X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33652
Przesłano:

Dziennikarskim okiem, czyli jak przeprowadzić wywiad? Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczący umiejętności przygotowywania wywiadu

Temat: Dziennikarskim okiem, czyli jak przeprowadzić wywiad?
Czas: 2 jednostki lekcyjne (90 minut)
Uczestnicy - uczniowie w wieku 12 lat, grupa 22 osoby

Cele lekcji:
Uczeń:
• Określa, czym jest wywiad (I.1.5)
• Układa pytania do wywiadu (III.1.1)
• Analizuje sposób zapisu rozmowy (I.1.3)
• Wciela się w rolę dziennikarza i rozmówcy (III.1.4)
• Formułuje pytania otwarte (III.1.1)
• Przygotowuje interesujący wywiad ze znaną osobą (III.1.2)
• Poprawnie zapisuje wywiad (III.1.6)

Cel w języku ucznia:
• Poznaję zasady przygotowania i przeprowadzania dobrego wywiadu

Kryteria sukcesu:
• Znam wyznaczniki gatunkowe wywiadu (co najmniej 5)
• Korzystam z różnych źródeł informacji
• Redaguję pytania do wywiadu (co najmniej 5)
• Prezentuję przygotowany wywiad

Wykorzystany materiał:
• http://www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka-edu/audioteka/detal/2013/03/06/Rozglosnia_Harcerska_Czasem_sie_wstydze_-_rozmowa_z_Malgorzata_Musierowicz
• www.musierowicz.com.pl
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz

Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów:
Uczniowie wiedzą, co to jest wywiad oraz gdzie jest prezentowany. Potrafią formułować pytania do wywiadu. Znają postać Małgorzaty Musierowicz.

Lekcja została przeprowadzona po omówieniu lektury Małgorzaty Musierowicz „Kwiat kalafiora”. Podczas niej dzieci zapoznają się z życiem i twórczością autorki. Mają także okazję przekonać się (dzięki oficjalnej stronie Małgorzaty Musierowicz oraz wywiadowi), jak wielkim uznaniem i autorytetem wśród młodzieży cieszy się autorka i jakie relacje buduje ze swoimi czytelnikami. Interesujące może być dla nich to, że poznają nie tylko „suche fakty”, ale dostrzegą w pisarce „zwykłego człowieka”. Możliwość pracy z materiałem audio oraz Internetem znacznie wpływa na atrakcyjność formy zajęć oraz przyczynia się
do efektywniejszego zrealizowania celu lekcji.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją:

Lekcję najlepiej przeprowadzić w pracowni informatycznej lub skorzystać z mobilnej pracowni komputerowej. Trzeba sprawdzić, czy komputery działają oraz możliwość połączenia z Internetem. Nauczyciel podłącza sprzęt, sprawdza nagłośnienie i wybiera
(na swoim komputerze) podaną stronę internetową (http://www.nina.gov.pl/edukacja/ninateka edu/audioteka/detal/2013/03/06/Rozglosnia_Harcerska_Czasem_sie_wstydze_-_rozmowa_z_Malgorzata_Musierowicz).

1. Podanie tematu lekcji, celu i kryteriów sukcesu.
2. Rozmowa na temat wywiadu (czym charakteryzuje się ta forma, gdzie najczęściej jest prezentowana); stworzenie definicji wywiadu.
3. Rozmowa w parach - uczniowie ustalają cechy dobrego wywiadu, a następnie wylosowane za pomocą patyczków osoby podają propozycje.
4. Wspólne sformułowanie zasad przygotowania dobrego wywiadu (materiał pomocniczy dla nauczyciela, załącznik 1).
5. Prezentacja wywiadu Elżbiety Kazimierczak z Małgorzatą Musierowicz (zamieszczonego na stronie NINATEKI).
6. Praca w parach - przygotowanie wywiadu z Małgorzatą Musierowicz (w tym celu uczniowie wyszukują niezbędne wiadomości w Internecie; nauczyciel proponuje, by skorzystali z oficjalnej strony Małgorzaty Musierowicz - www.musierowicz.com.pl , Wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz lub innych dostępnych stron). Uczniowie przygotowują pytania oraz odpowiedzi.
7. Wspólne ustalenie schematu oceniania prac.
8. Prezentacja wywiadów i ich analiza w formie oceny koleżeńskiej.
9. Zakończenie zajęć - zdania podsumowujące: „Na dzisiejszych lekcjach nauczyłem się, że.....”, Dziś dowiedziałem się.....”, „Moją uwagę zwróciło....”

Załącznik 1 - materiał pomocniczy dla nauczyciela

Zasady przygotowania dobrego wywiadu:

- zebranie informacji o rozmówcy
- przygotowanie planu wywiadu
- określenie tematu rozmowy
- przygotowanie pytań zmierzających do rozwinięcia tematu (pytania otwarte)
- nawiązywanie do wcześniejszych wypowiedzi
- dbałość o dynamikę wywiadu
- podsumowanie
- podziękowanie za rozmowę
- autoryzacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.