X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33751
Przesłano:

Ochrona przyrody w Polsce - scenariusz zajęć

2. Cele lekcji:
Uczeń:
- Dostrzega cele ochrony przyrody i potrzebę ich realizacji w postaci różnych form ochrony przyrody
- Wymienia i charakteryzuje formy ochrony przyrody w Polsce
- Przedstawia różnice między poszczególnymi formami ochrony przyrody
- Porównuje zakres działalności w poszczególnych formach ochrony przyrody w Polsce
- Wymienia i lokalizuje na mapie Polski parki narodowe
3. Metody pracy:
- metoda plakatu
- praca w grupach
- pogadanka z elementami wykładu
- praca z podręcznikiem
- gra dydaktyczna
4. Środki dydaktyczne: mapa konturowa Polski, loga parków narodowych Polsce (wydrukowane), komputer, projektor, podręcznik, arkusze papieru i pisaki.
5. Tok lekcji:
I. Nauczyciel podaje cele i zapisuje temat lekcji. Następnie wyjaśnia pojęcie ochrona przyrody. Prowadząc z uczniami dyskusję, przedstawia cele ochrony przyrody.
II. Praca w grupach.
Uczniowie dobierają się w grupy i losują nazwę jednej z prawnych form ochrony przyrody w Polsce (park narodowy, rezerwat, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne). Przygotowują w formie plakatu, krótką charakterystykę wylosowanej formy uwzględniając; sposób powołania danej formy, cele (co i w jaki sposób jest chronione), zakres działalności człowieka, dane statystyczne (np. ogólna liczba, powierzchnia), nazwa i lokalizacja najbliższej danej formy ochrony przyrody. Czas: 10 min.
III. Prezentacja wyników pracy zespołów.
IV. Podsumowanie pracy: Uczniowie wyjaśniają różnicę między czynna a bierną formą ochrony przyrody, wskazują na przykłady (formy ochrony) wykorzystując wyniki pracy w grupach.
V. Część podsumowująca:
Uczniowie analizują tabelę dotyczącą charakterystyki Parków Narodowych w Polsce oraz przyglądają się mapce zamieszczonej w podręczniku (podręcznik str. 148-149), następnie nauczyciel wyświetla przy pomocy projektora mapę konturową Polski, z zaznaczonymi cyferkami parkami narodowymi , zadanie polega na łączeniu w pary nazwy parku narodowego, którą należy odgadnąć analizując rozmieszczenie punktów z jego logo (wydrukowane przez nauczyciela w formacie A5) oraz przyklejenie go w odpowiednim miejscu na mapce przy pomocy magnesu.
VI. Zadanie domowe: Wykonaj prezentacje multimedialną na temat :,,Rezerwaty przyrody powiatu kłobuckiego”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.