mają trudności w znalezieniu pracy w szkole, a przede wszystkim z dokończeniem awansu zawodowego.
Mój aneks został napisany właśnie z powodu zmiany miejsca zatrudnienia oraz nowych obowiązków wynikających.
Poniżej przedstawiam zadania objęte w moim aneksie na nauczyciela mianowanego, które mogą być dowolnie rozwijane, opisywane, dodając termin ich realizacji.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego § 7 ust. 2:
§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji pracy i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach:
-Poznanie procedur awansu zawodowego
-Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
-Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć przez twórczość plastyczną
-Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej:
-Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej
-Korzystanie z internetowych serwerów edukacyjnych

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:
-Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
-Integracja zespołu świetlicowego

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:
-Zapoznanie z dokumentacją szkoły oraz przedszkola
-Uczestnictwo w pracach organów szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.