X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33342
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla klas IV - VI

Plan pracy wychowawczej
dla klas IV – VI Szkoły Podstawowej

Cele programu:
1. Tworzymy siebie – osobisty rozwój ucznia
- budowanie poczucia własnej wartości, odrębności, tożsamości
- kształtowanie umiejętności różnicowania emocji
- kultura bycia i życia, grzeczność, na co dzień
- poszanowanie pozycji społecznej, dystans wobec siebie i innych
- prawa i obowiązki ucznia
- higiena osobista i dbałość o wygląd
- racjonalne żywienie, higiena snu i wypoczynku
- kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia i poczucia odpowiedzialności za własne decyzje
- samodzielne zdobywanie wiadomości i umiejętności
- korzystanie z różnych źródeł informacji
- rozwój własnych zainteresowań

2. Tworzymy grupę – integracja grupy
- kultura zachowania, życzliwość, uczynność i zasady zdrowej rywalizacji
- umiejętność działań zespołowych
- wspólne imprezy szkolne i klasowe
- prezentacje indywidualnych zdolności
- tradycja i uroczystości szkolne
- pełnienie ról w rodzinie
- rozumienie i rozwiązywanie problemów

3. Znamy, pielęgnujemy tradycje narodowe, ludowe i religijne
- obchody świąt i uroczystości związanych z historycznymi datami
- poczucie więzi emocjonalnej z historycznymi wzorcami osobowymi
- symbole narodowe – wzorce zachowań wobec nich
- zainteresowanie historią kraju, regionu

4. Aktywnie uczestniczymy w życiu swojego środowiska
- życzliwy i stanowczy stosunek do ochrony praw przyrody
- aktywny udział w integracji działań na rzecz środowiska
- dbałość o wygląd otoczenia
- życzliwy stosunek do zwierząt

5. Bezpieczeństwo dzieci w szkole, oraz podczas ferii i wakacji
- zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
- bezpieczne ferie i wakacje – zachowanie w grach i nad wod?

6. Moja rola w szkolnej demokracji
- Zasady działania Samorządu Szkolnego
- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły

Metody pracy:
- opowiadanie
- burza mózgów
- dyskusja
- referat, plakat
- praca indywidualna, w parach, grupach
- rozmowa nauczająca
- wycieczka
- projekt
- lekcje w terenie
- gry i zabawy, scenki rodzajowe

Ważniejsze uroczystości, święta szkolne i klasowe:
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Sprzątanie Świata
- Dzień Chłopaka
- Dzień Edukacji Narodowej
- Mikołajki
- Święta Bożego Narodzenia (Wigilia klasowa)
- Święto patrona szkoły
- Dzień Kobiet
- Wielkanoc
- Święto Konstytucji 3 Maja
- Dzień Dziecka
- Dyskoteki szkolne
- Zakończenie roku szkolnego
- Zapoznanie z kulturą codziennego życia ( seanse filmowe, wystawy, lekcje biblioteczne i muzealne, teatr)

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH
DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wrzesień
1. Poznajmy się lepiej.
2. Wybór samorządu klasowego. Bezpieczna droga do i ze szkoły.
3. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, prawa i obowiązki ucznia.
4. Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- ma poczucie przynależności do szkoły i klasy, jako ważnego jej ogniwa
- chce i wyraża potrzebę działania w klasie
- współtworzy i respektuje normy grupowe
- zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia
- zna Statut Szkoły, WSO, kryteria oceny z zachowania i pozostałe regulaminy obowiązujące w szkole

Październik
1. Poznajemy tajemnice pracy pedagoga szkolnego – spotkanie z pedagogiem.
2. Moje miejsce w rodzinie, prawa i obowiązki członków rodziny.
3. Co to znaczy szacunek dla siebie i dla innych? Kiedy kończy się żart? Kiedy żart boli lub zagraża komuś?
4. Jak nawiązać dobre relacje z innymi? Planujemy inne sposoby porozumiewania się z innymi.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- zapoznaje się z pracą pedagoga, zdobywa zaufanie i wie, że zawsze może zwrócić się do niego o pomoc
- zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie
- szanuje dorosłych oraz rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu

Listopad
1. 1 listopada – jak obchodzimy to święto w naszych domach.
2. 11 listopada – Odzyskanie przez Polskę Niepodległości.
3. Poznajemy rodzaje agresji i sposoby jej przeciwdziałania.(Spotkanie z p. pedagog)
4. Jak dbać o własne zdrowie. (Spotkanie z p. pielęgniarką)

Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- potrafi zachować się z godnością podczas uroczystości szkolnych i państwowych
- zna rodzaje agresji i potrafi jej przeciwdziałać
- wie jak dbać o własne zdrowie i propaguje zdrowy styl życia

Grudzień
1. Sprawdzamy, jakie czarodziejskie moce ma zwykły uśmiech
2. Co mnie złości w domu, w szkole? – co wtedy robię, czy mogę coś zmienić?
3. Wigilia w moim domu – organizujemy Wigilię klasową.
4. Oceniamy swoje zachowanie i zachowanie kolegów i koleżanek.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- wie, do kogo może zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji
- ma poczucie własnej wartości
- umie współdziałać z innymi
- zna tradycje świąteczne

Styczeń
1. Jaki jestem – przygotowanie do rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron.
2. Co to znaczy być asertywnym?
3. Na czym polega prowokowanie? Co zrobić, gdy koledzy nas prowokują?
4. Jak wyrażam złość- sposoby radzenia sobie z przykrymi uczuciami. Kiedy odczuwamy przykrość?
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- ma świadomość swoich zalet i wad
- zna pojęcie asertywność i umie powiedzieć nie
- wie, jak poradzić sobie gdy jest prowokowany
- potrafi radzić sobie z przykrymi uczuciami

Luty
1. Tolerancja, – co to znaczy być tolerancyjnym.
2. Szanuję godność swoją i innych.
3. Sposoby spędzania czasu wolnego.

Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- zna pojęcie tolerancja i potrafi być tolerancyjny
- wie jak szanować godność swoją i innych
- potrafi zorganizować sobie i innym czas wolny

Marzec
1. Jak się zachować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
2. Potrafię odróżnić dobre czyny od złych. Moja wina, czy twoja wina? – kto ponosi odpowiedzialność za moje zachowanie?
3. Higiena osobista warunkiem zdrowia.
4. Tradycje Świąt Wielkanocnych.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- potrafi identyfikować zagrożenia dla zdrowia
- wie, co to dobro i jak je okazywać innym
- wie jak dbać o higienę własn?

- zna tradycje świąteczne

Kwiecień
1. Bliżej siebie, dalej od agresji. Co to znaczy obrażać kogoś? Co nas obraża?
2. Wpływ używek na rozwój fizyczny i umysłowy.
3. Dzień Ziemi, – co dobrego robię dla mojej planety.
4. Co to jest cyberprzemoc? Co to znaczy „ochrona wizerunku”. Co ma do tego Internet.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza ni?

- nie używa słów obraźliwych, jest życzliwy i miły w stosunku do innych
- wie jak dbać o planetę, zna zasady segregacji śmieci
- wie, co to jest cyberprzemoc

Maj
1. Dlaczego nie wolno komentować odpowiedzi kolegów?
2. Konstytucja 3 – go Maja
3. Telewizja i komputer – wróg czy przyjaciel?
4. Mam swoje zdanie i nie muszę go zmieniać. Jak bronić swoich poglądów nie obrażając nikogo?
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- jest aktywnym uczestnikiem społeczności lokalnej
- wyraża szacunek dla tradycji i symboli narodowych
- zna zalety i wady korzystania z telewizji i komputera
- wie jak unikać konfliktów z powodu różnych poglądów
- potrafi w sposób spokojny przekazać własne zdanie innym, nie obrażając nikogo

Czerwiec
1. Oceniamy swoje zachowanie i zachowanie kolegów i koleżanek.
2. Bezpieczne wakacje- zasady bezpieczeństwa nad wodą i w górach.
3. Podsumowanie całorocznej pracy.
4. Sposób na udane wakacje.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- potrafi dostrzec dobre i złe strony swojego zachowania
- zna zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w górach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.