X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34134
Przesłano:
Dział: Języki obce

Die Festigung der Adjektivdeklination in der Spielform. Utrwalenie odmiany przymiotnika w formie gry/zabawy. Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Czas: 2x45 min
Przedmiot: język niemiecki
Klasa: grupa uczniów klasy 3d
Temat: Die Festigung der Adjektivdeklination in der Spielform. Utrwalenie odmiany przymiotnika
w formie gry/zabawy.

Cele lekcji: utrwalenie struktur gramatycznych odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym,
nieokreślonym, bez rodzajnika, przeczeniu kein i po zaimkach dzierżawczych, powtórzenie
słownictwa: Kleidung, zastosowanie konstrukcji zdania przydawkowego, kształcenie
umiejętności mówienia, utrwalenie struktur językowych, łączenie wiedzy językowej
z emocjami, obrazem, gestem, nauka współzawodnictwa, współpracy
i współodpowiedzialności.

Formy pracy ucznia: plenum, praca w parach, w grupach, indywidualna.
Metoda nauczania: nauka przez zabawę, jedno ćwiczenie tradycyjne (na kartce papieru)
– uzupełnianie luk, zabawa z krzesełkami (wykorzystanie konstrukcji zdania
przydawkowego: „ Ich mag alle, die rote Socken haben.” „Ich mag alle, die
ein weißes T-Shirt haben.” „ Ich mag alle, die eine blaue Bluse haben.” Ich mag
alle, die einen grünen Pullover haben.”), zabawa – losowanie kart, zabawa
interaktywna – www.kahoot.it.

Pomoce dydaktyczne: kserówki, kartki zrobione w formie lizaków z końcówkami przymiotników,
krzesełka, karty do losowania, tablica interaktywna/ projektor +dostęp do
Internetu, smart fony.

PRZEBIEG LEKCJI
I. Część wprowadzająca:
Powitanie, kontrola obecności, sprawdzenie pracy domowej, zapis tematu.
Nauczyciel przypomina uczniom końcówki odmiany przymiotników w trzech grupach: bez rodzajnika, po rodzajniku nieokreślonym i po rodzajniku określonym oraz po przeczeniu kein i zaimkach dzierżawczych.
Rysuje na tablicy tabelkę, w której umieszcza końcówki przymiotników wszystkich trzech grup tej odmiany wskazując przy tym na podobieństwa i zależności od odmiany rodzajników określonych przez przypadki. Najlepiej zaznaczając każdą grupę innym kolorem pisaka.
- bez rodzajnika
- po rodzajniku nieokreślonym (przeczenie kein i zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej)
- po rodzajniku określonym (przeczenie keine i zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej
m f n Pl
Nominativ 1. - er
2. - er
3. - e 1. - e
2. - e
3. - e 1. - es
2. - es
3. - e 1. - e
2. - e
3. - en
Genitiv 1. - en
2. - en
3. - en 1. - er
2. - en
3. - en 1. - en
2. - en
3. - en 1. - er
2. - er
3. - en
Dativ 1. - em
2. - en
3. - en 1. - er
2. - en
3. - en 1. - em
2. - en
3. - en 1. - en
2. - en
3. - en
Akkusativ 1. - en
2. - en
3. - en 1. - e
2. - e
3. - e 1. - es
2. - es
3. - e 1. - e
2. - e
3. - en

Nauczyciel rozdaje „kserówki” tabelek uczniom, żeby potem wkleili do zeszytów, a w czasie
lekcji mogli jeszcze ewentualnie z nich korzystać (osoby, które nie opanowały jeszcze danego
materiału).

II. Ćwiczenia utrwalające materiał:
1. Nauczyciel rozdaje krótki tekst z lukami, które trzeba uzupełnić końcówkami przymiotników. Uczniowie pracują w parach mając na to przeznaczony czas 5 min.
Praca jest sprawdzana na forum klasy, przy czym nauczyciel pokazuje poprawnie rozwiązane końcówki za pomocą zrobionych „lizaków” z końcówkami przymiotników.
2. Kolejnym ćwiczeniem na utrwalenie jest zabawa z krzesełkami i zastosowaniem zdania przydawkowego, w którym należy odmienić przymiotnik:
Nauczyciel zapisuje na tablicy przykładowe zdania: „Ich mag alle, die einen grünen Pullover haben.” „ Ich mag alle, die eine blaue Bluse haben.“ „Ich mag alle, die ein weißes T-Shirt haben.”„ Ich mag alle, die rote Socken haben.”
Uczniowie ustawiają krzesełka tworząc okrąg. Ilość krzesełek powinna być o jedno krzesełko mniejsza niż jest uczestników. Wszyscy uczestnicy siadają na krzesełka, natomiast jeden z uczestników, który nie ma gdzie usiąść, staje w środku okręgu i tworzy zdanie na wzór zdań napisanych na tablicy. Wszyscy uczniowie, których tyczy się podana (przez uczestnika stojącego w środku okręgu) informacja wstają i zamieniają się miejscami (nie mogą usiąść na swoim miejscu). Uczestnik, stojący w środku okręgu, również szuka w tym czasie wolnego krzesełka, żeby usiąść. Osoba, która nie zdąży usiąść na wolnym krzesełku, zostaje w środku okręgu i tworzy kolejne zdanie.
3. Kolejnym ćwiczeniem jest losowanie kartek ze zdaniami z lukami, które należy uzupełnić końcówką przymiotnika.
Uczniowie dzielą się na grupy 3 – 4 osobowe. Każda grupa dostaje stos kartek ze zdaniami i po dwie kartki z narysowaną buzią uśmiechniętą i wyrażeniem: „alle richtig” i buzią smutną i wyrażeniem: „nicht alle richtig” oraz każdy z uczestników dostaje kartki z wszystkimi możliwymi końcówkami przymiotników, czyli dostaje 4 kartki (-er, -e, -es, -en). Kartki ze zdaniami leżą na jednym stosie odwrócone drukiem do dołu. W każdej grupie uczestnicy biorą kolejno kartki ze stosu i odwracają je, aby przeczytać zdanie. Każdy z uczestników sam zastanawia się jaką końcówkę przymiotnika powinien wybrać, poczym kładzie swoją kartkę z przemyślaną końcówką drukiem do dołu, tak, żeby pozostali uczestnicy nie widzieli jeszcze jego wyboru. Gdy wszyscy uczestnicy położą swoje propozycje na ławkę, mogą dopiero odwrócić kartki i sprawdzić, czy wszyscy udzielili poprawnej odpowiedzi. Jeśli wszyscy uczestniy dali poprawną odpowiedź, mogą kartkę ze zdaniem położyć przy kartce z buzią uśmiechniętą : „alle richtig”. Jeśli chociaż jeden z uczestników dał niepoprawną odpowiedź, wtedy kartka ze zdaniem zostaje umieszczona przy buzi smutnej: „nicht alle richtig”.
Wygrywa grupa, która pierwsza, po zrobieniu wszystkich zdań ze stosu, będzie miała najwięcej poprawnych odpowiedzi.
4. Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie interaktywne przy użyciu programu Internetowego kahoot.
Nauczyciel tworzy wcześniej quiz na stronie internetowej kahoot budując zadania z wykorzystaniem odmiany przymiotników lub korzysta z zasobu ćwiczeń tej aplikacji internetowej.
Uczniowie logują się na stronę kahoot.it, podają kod, który podaje im nauczyciel, podają swój nik/imię i wchodzą do gry.
Na stronie wyświetlane są zdania z lukami, które należy uzupełnić końcówkami przymiotników, które podane są za pomocą odpowiedzi do wyboru: a,b,c lub d.
Odpowiednie znaki do podanych odpowiedzi są widoczne na smart fonach uczniów. Uczniowie zaznaczają odpowiedź na swoich smart fonach, która jest statystycznie przedstawiana na głównym ekranie. Pięciu najlepszych uczniów jest wyświetlana po każdym rozwiązanym zadaniu. Na koniec gry jest możliwość sprawdzenia wszystkich uzyskanych rezultatów u każdego uczestnika gry.
Nauczyciel może ocenić tych pięciu najlepszych uczniów.
III. Podsumowanie lekcji.
Uczniowie wyrażają jednym zdaniem swoją opinięna temat przeprowadzonej lekcji.
IV. Zadanie pracy domowej.
Napisz 10 własnych zdań, na wzór zdania: „Ich mag alle, die rote Socken haben.”
Schreibe 10 eigene Sätze, wie im Beispiel: „Ich mag alle, die rote Socken haben.”

V. Uznanie aktywności uczniów poprzez nagrodzenie ich plusami lub ocenami.

Wnioski:
Uczniowie zostali zainteresowani strukturami gramatycznymi języka niemieckiego. Utrwalili swoją wiedzę przez zabawę, co z pewnością miało na nich pozytywny wpływ. Poprzez różnorodne ćwiczenia zaczynając od ćwiczeń w parach, potem w grupie i kończąc na ćwiczeniu indywidualnym, wzmocnili wiarę we własne możliwości.

Źródła: 1. Übung: Ein Märchen. Nominativ, Akkusativ oder Dativ. Ergänzen Sie die Endungen (wenn nötig); Deutsch als Fremdsprache, Grammatik aktiv, Üben- Hören-Sprechen, A1-B1;Cornelsen.
2. Schritte plus – Grammatikspiele, Spielesammlung.
3. www.kahoot.de
4. Wiedza zaczerpnięta z zajęć szkoleniowych w szkole językowej ActiLingua w Wiedniu,Austria.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.