X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34150
Przesłano:
Dział: Języki obce

Die Jugendsprache - język młodzieżowy

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W TECHNIKUM
Temat lekcji: Język młodzieżowy. Die Jugendsprache.
Cele lekcji:
•poznanie wybranego słownictwa z zakresu języka młodzieżowego,
•określenie najważniejszych cech języka młodzieżowego,
•uświadomienie uczniom roli ich języka w kontekście języka ogólnonarodowego.
Metody:
•zajęć praktycznych,
•pytań- odpowiedzi,
•problemowa.
Formy pracy:
•praca indywidualna,
•praca w parach'
•praca zespołowa.
Pomoce:
•fiszki ze słówkami'
•kserokopie wybranych określeń z języka młodzieży niemieckiej.


Przebieg zajęć:
•Wstęp:
Powitanie, zapisanie tematu lekcji. Określenie cech charakterystycznych młodzieży i jej języka:
Zadanie 1: Wybierz spośród określeń podanych na fiszkach te, które dotyczą młodzieży (Wie sind Jugendliche?) Po lewej znajdują się właściwe odpowiedzi:
• neugierig- ciekawski
• lustig-wesoły
• energiegeladen- naładowany energią
• möchte die Welt erobern- chciałby zdobyć świat
• hat viele Zukunftspläne- ma dużo planów na przyszłość
• hat viele Interessen- ma wiele zainteresowań
• sauer- skwaszony
• hat keine Interessen- nie ma zainteresowań
• arrogant- arogancki
• hat keine Lust, die Welt kennenzulernen- nie ma ochoty poznawać świata
Następnie uczniowie zapisują na tablicy poprawne odpowiedzi.
•Część właściwa:
Uczniowie- ochotnicy lub wybrani przez nauczyciela podają po 1 przykładzie wyrazu lub zwrotu ze słownictwa młodzieżowego i zapisują na tablicy z wyjaśnieniem znaczenia. Uczniowie otrzymują alfabet języka młodzieżowego w języku niemieckim, nauczyciel wyjaśnia znaczenia.
Krótka dyskusja na temat, w jaki sposób cechy młodzieży wpływają na jej język.
•Zakończenie:
Wnioski z charakteru języka młodzieżowego ujęte w krótki tekst z lukami:
In der......................................spiegelt sich ihre Lebenslust,........................und................................. .
Darin findet man oft.....................Worte. Mit der Hilfe der Jugendsprache drücken die......................
ihre wichtigsten..................................und................................... aus.
Słowa do uzupełnienia podane we właściwej kolejności: Jugendsprache, Energie, Neugier, witzige, Teenager, Gefühle, Beobachtungen.
W języku młodzieżowym odbija się jej chęć życia, energia i ciekawość. W nim znajduje się często dowcipne słowa. Za pomocą języka młodzieżowego nastolatki wyrażają swoje najważniejsze uczucia i spostrzeżenia.
Karta pracy
Aufgabe 1: Spośród podanych podanych określeń wybierz te, które dotyczą młodzieży.
Neugierig – ciekawski
hat viele Interessen – ma dużo zainteresowań
sauer- skwaszony
hat keine Interessen- nie ma zainteresowań
arrogant- arogancki
energiegeladen- naładowany energią
hat keine Lust, die Welt kennenzulernen- nie ma ochoty poznawać światy
lustig- wesoły
hat viele Zukunftspläne- ma wiele planów na przyszłość
möchte die Welt erobern- chciałby zdobyć świat

Aufgabe 2: Uzupełnij tekst wyrazami podanymi poniżej:

In der........................................ spiegelt sich ihre Lebenslust, ........................................ und
........................................ . Darin findet man oft ................................ Worte.
Mit der Hilfe der Jugendsprache drücken die ........................................ ihre wichtigsten
........................................ und ........................................ aus.

Energie, Teenager, Beobachtungen, witzige, Neugier, Jugendsprache, Gefühle

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.