X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33651
Przesłano:

Przedmiot i jego historia. Scenariusz lekcji języka polskiego doskonalącej umiejętność pisania

Temat: Przedmiot i jego historia
Czas: 45 minut

Cele długoterminowe:
- Ćwiczenie umiejętności pisania opowiadania twórczego.
- Przygotowanie do publicznych prezentacji własnych wytworów pracy.

Cel lekcji:
Uczeń tworzy schemat opowiadania twórczego.

Cel w języku ucznia:
Ułożę plan mojego opowiadania.

Kryteria sukcesu:
- Wybiorę przedmiot, który wiąże się z jakimś wydarzeniem.
- Zapiszę historię wybranego przedmiotu w pięciu punktach.
- Przedstawię swój pomysł kolegom w grupie.

Przebieg lekcji:
/Przed lekcją uczniowie zostają podzieleni na grupy -wchodząc do sali, losują kartkę i siadają przy wskazanym stoliku/

1. Czynności organizacyjne.
2. Podanie tematu, celu, kryteriów sukcesu. Sprawdzenie stopnia zrozumienia ww. elementów przez uczniów (światła, rozmowa w parze, prośba o sparafrazowanie).
3. Wprowadzenie (nadbudowywanie wiedzy): Nauczyciel objaśnia, że na lekcji uczniowie będą zajmować się czymś nowym, czego dotychczas nie robili, ale zanim to nastąpi, warto przypomnieć sobie, co już uczniowie wiedzą i potrafią - krótka rozmowa:
- O czym lubicie pisać?
- Jakie prace pisaliście?
- Jakich zasad musieliście wtedy przestrzegać?
- Co myślicie o tych zasadach - w jakim zakresie ułatwiały wam one pisanie, a w jakim utrudniały?
Nauczyciel informuje uczniów, że poznają dzisiaj jeden ze sposobów na zaplanowanie własnego opowiadania i stworzenie jego szkicu.
/Pytanie kluczowe: Jak jest recepta na stworzenie ciekawego opowiadania?/
4. Minilekcja:
- Nauczyciel włącza fragment muzyczny, prosi uczniów o to, by postarali się zrelaksować, przywołać w myślach jakiś przedmiot (rzecz) związany z ich życiem oraz przypomnieli sobie jego wygląd, a także to, co jest z nim związane: wydarzenia, osoby, uczucia.
Zadanie dla uczniów:
W trakcie słuchania muzyki pomyśl o jakimś przedmiocie związanym z Twoim życiem oraz o jego wyglądzie, uczuciach, osobach, wydarzeniach z nim związanych.
- Po wyciszeniu muzyki nauczyciel prezentuje uczniom wybrany przez siebie przedmiot (rysuje jego schemat na tablicy) oraz to, co się z nim wiąże. Opisuje go krótko oraz przedstawia zarys wydarzeń związanych z tym przedmiotem. 5. Praca uczniów:
Nauczyciel zachęca uczniów, by stworzyli własny schemat (podobny do zaprezentowanego) i na podstawie zgromadzonych rzeczy przedstawili historię tego przedmiotu w pięciu punktach, a następnie zaprezentowali swój pomysł kolegom w grupie.
Zadanie dla uczniów:
Zapisz na kartce nazwę przedmiotu oraz to, co się z nim wiąże (uczucia, osoby, wydarzenie).
Wybierz jedno wydarzenie i zapisz je w pięciu punktach.
Przedstaw efekty swojej pracy kolegom w grupie.
6. Prezentowanie efektów pracy (najpierw uczniowie prezentują swoje pomysły w grupach, a następnie publicznie jedna osoba z każdego kręgu).
7. Próba odpowiedzi na pytanie kluczowe: Jaka jest recepta na napisanie ciekawego opowiadania?
8. Podsumowanie zajęć - Zdania podsumowujące: „Dzisiaj napisałem o.... / Było to dla mnie (jakie?)....”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.