X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33344
Przesłano:

Tematy godzin wychowawczych dla klasy 6

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH
DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wrzesień
1. Organizacja pracy na godzinach wychowawczych. Wybór samorządu klasowego. Bezpieczna droga do i ze szkoły
2. Prawa i obowiązki ucznia – przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, regulamin ocen z zachowania i pozostałe regulaminy szkoły.
3. Znam i stosuję zasady współdziałania w grupie.
4. Sprawiedliwość, – co to znaczy. Czy jestem człowiekiem sprawiedliwym.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia
- doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działania grupy
- potrafi współdziałać na zajęciach, w grupie, jest życzliwy i potrafi pomóc innemu
- akceptuje i stosuje zasady prawidłowego zachowania się w szkole i poza ni?

- wie, co to sprawiedliwość

Październik
1. Rodzice – dzieci, czyli o konflikcie pokoleń. Co mnie złości w domu, w szkole? – co wtedy robię, czy mogę coś zmienić?
2. Komunikacja międzyludzka – jak ją doskonalić. Planujemy inne sposoby porozumiewania się z kolegami.
3. Umiejętność rozwiązywania konfliktów w środowisku rówieśniczym. Moja wina, czy twoja wina? – kto ponosi odpowiedzialność za moje zachowanie?
4. Obrażanie jest karane - spotkanie i rozmowa z policjantem. Co to znaczy obrażać kogoś? Co nas obraża?
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- wie, jak okazywać uczucia i jak sobie z nimi radzić
- zna formy odmawiania innym, wie jak rozwiązać konflikt i do kogo zwrócić się o pomoc
- wie, jakie może ponieść konsekwencje za obrażanie innych

Listopad
1. Listopad – miesiąc, który przypomina nam o ludziach, którzy odeszli.
2. 11 listopad – Święto Odzyskania Niepodległości.
3. Czy jesteśmy agresywni wobec siebie? Rodzaje agresji i sposoby radzenia sobie z agresją.
4. Na czym polega prowokowanie? Co zrobić, gdy koledzy nas prowokują?
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- wie jak dbać o miejsca pamięci, z szacunkiem wyraża się o zmarłych
- potrafi zachować się z godnością na uroczystościach szkolnych i państwowych
- wyraża szacunek do symboli i tradycji narodowych, jest dumny z tradycji swojej ojczyzny
- zna i stosuje zasady dobrego zachowania i kulturalnego odnoszenia się do siebie, eliminuje wulgaryzmy
- zna rodzaje agresji i potrafi jej przeciwdziałać

Grudzień
1. Jesteśmy coraz starsi. Czy to znaczy, że więcej nam wolno?
2. Święta Bożego Narodzenia – tradycje w mojej rodzinie.
3. Ocena i samoocena naszego zachowania.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- zna i szanuje tradycje świąteczne swojej rodziny
- wie, na czym polega samoocena, potrafi przyjąć krytykę innych

Styczeń
1. Wychowanie w zdrowiu.
2. Kiedy i jak prezentować swoje poglądy? Jak ich bronić, aby nie obrażać oponenta?
3. Czym jest odpowiedzialność, i za kogo jestem odpowiedzialny.
4. Cyberprzemoc – jak się przed tym chronić. Co to znaczy „ochrona wizerunku”.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- wie, jak ważna jest aktywność fizyczna, wie jak dbać o zdrowie, jak się prawidłowo odżywiać
- prowadzi higieniczny tryb życia
- wie, co to cyberprzemoc, potrafi zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebuje
- rozumie pojęcie odpowiedzialności i potrafi być odpowiedzialny
- wie, jak unikać konfliktów z powodu różnych poglądów
- potrafi w sposób spokojny przekazać własne zdanie innym, nie obrażając nikogo

Luty
1. Co to znaczy szacunek dla siebie i dla innych? Kiedy kończy się żart? Kiedy żart boli lub zagraża komuś?
2. Pierwsza miłość – Walentynki w szkole.
3. Wymarzone ferie – bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- szanuje dorosłych oraz rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu
- wie, że okazywanie uczuć jest rzeczą naturaln?

- potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych

Marzec
1. Dlaczego nie wolno komentować odpowiedzi kolegów?
2. Znam swoje mocne i słabe strony – poszukuję możliwości rozwoju. Kiedy odczuwamy przykrość?
3. Rodziny są różne – różne sytuacje rodzinne.
4. Czym jest dyskusja?
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji
- rozumie i akceptuje odmienność ludzi i poglądów
- potrafi rozmawiać, jest świadomy swoich mocnych i słabych stron
- potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji
- potrafi odróżnić, „co jest ważne”

Kwiecień
1. Żyję ekologicznie i dbam o środowisko naturalne.
2. 22 kwietnia – Dzień Ziemi.
3. Wielkanoc w mojej rodzinie.
4. Kraj, który chciałbym odwiedzić.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- wie, co to jest ochrona przyrody, zna przyczyny dewastacji środowiska naturalnego i wie jak walczyć z zanieczyszczeniami
- rozumie potrzebę troski o środowisko, dba o czystość najbliższego otoczenia, reaguje na niszczenie wspólnego dobra
- szanuje przyrodę ma poczucie odpowiedzialności za stan środowiska i przyszłość naszej planety
- swoim zachowaniem promuje zdrowy styl życia

Maj
1. Konstytucja 3 Maja.
2. Pierwsza pomoc – spotkanie z p. pielęgniarką.
3. Jak spędzam czas po szkole? Promowanie zdrowego stylu życia.
4. Alkohol i nikotyna – zagrożenia współczesnej młodzieży.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- jest dumny z tradycji swojej ojczyzny
- wie, jak udzielić pierwszej pomocy
- swoim zachowaniem promuje zdrowy styl życia
- potrafi przewidzieć konsekwencje własnego postępowania
- wie, jaki wpływ ma alkohol i nikotyna na organizm młodego człowieka

Czerwiec
1. Moje plany na przyszłość.
2. Ocena i samoocena naszego zachowania.
3. Podsumowanie całorocznej pracy.
4. Bezpieczny i aktywny wypoczynek podczas wakacji.
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- jest samodzielny, przedsiębiorczy i odpowiedzialny
- jest przygotowany do dalszej nauki, zmiany środowiska szkolnego i lokalnego
- uczeń potrafi się uczyć
- potrafi bezpiecznie i aktywnie wypoczywać podczas wakacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.