X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33343
Przesłano:

Tematy godzin wychowawczych dla klasy 5

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH
DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wrzesień
1. Organizacja pracy na godzinach wychowawczych. Wybór samorządu klasowego. Bezpieczna droga do i ze szkoły
2. Prawa i obowiązki ucznia – przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, regulamin ocen z zachowania i pozostałe regulaminy szkoły.
3. Normy i zasady szkolne – zbędne czy niezbędne.
4. Propaguję zdrowy i aktywny styl życia.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia
- wie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach
- współtworzy i respektuje normy grupowe
- akceptuje i rozumie zasady prawidłowego zachowania się w szkole i poza szkoł?

- wie, co to zdrowy i aktywny styl życia

Październik
1. Dom rodzinny i jego rola w budowaniu systemu wartości człowieka. Co mnie złości w domu i w szkole? – co wtedy robię, czy mogę coś zmienić?
2. Podniesienie poczucia własnej wartości – w wielu rzeczach jestem bardzo dobry.
3. Jak być dobrym zespołem? Tworzymy kodeks zachowań.
4. Obrażanie jest karane – spotkanie z policjantem. Co to znaczy obrażać kogoś? Co nas obraża?
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- potrafi rozpoznać swoje mocne i słabe strony, wady i zalety
- zna zasady prawidłowego funkcjonowania zespołu
- wie, jak dbać o to, aby być dobrym zespołem klasowym
- wie, jaką rolę pełni dom rodzinny, potrafi okazać szacunek słowem, gestem, wie, że stanowi część rodziny i środowiska i dostosowuje się do zasad w nich obowiązujących
- wie, jakie może ponieść konsekwencje za obrażanie innych

Listopad
1. 1 listopad - w jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?
2. 11 listopada, – czym dla mnie jest to święto?
3. Rodzaje agresji. Jak radzić sobie z agresją i przemocą?
4. Kiedy odczuwamy przykrość?
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- wie, jak dbać o miejsca pamięci, z szacunkiem wyraża się o zmarłych
- potrafi zachować się z godnością na uroczystościach szkolnych i państwowych
- wyraża szacunek do symboli i tradycji narodowych
- potrafi przeciwdziałać patologii i agresji, wie jak radzić sobie z agresj?

- zna konsekwencje zachowań agresywnych

Grudzień
1. Czego możemy się nauczyć od ludzi, którzy nas denerwują?
2. Grzeczność, na co dzień. Kultura zachowania w różnych sytuacjach życiowych.
3. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia na świecie – przygotowania do Wigilii klasowej.
4. Ocena i samoocena naszego zachowania.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- potrafi otwarcie i w sposób kulturalny wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania
- potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji, potrafi zachować się kulturalnie w każdej sytuacji
- zna tradycje świąteczne innych krajów
- potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować

Styczeń
1. Wysłuchaj mnie – znaczenie aktywnego słuchania innych. Planujemy inne sposoby porozumiewania się z kolegami.
2. Co to znaczy szacunek dla siebie i dla innych? Kiedy kończy się żart? Kiedy żart boli lub zagraża innym?
3. Co to znaczy „ochrona wizerunku”. Co ma do tego Internet?
4. Na czym polega prowokowanie? Co zrobić, gdy koledzy nas prowokują?
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- potrafi słuchać innych, nie przerywa wypowiedzi
- potrafi okazać zrozumienie,
- potrafi okazać szacunek wobec siebie i innych
- jest świadomy swoich mocnych i słabych stron
- jest samodzielny i stara się podejmować właściwe decyzje
- wie, jak poradzić sobie gdy jest prowokowany
- wie, co to jest cyberprzemoc

Luty
1. Jak bezpiecznie wypoczywać podczas ferii zimowych.
2. Jak pomagać i jak się bronić w sytuacji przemocy?
3. Kiedy i jak prezentować swoje poglądy? Jak ich bronić, aby nie obrażać oponenta?
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
- wie jak może pomóc i bronić się w sytuacji przemocy
- potrafi w sposób spokojny przekazać własne zdanie innym, nie obrażając nikogo

Marzec
1. Dlaczego nie wolno komentować odpowiedzi kolegów?
2. Uzależnienia- rodzaje i skutki.
3. Moja wina, czy twoja wina? Kto ponosi odpowiedzialność za moje zachowanie?
4. Moje drzewo genealogiczne.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- zna rodzaje i skutki uzależnień
- potrafi przygotować drzewo genealogiczne rodziny, pamięta o swoich przodkach
- zna formy odmawiania innym, wie jak rozwiązać konflikt i do kogo zwrócić się o pomoc

Kwiecień
1. Tradycje wielkanocne w Polsce i na świecie.
2. Czy twój dom jest ekologiczny? Dzień Ziemi.
3. Najpiękniejsze miejsca w mojej okolicy.
4. Jak żyją inni? – Ciekawostki o krajach europejskich.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- zna tradycje świąteczne w Polsce i na świecie
- wie, co to ekologia, opakowania ekologiczne, żywność ekologiczna
- potrafi dbać o przyrodę, zna zabytki miasta
- potrafi samodzielnie wyszukać ciekawe informacje na zadany temat

Maj
1. Konstytucja 3 Maja.
2. Potrafię udzielić pierwszej pomocy – spotkanie z p. pielęgniarką.
3. Czy lubimy czytać – spotkanie w bibliotece szkolnej.
4. Piękna nasza Polska cała – miejsca, które warto zobaczyć.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- wyraża szacunek dla tradycji i symboli narodowych
- zna zasady udzielania pierwszej pomocy
- potrafi wyrazić swoje zdanie
- wie, jaką rolę pełnią książki i dlaczego warto czytać

Czerwiec
1. Ocena i samoocena naszego zachowania.
2. Bezpieczny wypoczynek podczas wakacji.
3. Podsumowanie całorocznej pracy.
4. Wkrótce wakacje – jak aktywnie i bezpiecznie wypoczywać.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- jest obiektywny w ocenie zachowań własnych, kolegów i koleżanek
- zna i stosuje zasady bezpiecznego wypoczynku
- zna aktywne formy wypoczynku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.