X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34291
Przesłano:

Opis i analiza zadań - §8 ust. 2 pkt 4c. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych

mgr Barbara Brancewicz
Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii
08-110 Siedlce
Ul. Siedlecka 202
Opis i analiza zadań - §8 ust.2 pkt 4c
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W okresie odbywania stażu opracowałam i wdrożyłam do realizacji własny, przeznaczony dla uczniów uzdolnionych matematycznie, program koła matematycznego. Do napisania programu skłoniła mnie chęć opisania działań, które podejmowałam w czasie wieloletniej praktyki pedagogicznej, i których efekty były widoczne w każdym roku szkolnym.
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie lub pragnących rozwijać swoje zainteresowania matematyką prowadzę od 2001 roku.

Pogram zajęć rozwijających zdolności matematyczne
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Przy konstrukcji programu korzystałam z podstawy programowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej, opracowań programów merytorycznych wymagań konkursowych dostępnych na różnych platformach edukacyjnych organizujących konkursy, programów merytorycznych wojewódzkich kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z matematyki (województwo mazowieckie, województwo kujawsko-pomorskie) i fachowej literatury.

Cele ogólne zajęć:
-rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
-rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
-poszerzenie zakresu umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających poza program,
-uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie,
-kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu zadań i problemów,
-przygotowanie uczestników koła do udziału w konkursach.

Cele szczegółowe zajęć:
Uczeń:
-czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny,
-ćwiczy sprawność rachunkową,
-wykorzystuje własności figur płaskich i przestrzennych w rozwiązywaniu zadań,
-uważnie analizuje treść zadania oraz poszukuje różnych rozwiązań,
-stosuje schematy i rysunki w trakcie rozwiązywania zadania,
-odczytuje dane z tabel, wykresów i diagramów,
-interpretuje informacje i wyniki zadań, wyciąga wnioski,
-prezentuje rozwiązania zadań i problemów w sposób czytelny,
-posługuje się językiem matematycznym,
-skutecznie poszukuje zadań i potrzebnych wiadomości na stronach internetowych,
-przeprowadza dyskusję rozwiązań,
-potrafi rozwiązywać proste zadania na dowodzenie typu: uzasadnij..., wykaż, że... .

Treści kształcenia

I.Z historii matematyki – prezentacje:
1.Fibonacci i jego ciąg, Euklides – podstawy współczesnej geometrii, Geometria fraktalna.
2.Systemy liczenia (system dwójkowy, trójkowy ...).

II.Działania na liczbach naturalnych:
1.Działania pamięciowe:
-uzupełnianie cyfr,
-uzupełnianie znaków,
-uzupełnianie nawiasów,
-rozwiązywanie zadań tekstowych.
2.Własności liczb:
-wielokrotności,
-cechy podzielności (4, 7, 11),

III.Działania na liczbach wymiernych:
1.Działania na ułamkach zwykłych.
2.Działania na ułamkach dziesiętnych.
3.Potęgi i pierwiastki

IV.Zadania różne wykraczające zakresem poza podstawę programową szkoły podstawowej:
1.Kalendarz i czas
2.Skala
3.Procenty
4.Droga, prędkość, czas ( prędkość średnia, prędkość względna)
5.Dowodzenie nierówności
6.Wydajność w zadaniach tekstowych
7.Przekształcanie wzorów
8.Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem układów równań.

V.Zadania z logiki i kombinatoryki.
1.Na ile sposobów...
2.Monety, kostki, kulki...
3.Jak rozmieścić...

VI.Zadania konkursowe ze stron organizatorów konkursów (zakładka archiwum):
1.KANGUR
2.PANGEA
3.OLIMPUS
4.ALBUS
5.Zadania z wojewódzkich konkursów kuratoryjnych
6.Zadania przygotowujące do konkursu kuratoryjnego z podanej literatury

VII.Łamigłówki, rebusy i krzyżówki

VIII.Podsumowanie szkolnego konkursu MISTRZ MATEMATYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IX.Bibliografia

X.Strony internetowe : https://www.omj.edu.pl/o-olimpiadzie,
http://www.matematyka.wroc.pl/book/liga-zadaniowa/szkola-podstawowa, http://www.staszic.waw.pl/pl/konkursy/stas, http://www.cauchy.pl/roz/dodatki/ol/.

Efekty:
Uczniowie:
-osiągnęli najwyższe wyniki: tytuły Laureatów , tytuły Finalistów, Wyróżnienia w konkursach gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,
-rozwinęli swoje zainteresowania i mocne strony, mają poczucie satysfakcji z odniesionych sukcesów,
-nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem, porażką i sukcesem,
-mobilizowali się do pracy, co bardzo korzystnie wpłynęło na ich wyniki egzaminacyjne (skala od 80% do 100%)
- nastąpiła promocja szkoły na zewnątrz,
-podwyższył się poziom jakości pracy szkoły.

Nauczyciel:
-mam poczucie satysfakcji z odniesionych sukcesów przez moich uczniów,
-odczuwam zadowolenie z faktu, że czas który poświęciłam uczniom w związku z prowadzeniem tej formy zajęć był dobrze wykorzystany,
-nabyłam umiejętności organizacyjnych,
-dokonałam w procesie lekcyjnym zmian organizacyjno-programowych sprzyjających rozwojowi uczniów uzdolnionych matematycznie (indywidualizacja treści nauczania, indywidualny tok nauczania).

Szkoła:
-wzrósł prestiż szkoły poprzez podniesienie jakości nauczania,
-nastąpiła promocja szkoły na forum gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
-może poszczycić się tak utalentowanymi uczniami, którzy często po ukończeniu szkoły wybierają kontynuację nauki w prestiżowych szkołach średnich,
-absolwenci na świadectwach otrzymują dodatkowe punkty, które podnoszą wagę tych świadectw podczas rekrutacji do szkół średnich.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.