X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33461
Przesłano:

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2. pkt. 4a Rozporządzenia

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2. pkt. 4a Rozporządzenia:

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie autorskiego programu edukacyjno- wychowawczego ukierunkowanego na zainteresowanie się wychowanków zagadnieniami kulinarnymi.

Ad 1.) Opracowanie autorskiego programu edukacyjno- wychowawczego ukierunkowanego na zainteresowanie się wychowanków zagadnieniami kulinarnymi
Pracując w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy, zauważyłam bardzo duże zainteresowanie wychowanek tematyką kulinarną. Stąd pomysł na stworzenie programu własnego zajęć kształtujących w wychowankach umiejętność przygotowywania posiłków. Program „Młoda gospodyni” przeznaczony jest do realizacji z wychowankami SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy przebywającymi w internacie. W trakcie spotkań odbywających się raz w miesiącu wychowanki grupy I ( niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym) miały możliwość nauczyć się w sposób praktyczny przygotowywania najtańszych, a jednocześnie najprostszych potraw , jak również podstawowych, niezbędnych technik pracy w kuchni. Dodatkowo wychowanki nabyły umiejętność prawidłowego nakrywania do stołu oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD.
Program autorski umożliwił uczestniczkom poznanie zasad gotowania, a także pracy w grupie, podziału obowiązków, odpowiedniego rozplanowania czasu niezbędnego do przygotowania potrawy. Dziewczęta miały możliwość nauczenia się zasad zdrowego odżywiania zgodnie z piramidą zdrowia. Wychowanki poznały różnorodne techniki kulinarne. Program promuje zdrowy styl życia. Wychowanki, podczas spotkania z dietetykiem poznały zasady zdrowego żywienia oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru składników posiłków, podejmować będą przemyślane decyzje co do wyboru artykułów spożywczych.
Ogólnymi celami programu autorskiego było:
• kształtowanie zaradności życiowej wychowanek poprzez umiejętne przygotowanie apetycznych i prostych potraw z zachowaniem poznanych zasad BHP
• poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu,
• stworzenie obrazkowo-pisanej „Małej Książki Kucharskiej”

W toku prowadzonych zajęć wychowanki nabywały wiedzę i umiejętności w zakresie :
- zasady higieny i bezpieczeństwa w kuchni
- podstawowych zasad zdrowego odżywiania się
- bezpiecznego obsługiwania podstawowego sprzętu AGD będącego na wyposażeniu kuchni
- wiedzą gdzie mogą kupić produkty do przygotowania danej potrawy
- potrafią nakryć stół do posiłku z dwóch dań
- przygotowują potrawę według przepisu
- nabrały większej odwagi i pewności siebie, pracując samodzielnie i w zespole
- stworzyły z niewielką pomocą wychowawcy obrazkowo-pisaną „Małą Książkę Kucharską”
W trakcie zajęć wychowanki uczyły się podstawowych technik służących do przygotowywania posiłku np. smażenia, ubijania, siekania, duszenia, pieczenia.
Podczas realizacji zajęć kładłam duży nacisk na przygotowywanie przez wychowanki swojego stanowiska pracy i pozostawienie go w czystości po zakończeniu przygotowywania posiłku. Spożywanie przygotowywanych przez wychowanki potraw była doskonałą okazją do konsumowania ich w dobrej atmosferze. Dotyczy to właściwego ich serwowania, podania, nakrywania do stołu i kultury spożywania posiłków. Wielokrotne powtarzanie owych sytuacji w odpowiedniej atmosferze, która nie jest treningiem, ale stanowi określone wymaganie, budowało kulturę zachowania się przy stole. Należy ona do najważniejszych elementów socjalizacji naszych wychowanków.
Podsumowując pragnę zauważyć, że zajęcia kulinarne są szczególnie lubiane przez wychowanków. Dają im możliwość pochwalenia się efektami swojej pracy przed innymi pracownikami , kolegami i koleżankami z innych grup, co przyczynia się do tworzeni domowej atmosfery, a dzieciom przynosi radość i satysfakcję. Dlatego ten typ zajęć zamierzam kontynuować w przyszłości.
Wykonana przez wychowanki obrazkowo-pisana „Mała Książka Kucharska” pozwoli im przygotowywać potrawy samodzielnie w domu. Natomiast wykonana przeze mnie elektroniczna kronika upamiętniła realizację w/w programu autorskiego i była pamiątką dla moich wychowanek.
Ewaluacja programu prowadzona była na bieżąco i pod koniec realizacji programu. Uzyskane wyniki ewaluacji były analizowane i wykorzystane do wprowadzenia zmian w programie. Ewaluacji podlegała atrakcyjność programu dla dziewcząt gr.I, stosowane metody pracy, użyteczność programu w życiu oraz skuteczność programu. Narzędzia, które przysłużyły mi się w ewaluacji to:
- rozmowy kierowana z wychowankami ,
- indywidualna karta osiągnięć wychowanek wypełniana po każdych zajęciach przez wychowawcę,
- bieżąca ustna ocena (w formie pochwały), motywująca do dalszej pracy i udziału w zajęciach,
- uzyskiwanie informacji zwrotnych od odbiorców programu, obserwacja,
- wykonana przez wychowanki z małą pomocą wychowawcy obrazkowo-pisana „Mała Książka Kucharska”,
- wykonanie jednej potrawy przez wychowanki na zajęciach otwartych,
- sprawozdanie z realizacji programu „Młoda Gospodyni”.

Użyteczność programu w życiu oraz jego skuteczność mogłam zaobserwować nie tylko ja, czy rodzice oraz opiekunowie naszych wychowanek, ale również uczestnicy zajęć otwartych podczas których wychowanki przygotowywały jedną z potraw. Dlatego mimo, iż zakończyłam realizację programu autorskiego, zapewne wykorzystywać jeszcze będę jego elementy w następnych latach.

Uzyskane efekty:

Dzięki moim zajęciom wzbogaciła się oferta edukacyjna szkoły oraz nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu pozwoliło mi empirycznie sprawdzić planowane efekty. Na bieżąco ewaluowałam swój program, który przyniósł zarówno wychowankom, jak i mi niezwykle dużo radości. Program autorski umożliwił uczestniczkom poznanie zasad gotowania, a także pracy w grupie, podziału obowiązków, odpowiedniego rozplanowania czasu niezbędnego do przygotowania potrawy. Dziewczęta miały możliwość nauczenia się zasad zdrowego odżywiania zgodnie z piramidą zdrowia. Wychowanki poznały różnorodne techniki kulinarne. Ponadto zaobserwowano u wychowanek widoczne postępy w czynnościach samoobsługowych, dziewczęta nawzajem bardzo się wspierają, pomagają jedna drugiej, dziewczęta znają, przestrzegają i stosują zasady BHP podczas przygotowywania posiłków. Była to dla mnie motywacja do samodoskonalenia się oraz szukania i wprowadzania nowatorskich rozwiązań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.