X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33747
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z awansu - Pedagog szkolny

Sprawozdanie za okres stażu
25.01.2016r.– 24.06.2016r.

1. Koordynator Kampanii „Dopalaczom mówimy Stop – wybieramy zdrowie”, w ramach której zorganizowałam:
- spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych i trzecich z kierownikiem Stacji Ratownictwa Medycznego FALC w Opocznie na temat szkodliwości dopalaczy na organizm ludzki.
2. Realizuję autorski program zawodoznawczy, w ramach którego zorganizowano:
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla zainteresowanych uczniów z klas II i III,
- wyjazd z uczniami na Targi Pracy i Edukacji,
- przeprowadzono ankietę zawodoznawczą,
- zorganizowano konkurs pt: „Mój wymarzony Zawód”.
3. Koordynator programu „Szkoła przyjazna Rodzinie”.
4. Współorganizowałam spotkania warsztatowe ze studentem medycyny dla uczniów klas pierwszych i drugich z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację.
5.Zorganizowałam konkurs pt: „Mój bezpieczny wypoczynek” który związany był z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych oraz przygotowałam gazetkę z uczniami z klasy II D na temat bezpieczeństwa.
6. Współorganizowałam konkurs wiedzy o Niemczech z nauczycielem j. niemieckiego.
7. Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w II powiatowym konkursie pt: „Narkotykom, Dopalaczom – mówimy NIE”. Uczennica z naszego gimnazjum otrzymała wyróżnienie.
8. Dzięki zajęciom z uczniami prowadzonymi metodą ORTOGRAFFITI szkoła uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
9. Zorganizowałam zajęcia relaksacyjne przed egzaminem gimnazjalnym dla uczniów klas trzecich.
10.Zorganizowałam i przygotowałam uczniów do apelu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii pt: „Gdyby można było cofnąć czas...”
11. Zorganizowałam konkurs pt: „Dziękuję – używkami się nie truję” oraz pozyskałam sponsorów na nagrody dla laureatów..
12. Włączyłam się w akcję ekologiczną pod hasłem „Ratujmy Żaby” wspólnie z uczniami pomagaliśmy żabom w przeprawie przez drogę między Radzicami Małymi a Dąbrówką.
13. Grupa uczniów z klas II – ich włączyła się w Ogólnopolską Kampanię pt: „Uzależnieniom Behawioralnym Mówię STOP!”. W ramach której uczniowie uczestniczyli w czterech jednostkach lekcyjnych na których omawiali owe uzależnienia, a także przygotowywali wystawę prac dotyczącą omawianych tematów. Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego miały one charakter otwarty i uczestniczyli w nich inni nauczyciele.
14. Współpracuję z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającym przy MOPS w Drzewicy w ramach którego w grupach roboczych wspólnie opracowujemy metody pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą.
15. Współpracuję z MOPS w Drzewicy na bieżąco wymieniamy informację o sytuacjach trudnych naszych uczniów i ich rodzin.
16. Dzielę się swoja wiedzą i materiałami z zainteresowanymi nauczycielami poprzez użyczanie scenariuszy, filmów edukacyjnych.
17. Wspieram wychowawców i pomagam w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w klasie. Rozmowy z trudnymi rodzicami.
18. Poszerzam swoją wiedzę poprzez czytanie fachowej literatury i wykorzystywanie je w codziennej pracy.
19. Ukończyłam liczne formy doskonalenia zawodowego między innymi:
-Konferencja metodyczna „ Pornografia, seksualizacja – współczesne zagrożenia rozwoju młodego człowieka. Wyzwania dla wychowawcy”. WODN Piotrków Trybunalski.
- Kurs e-learning “Trener metody Ortograffiti”. Praca z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania”. Wyd. OPERON.
- Szkolenie Rady Pedagogicznej. „Interwencja profilaktyczna w szkole, placówce wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”. WODN Piotrków Trybunalski.
- Łódzka debata oświatowa „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole” organizowana przez MEN.
- Seminarium – „Wczesna inicjacja seksualna a problemy rozwojowe i zdrowotne. Rozmowy z młodzieżą”. WODN Piotrków Trybunalski.
- Konferencja metodyczna - „Przychodzi uczeń do prawnika”. WODN Piotrków Trybunalski.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.