X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33749
Przesłano:

Sprawdzian z przyrody - Współczesna medycyna i diagnostyka oraz ochrona przyrody i środowiska

Sprawdzian wiadomości z przyrody
,,Współczesna medycyna i diagnostyka oraz ochrona przyrody i środowiska)
1. Wymień pięć nowoczesnych urządzeń diagnostycznych (2p)
........................................
........................................
........................................
........................................ 9. Odczyn Biernackiego czyli tzw. OB., wyraża szybkość opadania erytrocytów w krwi umieszczonej w kalibrowanej rurce po dodaniu czynników hamujących jej krzepnięcie. Zwiększony ponad normę odczyn towarzyszy:
a) anemii b) stanom zapalnym c) grypie
2. Uzupełnij zdanie (1p)
Substancje naturalne lub syntetyczne, które są stosowane do zwalczania organizmiów szkodliwych lub niepożądanych- używane są np. do ochrony roślin uprawnych, zbiorników wodnych czy lasów to.............................. 10.Przyswajanie gazowego azotu przez rośliny motylkowate jest możliwe dzięki symbiozie tych roślin z:
a) porostami
b) grzybami
c) bakteriam z rodzaju Rhizobium
d)odpowiedź a i b jest prawdziwa
3. Badanie wykorzystujące fale ultradzwiękowe do obrazowania wnętrza ciała pacjenta:
a) magnetyczny rezonans jądrowy
b) ultrasonografia
c) tomografia komputerowa
d) laseroterapia 11. Herbicydy to pestycydy zwalczające:
a) grzyby
b) chwasty
c) owady
d) glony
4. Scyntygram jest :
a) zdjęcie, które jest wynikiem prześwietlenia rentenowskiego
b) obraz uzyskany za pomocą magnetycznego rezonansu
c) komputerowym obrazem badania wykorzystującego radiofarmaceutyki 12. Napisz co to jest DDT i dlaczego zakazano jego używania (2p)
........................................
........................................
........................................
........................................
5. Do badania tarczycy wykorzystuje się:
a) izotop technetu 99mTc
b) jod 131I
c) węgiel C 14 13. Paciorkowce należą do bakterii GRAM +, podczas barwienia trwale barwią się na:
a) granatowo b) różowo
c) fioletowo d) wcale się nie barwi?

6. Podaj cztery możliwości wykorzystania leseru w medycynie (2p)
........................................
........................................
........................................
........................................ 14. Do czego służy antybiogram i jak go się używa? (2p)
........................................
........................................
........................................
........................................
7. Obecność glukozy w moczu może świadczyć o :
a) ketonurii
b) białkomoczu
c) zapaleniu wątroby
d) cukrzycy 15. Cechą przewciała jest jego specyficzność co ozn. że:
a)antygen powoduje wytworzenie specyficznych przeciwciał
b) przeciwciało rozpoznaje tylko jeden antygen
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
8. Zaznacz nawozy potasowe:
a) KCl b) NaNO3
c) K2SO4 d) obornik 16. Działanie domowego testu ciążowego opiera się na wykrywaniu hormonu białkowego zw.
........................................

17. Sondy molekularne to badania służące do wykrywania:
a) chorób genetycznych związanych z utratą fragmentu chromosomu
b) wykrywania obecności narkotyku w organizmie tzw. narkotesty
c)zakażenia wirusem HIV 24. Bank genów to:
a) miejsce gdzie przechowywany jest materiał genetyczny rzadkich lub zagrożonych gatunków
b) miejsce gdzie przechowywane są nasiona drzew
c) miejsce gdzie klonuje się z materiału genetycznego gatunki zagrożone
18. Wysoka różnorodność genetyczna populacji:
a)zaburza funkcjonowanie populacji
b) zmniejsza prawdopodobieństwo przetrwania populacji
c) nie ma wpływu na przetrwanie populacji
d) zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania populacji 25. Podaj przykład zmodyfikowanego genetycznie organizmu, który można wykorzystać do usunięcia szkodliwego dla człowieka zanieczyszczenia. (1p)
........................................
........................................
19.W Polsce pod ścisłą ochroną są wszystkie gatunki:
a)ryb i płazów
b)płazów i gadów
c) gadów i ptaków
d) ptaków i ssaków 26. Do chorób biednego świata należą:
a) żółta febra i tyfus
b) malaria i cholera
c) malaria i miażdżyca
d) odp. a i b są prawidłowe

20. Okres ochronny to;
a) okres kiedy nie wolno jedynie zabijać danego gatunku zwierzęcia
b) okres kiedy nie wolno jedynie polować na dany gatunek zwierzęcia
c) okres kiedy nie wolno danego gatunku zabijać, płoszyć, niszczyć gniazd 27. Do skutków starzenia społeczeństw należy:
a) wydłużenie średniej długości życia
b) tworzenie nowych domów opieki społecznej
c) postęp w medycynie
d) otwieranie nowych oddziałów geriatrycznych
21. W biologicznych oczyszczalniach ścieków kluczową rolę odgrywają:
a) wirusy
b) rośliny
c) bakterie
d) protisty 28. Idea zrównoważonego rozwoju po raz pierwszy została opisana w:
a) Światowej Strategii Ochrony Przyrody
b) Raporcie Człowiek i jego środowisko
c) Konwencji ramiarskiej
d) Konwencji Bońskiej
22.Wymień 4 przyczyny chorób cywilizacyjnych:
-
-
-
-

29. Do niszczenia budynków przyczynia się:
a) zjawisko kwaśnych deszczy
b) efekt cieplarniany
c) smog
d) emisja freonów
23.Wypisz korzyści dla przyrody wynikające z zastosowania roślin zmodyfikowanych genetycznie.

30. Źródłem dwutlenku węgla w atmosferze nie jest :
a) spalanie przemysłowe
b)oddychanie wewnątrzkomórkowe
c) pożar lasu
d) fotosynteza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.