X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33466
Przesłano:

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 4f Rozporządzenia

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 4f Rozporządzenia

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:
1.Uzyskanie od instytucji podziękowań za współpracę.
2. Uzyskanie nagrody dyrektora szkoły
3. Opracowanie publikacji, referatów lub innych związanych z wykonywaną pracą.

Ad. 1 ) Uzyskanie od instytucji podziękowań za współpracę.

W trakcie trwania stażu nawiązałam współpracę z instytucjami lokalnymi tzn. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy. Zorganizowałam i przeprowadziłam zbiórkę odzieży używanej, którą przekazałam MOPR w Słupsku oraz GOPS w Damnicy. Za przekazanie zebranej odzieży otrzymałam podziękowanie od ww. instytucji.

W roku szkolnym 2013/2014 uzyskałam podziękowania za współpracę od następujących instytucji:

- MOPR w Słupsku – podziękowanie od dyrektora MOPR Pana Klaudiusza Dyjas za okazane serce oraz pomoc rzeczową na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

- GOPS w Damnicy – podziękowanie od kierownika GOPS-u Pani Beaty Orlickiej za rzeczowe wsparcie ich podopiecznych.

A także podziękowania od:

- Dyrekcji SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy za : przeprowadzenie warsztatów z zakresu rozwijania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych pt.: „Pielęgnacja noworodka” dla dorosłych uczennic SOSW w Damnicy w ramach „Szkolnych Dni Profilaktyki i Sportu

- Dyrekcji SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do konkursu plastycznego „A za oknem fruwa niebo...”.

- Dyrekcji SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy oraz opiekuna sali gospodarstwa domowego za doposażenie sali w artykuły gospodarstwa domowego oraz zestaw naczyń obiadowych ozdobnie malowanych z Gostynia

W roku szkolnym 2014/2015 uzyskałam podziękowania za współpracę od następujących instytucji:

- GOPS w Damnicy – podziękowanie od kierownika GOPS-u Pani Beaty Orlickiej za okazane serce i rzeczowe wsparcie podopiecznych.

- Nadleśnictwa Damnica – podziękowanie za olbrzymi wkład pracy i osobiste zaangażowanie podczas zajęć przyrodniczych prowadzonych przez Nadleśnictwo Damnica w roku szkolnym 2014/2015 z wychowankami SOSW w Damnicy.

- Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za przekazanie w darze książek do biblioteki

A także podziękowania od:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość” w Słupsku za : przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych pt.: „Marchewkowy zawrót głowy” z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy w ramach projektu Szkolnych Dni Profilaktyki i Sportu pod hasłem „Nasz wybór – nasze zdrowie” w dniu 10.06.2015r.

- Wicedyrektora SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy za zaangażowanie kształtowanie wrażliwości estetycznej, kreowanie postaw twórczych, rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy o tematyce morskiej.

Wyżej wymienione podziękowania zostały dołączone do moich akt osobowych.

Uzyskane efekty:

Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy. Efektem moich działań jest permanentne podnoszenie moich zdolności organizacyjnych, poszerzanie współpracy z instytucjami, pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy oraz usprawnienie pracy wychowawcy.

Ad. 2) Uzyskanie nagrody dyrektora szkoły.

W ciągu całego okresu pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy nagrodę dyrektora szkoły otrzymałam pięciokrotnie. Pierwszy raz w 2009r., 2010r, 2011r.,2014 ostatni raz w 2015r. Cieszę się bardzo z uzyskania tych wyróżnień, niemniej jednak nagroda, którą otrzymałam 14 października 2015r. stanowi dla mnie niejako podsumowanie mojej pracy w trakcie odbywania stażu zawodowego. Jest to nagroda bardzo cenna dla mnie nie tylko na gruncie zawodowym, ale i osobistym. Nagrodę tą otrzymałam za sumienność i trud wkładany w codzienną realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych, zaangażowanie w kształtowanie wrażliwości estetycznej, kreowanie postaw twórczych, rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy o tematyce morskiej, udział w przeprowadzeniu Szkolnych Dni Profilaktyki oraz ośrodkowej akcji „Podaruj pluszaka dla dzieciaka”, systematyczne podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania oraz ochrony lasów (cykliczne zajęcia pod hasłem „Poznajemy las” z udziałem specjalisty straży leśnej), a ponadto za skuteczne organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej dla wychowanków internatu oraz na rzecz środowiska lokalnego.

Uzyskane efekty:

Uzyskanie nagrody dyrektora szkoły było dla mnie bardzo czytelnym sygnałem zwrotnym o skuteczności i prawidłowości podejmowanych przeze mnie działań w pracy z uczniami i na rzecz szkoły. Działa bardzo mobilizująco, zarówno na nauczyciela, który ją otrzymał ale także na resztę grona pedagogicznego, nastąpiło u mnie podniesienie poczucia własnej wartości, zwiększenie zadowolenie z wykonywanej pracy, nastąpił wzrost motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjno – wychowawczych.

Ad. 3 ) Opracowanie publikacji, referatów lub innych związanych z wykonywaną pracą.

Opublikowałam w Informatorze Oświatowym nr 3/2015 artykuł pt.: W zdrowym ciele – zdrowy duch. Scenariusz zajęć kulinarnych według programu autorskiego „Młoda gospodyni” (s. 32).

Uzyskane efekty:

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wywarło niewątpliwie duży wpływ na mój rozwój osobisty. Dzięki publikacjom moich scenariuszy i podejmowaniu dyskusji z innymi wychowawcami na forach, a także pracy w zespołach samokształceniowych odświeżam, poprawiam posiadane już kwalifikacje i nabywam nowe kompetencje. Uczę się umiejętności otwartego komunikowania, prowadzenia dialogu, nazywania konfliktów i ich rozwiązywania. Jestem kreatywna, dzięki temu potrafię przenosić wiele pomysłów na konkretne działania, umiem ocenić pracę własną. Obserwacje lekcji, ich omawianie, są dla mnie bezcennym źródłem.informacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.